Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Protegir les dades dels usuaris

Els principis de seguretat i de privadesa de Google Analytics resumeixen els passos que seguim per ajudar-vos a mantenir les dades protegides.

La nostra política de privadesa

Som conscients de la confiança que dipositeu en Google i de la nostra responsabilitat de mantenir la vostra privadesa i les vostres dades segures. Com a part d'aquesta responsabilitat, us indiquem quina informació recopilem quan utilitzeu els nostres productes i serveis, per què la recopilem i com la utilitzem per millorar la vostra experiència com a usuari. La Política i els principis de privadesa de Google descriuen com tractem la informació personal dels usuaris quan utilitzen productes i serveis de Google, com ara Google Analytics.

Confidencialitat de les dades

Google Analytics protegeix la confidencialitat de les dades de diverses maneres:

 • Les condicions del servei de Google Analytics, que tots els clients d'aquest servei han de complir, prohibeixen l'enviament d'informació d'identificació personal a Google Analytics. Aquesta informació fa referència a les dades amb què Google pot identificar una persona determinada i inclou, entre d'altres, noms, adreces electròniques o informació de facturació.
 • Les dades de Google Analytics no es poden compartir sense el consentiment del client, excepte en casos molt específics com, per exemple, quan ho exigeixi la llei.
 • Els equips tècnics de Google especialistes en seguretat treballen per protegir les dades contra amenaces externes. L'accés intern a les dades (per exemple, per part dels empleats) està regulat i sotmès a controls i a procediments d'accés dels empleats.
Controls de privadesa

Google proporciona els controls següents als propietaris de llocs web que utilitzen Google Analytics i als usuaris dels llocs web perquè tinguin més opcions a l'hora de triar la manera com Google Analytics recopila les dades.

 • Complement de desactivació de Google Analytics per a navegadors Els usuaris de llocs web que no vulguin que el codi JavaScript de Google Analytics recopili les seves dades poden instal·lar el complement de desactivació de Google Analytics per a navegadors. Aquest complement indica al codi JavaScript de Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) que prohibeixi l'enviament d'informació a Google Analytics i està disponible als navegadors més moderns. El complement de desactivació de Google Analytics per a navegadors no impedeix que la informació s'enviï al mateix lloc web o a altres serveis d'anàlisi web. Obteniu més informació sobre el complement de desactivació de Google Analytics per a navegadors.
 • Desactivació de Google Analytics i implementació de controls de desactivació independents Els propietaris de llocs web que utilitzin el codi JavaScript de Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) poden desactivar el seguiment d'una pàgina determinada sense necessitat de treure el fragment de codi JavaScript de Google Analytics. També poden crear notificacions i controls personalitzats per als usuaris del lloc o bé implementar controls de privadesa desenvolupats per tercers. Obteniu més informació sobre com poden desactivar el seguiment els propietaris dels llocs.
 • Configuració d'anuncis Alguns llocs web que utilitzen Google Analytics incorporen la funció remàrqueting amb Google Analytics, que utilitza les galetes de publicitat de Google. Mitjançant la Configuració d'anuncis, els usuaris poden desactivar aquesta funció i escollir la configuració d'aquesta galeta.
 • Avís i opció de desactivació de l'SDK i del Protocol de mesurament de Google Analytics Els propietaris de qualsevol lloc web, aplicació, o d'altres dispositius o serveis digitals que utilitzin una funció o un mètode de recopilació alternatius mitjançant l'SDK de Google Analytics o el Protocol de mesurament han de proporcionar als usuaris, d'acord amb les nostres polítiques, un avís i una opció, per exemple, de desactivació.
 • Configuració del compte de Google Des del 28 de juny de 2016 els usuaris de Google tenen l'opció de revisar la configuració per tenir més control sobre les dades recopilades relatives a l'activitat al web i en aplicacions als llocs web de partners de Google. Ara per ara, aquesta configuració no afecta les funcions del producte Google Analytics ni tampoc les condicions del servei, la política de privadesa, la seguretat de les dades ni les polítiques per compartir dades. Més informació
Galetes de Google Analytics

Google Analytics utilitza principalment galetes pròpies per fer informes sobre les interaccions dels usuaris amb els llocs web dels clients del servei.

