Raporty Campaign Managera

Analizuj dane Campaign Managera za pomocą nowych i zaktualizowanych raportów Analytics.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Jeśli jesteś klientem Analytics 360 i menedżer konta połączył Twoje konto Campaign Managera z Analytics, w sekcji Pozyskiwanie > Google Marketing Platform wyświetli się nowy zestaw raportów Campaign Managera. Aktywność Campaign Managera będzie też widoczna w raportach Źródło/medium, Ścieżki wielokanałoweAtrybucja.

Tematy w tym artykule:
Uwaga: w tym artykule określenie reklamy displayowe odnosi się tylko do reklam displayowych Campaign Managera.

Różnice w modelach atrybucji

Analizując dane otrzymywane dzięki integracji raportowania Campaign Managera, zwracaj uwagę na model atrybucji używany w poszczególnych raportach. Raporty Campaign Managera korzystają z modelu atrybucji CM (czyli modelu atrybucji Campaign Managera). Większość pozostałych raportów Analytics (na przykład Źródło/medium) korzysta z innego modelu atrybucji, który w raportach i wymiarach integracji usług reklamowych Google Marketing Platform nosi nazwę modelu GA

W raportach z sekcji Konwersje (Ścieżki wielokanałoweAtrybucja) domyślnie stosowany jest model Ostatnia interakcja, zgodnie z którym konwersje są przypisywane do ostatniej interakcji, jaka nastąpiła przed konwersją. Inne modele atrybucji możesz porównywać w Narzędziu porównywania modeli

Model atrybucji CM 

Model atrybucji CM przypisuje sesje Analytics do kampanii Campaign Managera, uwzględniając wyłącznie Campaign Managera i ignorując pozostałe kanały kierujące ruch do Twojej witryny. Oznacza to, że sesje Analytics zostaną powiązane z kampanią Campaign Managera zawsze wtedy, gdy użytkownik wyświetli (po wyświetleniu) lub kliknie (po kliknięciu) reklamę Campaign Managera przed odwiedzeniem Twojej witryny w dowolnym momencie w ramach okresu ważności.

Przykład

Jeśli użytkownik widzi Twoją reklamę Campaign Managera, a następnie klika Twoją reklamę w wyszukiwarce i dociera do Twojej witryny, w raportach Campaign Managera sesja ta zostanie przypisana do kampanii Campaign Managera jako sesja po wyświetleniu. Jednak w pozostałych raportach Analytics (m.in. w Źródło/medium) sesja ta zostanie przypisana kampanii w sieci wyszukiwania.

Podobnie jeśli użytkownik kliknie Twoją reklamę Campaign Managera, a następnie odwiedzi Twoją witrynę, w raportach Campaign Managera sesja ta zostanie przypisana do kampanii Campaign Managera jako sesja po kliknięciu. Jeśli następnego dnia ten sam użytkownik kliknie bezpłatny wynik wyszukiwania i dotrze do Twojej witryny, w raportach Campaign Managera nowa sesja też zostanie przypisana do kampanii Campaign Managera jako sesja po kliknięciu.

Model GA („Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie”)

W większości innych raportów Analytics dane Źródło/medium przypisywane są do sesji na podstawie modelu Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie, w którym bezpośrednie wizyty powracających użytkowników są ignorowane i przydzielane do poprzedzającej je kampanii (o ile taka występuje).

Przykład

Jeśli użytkownik kliknie Twoją reklamę Campaign Managera i dotrze do Twojej witryny, dane Źródło/medium tej sesji będą mieć wartość dfa/cpm.

Jeśli jednak następnego dnia ten sam użytkownik kliknie bezpłatny wynik wyszukiwania i przejdzie w ten sposób do Twojej witryny, model GA przypisze danym Źródło/medium wartość google/organic w ramach nowej sesji.

Raporty Campaign Managera

Raporty Campaign Managera obejmują wszystkie sesje użytkowników, którzy widzieli Twoje reklamy displayowe w okresie ważności (np. w ciągu ostatnich 30 dni lub w innym okresie wyznaczonym w interfejsie Campaign Managera). Jeśli np. reklama displayowa wyświetliła się użytkownikowi w ubiegłym tygodniu, jego wczorajsza sesja zostanie ujęta w raportach Campaign Manager.

Odsetek wizyt osób, które zobaczyły Twoje reklamy Campaign Managera, jest widoczny w lewym górnym rogu każdego raportu w sekcji Campaign Manager.

percentage of traffic from DCM

W tym przykładzie 14,16% wszystkich sesji należało do użytkowników, którzy widzieli lub kliknęli jedną z Twoich reklam Campaign Managera. Sesje Campaign Managera dzielą się na dwie kategorie: po wyświetleniupo kliknięciu. Sesje po wyświetleniu należą do osób, którym w okresie ważności została co najmniej raz wyświetlona Twoja reklama. Sesje po kliknięciu należą do użytkowników, którzy w okresie ważności kliknęli co najmniej jedną Twoją reklamę.

