Vilkår for databehandling

Vilkårene for databehandling i Google Ads er ment for bedrifter som er etablert i en medlemsstat innenfor EØS eller i Sveits, eller bedrifter som av andre årsaker er underlagt virkeområdet til EUs personvernforordning (GDPR). Vilkårene for databehandling i Google Ads etterfølger og erstatter det eksisterende tillegget om databehandling i Analytics (også det som spesifikt gjelder for Tyskland).

Google Analytics-kunder som har en direkte kundekontrakt med Google, kan godta vilkårene for databehandling i Google Ads i Administrasjon-delen under Kontoinnstillinger. Kunder eller bedrifter som er etablert utenfor EØS eller Sveits, må selv gå til kontoinnstillingene og godta vilkårene for databehandling i Google Ads. Google Analytics-standardkunder med bedrifter etablert innenfor EØS eller i Sveits, trenger ikke å gjøre dette.

Merk: Google Analytics 360-salgspartnere og -kunder som kjøper Google Analytics 360 via en salgspartner («videresalgskunder»), kan ikke godta vilkårene for databehandling i Google Ads. De må i stedet godta vilkår for databehandling i en egen avtale med Google eller den aktuelle salgspartneren. Hvis Google Analytics 360-salgspartnere eller -videresalgskunder godtar vilkårene for databehandling i Google Ads via brukergrensesnittet for Google Analytics, anses dette som ugyldig. Det inngås altså ingen bindende avtale mellom Google og de aktuelle videresalgspartnerne ved at dette gjøres.

Godta tillegget om databehandling

Du må ha redigeringstillatelse på kontonivå for å kunne godta vilkårene for databehandling.

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator.
 3. I KONTO-kolonnen bruker du menyen for å velge kontoen der du ønsker å oppdatere innstillingene.
  Hvis du har mange kontoer, kan du bruke søkefeltet for å finne riktig konto.
 4. Klikk på Kontoinnstillinger i KONTO-kolonnen.
 5. Under Tillegg om databehandling klikker du på Gå gjennom tillegget.
 6. Når du har gått gjennom tillegget, klikker du på Ferdig.
 7. Klikk på Ferdig igjen for å lagre kontoinnstillingene dine.

Oppgi kontaktinformasjon

Hvis du godtar vilkårene for databehandling, må du også oppgi følgende informasjon:

 • Juridisk enhet: Med dette sikter vi til navnet organisasjonen er registrert med, og som brukes i forbindelse med økonomiske og juridiske anliggender. Organisasjoner kan registreres med flere navn.
 • Hovedkontakt (e-postadresse): Dette er kontaktpersonen merknader vedrørende vilkårene for behandling av annonsedata på Google blir sendt til.
 • Personvernansvarlig: Vi sikter her til vedkommende som er utpekt, der dette er aktuelt, til å sikre overholdelse av EUs personvernforordning (GDPR).
 • EØS-representant: Dette er personen som er utpekt (der det er aktuelt) til å representere kunder som ikke befinner seg innenfor EU, med tanke på forpliktelsene de måtte ha i henhold til personvernforordningen.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?