Предпазване на данните Ви

Принципите на Google Анализ за сигурност и поверителност обобщават стъпките, с които подпомагаме защитата на данните Ви.

Декларацията ни за поверителност

В Google осъзнаваме съвсем ясно доверието, което ни гласувате, както и отговорността си да защитаваме поверителността и данните Ви. Като част от тази отговорност Ви уведомяваме каква информация събираме, когато ползвате продуктите и услугите ни, защо го правим и как я използваме, за да подобрим практическата Ви работа. В Декларацията и принципите за поверителност на Google се описва как третираме личната информация, когато използвате наши продукти и услуги, включително Google Анализ.

Поверителност на данните

Google Анализ защитава поверителността на данните на програмата по няколко начина:

 • Общите условия на Google Анализ, които трябва да се спазват от всички клиенти на програмата, забраняват до нея да се изпраща подлежаща на идентифициране лична информация. Тази информация обхваща всички данни, които могат да се използват от Google за идентифицирането на човек в разумна степен, включително (без изброяването да е изчерпателно) имена, имейл адреси или данни за плащане.
 • Данните в Google Анализ не може да се споделят без съгласието на клиента освен при определени ограничени обстоятелства, като например когато това се изисква от закона.
 • Посветени на сигурността инженерни екипи в Google защитават данните срещу външни заплахи. Вътрешният достъп до данните (напр. от служителите) се регулира стриктно и е обект на процедури и контролни мерки за достъп на служителите.
Контроли за поверителност

Google предоставя следните контроли на потребителите и на собствениците на уебсайтове, използващи Google Анализ, за да осигурим по-голям избор относно събирането на данните им от програмата.

 • Добавка на браузър за изключване на Google Анализ Потребителите на уебсайтове, които не искат данните им да се отчитат от JavaScript кода на Google Анализ, могат да инсталират добавката на браузър за изключване на инструмента. Тя указва на JavaScript кода (ga.js, analytics.js и dc.js) да забрани изпращането на информация към Google Анализ. Добавката е налице за повечето съвременни браузъри. Тя не спира изпращането на информация до самия уебсайт или до други услуги за уеб анализ. Научете повече относно добавката на браузър за изключване на Google Анализ.
 • Деактивиране на Google Анализ и внедряване на независими контроли за отказване Собствениците на уебсайтове, използващи JavaScript кода на Google Анализ (ga.js, analytics.js и dc.js), могат да деактивират проследяването в страница, без да се налага да премахват фрагмента на JavaScript. Използващите този метод собственици на сайтове могат също да създадат собствени известия и контроли за потребителите на сайтовете или да внедрят контроли за поверителност, създадени от външни програмисти. Научете повече за това, как собствениците на сайтове могат да деактивират проследяването.
 • Настройки за рекламите Някои сайтове, използващи Google Анализ, внедряват функцията за ремаркетинг с Google Анализ, която използва рекламни „бисквитки“ на Google. Потребителите могат да се откажат от тази функция и да управляват настройките си за тези „бисквитки“ с помощта на Настройки за рекламите.
 • Известие относно комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ и Measurement Protocol и отказване Собствениците на сайт, приложение или друго цифрово устройство или услуга, използващи алтернативен метод и/или функция за събиране чрез SDK на Google Анализ или Measurement Protocol, съгласно правилата ни са длъжни да уведомяват потребителите и да им предлагат избор (например за отказване).
 • Настройки на профила в Google От 28 юни 2016 г. потребителите на Google имат опцията да преглеждат настройките, което им дава повече контрол над събираните данни за активността в мрежата и приложенията в партньорските сайтове на Google. Понастоящем тези настройки не влияят върху възможностите, Общите условия, Декларацията за поверителност, сигурността на данните и правилата за споделянето им в Google Анализ. Научете повече.
„Бисквитки“ на Google Анализ

За отчитане на взаимодействията на потребителите с уебсайтовете на клиентите на Google Анализ програмата работи основно с „бисквитки“ на посещавания домейн.

