Zaštita podataka

Načela sigurnosti i privatnosti Google Analyticsa sažimaju korake koje poduzimamo da bismo zaštitili vaše podatke.

Naša pravila o privatnosti

Google je svjestan povjerenja koje ste nam podarili, kao i svoje odgovornosti da zaštiti vašu privatnost i podatke. Kao dio te odgovornosti, pružamo vam uvid u podatke koje prikupljamo prilikom upotrebe naših proizvoda i usluga, zašto ih prikupljamo i kako ih upotrebljavamo da bismo vam pružili kvalitetniji doživljaj. Googleova pravila o privatnosti i načela opisuju na koji način postupamo s osobnim podacima prilikom upotrebe Googleovih proizvoda i usluga, uključujući Google Analytics.

Povjerljivost podataka

Google Analytics štiti povjerljivost Google Analytics podataka na nekoliko načina:

 • Uvjeti pružanja usluge Google Analytics, kojih se svi korisnici Google Analyticsa moraju pridržavati, zabranjuju slanje podataka koji otkrivaju identitet (PII) u Google Analytics. PII uključuje sve podatke pomoću kojih Google može razumno utvrditi identitet pojedinca, uključujući, između ostalog, imena, e-adrese ili podatke o naplati.
 • Podaci Google Analyticsa ne smiju se dijeliti bez korisnikova dopuštenja, osim u određenim ograničenim okolnostima, npr. ako je to propisano zakonom.
 • Googleovi inženjerski timovi za sigurnost štite podatke od vanjskih prijetnji. Interni pristup podacima (npr. za zaposlenike) strogo se regulira te mora biti u skladu s kontrolama i postupcima u vezi s pristupom zaposlenika.
Kontrole privatnosti

Vlasnicima web-lokacija koji su implementirali Google Analytics i korisnicima web-lokacija Google pruža sljedeće kontrole kako bi im pružio veći izbor pri odabiru načina na koji Google Analytics prikuplja podatke.

 • Dodatak preglednika za isključivanje opcije Google Analytics Korisnici web-lokacije koji ne žele da JavaScript za Google Analytics izvješćuje o podacima u vezi s njihovim posjetom mogu instalirati dodatak preglednika za isključivanje opcije Google Analytics. Taj programski dodatak upućuje JavaScript za Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) da zabrani slanje podataka usluzi Google Analytics. Dodatak preglednika dostupan je za većinu modernih preglednika. Dodatak preglednika za isključivanje opcije Google Analytics ne onemogućuje slanje podataka na samu web-lokaciju ili u druge usluge za web-analizu. Saznajte više o dodatku preglednika za isključivanje opcije Google Analytics.
 • Onemogućivanje Google Analyticsa i implementacija neovisnih kontrola za isključivanje Vlasnici web-lokacija koji koriste JavaScript za Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) mogu onemogućiti praćenje na stranici bez uklanjanja JavaScript isječka Google Analyticsa. Vlasnici web-lokacija koji se služe tim načinom mogu izraditi i vlastite obavijesti te kontrole za korisnike web-lokacija ili implementirati kontrole privatnosti koje su izradili razvojni programeri trećih strana. Saznajte više o tome kako vlasnici web-lokacija mogu onemogućiti praćenje.
 • Postavke oglasa Neke web-lokacije koje koriste Google Analytics implementiraju značajku Remarketing u Google Analyticsu koja koristi Google oglašavačke kolačiće. Korisnici mogu isključiti tu značajku i upravljati postavkama za taj kolačić u Postavkama oglasa.
 • Obavijest i isključivanje Google Analytics SDK-a i Measurement Protocola Vlasnici bilo koje web-lokacije, aplikacije ili drugog digitalnog uređaja ili usluge koja implementira bilo koju alternativnu metodu prikupljanja i/ili značajku putem Google Analytics SDK-a ili platforme Measurement Protocol prema našim pravilima moraju korisnicima pružiti obavijest o tome i ponuditi mogućnost izbora (npr. isključivanje).
 • Postavke Google računa Od 28. lipnja 2016. Googleovi korisnici imaju opciju pregledavanja postavki, što im daje veću kontrolu nad podacima koji se prikupljaju o aktivnosti na webu i u aplikaciji na Googleovim partnerskim web-lokacijama. Te postavke trenutačno nemaju utjecaja na mogućnosti proizvoda, uvjete pružanja usluge, pravila o privatnosti, sigurnost podataka ili pravila o dijeljenju podataka Google Analyticsa. Saznajte više.
Google Analytics kolačići

Za izvješćivanje o interakcijama korisnika na korisničkim web-lokacijama Google Analytics uglavnom upotrebljava kolačiće prve strane.

