Villkor för databehandling

Villkoren för databehandling med Google Ads är avsedda för företag som omfattas av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets allmänna dataskyddsförordning (GDPR) eller andra liknande lagar och regler. Villkoren för databehandling med Google Ads efterträder och ersätter föregående tillägg för databearbetning för Google Analytics (inklusive det tyska tillägget för databearbetning för Analytics).

Google Analytics-kunder som har avtal direkt med Google kan godkänna villkoren för databehandling med Google Ads i avsnittet Administratör i kontoinställningarna. För att omfattas av Villkoren för databehandling med Google Ads måste Google Analytics Standard- och GA 360-kunder med verksamhet utanför EES, Förenade kungariket eller Schweiz godkänna dessa villkor i förväg i sina kontoinställningar. Google Analytics Standard- och GA 360-kunder med verksamhet i EES, Förenade kungariket eller Schweiz och GA 360-kunder som har godkänt användarvillkoren för Google Analytics 360 behöver inte vidta sådana åtgärder, eftersom Villkoren för databehandling med Google Ads redan har införlivats i dessa kunders villkor.

Obs! Google Analytics 360-Försäljningspartner och Kunder som köper Google Analytics 360 via en Försäljningspartner (”Återförsäljningskunder”) är inte behöriga att godkänna Villkoren för databehandling med Google Ads utan måste ingå ett separat databehandlingsavtal med Google eller sin Försäljningspartner. Godkännande av Villkoren för databehandling med Google Ads av Google Analytics 360-Försäljningspartner och Återförsäljningskunder via Google Analytics-gränssnittet är inte giltigt och utgör inget bindande avtal mellan Google och dessa Återförsäljningskunder. Observera dock att denna begränsning inte gäller Google Analytics- och Google Analytics 360-kunder som har godkänt användarvillkoren för Google Analytics 360 eller andra Google Analytics-villkor direkt med Google.

Godkänna Ändring avseende databehandling

Du måste ha rollen Redigerare på kontonivå för att kunna godkänna Villkoren för databehandling.

Om du har flera konton kan du söka efter det du vill välja i sökrutan.
  1. Klicka på Kontoinställningar i kolumnen Konto.
  2. Klicka på Läs tillägget under Tillägg för databearbetning.
  3. Klicka på Klart när du har läst igenom tillägget.
  4. Klicka på Klart en gång till för att spara kontoinställningarna.

Ange kontaktuppgifter

Om du accepterar Villkoren för databearbetning måste du också lämna följande uppgifter:

  • Juridisk person: En juridisk person är det registrerade namn på företaget som används för ekonomiska och juridiska ändamål. Ett företag kan ha fler än en juridisk person.
  • Primär kontakt (även E-postadress för aviseringar): Den kontakt som får meddelanden som rör Villkoren för databehandling med Google Ads.
  • Dataskyddsombud: Den person som, där det är tillämpligt, ansvarar för att villkoren i GDPR eller motsvarande lagstiftning i Förenade kungariket efterlevs.
  • EES-representant: Den person som, där det är tillämpligt, representerar kunder utanför EU avseende deras åtaganden enligt GDPR och motsvarande lagstiftning i Förenade kungariket.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3827623624109845003
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true