Konfigurer BigQuery Export

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Trinn 1: Lag et Google API-konsollprosjekt, og slå på BigQuery

 

 1. Logg på Google API Console.
 2. Opprett et Google API Console-prosjekt.

  Du kan opprette et nytt prosjekt eller velge et nåværende prosjekt.
 3. Naviger til tabellen med API-er.

  Åpne Navigation-menyen (Navigering) øverst til venstre, klikk på APIs & Services (API-er og tjenester), og deretter på Library (Bibliotek).
 4. Slå på BigQuery.

  Klikk på BigQuery API under Google Cloud APIs (API-er for Google Cloud), og klikk deretter på Enable (Slå på) på den neste siden.
 5. Les gjennom og godta vilkårene for bruk hvis du blir bedt om det.

Trinn 2: Klargjør prosjektet ditt for BigQuery Export

 

 1. Sørg for at Billing (fakturering) er slått på for prosjektet ditt.

  Åpne Navigation-menyen (Navigering) øverst til venstre hvis Billing (Fakturering) ikke er slått på, og klikk så på Billing.
 2. Opprett en faktureringskonto hvis du blir bedt om det.

  Du må ha en faktureringskonto for å kunne ta i bruk fakturering for et prosjekt. Én faktureringskonto kan deles av flere prosjekter. Følg fremgangsmåten i API-konsollen for å opprette faktureringskontoen din.
 3. Godta den kostnadsfrie prøveperioden hvis den er tilgjengelig.

  Hvis du får tilbud om en gratis prøveperiode, kan du trygt godta den. Du må imidlertid også legge inn faktureringsopplysninger for at BigQuery fortsatt skal motta eksporterte data når prøveperioden er utløpt.
 4. Bekreft at Billing skal slås på.

  Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og prøv å opprette et datasett i prosjektet. Klikk på den blå pilen ved siden av prosjektnavnet, og klikk deretter på Create data set. Hvis du klarer å opprette datasettet, er fakturering konfigurert på riktig måte. Hvis det oppstår feil, kan du kontrollere om fakturering er slått på.
 5. Legg til tjenestekontoen i prosjektet ditt.

  Legg til denne e-postadressen som medlem av prosjektet: analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com. Sørg også for at tillatelsen på project level (prosjektnivå) er Editor (Redigeringstillatelse), ikke «BigQuery Data Editor» (Redigeringstillatelse for BigQuery-data). Du må ha redigeringstillatelse for å kunne eksportere data fra Analytics til BigQuery.

Trinn 2.1 [valgfritt]: Klargjør BigQuery-datasettet for EU-lagring

 

I dette trinnet bør du vurdere å lokalisere datasettet til EU.

Data er som standard geolokalisert i USA. Hvis du lokaliserer dataene dine i EU først etter den innledende eksporteringen, kan dette føre til problemer ved søk som omfatter flere BigQuery-regioner. Du kan bli nødt til å overføre data for å løse slike problemer, og da kan det påløpe merkostnader. Vi anbefaler at du oppretter et EU-lokalisert datasett på dette tidspunktet for å unngå slike problemer.

Gå videre til trinn 3 hvis du ikke vil geolokalisere dataene dine i EU.

 1. Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og klikk på Create new dataset (Opprett et nytt datasett).
 2. Nå åpnes det et panel der du må oppgi visse opplysninger for å opprette datasettet.
   
  Pass på at du angir Data Expiration (Datautløp) som Never (Aldri) hvis du vil unngå at dataene dine slettes automatisk i Big Query.
  • Skriv inn en ID for datasettet. ID-en for datasettet må være den samme som rapporteringsvisnings-ID-en for Analytics, som du finner i den universelle ID-velgeren i Analytics.
  • Velg EU som Data location (Dataplassering).
  • Velg etter hvor lang tid dataene skal utløpe.
   Velg Never (aldri) hvis du senere vil kjøre historiske analyser. Når data utløper, mister du tilgangen til dem for alltid.
  • Klikk på OK.

Trinn 3: Knytt BigQuery sammen med Google Analytics 360

 

Vi anbefaler at du knytter maksimalt 300 rapporteringsvisninger for Google Analytics til ett BigQuery-prosjekt. Hvis du tilknytter flere rapporteringsvisninger, kan eksporten av data for én dag forringes.

Når du har fullført de to første trinnene, kan du slå på BigQuery Export via administratorfanen i Analytics.

