Denna artikel handlar om Universal Analytics-egendomar som upphör att bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). Börja använda en Google Analytics 4-egendom om du inte redan har gjort det.

Exempel på import av kampanjdata

Läs om hur du kan använda ett e-postkampanj-id när du vill importera relaterade Källa- och Medium-dimensioner.

Genom att importera dimensioner som har anknytning till annonskampanjer, som Källa och Medium, kan du utnyttja och återanvända dina befintliga kampanjkoder från andra leverantörer än Google.

Innehåll i artikeln:

Scenario

Du vill importera Medium och Källa för alla kampanj-id:n som du använder i dina webbadresser. Du kör till exempel e-postkampanjer som innehåller länkar taggade med utm_id. Du vill att trafik från de här länkarna ska identifieras med rätt Medium och Källa i rapporterna.

Steg 1: Välj vilken data som ska importeras

Varje kampanjlänk innehåller en utm_id-parameter (till exempel http://www.example.com/landingpage?utm_id=123xyz). Du har en datafil utanför Analytics där varje utm_id kopplas till ett Medium och en Källa, och du planerar att överföra denna information till Analytics. När du har överfört informationen hämtar Analytics Kampanj-id från utm_id-parametern i en webbadress och sammanfogar sedan träffdata med det Medium och den Källa som är kopplade till detta Kampanj-id. Om du till exempel överför en datafil som kopplar Kampanj-id ”xyz” till ”Nyhetsbrev vår” som Källa och ”E-post” som Medium får alla sessioner med ?utm_id=xyz ”Nyhetsbrev vår” som Källa och ”E-post” som Medium.

Steg 2: Skapa alla nödvändiga anpassade dimensioner och mätvärden

Både Medium och Källa är redan giltiga dimensioner i Analytics, så du behöver inte skapa några anpassade dimensioner.

Steg 3: Skapa datamängden

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på den egendom dit du vill överföra data.
 3. Klicka på Dataimport i kolumnen EGENDOM.
 4. Klicka på Ny datamängd.
 5. Välj Kampanjdata som Typ.
 6. Namnge datamängden: Information om kampanj-id
 7. Välj en eller flera vyer där du vill se informationen.
 8. Definiera schemat:
  Nyckel: Kampanjkod
  Importerad data: Källa, Medium
  Ersätt träffdata: Ja
  Klicka på Spara.

Steg 4: Skapa CSV-filen

Generera CSV-filen i två steg:

1. Hämta rubriken i CSV-filen

I tabellen Datamängd klickar du på ”Information om kampanj-id” i tabellen, så att du kommer tillbaka till skärmen Datamängdsschema.

Klicka på Hämta schema. Information liknande den nedan visas:

CSV header
ga:campaignCode,ga:source,ga:medium

 

Det här är den rubrik som du ska använda som första rad i CSV-filerna du överför. Kolumnerna identifieras i tabellen nedan:

Kampanj-id Källa Media
ga:campaignCode ga:source ga:medium

2. Skapa ett kalkylark och exportera det som en CSV-fil

Stäng dialogrutan och skapa ett Google-kalkylark med följande format. Första raden (rubriken) i kalkylarket ska bestå av de interna namnen (till exempel ga:campaignCode) enligt dialogrutan Hämta schema ovan. Kolumnerna under rubrikcellerna ska innehålla data som motsvarar respektive rubrik.

ga:campaignCode ga:source ga:medium
123xyz Nyhetsbrev höst e-post
567abc Nyhetsbrev vår e-post

Exportera kalkylarket som en CSV-fil. Filen ser ut ungefär så här:

ga:campaignCode,ga:source,ga:medium
123xyz,Nyhetsbrev höst,e-post
567abc,Nyhetsbrev vår,e-post

 

Steg 5: Överför informationen

Nu ska du överföra CSV-filen till Analytics. Du har två alternativ för att överföra informationen: manuellt via Analytics-gränssnittet eller genom kodning med hanterings-API:et.

Överför manuellt
 1. I tabellen Datamängd letar du reda på raden för datamängden Information om kampanj-id.

 2. Klicka på Hantera överföringar för datamängden.
 3. Klicka på Överför fil, välj CSV-filen du har skapat och klicka sedan på Överför.
Överför via hanterings-API:et
 1. Leta reda på raden för Information om kampanj-id i tabellen Datamängd.
 2. Markera datamängden.
 3. Klicka på Hämta id för anpassad datakälla
 4. Kopiera id:t.
 5. Överför informationen via hanterings-API:et genom att följa de här anvisningarna.

När du har överfört informationen hämtar Analytics Kampanj-id från utm_id-parametern i en webbadress och sammanfogar sedan träffdata med det Medium och den Källa som är kopplade till detta Kampanj-id. Om du till exempel överför datafilen ovan får alla sessioner med ?utm_id=567abc ”Nyhetsbrev vår” som Källa och ”E-post” som Medium.

Steg 6: Visa data i rapporter

Visa informationen genom att välja rapporten Förvärv > All trafik eller Förvärv > Kanaler. Välj Källa, Medium eller Källa/medium som primär dimension.

Överförd data måste bearbetas innan den kan visas i rapporterna. När bearbetningen är klar kan det ta upp till 24 timmar innan den importerade informationen används på inkommande träffdata.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false