Campaign Manager 360-rapporter

Analysér Campaign Manager 360-dataene dine i de nye og oppdaterte Analytics-rapportene.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Hvis du er Analytics 360-kunde og har bedt kontoadministratoren din om å knytte Campaign Manager 360-kontoen din sammen med Analytics, får du se et nytt sett med Campaign Manager 360-rapporter i Brukeranskaffelse > Google Marketing Platform-delen. I tillegg finner du Campaign Manager 360-aktivitet i Kilde/medium-, Multikanalstrakt- og Attribusjon-rapporten.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:
Merk: I denne artikkelen omtales Campaign Manager 360-bannerannonser bare som bannerannonser.

Forskjeller mellom attribusjonsmodeller

Når du ser på data fra integreringen av Campaign Manager 360-rapportering, bør du merke deg hvilken attribusjonsmodell hver enkelt rapport er basert på. I Campaign Manager 360-rapportene brukes CM-modellen (altså Campaign Manager 360-modellen). De fleste andre Analytics-rapportene (f.eks. Kilde/medium-rapporten) er basert på en annen attribusjonsmodell. Denne omtales som GA-modellen i integreringsrapporter og -dimensjoner for Google Marketing Platform-annonseringsprodukter. 

Konverteringer-rapportene (Multikanalstrakt- og Attribusjon-rapporten) er som standard basert på Siste interaksjon-modellen. Dette innebærer at konverteringer tilskrives den siste interaksjonen før konverteringen. Du kan sammenligne andre attribusjonsmodeller i verktøyet for sammenligning av modeller

CM360-modellen 

I CM360-modellen blir Analytics-økter tilskrevet Campaign Manager 360-kampanjer ved at bare Campaign Manager 360 vurderes, mens alle andre kanaler som genererer trafikk til nettstedet ditt, ignoreres. Dette betyr at en Analytics-økt knyttes til en Campaign Manager 360-kampanje hvis brukeren noensinne har sett (Visninger) eller klikket på (Klikk) Campaign Manager 360-annonsen din når som helst innenfor tilbakeblikksvinduet før vedkommende besøkte nettstedet ditt.

Eksempel

Hvis en bruker ser på Campaign Manager 360-annonsen din, klikker på søkeannonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives økten Campaign Manager 360-kampanjen som en visning i Campaign Manager 360-rapportene. I alle andre Analytics-rapporter (deriblant Kilde/medium) tilskrives Søk denne økten.

Hvis en bruker klikker på Campaign Manager 360-annonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives økten likeledes Campaign Manager 360-kampanjen som et klikk i Campaign Manager 360-rapportene. Hvis den samme brukeren neste dag klikker på et organisk søkeresultat og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives den nye økten fortsatt Campaign Manager 360-kampanjen som et sporet klikk i Campaign Manager 360-rapportene.

GA-modellen («Siste ikke-direkte klikk»)

I de fleste andre Analytics-rapporter tilskrives Kilde/medium hver økt ut fra Siste ikke-direkte klikk-modellen, mens direkte besøk fra returnerende besøkende ignoreres og tilskrives en tidligere kampanje (hvis dette er aktuelt).

Eksempel

Hvis en bruker klikker på Campaign Manager 360-annonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, er Kilde/medium for økten «dfa/cpm».

Hvis den samme brukeren neste dag klikker på et organisk søkeresultat, og deretter besøker nettstedet ditt, merkes den nye økten som med «google/organic» som Kilde/medium i GA-modellen.

Campaign Manager 360-rapportene

Campaign Manager 360-rapportene omfatter alle økter fra brukere som har sett bannerannonsene dine i løpet av tilbakeblikksperioden (f.eks. de siste 30 dagene eller en annen tidsperiode du har angitt i Campaign Manager 360-grensesnittet). Hvis en bruker for eksempel ble vist en bannerannonse i forrige uke, hadde vedkommendes økt fra i går vært med i Campaign Manager 360-rapportene.