За клиенти, които използват функциите на Google Анализ за рекламиране, рекламните „бисквитки“ на Google се използват за активиране на функции (например ремаркетинг) за продукти като AdWords в дисплейната мрежа на Google. За повече информация за това, как Google използва рекламните „бисквитки“, разгледайте често задаваните въпроси за поверителността в Google Анализ. За да управлявате настройките за тези „бисквитки“ и да се откажете от тези функции, посетете Настройки за рекламите.

Universal Analytics

Клиентите на Google Анализ, активирали метода на събиране analytics.js посредством Universal Analytics, могат да контролират дали да използват „бисквитки“ за съхраняване на анонимен или произволен клиентски идентификатор. Ако решат да зададат такава, количеството информация, съхранявано в локалната собствена „бисквитка“, се намалява до произволен идентификатор (напр. 12345.67890).

Universal Analytics въвежда повече опции за конфигуриране на функциите и нови начини за събиране, включително посредством Measurement Protocol. Въпреки че тези функции не променят много принципите на Google Анализ за сигурност и поверителност, всеки сайт, приложение или друго дигитално устройство или услуга, в които са внедрени определени функции на Universal Analytics (като например Measurement Protocol), са длъжни да предоставят съобщение за поверителност на потребителите и да им предложат възможност за контрол.

В случай че клиентите на Google Анализ използват услуга, в която е внедрен Universal Analytics, обърнете се направо към клиента на Google Анализ, който я използва, за да проверите предлаганите от нея известие и възможности за избор, тъй като опцията за отказване директно от програмата не влияе върху данните, отчитани посредством определени функции на Universal Analytics, като например Measurement Protocol. За повече сведения прегледайте указанията за използване на Universal Analytics и информацията за сигурност и поверителност в Universal Analytics.

Използване на IP адреса

Всеки компютър и устройство, свързани с интернет, получават адрес по интернет протокол (IP адрес). IP адресите обикновено се задават в блокове по държави и често могат да се използват за идентифициране на държавата, областта и града, от които компютърът се свързва с интернет. Тъй като IP адресите трябва да се използват от уебсайтовете, за да функционира интернет, собствениците на уебсайтове имат достъп до IP адресите на потребителите си независимо дали използват Google Анализ, или не. Google Анализ събира IP адресите с цел да предостави услугата и да защити сигурността й, както и да даде представа на собствениците на уебсайтове от кои части на света идват потребителите им (тази информация е известна и с името „IP геолокация“).

С помощта на метод, наречен IP маскиране, собствениците на уебсайтове, ползващи Google Анализ, разполагат с опция да посочат на инструмента да използва за геолокация не целия IP адрес, а само част от него.

Настройки за споделяне на данни

Настройките за споделяне на данни в Google Анализ позволяват на клиентите на програмата да споделят данните от профила си с други продукти и услуги. Това предоставя отзиви за програмата, които можем да използваме, за да създаваме по-добри функции и образователни материали. Има няколко типа настройки за споделяне на данни, които могат да бъдат променяни по всяко време. Ако няма избрани опции, данните от профила в Google Анализ ще бъдат изключени от всички автоматизирани процеси, които не са конкретно свързани с функционирането на Google Анализ или със защитата на сигурността и целостта на данните. Научете повече за настройките за споделяне на данни в Google Анализ.

Управление на данните от администратор на профил

Администраторите на профили притежават данните си в Google Анализ.

Потребителите на профили могат по всяко време да експортират отчети от Google Анализ посредством опциите за изтегляне на XML, PDF или CSV файл или чрез приложния програмен интерфейс (API) на програмата за основно отчитане. Експортираните данни могат да се използват независимо без Google Анализ или с други приложения/услуги съвместно с Google Анализ.

Потребителите на профили в Google Анализ могат също да изтрият изглед на собственост в профила си в програмата по всяко време.

