Et sammendrag av sammenknytting av produkter

Se hvilke andre Google-produkter Analytics-kontoen din er koblet til.

Gjennom sammendraget for sammenknytting av produkter for Google Analytics kan du se de andre Google-kontoene, -produktene og -tjenestene en kontoadministrator har knyttet til Google Analytics-kontoen og -dataene dine.

Når du kobler Analytics til en annen konto, kan noe data bli overført mellom den aktuelle kontoen og Analytics-kontoen din. Dette betyr at Analytics-kontoen din er stedet hvor du kan analysere alle dataene dine, noe som innebærer bedre databehandling for alle kontoene dine.

Analytics-kontoen og de andre kontoene dine står i et uavhengig forhold til hverandre. Du bestemmer selv hvilke kontoer du vil koble til. Sammenkoblingsprosessen kan variere fra en konto til den neste, og det samme gjelder for hvilke data som overføres.

I oppsummeringen for sammenknytting av produkter finner du beskrivelser som i grove trekk forklarer hva de enkelte integrasjonene innebærer. Der finner du også linker til ressurser som går dypere ned i materien, og som viser deg hvordan du kan endre og administrere integrasjonene.

Endring av innstillingene for sammenknytting av produkter

Du finner sammendraget for sammenknytting av produkter under OMRÅDE-kolonnen på Administrator-siden i Analytics-kontoen din.

Vis meg fremgangsmåten
  1. Logg på Google Analytics..
  2. Klikk på Administrator, og gå til det ønskede området.
  3. I OMRÅDE-kolonnen velger du sammenknytningen av produkter du vil konfigurere, under Sammenknytting av produkter.

Merk: Uavhengig av innstillingene i Sammenknytting av produkter-delen eller Datadeling-innstillingene kan du konfigurere andre Google-produkter (f.eks. Google Ads) til å vise Analytics-dataene dine i sanntid. I slike tilfeller lagres ikke Analytics-dataene utenfor Analytics-kontoen din.

Beslektede ressurser

Innstillinger for dataflyt

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?