Duomenų apsauga

„Google Analytics“ saugos ir privatumo principuose apibendrinami veiksmai, kurių imamės norėdami padėti apsaugoti duomenis.

Privatumo politika

Mes, „Google“, puikiai žinome, kaip pasitikite mumis ir mūsų atsakomybe išlaikant jūsų privatumą ir duomenų saugumą. Kadangi prisiimame atsakomybę, informuojame, kokią informaciją renkame, kai naudojate produktus ir paslaugas, kodėl ją renkame ir kaip ją naudojame, kad galėtumėte kokybiškiau naudoti produktus. „Google“ privatumo politikoje ir principuose aprašoma, kaip naudojame asmeninę informaciją, kai naudojate „Google“ produktus ir paslaugas, įskaitant „Google Analytics“.

Duomenų konfidencialumas

„Google Analytics“ įvairiais būdais saugo „Google Analytics“ duomenų konfidencialumą.

 • Pagal „Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygas, kurių turi laikytis visi „Google Analytics“ klientai, draudžiama siųsti asmens identifikavimo informaciją (AII) „Google Analytics“. AII apima bet kokius duomenis, kuriuos „Google“ galėtų naudoti asmeniui identifikuoti, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) vardus, el. pašto adresus ar atsiskaitymo informaciją.
 • Negalima bendrinti „Google Analytics“ duomenų be kliento sutikimo, išskyrus tam tikras ribotas aplinkybes, pavyzdžiui, kai to reikalaujama pagal įstatymą.
 • „Google“ saugos inžinierių komandos saugo duomenis nuo išorinių grėsmių. Vidinė prieiga prie duomenų (pvz., darbuotojų prieiga) griežtai reguliuojama ir teikiama vadovaujantis darbuotojų prieigos valdymo priemonėmis ir procedūromis.
Privatumo valdikliai

„Google“ teikia svetainių savininkams, įdiegusiems „Google Analytics“, ir svetainių naudotojams toliau nurodytus valdiklius, siekdama suteikti daugiau pasirinkimo, kaip „Google Analytics“ turėtų rinkti jų duomenis, galimybių.

 • „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinys. Svetainės naudotojai, nenorintys, kad „Google Analytics JavaScript“ įtrauktų jų apsilankymo duomenis į ataskaitas, gali įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Šis papildinys nurodo „Google Analytics JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) uždrausti siųsti informaciją „Google Analytics“. Naršyklės papildinys pasiekiamas naudojant daugumą modernių naršyklių. Taikant „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį nedraudžiama siųsti informacijos į svetainę ar kitoms žiniatinklio analizės paslaugoms. Sužinokite daugiau apie „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 • „Google Analytics“ išjungimas ir nepriklausomų atsisakymo valdiklių įdiegimas. „Google Analytics JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) naudojantys svetainių savininkai gali išjungti stebėjimo funkciją puslapyje nepašalindami „Google Analytics JavaScript“ fragmento. Šį metodą naudojantys svetainių savininkai taip pat gali sukurti asmeninius pranešimus ir valdiklius svetainių naudotojams arba įdiegti trečiųjų šalių kūrėjų privatumo valdiklius. Sužinokite daugiau, kaip svetainių savininkai gali išjungti stebėjimą.
 • Skelbimų nustatymai. Kai kuriose svetainėse, naudojančiose „Google Analytics“, įdiegiama pakartotinės rinkodaros naudojant „Google Analytics“ funkcija, kuri naudoja „Google“ reklamavimo slapukus. Naudotojai gali atsisakyti šios funkcijos ir šio slapuko nustatymus valdyti naudodami skelbimų nustatymus.
 • „Google Analytics“ SDK ir „Measurement Protocol“ įspėjimas bei atsisakymas. Bet kokios svetainės, programos ar kito skaitmeninio įrenginio arba paslaugos, kurioje taikomas bet koks alternatyvus rinkimo metodas ir (arba) funkcija per „Google Analytics“ SDK arba „Measurement Protocol“, savininkai pagal mūsų politikos nuostatas privalo naudotojams pateikti įspėjimą ir suteikti pasirinkimo (pvz., atsisakymo) galimybę.
 • „Google“ paskyros nustatymai. Nuo 2016 m. birželio 28 d. „Google“ naudotojai gali peržiūrėti nustatymus, kurie suteikia galimybę geriau valdyti „Google“ partnerių svetainėse renkamus žiniatinklio ir programų veiklos duomenis. Šiuo metu šie nustatymai nepaveikia „Google Analytics“ produktų galimybių, paslaugų teikimo sąlygų, privatumo politikos, duomenų saugos ar duomenų bendrinimo politikos. Sužinokite daugiau.
„Google Analytics“ slapukai

„Google Analytics“ ataskaitoms apie naudotojų sąveiką „Google Analytics“ klientų svetainėse teikti dažniausiai naudoja pirmosios šalies slapukus.