Za korisnike koji upotrebljavaju značajke oglašavanja Google Analyticsa Googleovi oglašivački kolačići upotrebljavaju se za omogućivanje značajki, kao što je remarketing, za proizvode kao što je AdWords na Google prikazivačkoj mreži. Za više informacija o tome kako Google koristi oglašivačke kolačiće, posjetite Česta pitanja o privatnosti Google oglašavanja. Da biste upravljali postavkama za te kolačiće i isključivanje tih značajki, posjetite postavke oglasa.

Universal Analytics

Korisnici koji su omogućili metodu prikupljanja analytics.js putem Universal Analyticsa mogu upravljati time žele li upotrebljavati kolačiće za pohranjivanje anonimnog ili nasumičnog identifikatora klijenta. Ako korisnik odluči postaviti kolačić, podaci pohranjeni u lokalnom kolačiću prve strane reduciraju se na nasumični identifikator (npr. 12345.67890).

Universal Analytics pruža više opcija za konfiguriranje značajki i nove metode prikupljanja, uključujući putem platforme Measurement Protocol. Iako te značajke ne mijenjaju načela sigurnosti i privatnosti Google Analyticsa u velikoj mjeri, bilo koja web-lokacija, aplikacija ili drugi digitalni uređaj ili usluga koja implementira određene značajke Universal Analyticsa (kao što je Measurement Protocol) odgovorna je za pružanje obavijesti i nadzora korisnicima i klijentima.

U slučaju da korisnici upotrebljavaju uslugu koja je implementirala Universal Analytics, provjerite navedenu obavijest i mogućnost odabira te usluge izravno s korisnikom Google Analyticsa koji upotrebljava takvu uslugu jer opcija isključivanja koju izravno nudi Google Analytics ne utječe na podatke o kojima izvješćuju određene značajke Universal Analyticsa, kao što je Measurement Protocol. Više informacija potražite u Smjernicama za upotrebu Universal Analyticsa i Informacijama o sigurnosti i privatnosti Universal Analyticsa.

Upotreba IP adrese

Svakom računalu i uređaju povezanom s internetom dodjeljuje se adresa internetskog protokola (IP). IP adrese obično se dodjeljuju u blokovima koji se odnose na pojedine zemlje, a mogu se upotrebljavati za prepoznavanje zemlje, države i grada iz kojih se računalo spaja na internet. Budući da web-lokacije moraju upotrebljavati IP adrese da bi internet mogao funkcionirati, vlasnici web-lokacija imaju pristup IP adresama svojih korisnika bez obzira na to upotrebljavaju li Google Analytics. Google Analytics upotrebljava IP adrese radi pružanja sigurne usluge i da bi vlasnicima web-lokacija dao uvid u lokacije s kojih dolaze njihovi korisnici (određivanje geografske lokacije prema IP adresi).

Metoda pod nazivom prikrivanje IP adrese vlasnicima web-lokacija koji upotrebljavaju Google Analytics nudi opciju da upute Google Analytics da za geolokaciju upotrebljava samo dio IP adrese umjesto cijele adrese.

Postavke dijeljenja podataka

Postavke dijeljenja podataka Google Analyticsa omogućuju dijeljenje podataka o računu s drugim proizvodima i uslugama. Dijeljenje podataka pruža povratne informacije o Google Analyticsu koje možemo upotrijebiti za izradu boljih značajki i materijala za obuku. Postoji nekoliko vrsta postavki dijeljenja podataka koje se mogu izmijeniti u bilo kojem trenutku. Ako ne odaberete nijednu opciju, Google Analytics podaci o računu izuzet će se iz automatskih postupaka koji nisu posebno povezani s upravljanjem Google Analyticsom ili zaštitom sigurnosti i integriteta podataka. Saznajte više o postavkama za dijeljenje podataka Google Analyticsa.

Kontrola administratora računa nad podacima

Administratori Google Analytics računa posjeduju svoje Google Analytics podatke.

Korisnici računa mogu u bilo kojem trenutku izvesti izvješća iz Google Analyticsa pomoću opcija preuzimanja formata XML, PDF ili CSV ili putem API-ja Google Analytics Core Reporting. Izvezeni podaci mogu se upotrebljavati neovisno o Google Analyticsu ili u ostalim aplikacijama/uslugama zajedno s Google Analyticsom.

Korisnici računa također mogu izbrisati vlasnički pregled na Google Analytics računu u bilo kojem trenutku.

