Ochrana dat

Principy zabezpečení a ochrany soukromí služby Google Analytics shrnují opatření, která jsme přijali k ochraně vašich dat.

Zásady ochrany soukromí

Ve společnosti Google jsme si dobře vědomi důvěry, kterou v nás vkládáte, a své odpovědnosti za ochranu vašeho soukromí a údajů. Proto vás také informujeme, jaké údaje shromažďujeme, když využíváte naše služby, proč je shromažďujeme a jak s jejich pomocí zlepšujeme uživatelský dojem. Zásady ochrany soukromí společnosti Google popisují, jak zacházíme s vašimi osobními údaji, když využíváte služby Google včetně Google Analytics.

Důvěrnost údajů

Google Analytics chrání důvěrnost údajů Google Analytics několika způsoby:

 • Smluvní podmínky Google Analytics, které musejí všichni zákazníci služby Google Analytics dodržovat, zakazují odesílat službě Google Analytics údaje umožňující zjištění totožnosti. Mezi údaje umožňující zjištění totožnosti patří veškeré údaje, pomocí nichž by společnost Google mohla dostatečně identifikovat konkrétní osobu. Jedná se mimo jiné o jména, e-mailové adresy nebo fakturační údaje.
 • Údaje Google Analytics nesmějí být bez souhlasu zákazníka sdíleny, s výjimkou určitých okolností, například když to vyžadují zákony.
 • Bezpečnostní týmy odborníků Google zajišťují zabezpečení proti externímu ohrožení dat. Interní přístup k údajům (např. ze strany zaměstnanců) je omezen mechanismy kontroly a postupy v oblasti přístupu zaměstnanců k údajům.
Nastavení ochrany soukromí

Aby si vlastníci webových stránek využívající službu Google Analytics i jejich uživatelé mohli vybrat, jak bude služba Google Analytics shromažďovat jejich údaje, poskytuje jim společnost Google následující ovládací prvky.

 • Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Uživatelé webu, kteří si nepřejí, aby kód JavaScript služby Google Analytics vytvářel přehledy údajů o jejich návštěvě, si mohou nainstalovat doplněk prohlížeče k odhlášení ze služby Google Analytics. Tento doplněk dá kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) pokyn, aby zakázal odesílání informací do služby Google Analytics. Doplněk prohlížeče je k dispozici pro většinu moderních prohlížečů. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics nebrání odesílání informací samotnému webu nebo jiným službám webové analýzy. Další informace o doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics.
 • Deaktivace služby Google Analytics a implementace ovládacích prvků pro odhlášení. Vlastníci webových stránek, které využívají kód JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js, a dc.js), mohou na konkrétní stránce měření vypnout, aniž by museli odstraňovat fragment kódu JavaScript služby Google Analytics. Vlastníci webů, kteří využívají tuto metodu, mohou také vytvořit vlastní upozornění a ovládací prvky pro uživatele webu nebo implementovat nastavení ochrany soukromí vytvořená vývojáři třetích stran. Další informace o tom, jak mohou vlastníci webů deaktivovat měření.
 • Nastavení reklam. Některé weby využívající službu Google Analytics implementují funkci Remarketing ve službě Google Analytics, která používá reklamní soubory cookie společnosti Google. Uživatelé mohou tuto funkci deaktivovat a spravovat nastavení tohoto souboru cookie pomocí Nastavení reklam.
 • Upozornění ohledně sady SDK Analytics a protokolu měření a možnost odhlášení. Vlastníci jakéhokoli webu, aplikace nebo digitální služby, která implementuje jakoukoli alternativní metodu shromažďování údajů nebo funkci prostřednictvím sady SDK Google Analytics nebo Protokolu měření, musejí podle našich zásad uživatelům poskytnout upozornění a možnost volby (jako je odhlášení).
 • Nastavení účtu Google. Od 28. června 2016 mají uživatelé Googlu možnost zkontrolovat nastavení, což jim poskytuje větší kontrolu nad údaji o aktivitách na webu a v aplikacích, shromažďovanými na partnerských webech Google. Tato nastavení momentálně nemají žádný vliv na fungování služby Google Analytics ani na smluvní podmínky, zásady ochrany soukromí, zabezpečení údajů či zásady sdílení údajů. Další informace
Soubory cookie Google Analytics

Google Analytics používá k vytváření přehledů o interakcích uživatelů na webu zákazníka Google Analytics především soubory cookie první strany.

