Pag-iingat sa iyong data

Ibinubuod ng mga prinsipyo sa seguridad at privacy ng Google Analytics ang mga hakbang na isinasagawa namin upang makatulong na panatilihing protektado ang iyong data.

Ang aming patakaran sa privacy

Sa Google, alam na alam namin ang tiwalang ibinibigay mo sa amin at ang aming responsibilidad na panatilihing secure ang iyong data at privacy. Bilang bahagi ng responsibilidad na ito, ipinapaalam namin sa iyo kung anong impormasyon ang kinukuha namin kapag ginamit mo ang aming mga produkto at serbisyo, kung bakit namin ito kinukuha, at kung paano namin ito ginagamit upang mapahusay ang iyong karanasan. Inilalarawan ng Patakaran at mga prinsipyo sa privacy ng Google kung paano namin pinapangasiwaan ang personal na impormasyon kapag gumagamit ka ng mga produkto at serbisyo ng Google, kasama ang Google Analytics.

Pagiging kumpidensyal ng data

Pinoprotektahan ng Google Analytics ang pagiging kumpidensyal ng data ng Google Analytics sa ilang paraan:

 • Ipinagbabawal ng mga tuntunin ng serbisyo ng Google Analytics, na dapat sundin ng lahat ng customer ng Google Analytics, ang pagpapadala ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan (personally identifiable information o PII) sa Google Analytics. Kasama sa PII ang anumang data na maaaring gamitin ng Google upang makatwirang alamin ang pagkakakilanlan ng isang indibidwal, kasama na ang (ngunit hindi limitado sa) mga pangalan, email address, o impormasyon sa pagsingil.
 • Hindi maaaring ibahagi ang data ng Google Analytics nang walang pahintulot ng customer, maliban sa ilalim ng ilang partikular na limitadong pangyayari, gaya ng kapag iniaatas ng batas.
 • Nagbabantay ang mga engineering team sa Google na nakatuon sa seguridad laban sa mga external na banta sa data. Ang internal na pag-access sa data (hal., ng mga empleyado) ay kinokontrol at napapailalim sa Mga Kontrol at Pamamaraan sa Pag-access ng Empleyado.
Mga kontrol sa privacy

Ibinibigay ng Google ang mga sumusunod na kontrol sa mga may-ari ng website na nagpatupad ng Google Analytics at sa mga user ng website upang makapagbigay ng mas maraming opsyon kung paano kukunin ng Google Analytics ang kanilang data.

 • Google Analytics opt-out browser add-on Maaaring i-install ng mga user ng website ang Google Analytics opt-out browser add-on kung ayaw nilang maiulat ng JavaScript ng Google Analytics ang kanilang data. Inaatasan ng add-on na ito ang JavaScript ng Google Analytics (ga.js, analytics.js, at dc.js) na ipagbawal ang pagpapadala ng impormasyon sa Google Analytics. Available para sa karamihan ng mga modernong browser ang browser add-on. Hindi pinipigilan ng Google Analytics opt-out browser add-on ang pagpapadala ng impormasyon sa mismong website o sa iba pang serbisyo ng web analytics. Matuto pa tungkol sa Google Analytics opt-out browser add-on.
 • I-disable ang Google Analytics at magpatupad ng mga hiwalay na kontrol sa pag-opt out Maaaring i-disable ng mga may-ari ng website na gumagamit ng JavaScript ng Google Analytics (ga.js, analytics.js, at dc.js) ang pagsubaybay sa isang page nang hindi kinakailangang alisin ang snippet ng JavaScript ng Google Analytics. Ang mga may-ari ng site na gumagamit ng paraang ito ay maaari ding bumuo ng mga sarili nilang notification at kontrol para sa mga user ng site, o magpatupad ng mga kontrol sa privacy na ginawa ng mga third-party na developer. Matuto pa tungkol sa kung paano magagawa ng mga may-ari ng site na i-disable ang pagsubaybay.
 • Mga Setting ng Mga Ad Ipinapatupad ng ilang site na gumagamit ng Google Analytics ang feature na Remarketing sa Google Analytics, na gumagamit ng Cookies sa pag-advertise ng Google. Maaaring mag-opt out ang mga user sa feature na ito at pamahalaan ang kanilang mga setting para sa cookie na ito gamit ang Mga Setting ng Mga Ad.
 • Abiso at pag-opt out sa Google Analytics SDK at Protocol ng Pagsukat Ang mga may-ari ng anumang site, app, o iba pang digital na device o serbisyo na nagpapatupad ng anumang alternatibong paraan at/o feature ng pagkolekta sa pamamagitan ng Google Analytics SDK o sa pamamagitan ng Protocol ng Pagsukat ay inaatasan ng aming mga patakaran na magbigay ng abiso at mag-alok ng opsyon (gaya ng pag-opt out) sa mga user.
 • Mga setting ng Google Account Simula noong Hunyo 28, 2016, may opsyon na ang mga user ng Google na suriin ang mga setting na nagbibigay sa kanila ng higit pang kontrol sa data na kinukuha tungkol sa aktibidad sa web at app sa mga partner na site ng Google. Sa ngayon, walang epekto ang mga setting na ito sa mga kakayahan ng produkto, mga tuntunin ng serbisyo, patakaran sa privacy, seguridad ng data, o mga patakaran sa pagbabahagi ng data ng Google Analytics. Matuto pa.
Cookies ng Google Analytics