En el cas dels clients que utilitzen Funcions de publicitat de Google Analytics, les galetes de publicitat de Google es fan servir per activar algunes funcions, com ara el remàrqueting, en productes com AdWords a la Xarxa de Display de Google. Per obtenir més informació sobre l'ús que fa Google de les galetes de publicitat, consulteu les preguntes freqüents sobre privadesa de la publicitat de Google. Per gestionar la configuració d'aquestes galetes i desactivar aquestes funcions, aneu a la pàgina Configuració dels anuncis.

Universal Analytics

Els clients de Google Analytics que hagin activat el mètode de recopilació de dades analytics.js collection mitjançant Universal Analytics poden decidir si utilitzen o no galetes per emmagatzemar un identificador de client anònim o aleatori. Si el client defineix una galeta, la informació emmagatzemada a la galeta local pròpia es redueix a un identificador aleatori (per exemple, 12345.67890).

Universal Analytics inclou més opcions de configuració de funcions i nous mètodes de recopilació de dades, com ara el Protocol de mesurament. Tot i que aquestes funcions no alteren gaire els principis de seguretat i de privadesa de Google Analytics, qualsevol lloc web, aplicació, o altre servei o dispositiu digital que implementi determinades funcions de Universal Analytics (com el Protocol de mesurament) ha de mostrar un avís als usuaris i oferir-los opcions de control.

Els clients de Google Analytics que utilitzin un servei que hagi implementat Universal Analytics han de comprovar directament amb el client de Google Analytics que utilitzi el servei la notificació i l'opció que aquest facilita, ja que la desactivació que proporciona Google Analytics no afecta les dades recopilades mitjançant determinades funcions de Universal Analytics, com ara el Protocol de mesurament. Per obtenir-ne més informació, reviseu les Directrius d'ús d'Universal Analytics i la informació sobre seguretat i privadesa d'Universal Analytics.

Ús d'adreces IP

Tots els ordinadors i dispositius connectats a Internet tenen assignada una adreça IP (protocol d'Internet). Les adreces IP se solen assignar en blocs per països i sovint es fan servir per identificar el país, la província o la ciutat des dels quals els ordinadors es connecten a Internet. Com que els llocs web han d'utilitzar adreces IP perquè Internet funcioni, els propietaris de llocs web tenen accés a les adreces IP dels usuaris, independentment de si utilitzen Google Analytics o no. Google Analytics fa servir adreces IP per garantir la seguretat del servei i protegir-lo, i per aportar als propietaris de llocs web informació sobre la procedència dels usuaris (aquesta funció també es coneix com a "geolocalització d'IP").

Amb el mètode conegut com a emmascarament d'IP, els propietaris dels llocs web que utilitzen Google Analytics poden especificar a Google Analytics que només faci servir una part de l'adreça IP, en lloc de tota l'adreça sencera, per a la geolocalització.

Configuració per compartir dades

La configuració per compartir dades de Google Analytics permet compartir les dades del compte amb altres productes i serveis. Això ens proporciona retroacció sobre Google Analytics que podem fer servir per crear material de formació i funcions de més qualitat. Hi ha diverses opcions de configuració per compartir dades, que es poden modificar en qualsevol moment. Si no se selecciona cap opció, les dades del compte de Google Analytics s'exclouen de tots els processos automatitzats que no estiguin relacionats específicament amb el funcionament de Google Analytics o amb la protecció de la seguretat i la integritat de les dades. Obteniu més informació sobre la configuració per compartir dades de Google Analytics

Control de les dades per part de l'administrador del compte

Els administradors dels comptes de Google Analytics són els propietaris de les seves dades de Google Analytics.

Els usuaris dels comptes poden exportar informes de Google Analytics en qualsevol moment amb les opcions de baixada en format XML, PDF o CSV, o bé amb l'API Google Analytics Core Reporting. Les dades exportades es poden utilitzar de manera independent sense Google Analytics o juntament amb Google Analytics i altres aplicacions i serveis.

Els usuaris dels comptes de Google Analytics també poden suprimir una visualització del compte en qualsevol moment.

Controls i procediments d'accés dels empleats

Google classifica les dades de Google Analytics com a informació confidencial. Els controls d'accés dels empleats protegeixen les dades dels clients d'accessos no autoritzats. A més, es duen a terme auditories per garantir l'aplicació d'aquests controls.