U zákazníků, kteří využívají reklamní funkce Google Analytics, používáme reklamní soubory cookie společnosti Google. Ty umožňují službám v Obsahové síti Google (například AdWords) aktivovat funkce jako remarketing. Další informace o tom, jak společnost Google využívá reklamní soubory cookie, naleznete v nejčastějších dotazech ohledně ochrany soukromí v rámci inzertních služeb Google. Chcete-li spravovat nastavení těchto souborů cookie a odhlásit se od těchto funkcí, přejděte na Nastavení reklam.

Universal Analytics

Zákazníci Google Analytics, kteří povolili metodu shromažďování údajů analytics.js prostřednictvím služby Universal Analytics, mohou nastavit, zda se budou k ukládání anonymních nebo náhodných identifikátorů klientů používat soubory cookie. Pokud se zákazník rozhodne soubor cookie nastavit, informace uložené v lokálním souboru cookie první strany budou omezeny na náhodný identifikátor (např. 12345.67890).

Služba Universal Analytics nabízí více možností konfigurace funkcí a nové metody shromažďování údajů včetně Protokolu měření. Tyto funkce sice zásadně nemění principy zabezpečení a ochrany soukromí Google Analytics, ale provozovatelé všech stránek, aplikací, digitálních zařízení a služeb, které implementují některé funkce Universal Analytics (např. Protokol měření), odpovídají za to, že uživatele upozorní a dají jim možnost volby.

V případě, že zákazníci Google Analytics používají nějakou službu s implementací Universal Analytics, zkontrolujte upozornění a možnosti volby nabízené touto službou přímo u zákazníka. Možnost odhlášení poskytovaná přímo službou Google Analytics totiž nemá vliv na údaje vykazované prostřednictvím určitých funkcí Universal Analytics, jako je například Protokol měření. Další informace naleznete v článcích Pokyny pro používání Universal Analytics a Zabezpečení a ochrana osobních údajů v Universal Analytics.

Použití IP adresy

Každému počítači a zařízení připojenému k internetu je přidělena adresa internetového protokolu (IP adresa). IP adresy jsou obvykle přidělovány v blocích podle zemí. Díky tomu lze často zjistit, ze které země, státu a města se počítač k internetu připojuje. Protože všechny weby musí pro správné fungování internetu používat IP adresy, mají vlastníci webových stránek přístup k IP adresám jejich uživatelů bez ohledu na to, zda využívají službu Google Analytics. Google Analytics shromažďuje IP adresy návštěvníků webových stránek za účelem poskytování a zabezpečení služby a také proto, aby majitelé webových stránek získali představu, ze které části světa uživatelé přicházejí (neboli k jejich „geolokaci podle IP adresy“).

Metodou maskování IP mohou vlastníci webových stránek používající službu Google Analytics nastavit, aby služba používala k určování zeměpisné polohy pouze část IP adresy, a ne celou adresu.

Nastavení sdílení údajů

Nastavení sdílení údajů služby Google Analytics umožňuje zákazníkům Google Analytics sdílet údaje z jejich účtu s dalšími službami. Sdílení údajů nám poskytuje zpětnou vazbu ohledně služby Google Analytics, s jejíž pomocí můžeme vytvářet lepší funkce a vzdělávací materiály. K dispozici je několik způsobů nastavení sdílení údajů, které lze kdykoli změnit. Nevyberou-li zákazníci žádnou z těchto možností, budou údaje v jejich účtu vyloučeny ze všech automatizovaných procesů, které se konkrétně netýkají provozování služby Google Analytics nebo ochrany zabezpečení a integrity dat. Další informace o nastavení sdílení údajů služby Google Analytics

Kontrola administrátora účtu nad údaji

Administrátoři účtů služby Google Analytics jsou vlastníky svých údajů Google Analytics.

Uživatelé účtu mohou ze služby Google Analytics kdykoli exportovat přehledy stažením ve formátu XML, PDF či CSV, případně prostřednictvím rozhraní Google Analytics Core Reporting API. Exportovaná data lze využívat jak nezávisle na službě Google Analytics, tak v jiných aplikacích či službách ve spojení s Google Analytics.

Uživatelé účtu Google Analytics z něj mohou také kdykoli smazat konkrétní přehled dat.