Pangunahing gumagamit ng cookies ng first-party ang Google Analytics upang mag-ulat tungkol sa mga pakikipag-ugnayan ng user sa mga website ng mga customer ng Google Analytics.

Para sa mga customer na gumagamit ng Mga Feature ng Pag-advertise sa Google Analytics, ginagamit ang cookies sa pag-advertise ng Google upang mag-enable ng mga feature, gaya ng Remarketing, para sa mga produktong gaya ng AdWords sa Google Display Network. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ng Google ang cookies sa pag-advertise, bisitahin ang FAQ sa Privacy ng Pag-advertise sa Google. Upang pamahalaan ang mga setting para sa cookies na ito at mag-opt out sa mga feature na ito, bisitahin ang Mga Setting ng Mga Ad.

Universal Analytics

Makokontrol ng mga customer ng Google Analytics, na nag-enable sa paraan ng pagkolekta ng analytics.js sa pamamagitan ng Universal Analytics, kung gagamit ba sila ng cookies upang mag-store ng anonymous o random na identifier ng client o hindi. Kung magpapasya ang customer na magtakda ng cookie, gagawing random na identifier (hal., 12345.67890) ang impormasyong naka-store sa lokal na cookie ng first-party.

Nagpapakilala ang Universal Analytics ng higit pang opsyon sa pag-configure ng feature at mga bagong paraan ng pagkolekta, kasama ang sa pamamagitan ng Protocol ng Pagsukat. Bagama't hindi masyadong binabago ng mga feature na ito ang mga prinsipyo sa seguridad at privacy ng Google Analytics, responsibilidad ng anumang mga site, app, o iba pang digital na device o serbisyo na nagpapatupad ng ilang partikular na feature ng Universal Analytics (gaya ng Protocol ng Pagsukat) ang magbigay ng abiso at mag-alok ng kontrol sa kanilang mga user.

Kung sakaling gagamit ang mga customer ng Google Analytics ng serbisyong nagpatupad ng Universal Analytics, suriin ang abisong ibinigay at ang opsyong inialok ng serbisyong ito nang direkta sa customer ng Google Analytics gamit ang naturang serbisyo, dahil ang pag-opt out na direktang ibinibigay ng Google Analytics ay hindi nakakaapekto sa iniulat na data sa pamamagitan ng ilang partikular na feature ng Universal Analytics, gaya ng Protocol ng Pagsukat. Para sa higit pang impormasyon, suriin ang Mga alituntunin sa paggamit ng Universal Analytics at ang Impormasyon sa seguridad at privacy ng Universal Analytics.