„Google Analytics“ reklamavimo funkcijas naudojančių klientų įrenginiuose naudojami „Google“ reklamavimo slapukai, kad būtų įgalintos funkcijos, pvz., tokių produktų kaip „AdWords“ pakartotinė rinkodara „Google“ vaizdinės reklamos tinkle. Jei reikia daugiau informacijos, kaip „Google“ naudoja reklamavimo slapukus, peržiūrėkite DUK apie „Google“ reklamavimo privatumą. Jei norite tvarkyti šių slapukų nustatymus ir atsisakyti šių funkcijų, apsilankykite skelbimų nustatymų skiltyje.

„Universal Analytics“

„Google Analytics“ klientai, įgalinę analytics.js rinkimo metodą per „Universal Analytics“, gali nustatyti, ar jie naudos slapukus anonimiškam arba atsitiktiniam kliento identifikatoriui saugoti. Jei klientas nusprendžia nustatyti slapuką, vietiniame pirmosios šalies slapuke saugoma informacija susiaurinama iki atsitiktinio identifikatoriaus (pvz., 12345.67890).

„Universal Analytics“ siūlo daugiau funkcijų konfigūravimo parinkčių ir naujų duomenų rinkimo metodų, įskaitant „Measurement Protocol“. Šios funkcijos stipriai nepakeičia „Google Analytics“ saugos ir privatumo principų, bet kiekviena svetainė, programa ar kitas skaitmeninis įrenginys arba paslauga, kurioje taikomos tam tikros „Universal Analytics“ funkcijos (pvz., teikiamas „Measurement Protocol“), yra atsakinga už įspėjimų teikimą ir valdymo siūlymą naudotojams.

Jei „Google Analytics“ klientai naudoja paslaugą, kuri įdiegė „Universal Analytics“, patikrinkite pateiktą įspėjimą ir pasirinkimą, kurį pasiūlė ši paslauga, tiesiogiai su „Google Analytics“ klientu, naudojančiu tokią paslaugą, nes „Google Analytics“ pateiktas tiesioginis atsisakymas neturi įtakos duomenims, gautiems per tam tikras „Universal Analytics“ funkcijas, pvz., „Measurement Protocol“. Jei reikia daugiau informacijos, peržiūrėkite „Universal Analytics“ naudojimo gaires ir „Universal Analytics“ saugos ir privatumo informaciją.

IP adreso naudojimas

Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui ir įrenginiui priskiriamas interneto protokolo (IP) adresas. IP adresas paprastai priskiriamas šalimi pagrįstuose blokuose ir dažnai gali būti naudojamas norint identifikuoti šalį, valstiją ir miestą, iš kurių kompiuteriu jungiamasi prie interneto. Kadangi norint, kad veiktų internetas, svetainėse reikia naudoti IP adresus, svetainių savininkai gali pasiekti naudotojų IP adresus, neatsižvelgiant į tai, ar jie naudoja „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja IP adresus, kad teiktų paslaugas ir užtikrintų jų saugą bei suteiktų galimybę svetainių savininkams sužinoti, iš kurios pasaulio vietos naudotojai atkeliavo (dar vadinama „IP geografinės vietovės nustatymu“).

Metodas, žinomas kaip IP maskavimas, leidžia „Google Analytics“ naudojantiems svetainių savininkams nustatant geografinę vietovę naudoti „Google Analytics“ parinktį, nurodančią „Google Analytics“ naudoti tik dalį IP adreso, o ne visą adresą.

Duomenų bendrinimo nustatymai

Naudodami „Google Analytics“ duomenų bendrinimo nustatymus „Google Analytics“ klientai gali bendrinti savo paskyros duomenis su kitais produktais ir paslaugomis. Naudojant duomenų bendrinimą pateikiama atsiliepimų apie „Google Analytics“, kuriuos galime naudoti geresnėms funkcijoms ir mokomajai medžiagai kurti. Kelių tipų duomenų bendrinimo nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Jei nebus pasirinkta nė viena parinktis, „Google Analytics“ paskyros duomenys nebus išskirti iš automatinių procesų, kurie nėra konkrečiai susiję su „Google Analytics“ veikimu ar duomenų saugos ir vientisumo užtikrinimu. Sužinokite daugiau apie „Google Analytics“ duomenų bendrinimo nustatymus.

Paskyros administratoriaus duomenų valdymas

„Google Analytics“ paskyros administratoriai yra „Google Analytics“ duomenų savininkai.

Paskyrų naudotojai gali bet kada eksportuoti ataskaitas iš „Google Analytics“ naudodami XML, PDF ar CSV atsisiuntimo parinktis arba „Google Analytics“ pagrindinių ataskaitų teikimo API. Eksportuotus duomenis galima naudoti atskirai, be „Google Analytics“, arba su kitomis programomis / paslaugomis, naudojamomis kartu su „Google Analytics“.

Be to, paskyrų naudotojai gali bet kada ištrinti peržiūrą „Google Analytics“ paskyroje.