Mechanismy kontroly a postupy v oblasti přístupu zaměstnanců k údajům

Společnost Google klasifikuje údaje Google Analytics jako důvěrné informace. Mechanismy kontroly přístupu zaměstnanců k údajům chrání zákaznická data proti neoprávněnému přístupu. Uplatňování těchto mechanismů kontrolujeme.

 • Všechny údaje v účtu jsou důvěrné a vztahují se na ně ustanovení o důvěrnosti obsažená v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.
 • Přístup k údajům účtu na úrovni zákazníků lze povolit výhradně v případě potřeby, a to pouze zaměstnancům, kteří tento přístup potřebují ke své pracovní činnosti. Zaměstnanci, kteří žádají o přístup, musí nejdříve vysvětlit, proč jej potřebují, prokázat, že jsou obeznámeni se zásadami přístupu k údajům, souhlasit se smluvními podmínkami těchto zásad a obdržet souhlas s přístupem k údajům.
 • Zástupci služeb zákazníkům a pracovníci zákaznické podpory nemají přístup k údajům zákazníka bez jeho výslovného souhlasu.
 • Při přístupu k údajům o zákaznících omezí zaměstnanci svoji aktivitu na ty přehledy, které potřebují k plnění svých pracovních povinností.
 • Zaměstnanci nemají k údajům přístup pomocí síťových zařízení, která nevlastní nebo neschválila společnost Google.
Zabezpečení údajů

Při práci s počítačem na webu je zabezpečení údajů i aplikací klíčové. Společnost Google věnuje značné prostředky na zabezpečení aplikací a zpracování údajů, aby zabránila neoprávněnému přístupu k údajům.

Údaje se místo tradičního ukládání v souborech nebo databázi ukládají v zašifrovaném formátu optimalizovaném pro maximální výkon. Kvůli zálohování a zajištění účelného přístupu jsou rozděleny do řady fyzických a logických celků, což také znesnadňuje nedovolenou manipulaci.

Aplikace Google běží v distribuovaném prostředí pro více zákazníků. Údaje jednotlivých zákazníků nejsou umístěny odděleně vždy v jediném zařízení nebo sadě zařízení, ale údaje všech zákazníků společnosti Google (spotřebitelů, firem i samotné společnosti Google) jsou distribuovány ve sdílené infrastruktuře tvořené velkým množstvím stejných zařízení v datových centrech společnosti Google.

Bezpečnost provozu a obnova dat v případě havárie

Aby se minimalizovalo přerušování služeb z důvodu poruchy hardwaru, přírodní pohromy či jiné události, má společnost Google ve všech svých datových centrech zavedený komplexní postup obnovy dat v případě havárie. Tento program má řadu prvků, jejichž cílem je eliminovat selhání z jedné příčiny. Patří mezi ně:

 • Replikace dat. Abychom zajistili dostupnost v případě havárie, replikují se data Google Analytics uložená v distribuovaném systému souborů společnosti Google do oddělených systémů v různých datových centrech.
 • Geografické rozmístění datových center. Datová centra společnosti Google jsou geograficky rozmístěná tak, aby v případě katastrofy či jiné události v určité oblasti mohl pokračovat nepřetržitý provoz služby. Vysokorychlostní spojení mezi datovými centry zajišťuje rychlé převzetí služeb při selhání. Distribuovaná je i správa datových center, aby bylo možné poskytnout nepřetržité pokrytí a správu systému nezávisle na lokalitě.
 • Odolná a zálohovaná infrastruktura. Výpočetní clustery společnosti Google jsou navrženy s ohledem na odolnost a zálohování dat. To pomáhá minimalizovat možnost selhání z jedné příčiny i dopad běžných poruch zařízení a nepříznivých vlivů prostředí. Zálohování dat se zajišťuje pomocí duálních obvodů, switchů, sítí a dalších zařízení. Infrastruktura zařízení v datových centrech je navržena tak, aby byla výkonná, odolná proti selhání a aby umožňovala souběžnou údržbu.
 • Plán zajištění provozu v případě havárie. Kromě zálohování dat a regionálně rozdělených datových center má společnost Google připraven rovněž plán zajištění provozu pro svou centrálu v kalifornském Mountain View. Tento plán počítá i s velkými katastrofami, jako je zemětřesení nebo epidemie, a předpokládá nedostupnost lidí a služeb po dobu až 30 dní. Účelem tohoto plánu je zajistit poskytování služeb zákazníkům bez přerušení.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?