 1. Logg på Google Analytics. Bruk en e-postadresse med EIER-tilgang til BigQuery-prosjektet og redigeringstillatelse for Analytics-området som inneholder rapporteringsvisningen du vil knytte sammen med prosjektet.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til Analytics 360-området som inneholder den aktuelle rapporteringsvisningen.
 3. Klikk på Alle produktene i OMRÅDE-kolonnen og så på Opprett en tilknytning til BigQuery.
 4. Skriv inn BigQuery-prosjektnummeret eller -ID-en. (Finn ut mer om hvordan du finner prosjektnummeret og -ID-en.)
 5. Velg datautvalget du vil opprette en tilknytning til.
 6. Valgfritt: Velg hvilke e-postadresser vi skal sende deg daglige varsler til om hva som fungerer, og hva som eventuelt ikke fungerer.
 7. Valgfritt: Velg eksportinnstilling for den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tjenesten for skystrømming brukes i forbindelse med alternativet for kontinuerlig eksport, og dette innbefatter en ekstrakostnad på 0,05 USD per sendte GB.
 8. Bekreft at du har slått på fakturering og tatt med eventuelle kreditter eller kuponger i prosjektet.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Gå tilbake til denne siden hvis du har behov for å stoppe eksporteringen, og klikk på Tilpass tilknytningen i BigQuery-delen.

Pris og fakturering

Det er to priskomponenter som legges til grunn for BigQuery-belastninger: lagring og forespørselsbehandling. Du kan gjennomgå pristabellen og finne ut mer om forskjellene mellom interaktive søk og massesøk.

Du må fremdeles ha registrert en gyldig betalingsmåte i Cloud for at eksporteringen skal fortsette. Hvis eksporteringen avbrytes fordi du ikke har registrert noen gyldig betalingsmåte, kan vi ikke eksportere dataene for den aktuelle perioden på nytt.

Når dataene blir tilgjengelige

Når tilknytningen er fullført, skal data begynne å strømme til BigQuery-prosjektet ditt innen et døgn. Hver dag (vanligvis i løpet av morgenen i tidssonen du har angitt for rapportering) eksporteres én fil med gårsdagens data. Hver dag eksporteres også tre filer med data for den aktuelle dagen. Vi står selv for en eksportering av tidligere data for enten 10 milliarder treff eller 13 måneder med data, alt etter hva som er minst omfattende, innen fire uker etter at integrasjonen er fullført.

Data for reserveannonser

Den første gangen du knytter en Analytics-rapporteringsvisning til BigQuery, eksporterer Analytics 13 måneder med historiske data eller 10 milliarder treff til BigQuery (alt etter hva som er minst omfattende). Eksporteringen av historiske data gjennomføres bare én gang per rapporteringsvisning. Hvis du siden fjerner tilknytningen til en rapporteringsvisning og deretter knytter den til et annet BigQuery-prosjekt, utfører ikke Analytics en ny eksportering av historiske data for den aktuelle rapporteringsvisningen.

Unngå mislykkede eksporter

Hvis du ikke fullfører og opprettholder alle de følgende punktene, kan kontoen din bli slått av midlertidig, og de daglige BigQuery Export-jobbene fra Analytics kan mislykkes. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle mislykkede eksporter på nytt hvis de mislyktes fordi du ikke hadde fullført og vedlikeholdt elementene nedenfor.

 • Sørg for at tjenestekontoen har de nødvendige tillatelsene.

  Hvis tjenestekontoen (analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com) på noe tidspunkt ikke har endringstilgang til prosjektet, blir ikke dataene eksportert.
 • Sørg for at fakturering er slått på.
 • Sørg for at BigQuery API er slått på.

  Gå til Google Cloud Platform > prosjektet > APIs & Services (API-er og tjenester) > Dashboard (Oversikt) for å sjekke at BigQuery API er slått på.

Brukerstøtte

Når du har konfigurert BigQuery Export, kan du kontakte brukerstøtten for Analytics 360 ved eventuelle problemer i forbindelse med sammenknytting av BigQuery og Analytics 360.

For alle andre problemer, for eksempel knyttet til fakturering, kan du ta kontakt med brukerstøtten for Google Cloud.

BigQuery Export

Du kan få tips, hjelp og oppdateringer fra brukerfellesskapet vedrørende BigQuery Export-funksjonen for Google Analytics 360 ved å bli med i Google-gruppen «ga-bigquery-developers».

I dokumentasjonen om BigQuery Export finner du informasjon om eksportering, og du får også tilgang til et eksempeldatasett.

BigQuery

Integrering av leverandørers forretningsanalyse med BigQuery

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?