Процедури и контроли за достъп на служителите

Google класифицира данните от Google Анализ като поверителна информация. Контролите за достъп на служителите защитават данните на клиентите от неупълномощен достъп. Извършваме одити, за да гарантираме налагането на тези мерки.

 • Всички данни в профилите са поверителни и обект на клаузите за поверителност в Декларацията за поверителност на Google.
 • Възможно е на служители, които за изпълнение на задълженията си се нуждаят от достъп до данни на ниво клиенти в профил, да се предостави такъв при изрична необходимост. Служителите, които искат достъп, трябва да обяснят защо им е нужен, да покажат, че са запознати с правилата за достъп, да приемат Общите условия и да получат одобрение, преди да могат да ползват данните.
 • Представителите на екипа за обслужване на клиенти и служителите на екипа за поддръжка не може да получат достъп до данни на ниво клиент без изрично разрешение от него.
 • При достъпа до клиентски данни служителите ще ограничат дейността си само до отчетите, необходими им за изпълнение на служебните им задължения.
 • Служителите не може да осъществяват достъп до данните чрез работещо в мрежа устройство, което не е собственост на Google или не е одобрено от нас.
Сигурност на информацията

При уеб базираните изчислителни дейности сигурността на данните и приложенията е от критично значение. Google отделя значителни ресурси за обезпечаване на сигурността на приложенията и работата с данни, за да не допусне неупълномощен достъп до данните.

Данните се съхраняват в кодиран формат, оптимизиран за ефективност, а не в традиционна файлова система или база от данни. Те са разпределени по редица физически и логически томове с цел осигуряване на излишък и бърз достъп, което също така не допуска непозволени промени.

Приложенията на Google се изпълняват в разпределена среда с множество ползватели. Вместо данните на всеки клиент да се отделят на една машина или набор машини, данните от всички клиенти на Google (потребители, фирми и дори нашите собствени данни) се разпределят в споделена инфраструктура, изградена от множеството еднородни машини на Google в центровете ни за данни.

Оперативна сигурност и възстановяване след бедствия и аварии

За да се сведе до минимум прекъсването на услугите поради отказ на хардуер, природни бедствия или други катастрофи, във всички центрове за данни на Google се прилага изчерпателна програма за възстановяване след бедствия и аварии. Тя включва много компоненти за премахване на единични точки на отказ, в това число:

 • Репликация на данните За да се осигури достъпност в случай на бедствие, данните от Google Анализ, които се съхраняват в разпределената файлова система на Google, се репликират на отделни системи в различни центрове за данни.
 • Географско разпределение на центровете за данни Google поддържа географски разпределени центрове за данни, чието предназначение е да продължат да осигуряват услугата в случай на бедствие или друг инцидент в един регион. Бързото прехвърляне след отказ се постига чрез високоскоростни връзки между центровете. Управлението на центровете за данни също е разпределено, за да се осигури денонощно и независимо от местоположението покритие и системно администриране.
 • Инфраструктура с устойчивост и излишък Изчислителните клъстери на Google са проектирани с устойчивост и излишък, което помага за свеждането до минимум на единичните точки на отказ и на въздействието на обичайните апаратни откази и рисковете от околната среда. Излишък се осигурява посредством двойни канали, комутатори, мрежи и други необходими устройства. Инфраструктурата на сградите на центровете за данни е проектирана да е надеждна, отказоустойчива и да позволява едновременна поддръжка.
 • План за непрекъснатост в случай на бедствие В допълнение към излишъка на данните и разполагането на центровете за данни в различни региони Google има и план за непрекъснатост на бизнеса за централата си в Маунтин Вю, щата Калифорния. Този план разглежда големи бедствия, като сеизмично събитие или криза в областта на общественото здраве, и допуска, че е възможно да липсват услуги и хора в продължение на 30 дни. Планът цели да позволи услугите ни да продължат да работят за клиентите ни.
Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?