Vilkår for databehandling

Vilkårene for databehandling i Google Ads er ment for bedrifter i EØS som er berørt av EUs personvernforordning (GDPR), samt bedrifter berørt av California Consumer Privacy Act (CCPA) eller andre lignende reguleringer. Vilkårene for databehandling i Google Ads etterfølger og erstatter det foregående tillegget om databehandling i Google Analytics (også det som spesifikt gjelder Analytics i Tyskland).

Google Analytics-kunder som har en direkte kundekontrakt med Google, kan godta vilkårene for databehandling i Google Ads i Administrasjon-delen under Kontoinnstillinger. Google Analytics (standard)- og GA 360-kunder med bedrifter som er etablert utenfor EØS, Sveits og Storbritannia, må selv gå til kontoinnstillingene sine for å kunne godta vilkårene for databehandling i Google Ads. Google Analytics (standard)-kunder, GA 360-kunder med bedrifter som er etablert innenfor EØS, Sveits og Sveits, og GA 360-kunder som har godtatt vilkårene for bruk av Google Analytics 360, trenger ikke å gjøre dette. Grunnen til dette er at vilkårene for databehandling i Google Ads allerede er bakt inn i vilkårene til disse kundene.

Merk: Google Analytics 360-salgspartnere og -kunder som kjøper Google Analytics 360 via en salgspartner («videresalgskunder»), kan ikke godta vilkårene for databehandling i Google Ads. De må i stedet godta vilkår for databehandling i en egen avtale med Google eller den aktuelle salgspartneren. Hvis Google Analytics 360-salgspartnere eller -videresalgskunder godtar vilkårene for databehandling i Google Ads via UI-et for Google Analytics, anses dette som ugyldig. Det inngås altså ingen bindende avtale mellom Google og de aktuelle videresalgspartnerne ved at dette gjøres. Vær imidlertid oppmerksom på at denne begrensningen ikke gjelder i den grad Google Analytics- eller Google Analytics 360-kunder har godtatt vilkårene for bruk av Google Analytics 360 eller andre Google Analytics-vilkår direkte med Google.

Godta tillegget om databehandling

Du må ha redigeringstilgang på kontonivå for å kunne godta vilkårene for databehandling.

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator.
 3. Bruk menyen i KONTO-kolonnen til å velge kontoen der du vil oppdatere innstillingene.
  Hvis du har mange kontoer, kan du finne den rette kontoen via søkefeltet.
 4. Klikk på Kontoinnstillinger i KONTO-kolonnen.
 5. Klikk på Gå gjennom tillegget under Tillegg om databehandling.
 6. Når du har gått gjennom tillegget, klikker du på Ferdig.
 7. Klikk på Ferdig igjen for å lagre kontoinnstillingene dine.

Oppgi kontaktinformasjon

Hvis du godtar vilkårene for databehandling, må du også oppgi følgende informasjon:

 • Juridisk enhet: Med dette sikter vi til navnet organisasjonen er registrert med, og som brukes i forbindelse med økonomiske og juridiske anliggender. Organisasjoner kan registreres med flere navn.
 • Hovedkontakt (også kalt for «E-postadresse for varsler»): Dette er altså kontaktpersonen alle merknader vedrørende vilkårene for databehandling i Google Ads blir sendt til.
 • Personvernombud: Dette er personen som er utpekt (der det er aktuelt) til å sikre overholdelse av bestemmelsene i GDPR og tilsvarende lovgivning i Storbritannia.
 • EØS-representant: Med dette menes vedkommende som eventuelt er utpekt som den som skal representere kunder som befinner seg utenfor EU, med tanke på forpliktelsene de måtte ha i henhold til GDPR og tilsvarende lovgivning i Storbritannia.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false