Darbuotojų prieigos valdymo priemonės ir procedūros

„Google“ priskiria „Google Analytics“ duomenis konfidencialiai informacijai. Taikant darbuotojų prieigos valdymo priemones klientų duomenys saugomi nuo neteisėtos prieigos ir atliekame patikras siekdami užtikrinti, kad valdymo priemonės yra taikomos.

 • Visi paskyros duomenys konfidencialūs ir jiems taikomos „Google“ privatumo politikos konfidencialumo nuostatos.
 • Prieiga prie klientų lygio paskyros duomenų gali būti suteikta tik griežtai pagal poreikį darbuotojams, kuriems reikalinga konkreti prieiga savo užduotims atlikti. Užklausą dėl prieigos teikiantys darbuotojai prieš gaudami prieigą prie duomenų privalo paaiškinti, kodėl jiems reikalinga prieiga, parodyti, kad yra susipažinę su prieigos politika, sutikti su jos taisyklėmis ir nuostatomis bei gauti patvirtinimą.
 • Klientų aptarnavimo atstovai ir palaikymo personalas negali pasiekti klientų lygio duomenų negavę aiškaus klientų leidimo.
 • Kai pasieks klientų duomenis, darbuotojai naudos tik tas ataskaitas, kurios reikalingos oficialioms pareigoms vykdyti.
 • Darbuotojai negali pasiekti duomenų naudodami kokį nors jiems nepriklausantį ar „Google“ nepatvirtintą įrenginį, kuriame įgalintas tinklas.
Informacijos apsauga

Apdorojant duomenis žiniatinklyje labai svarbi ir duomenų, ir programų apsauga. „Google“ skiria daug išteklių siekdama apsaugoti programas ir duomenų apdorojimą, kad nebūtų suteikta neteisėta prieiga prie duomenų.

Duomenys saugomi užkoduotu, geriau pritaikytu apdoroti formatu, o ne naudojant tradicinę failų sistemą ar duomenų bazę. Duomenys išskirstyti įvairiuose fiziniuose ir loginiuose komplektuose, kad jie būtų dubliuojami ir būtų suteikta tikslinga prieiga, kartu apsaugant juos nuo sugadinimo.

„Google“ programos vykdomos kelių savininkų, paskirstytoje aplinkoje. Užuot atskyrus kiekvieno kliento duomenis atskirame įrenginyje ar įrenginių rinkinyje, duomenys iš visų „Google“ klientų (klientų, įmonių ir net pačios „Google“ duomenys) paskirstomi bendrinamoje infrastruktūroje, sudarytoje iš daugybės vienodų „Google“ įrenginių ir esančioje „Google“ duomenų centruose.

Veikimo apsauga ir avarinis atkūrimas

Siekdama sumažinti paslaugos teikimo nutraukimo dėl aparatinės įrangos trikties, stichinės nelaimės ar kitos katastrofos atvejų skaičių, „Google“ diegia visapusę avarinio atkūrimo programą visuose duomenų centruose. Į šią programą įtraukti keli komponentai, kuriais siekiama pašalinti atskiras triktis, įskaitant toliau nurodytus komponentus.

 • Duomenų dubliavimas. „Google“ paskirstytųjų failų sistemoje saugomi „Google Analytics“ duomenys dubliuojami ir saugomi atskirose skirtingų duomenų centrų sistemose, kad būtų galima juos pasiekti įvykus nelaimei.
 • Geografinis duomenų centrų paskirstymas. „Google“ valdo skirtingose geografinėse vietovėse paskirstytus duomenų centrus, kurie sukurti siekiant nepertraukiamai teikti paslaugas įvykus nelaimei ar kitam incidentui viename regione. Dėl sparčių duomenų centrų ryšių triktys įveikiamos greitai. Duomenų centrų valdymas taip pat yra paskirstytas siekiant užtikrinti nuo vietovės nepriklausomą ir visą laiką teikiamą aprėptį bei sistemos administravimą.
 • Atkuriama ir dubliuojama infrastruktūra. „Google“ duomenų apdorojimo grupės sukurtos galvojant apie atkuriamumą ir dubliavimą, siekiant maksimaliai sumažinti atskirų trikčių tikimybę ir įprastų įrangos trikčių poveikį bei pavojų aplinkai. Dubliuojant naudojamos dvigubo veikimo grandinės, perjungikliai, tinklai ir kiti reikalingi įrenginiai. Įrangos infrastruktūra duomenų centruose sukurta taip, kad būtų tvirta, atspari gedimams ir tuo pačiu metu prižiūrima.
 • Tęstinumo planas įvykus nelaimei. „Google“ ne tik dubliuoja duomenis ir yra įkūrusi duomenų centrus skirtinguose regionuose, bet ir turi savo būstinės Mauntin Vju, Kalifornijoje, verslo tęstinumo planą. Šiame plane paaiškinamos didžiausios nelaimės, pvz., seisminiai įvykiai ar visuomenės sveikatos krizės, ir nustatoma, kad žmonės bei paslaugos gali būti nepasiekiami daugiausia 30 dienų. Šis planas sukurtas siekiant užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą klientams.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Kaip galime jį patobulinti?