Översikt över länkade produkter

Se vilka andra produkter från Google som ditt Analytics-konto är kopplat till.

I översikten över länkade produkter i Analytics kan du se andra konton, produkter och tjänster från Google som en kontoadministratör har länkat till ditt Analytics-konto.

När du länkar Analytics till ett annat konto kan viss data flöda mellan detta konto och ditt Analytics-konto. Det gör att ditt Analytics-konto blir en central plats för analys av all din data och att du får en bättre uppfattning om informationen i alla dina konton.

Relationerna mellan Analytics och dina andra konton är oberoende av varandra. Du har kontroll över vilka konton du länkar till. Länkningsprocessen skiljer sig åt mellan olika konton. Vilken data som flödar mellan kontona skiljer sig också åt.

I översikten över produktlänkningen visas en generell beskrivning av integreringarna. Där finns också länkar till resurser där du får mer detaljerad information och anvisningar om hur du kan ändra eller hantera dina integreringar.

Redigera inställningar för produktlänkning

Översikten över produktlänkningen finns i kolumnen EGENDOMsidan Administratör i ditt Analytics-konto.

Gör så här:
  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Klicka på Administratör och öppna den aktuella egendomen.
  3. Välj produktlänken du vill konfigurera i kolumnen EGENDOM under Produktlänkning.

Obs! Oavsett inställningarna i avsnittet Produktlänkning och inställningarna för datadelning kan du konfigurera andra produkter från Google (till exempel Google Ads) så att de visar Analytics-data i realtid. I dessa fall sparas Analytics-data inte utanför ditt Analytics-konto.

Relaterade resurser

Inställningar för dataflöde

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?