Paggamit ng IP address

May nakatalagang Internet Protocol (IP) address sa bawat computer at device na nakakonekta sa Internet. Ang mga IP address ay karaniwang itinatakda sa mga block na nakabatay sa bansa at kadalasan ay magagamit ang mga ito upang tukuyin ang bansa, estado, at lungsod kung saan kumokonekta sa Internet ang isang computer. Dahil kailangang gamitin ng mga website ang mga IP address upang gumana ang Internet, ang mga may-ari ng website ay mayroong access sa mga IP address ng kanilang mga user, gumagamit man sila ng Google Analytics o hindi. Gumagamit ang Google Analytics ng mga IP address upang maibigay at maprotektahan ang seguridad ng serbisyo, at upang maipaalam sa mga may-ari ng website kung saan sa mundo nagmumula ang kanilang mga user (tinatawag din na "IP geolocation").

Ang isang paraang kilala bilang IP masking ay nagbibigay ng opsyon sa mga may-ari ng website na gumagamit ng Google Analytics na sabihin sa Google Analytics na gumamit lang ng bahagi ng isang IP address, sa halip na ang buong address, para sa geolocation.

Mga setting ng pagbabahagi ng data

Nagbibigay-daan ang mga setting ng pagbabahagi ng data ng Google Analytics sa mga customer ng Google Analytics na ibahagi ang data ng kanilang account sa iba pang produkto at serbisyo. Ang pagbabahagi ng data ay nagbibigay ng feedback tungkol sa Google Analytics na magagamit namin upang bumuo ng mas mahuhusay na feature at materyal para sa pag-aaral. May ilang uri ng setting ng pagbabahagi ng data na maaaring baguhin anumang oras. Kung walang napiling opsyon, ibubukod ang data ng Google Analytics account sa anumang naka-automate na prosesong hindi partikular na nauugnay sa pagpapatakbo sa Google Analytics o sa pagprotekta sa seguridad at integridad ng data. Matuto pa tungkol sa Mga setting ng pagbabahagi ng data ng Google Analytics.

Kontrol ng administrator ng account sa data

Pagmamay-ari ng mga administrator ng Google Analytics account ang kanilang data sa Google Analytics.

Maaaring mag-export ang mga user ng account ng mga ulat anumang oras mula sa Google Analytics gamit ang mga opsyon sa pag-download ng XML, PDF, o CSV, o sa pamamagitan ng Google Analytics Core Reporting API. Magagamit nang hiwalay ang na-export na data nang wala ang Google Analytics o sa iba pang application/serbisyo kasama ng Google Analytics.

Maaari ding mag-delete ng view ang mga user ng account na nasa kanilang Google Analytics account anumang oras.

Mga kontrol at pamamaraan sa pag-access ng empleyado

Inuuri ng Google ang data ng Google Analytics bilang kumpidensyal na impormasyon. Pinoprotektahan ng mga kontrol sa pag-access ng empleyado ang data ng customer mula sa walang pahintulot na pag-access, at nagsasagawa kami ng mga pag-audit upang matiyak na ipinapatupad ang mga kontrol.

 • Kumpidensyal ang lahat ng data ng account at napapailalim sa mga probisyon ng pagiging kumpidensyal ng Patakaran sa Privacy ng Google.
 • Maaaring ibigay ang access sa data ng account sa antas ng customer kapag talagang kailangan lang sa mga empleyadong nangangailangan sa partikular na access na ito upang maisagawa ang kanilang mga trabaho. Ang mga empleyadong humihiling ng access ay dapat magpaliwanag kung bakit nila kailangan ang access, magpakita ng kaalaman tungkol sa patakaran sa pag-access at sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon nito, at makatanggap ng pag-apruba bago nila ma-access ang data.
 • Hindi maaaring i-access ng Mga Customer Service Representative at kawani sa suporta ang data sa antas ng customer nang walang tahasang pahintulot mula sa customer.
 • Kapag nag-a-access ng data ng customer, paghihigpitan ng mga empleyado ang gawain sa mga ulat na kailangan nila upang makumpleto ang kanilang mga opisyal na tungkulin.
 • Hindi maaaring mag-access ng data ang mga empleyado gamit ang anumang device na naka-enable sa network na hindi pagmamay-ari o naaprubahan ng Google.
Seguridad ng impormasyon

Sa web-based computing, mahalaga ang seguridad ng data at ng mga application. Naglalaan ang Google ng mahahalagang mapagkukunan sa pag-secure ng mga application at pangangasiwa sa data upang pigilan ang hindi pinapahintulutang pag-access sa data.