Aby uzyskać analizę ROAS kampanii Campaign Managera, skorzystaj z karty Kliknięcia (podobnej do karty Kliknięcia w raportach Google Ads).

Aby zaimportować widoczne na tej karcie dane o kosztach, musisz zwrócić się o pomoc do swojego opiekuna konta. Pamiętaj, że dane o kosztach odzwierciedlają informacje wprowadzone na koncie Campaign Managera, a nie wartości pochodzące z systemu rozliczeniowego. Jeśli nie zaimportujesz danych o kosztach, nie zobaczysz w raportach Analytics informacji o kosztach, wyświetleniach ani kliknięciach reklam Campaign Managera.

Korzystanie z raportów

Raporty Campaign Manager pokazują, co dzieje się po tym, jak użytkownicy zobaczą Twoje reklamy displayowe. Przykład:

Jaki jest współczynnik konwersji w przypadku osób, które widziały daną reklamę? Przejdź do raportu Reklamy. Kliknij jedną z kart w obszarze Zestaw celów, Handel elektroniczny lub Floodlight i sprawdź współczynnik konwersji Po wyświetleniu tej reklamy.

Czy użytkownicy, którzy wcześniej kliknęli reklamę, spędzają więcej czasu w witrynie niż osoby, które tylko widziały reklamy? Przejdź do raportu Reklamodawcy. Porównaj Śr. czas trwania sesji dla kategorii Po wyświetleniu i Po kliknięciu.

Możesz uzyskać odpowiedź na tego typu pytania w odniesieniu do określonych reklam, miejsc docelowych, witryn, kampanii i innych wymiarów Campaign Managera. Przejdź do odpowiedniego raportu lub w dowolnym raporcie wybierz nad tabelą właściwy wymiar Campaign Managera.

Raport Floodlight służy do sprawdzania liczby konwersji i wysokości przychodów Floodlight w odniesieniu do poszczególnych aktywności i grup aktywności Campaign Managera.

Raport Pozyskiwanie > Cały ruch > Źródło/medium

Raport Źródło/medium obejmuje wszystkie sesje w witrynie. Sesje, które zostały poprzedzone kliknięciem reklamy displayowej, są zgrupowane w kategorii Źródło/medium pod pozycją dfa/cpm.

Ruch dfa/cpm widoczny w raporcie Źródło/medium różni się od wykazywanego w raportach Campaign Managera. Raporty Campaign Managera obejmują sesje użytkowników, którzy mieli w przeszłości kontakt z Twoimi reklamami Campaign Managera (w formie wyświetlenia lub kliknięcia). Raport Źródło/medium zawiera tylko sesje, podczas których ostatnie odwiedziny następujące niebezpośrednio po kliknięciu zostały zapoczątkowane przez Twoją reklamę Campaign Managera.

Korzystanie z raportu

Raport Źródło/medium służy do:

  • Porównywania ruchu po kliknięciu reklam displayowych z innymi rodzajami ruchu, np. pochodzącego z płatnych słów kluczowych i bezpłatnych wyników wyszukiwania.
  • Analizowania danych o zaangażowaniu i współczynników konwersji według reklamy, miejsca docelowego w witrynie oraz innych atrybutów Campaign Managera.

Ten raport pomaga w odpowiadaniu na pytania typu:

Jaki odsetek sesji został zapoczątkowany przez kliknięcia reklam displayowych? Przejdź do raportu Źródło/medium. Przestaw przełącznik wykresu w położenie Procent i poszukaj pozycji dfa/cpm.

Czy użytkownicy pozyskani dzięki reklamom displayowym spędzają więcej, czy mniej czasu w witrynie niż osoby, które trafiły do niej z bezpłatnych wyników wyszukiwania Google? Przejdź do raportu Źródło/medium. Porównaj Śr. czas trwania sesji dla kategorii dfa/cpm i google/organic.

Która reklama displayowa była źródłem ruchu o najniższym współczynniku odrzuceń? Przejdź do raportu Źródło/medium. Kliknij w tabeli pozycję dfa/cpm. Wybierz Reklama CM jako wymiar podstawowy w tabeli. Porównaj Współczynnik odrzuceń poszczególnych reklam.