 • Totes les dades dels comptes són confidencials i estan subjectes a les clàusules de confidencialitat de la Política de privadesa de Google.
 • L'accés a les dades dels comptes dels clients es pot concedir en cas d'estricta necessitat als empleats que el necessitin per dur a terme la seva feina. Els empleats que sol·licitin aquest accés han d'explicar per què el necessiten, demostrar que coneixen la política d'accés i acceptar-ne els termes i condicions, a més de rebre autorització per poder accedir a les dades.
 • Els representants del Servei d'atenció al client i el personal d'assistència no poden accedir a les dades dels clients sense el seu consentiment explícit.
 • Els empleats que accedeixin a les dades dels clients només poden consultar els informes necessaris per dur a terme la tasca que se'ls hagi encarregat.
 • Els empleats no poden accedir a les dades amb cap dispositiu de connexió a la xarxa que no sigui propietat de Google o que no estigui aprovat per Google.
Seguretat de la informació

En la informàtica basada en web, la seguretat de les dades i de les aplicacions és fonamental. Per això, Google destina una gran quantitat de recursos a protegir les aplicacions i a gestionar les dades per evitar que se'n faci un ús no autoritzat.

Les dades s'emmagatzemen en un format codificat optimitzat per al rendiment, en lloc d'emmagatzemar-se en sistemes tradicionals de fitxers o bases de dades. Les dades es dispersen en diversos volums físics i lògics per garantir-ne la redundància i facilitar-hi l'accés, amb la qual cosa s'impedeixen les manipulacions.

Les aplicacions de Google s'executen en un entorn distribuït de tinença múltiple. En lloc de segregar les dades de cada client en un sol ordinador o en un conjunt d'ordinadors, les dades de tots els clients de Google (consumidors, empreses i fins i tot les mateixes dades de Google) es distribueixen en una infraestructura compartida composta de molts ordinadors homogenis i ubicada als centres de dades de Google.

Seguretat operativa i recuperació en cas de desastre

Per minimitzar la interrupció del servei per errors de maquinari, desastres naturals o altres catàstrofes, Google implementa un programa integral de recuperació en cas de desastre en tots els seus centres de dades. Aquest programa inclou diversos components per eliminar punts únics d'error. Per exemple:

 • Replicació de dades Per contribuir a garantir la disponibilitat en cas de desastre, les dades de Google Analytics emmagatzemades al sistema de fitxers distribuït de Google es repliquen en diversos sistemes de diferents centres de dades.
 • Distribució geogràfica dels centres de dades Google disposa d'un conjunt de centres de dades distribuïts geogràficament, dissenyat per mantenir la continuïtat del servei en cas que es produeixi un desastre o algun altre incident en una regió determinada. Les connexions d'alta velocitat entre els centres de dades garanteixen una resposta ràpida en cas d'error. La gestió dels centres de dades també està distribuïda per garantir la cobertura i l'administració dels sistemes en qualsevol hora i des de qualsevol punt geogràfic.
 • Infraestructura resistent i redundant Els clústers informàtics de Google s'han dissenyat des de l'òptica de la resistència i la redundància per tal de minimitzar els punts únics d'error, i la repercussió dels errors comuns dels equips i els riscos mediambientals. Per proporcionar redundància, s'utilitzen circuits dobles, commutadors, xarxes i altres dispositius necessaris. La infraestructura de les instal·lacions dels centres de dades s'ha dissenyat perquè sigui resistent, presenti tolerància als errors i s'hi pugui fer manteniment alhora.
 • Pla de continuïtat en cas de desastre A més de la redundància de les dades i de la distribució dels centres de dades en diverses regions geogràfiques, Google té un pla empresarial de continuïtat per a la seva seu de Mountain View, a l'estat de Califòrnia. Aquest pla preveu l'actuació en cas de catàstrofes de gran magnitud, com ara terratrèmols o crisis de salut pública, i pressuposa la possibilitat que el personal i els serveis no estiguin disponibles durant un termini màxim de 30 dies. El pla s'ha dissenyat per mantenir operatius els serveis que oferim als nostres clients.
Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?
false