Prosentandelen av trafikk fra folk som har sett Campaign Manager 360-annonsene dine, vises øverst til venstre i alle Campaign Manager 360-rapporter.

percentage of traffic from DCM

I dette eksempelet kom 14,16 % av det totale antallet økter fra folk som så eller klikket på en av Campaign Manager 360-annonsene dine. Campaign Manager 360-øktene er inndelt i to kategorier: Visning og Klikk. Økter med fullstendig avspilling kommer fra folk som annonsen din ble vist til minst én gang i løpet av tilbakeblikksvinduet. Økter med sporede klikk kommer fra folk som klikket på minst en av annonsene dine i løpet av tilbakeblikksperioden.

Bruk Klikk-fanen for å utføre ROAS-analyse av Campaign Manager 360-kampanjene dine på lignende vis som med Klikk-fanen i Google Ads-rapportene.

Du må kontakte kontorepresentanten din for å importere kostnadsdataene som vises i denne fanen. Vær oppmerksom på at kostnadsdataene gjenspeiler informasjonen som er lagt inn i Campaign Manager 360 – de kommer altså ikke fra faktureringssystemet. Hvis du ikke begynner å importere kostnadsdata, får du ikke se data om Campaign Manager 360-kostnader, -klikk eller -visninger i Analytics-rapportene.

Når det foreligger kostnadsdata, kan du se disse via Klikk-fanen i Campaign Manager 360-rapportene.

Bruk rapportene

Hovedformålet med Campaign Manager 360-rapportene er å hjelpe deg med å forstå hva som skjer når folk får se bannerannonsene dine. Eksempel:

Hva er konverteringsfrekvensen for folk som har sett en bestemt annonse? Gå til Annonser-rapporten. Klikk på en av disse fanene: Målsett, Netthandel eller Floodlight. Sjekk så annonsens konverteringsfrekvens for fullstendige avspillinger.

Blir folk som tidligere har klikket på en annonse, værende lenger på nettstedet enn folk som bare har sett på annonser? Gå til Annonsører-rapporten. Sammenlign Gj.sn. varighet av økten for fullstendige avspillinger og sporede klikk.

Du kan få svar på denne typen spørsmål for bestemte annonser, plasseringer, nettsteder, kampanjer, reklamer og andre Campaign Manager 360-dimensjoner. Du går bare til rapporten du trenger, eller velger en Campaign Manager 360-dimensjon ovenfor tabellen i en rapport.

Bruk Floodlight-rapporten for å se nærmere på Floodlight-konverteringer og -inntekter for Campaign Manager 360-aktivitetene og aktivitetsgruppene dine.

Brukeranskaffelse > All trafikk > Kilde/medium-rapporten

Kilde/medium-rapporten inneholder alle øktene på nettstedet ditt. Øktene som stammer fra klikk på bannerannonser, er gruppert i Kilde/medium under dfa/cpm.

Trafikk av typen dfa/cpm som vises i Kilde/medium-rapporten, skiller seg fra trafikken i Campaign Manager 360-rapportene. I Campaign Manager 360-rapportene finner du økter fra folk som tidligere har sett Campaign Manager 360-annonsene dine (enten via klikk eller visning). I Kilde/medium-rapporten finner du imidlertid bare økter der det siste ikke-direkte klikkbesøket stammet fra Campaign Manager 360-annonsen din.

Bruk rapporten

Du kan bruke Kilde/medium-rapporten for å

  • sammenligne trafikk fra klikk på bannerannonser med andre typer trafikk, for eksempel trafikk fra betalte søkeord og organiske søk
  • se en detaljoversikt over engasjementsberegninger og konverteringsfrekvenser etter annonse, nettstedplasseringer og andre Campaign Manager 360-attributter

Bruk denne rapporten for å få svar på spørsmål som

Hvor stor prosentandel av øktene stammer fra klikk på bannerannonser? Gå til Kilde/medium-rapporten. Endre diagramvelgeren til Prosentandel, og se etter dfa/cpm.

Har brukere fra bannerannonser tilbrakt mer eller mindre tid på nettstedet enn brukere fra Googles organiske søk? Gå til Kilde/medium-rapporten. Sammenlign Gj.sn. varighet av økten for dfa/cpm og google/organic.