Kontrole i postupci u vezi s pristupom zaposlenika

Google podatke usluge Google Analytics klasificira kao povjerljive podatke. Kontrola pristupa zaposlenika štiti korisničke podatke od neovlaštenog pristupa. Obavljamo provjere da bismo ustanovili provodi li se kontrola.

 • Svi su podaci o računu povjerljivi te se s njima postupa u skladu s odredbama o povjerljivosti Googleovih pravila o privatnosti.
 • Pristup podacima o računu na razini korisnika može biti odobren samo ako je to nužno zaposlenicima koji trebaju poseban pristup za izvođenje svojih zadaća. Zaposlenici koji traže pristup moraju objasniti zašto im je potreban pristup, dokazati da su upoznati s pravilima koja se odnose na pristup, prihvatiti odgovarajuće uvjete i odredbe te pričekati da dobiju odobrenje prije nego što pristupe podacima.
 • Predstavnici službe za korisnike i osoblje za podršku ne mogu pristupiti podacima na razini korisnika bez izričitog dopuštenja korisnika.
 • Prilikom pristupanja podacima korisnika zaposlenici mogu otvarati samo izvješća koja su im potrebna da izvrše svoju službenu dužnost.
 • Zaposlenici ne mogu pristupati podacima pomoću uređaja koji funkcioniraju putem mreže, a koji nisu u vlasništvu tvrtke Google ili koje tvrtka Google nije odobrila.
Sigurnost informacija

Prilikom upotrebe računala na webu, sigurnost podataka i aplikacija od ključne je važnosti. Google ulaže znatna sredstva za zaštitu upotrebe aplikacija i podataka kako ne bi došlo do neovlaštenog pristupa podacima.

Podaci se pohranjuju u kodiranom formatu koji je optimiziran za izvođenje, a ne u klasičnom sustavu datoteka ili bazi podataka. Podaci su raspršeni na brojne fizičke i logičke diskove zbog redundancije i odgovarajućeg pristupa kako bi se onemogućio neovlašteni pristup podacima.

Googleove aplikacije funkcioniraju u multiklijentskom raspodijeljenom okruženju. Umjesto da se podaci o svakom korisniku razvrstavaju na pojedinačna virtualna računala ili skupove tih računala, podaci svih Googleovih korisnika (potrošača, tvrtki, čak i podaci tvrtke Google) raspoređuju se u zajedničku infrastrukturu koja se sastoji od brojnih Googleovih virtualnih strojeva koji se nalaze u Googleovim podatkovnim centrima.

Sigurnost rada i oporavak sustava nakon katastrofe

Da bi se smanjila mogućnost prekida usluge zbog kvara hardvera, prirodne katastrofe ili druge nepogode, Google u svim svojim podatkovnim centrima ima sveobuhvatni program oporavka sustava nakon katastrofe. Taj program sadrži više komponenti za uklanjanje pojedinačnih točki zatajenja sustava, uključujući i sljedeće:

 • Replikacija podataka Kako bi se osigurala dostupnost u slučaju katastrofe, Google Analytics podaci pohranjeni u Googleovom raspodijeljenom sustavu datoteka repliciraju se u zasebne sustave u različitim podatkovnim centrima.
 • Geografska distribucija podatkovnih centara Google upravlja geografski raspoređenim skupom podatkovnih centara koji su dizajnirani za održavanje kontinuiteta usluge u slučaju katastrofe ili drugog incidenta u jednoj regiji. Brza veza između podatkovnih centara omogućuje brzo prebacivanje na rezervne kapacitete. I upravljanje podatkovnim centrima raspoređeno je za neprekidnu administraciju i pokrivenost sustava bez obzira na lokaciju.
 • Otporna i redundantna infrastruktura Prilikom izrade Googleovih računalnih klastera vodilo se računa o otpornosti i redundanciji sustava kako bi se uklonilo što više točaka zatajenja sustava te smanjio učinak kvarova opreme i opasnosti iz okoliša. Da bi se osigurala redundancija sustava, upotrebljavaju se dvostruki strujni krugovi, sklopke, mreže i drugi uređaji. Struktura objekata u podatkovnim centrima otporna je, ima mogućnost tolerancije pogrešaka i istodobnog održavanja.
 • Plan za nastavak u slučaju katastrofe Osim redundancije podataka i regionalne raspoređenosti podatkovnih centara, Google ima i plan za nastavak poslovanja za svoje sjedište u gradu Mountain View u Kaliforniji. Taj plan uzima u obzir velike katastrofe, kao što su potresi ili prijetnje za javno zdravlje, te predviđa da ljudi i usluge neće biti dostupni najviše 30 dana. Plan je osmišljen kako ne bi došlo do prekida rada usluga za naše korisnike.
Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?