Datan käsittelyä koskevat ehdot

Google Adsin datan käsittelyä koskevat ehdot on tarkoitettu yrityksille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä tai jotka muusta syystä kuuluvat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) alueellisen soveltamisalan piiriin, sekä yrityksille, jotka kuuluvat CCPA-lain (California Consumer Privacy Act) piiriin. Google Adsin datan käsittelyä koskevat ehdot korvaavat nykyisen Analyticsin datan käsittelyä koskevan muutoksen (johon kuuluu myös Saksan Analyticsin datan käsittelyä koskeva muutos).

Google Analytics ‑asiakkaat, joilla on suora asiakassuhde Googlen kanssa tai jotka ovat hyväksyneet Google Analytics 360:n käyttöehdot, voivat hyväksyä Google Adsin datan käsittelyä koskevat ehdot tilin asetusten Järjestelmänhallinta-osiossa. Google Analytics 360 ‑asiakkaiden sekä sellaisten asiakkaiden, joiden yritys on perustettu muualla kuin Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, on hyväksyttävä Google Adsin datan käsittelyä koskevat ehdot ennalta tilin asetuksista. Google Analytics Standard ‑asiakkaiden, joiden yritykset on perustettu Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, ei tarvitse tehdä tätä, sillä Google Adsin datan käsittelyä koskevat ehdot on jo sisällytetty kyseisten asiakkaiden käyttöehtoihin.

Huomaa, että Google Analytics 360:n myyntikumppanit sekä asiakkaat, jotka ovat ostaneet Google Analytics 360:n myyntikumppanin kautta ("jälleenmyyntiasiakkaat"), eivät voi hyväksyä Google Adsin datan käsittelyä koskevia ehtoja, vaan heillä täytyy olla erilliset datan käsittelyä koskevat ehdot Googlen tai myyntikumppaninsa kanssa. Jos Google Analytics 360:n myyntikumppanit ja Jälleenmyyntiasiakkaat hyväksyvät Google Adsin datan käsittelyä koskevat ehdot Google Analytics ‑käyttöliittymän kautta, hyväksyntä on mitätön eikä muodosta sitovaa sopimusta Googlen ja Jälleenmyyntiasiakkaan välille. Huomaa kuitenkin, että tätä rajoitusta ei sovelleta Google Analytics 360 ‑asiakkaisiin, jotka ovat hyväksyneet Google Analytics 360:n käyttöehdot.

Datan käsittelyä koskevan muutoksen hyväksyminen

Datan käsittelyä koskevien ehtojen hyväksyminen edellyttää tilitason muokkausoikeuksia.

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
 3. Valitse TILI-sarakkeen valikosta tili, jonka asetuksiin haluat tehdä muutoksia.
  Jos sinulla on useita tilejä, voit etsiä oikean tilin hakukentän avulla.
 4. Klikkaa TILI-sarakkeesta Tilin asetukset.
 5. Klikkaa Muutos datan käsittelyyn ‑kohdasta Tutustu muutokseen.
 6. Kun olet tutustunut muutokseen, klikkaa Valmis.
 7. Tallenna tilisi asetukset klikkaamalla uudelleen Valmis.

Yhteystietojen antaminen

Jos hyväksyt datan käsittelyä koskevat ehdot, sinun on annettava myös seuraavat tiedot:

 • Oikeussubjekti: Tämä on organisaatiosi rekisteröity nimi, jota käytetään taloudellisten ja oikeudellisten asioiden käsittelyssä. Organisaatiolla voi olla useita oikeussubjekteja.
 • Ensisijainen yhteyshenkilö (eli ilmoitussähköpostiosoite): Tämä on yhteyshenkilö, jolle Google Adsin datan käsittelyä koskeviin ehtoihin liittyvät ilmoitukset lähetetään.
 • Tietosuojavaltuutettu: Tämä on henkilö, joka tarvittaessa nimetään edistämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräysten ja Ison-Britannian vastaavan lainsäädännön noudattamista.
 • ETA-edustaja: Tämä on henkilö, joka tarvittaessa nimetään edustamaan muualla kuin EU:ssa olevia asiakkaita GDPR:n ja Ison-Britannian vastaavan lainsäädännön mukaisiin velvoitteisiin liittyvissä asioissa.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?