Z którego miejsca docelowego reklam displayowych pochodzi najtrafniejszy ruch? Przejdź do raportu Źródło/medium. Kliknij w tabeli pozycję dfa/cpm. Wybierz Miejsce docelowe CM jako wymiar podstawowy w tabeli. Porównaj Współczynnik odrzuceń poszczególnych miejsc docelowych. Następnie kliknij kartę Zestaw celów, E-commerce lub Floodlight i sprawdź współczynniki konwersji poszczególnych miejsc docelowych.

Raporty Konwersje > Ścieżki wielokanałowe

Raporty Ścieżki wielokanałowe są generowane na podstawie ścieżek konwersji, czyli sekwencji wyświetleń reklam i kliknięć mających miejsce w okresie ważności (tzn. w ciągu ostatnich 30 dni lub w innym okresie wyznaczonym przez Ciebie w interfejsie). Raporty te obejmują tylko sesje wchodzące w skład ścieżki konwersji. Jeśli więc użytkownik kliknął jedną z Twoich reklam displayowych, ale nigdy nie powrócił do witryny, by wykonać konwersję, ta sesja zapoczątkowana przez reklamę displayową nie będzie uwzględniana w raportach Ścieżki wielokanałowe.

Korzystanie z raportów

Raporty Ścieżki wielokanałowe koncentrują się wyłącznie na sesjach, które doprowadziły do konwersji, więc dają wgląd w rolę pełnioną przez sieć reklamową – i przez poszczególne reklamy itp. – w konwersjach. np.:

Jakie słowa kluczowe wyszukiwali późniejsi klienci po zobaczeniu reklamy displayowej? Przejdź do raportu Konwersje > Ścieżki wielokanałowe > Najważniejsze ścieżki konwersji. Kliknij filtr CM u góry raportu.

Zmień wymiar podstawowy na Inne > Pozyskiwanie > Ścieżka słowa kluczowego (lub Ścieżka źródła/medium). Interakcje Campaign Managera są oznaczone na ścieżkach etykietą dfa/cpm. Możesz dzięki temu zobaczyć, jakie wyszukania słów kluczowych miały miejsce po interakcjach dfa/cpm.

Raporty Konwersje > Atrybucja

Raport Porównanie modeli konwersji umożliwia porównywanie różnych modeli przypisywania zasług sieci reklamowej. Możesz wybierać spośród kilku podstawowych modeli przypisywania zasług kliknięciom reklam lub utworzyć własny model przypisujący zasługi kliknięciom i wyświetleniom w sposób najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy.

Dzięki porównaniu modeli atrybucji możesz wykryć reklamy Campaign Managera, które są przeszacowane lub niedoszacowane w bieżącym modelu, i odpowiednio dostosować swoje inwestycje.

Jeśli masz włączoną Atrybucję opartą na danych i spełniasz odpowiednie wymagania, Twój niestandardowy model oparty na danych będzie obejmować dane Campaign Managera.

Korzystanie z raportu Porównanie modeli konwersji

Aby używać podstawowego modelu atrybucji: kliknij na górze raportu filtr CM. W menu nad tabelą wybierz co najmniej jeden model atrybucji. Następnie wybierz wymiar podstawowy, by ocenić odpowiedni aspekt kampanii Campaign Managera, np. kampanię, witrynę, miejsce docelowe, reklamę lub kreację.

Aby utworzyć niestandardowy model: w menu Wybierz model wybierz Utwórz nowy niestandardowy model. Nazwij model i wybierz jeden z modeli podstawowych, by określić sposób przypisywania zasług punktom styku na ścieżce konwersji.

W sekcji Dostosuj udział w wyświetleniach ustal ogólną regułę szacowania wartości wyświetleń. W razie potrzeby skorzystaj z funkcji Opcja zaawansowana, by wyznaczyć inny poziom wartości wyświetleń poprzedzających daną sesję w wyznaczonym okresie. Możesz np. przypisywać wszystkim wyświetleniom 1/10 wartości kliknięcia, ale 1/5 tej wartości wyświetleniom mającym miejsce w ciągu dwóch minut danej sesji.

Przeprowadź dalsze dostosowanie swojego modelu atrybucji w sekcjach Dostosuj kredyt na podstawie zaangażowania użytkowników i Zastosuj niestandardowe reguły kredytowe.

Dane konwersji Floodlight

Kliknij na karcie Eksplorator opcję Floodlight, by w większości pozostałych raportów mieć widoczne dane konwersji Floodlight. Wymiary i dane Floodlight możesz też wybierać przy tworzeniu raportów i segmentów niestandardowych.

Powiązane artykuły

Więcej informacji o usługach Campaign Manager i Analytics:

Więcej informacji o raportach i funkcjach wspomnianych w tym artykule:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?