Naka-store ang data sa isang naka-encode na format na na-optimize para sa performance, sa halip na naka-store sa isang tradisyonal na paraan ng system ng file o database. Ipinapakalat ang data sa maraming pisikal at lohikal na volume para sa pag-uulit at mabilis na pag-access, at dahil dito, iniiwas ito sa pangingialam.

Gumagana ang mga application ng Google sa isang multi-tenant at hiwa-hiwalay na environment. Sa halip na paghiwa-hiwalayin ang data ng bawat customer sa iisang computer o sa hanay ng mga computer, ang data mula sa lahat ng customer ng Google (mga consumer, negosyo, at kahit sariling data ng Google) ay ipinamamahagi sa isang nakabahaging imprastrakturang binubuo ng maraming homogeneous na computer ng Google at makikita sa mga data center ng Google.

Seguridad sa pagpapatakbo at pagbawi mula sa sakuna

Upang mabawasan ang pagkaantala ng serbisyo dahil sa hindi paggana ng hardware, likas na sakuna, o iba pang kalamidad, nagpapatupad ang Google ng komprehensibong programa sa pagbawi mula sa sakuna sa lahat ng data center nito. Naglalaman ang programang ito ng maraming bahagi upang magtanggal ng mga dahilan ng pagpalyang nagiging sanhi ng pagpalya ng lahat, kabilang ang mga sumusunod:

 • Pagkopya ng data Upang makatulong na matiyak ang availability kung sakaling magkaroon ng sakuna, ang data ng Google Analytics na naka-store sa hiwa-hiwalay na file system ng Google ay kinokopya sa magkakahiwalay na system sa iba't ibang data center.
 • Paghihiwalay ng mga data center ayon sa heograpiya Nagpapatakbo ang Google ng isang hanay ng mga data center na ikinalat ayon sa heograpiko na idinisenyo upang mapanatili ang pagpapatuloy ng serbisyo sa panahon ng isang sakuna o iba pang pangyayari sa iisang rehiyon. Ang mabibilis na koneksyon sa pagitan ng mga data center ay nakakatulong sa pagtiyak ng mabilis na failover. Pinaghiwa-hiwalay rin ang pamamahala ng mga data center upang makapagbigay ng saklaw sa lahat ng oras na hindi nakasalalay sa lokasyon, at pangangasiwa ng system.
 • Matibay at redundant na imprastraktura Idinisenyo ang mga computing cluster ng Google nang isinasaalang-alang ang tibay at redundancy, na nakakatulong sa pagbawas sa mga isang punto ng pagpalya at sa epekto ng mga karaniwang pagpalya ng kagamitan at peligro sa kapaligiran. Ginagamit ang mga dual circuit, switch, network, at iba pang kinakailangang device upang makapagbigay ng redundancy. Ang imprastraktura ng mga pasilidad sa mga data center ay idinisenyo upang maging matatag, upang gumana kahit may problema, at upang mapanatili nang sabay-sabay.
 • Plano sa pagpapatuloy kung sakaling magkaroon ng sakuna Dagdag pa sa redundancy ng data at mga data center na pinaghiwa-hiwalay ayon sa rehiyon, ang Google ay mayroon ding plano sa pagpapatuloy ng negosyo para sa headquarters nito sa Mountain View, CA. Isinasaalang-alang ng planong ito ang malulubhang sakuna, gaya ng lindol o krisis sa pampublikong kalusugan, at ipinagpapalagay nito na maaaring hindi maging available ang mga tao at serbisyo nang hanggang sa 30 araw. Idinisenyo ang planong ito upang bigyang-daan ang tuluy-tuloy na pagtakbo ng aming mga serbisyo para sa aming mga customer.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?