Hvilken bannerannonse er trafikken med lavest fluktfrekvens henvist fra? Gå til Kilde/medium-rapporten. Klikk på dfa/cpm i tabellen. Velg CM360-annonse som den primære dimensjonen i tabellen. Sammenlign fluktfrekvensen for de ulike annonsene.

Hvilken bannerannonseplassering blir mest kvalifisert trafikk sendt fra? Gå til Kilde/medium-rapporten. Klikk på dfa/cpm i tabellen. Velg CM360-plassering som den primære dimensjonen i tabellen. Sammenlign fluktfrekvensen for de ulike plasseringene. Klikk deretter på en av fanene Målsett, Netthandel eller Floodlight, og se på konverteringsfrekvensene for hver plassering.

Konverteringer > Multikanalstrakter-rapportene

Multikanalstrakter-rapportene genereres basert på konverteringstrakter, sekvensene av klikk og annonsevisninger i løpet av tilbakeblikksvinduet (f.eks. de siste 30 dagene, eller en hvilken som helst annen tidsperiode du har angitt i grensesnittet). Rapportene inneholder bare økter som var en del av konverteringstrakten. Hvis en bruker klikket på en av bannerannonsene dine, men ikke kom tilbake til nettstedet ditt for å gjennomføre en konvertering, vises ikke denne annonseøkten i Multikanalstrakter-rapportene.

Bruk rapportene

Ettersom rapportene utelukkende er fokusert på øktene som førte til konverteringer, får du et innblikk i hvilken rolle bannerannonsering spiller, samt hvilken rolle bestemte annonser, reklamer osv. spiller, hva angår konverteringene dine, i Multikanalstrakter-rapportene. Vi tar et eksempel:

Hvilke søkeord brukte potensielle kunder i søkene sine etter at de hadde sett en bannerannonse? Gå til Konverteringer > Multikanalstrakter > Toppbaner for konvertering. Klikk på CM360-filteret øverst i rapporten.

Endre hoveddimensjonen til Annet > Brukeranskaffelse > Søkeordbane (eller kilde-/mediebane). Campaign Manager 360-interaksjoner er merket med dfa/cpm i banene. Du kan nå se søkene som fant sted, og hvilke søkeord som ble brukt, etter dfa/cpm.

Konverteringer > Attribusjon-rapportene

Med verktøyet for sammenligning av modeller kan du sammenligne ulike modeller for tilordning av kreditt til bannerannonser. Du kan velge blant flere grunnleggende modeller for tilordning av kreditt til klikk på eller visning av bannerannonser, eller du kan lage din egen modell som tilordner kreditt til klikk og visninger på den måten som er mest hensiktsmessig for bedriften din.

Hvis du sammenligner attribusjonsmodeller, kan du identifisere Campaign Manager 360-annonser som kan være verdsatt for høyt eller lavt i den attribusjonsmodellen du for øyeblikket bruker, og justere investeringene dine i henhold til dette.

Hvis du har slått på databasert attribusjon og oppfyller kravene, finner du Campaign Manager 360-dataene dine i den egendefinerte databaserte modellen.

Slik bruker du verktøyet for sammenligning av modeller

For å bruke en grunnleggende attribusjonsmodell: Klikk på CM360-filteret øverst i rapporten. Velg én eller flere attribusjonsmodeller på rullegardinmenyene ovenfor tabellen. Velg deretter en primær dimensjon for å evaluere den delen av Campaign Manager 360-kampanjene dine som interesserer deg, for eksempel kampanje, nettsted, plassering, annonse eller reklame.

For å lage en egendefinert modell: Velg Opprett ny egendefinert modell fra Velg modell-rullegardinmenyen. Gi modellen et navn, og velg en av de fire grunnmodellene for å fastsette hvordan kreditt skal fordeles mellom kontaktpunkter i konverteringstrakten.

Bruk delen Juster kreditt for visninger for å angi en generell regel for hvordan visninger skal verdsettes. Du kan – om nødvendig – bruke Avansert alternativ for å angi et annet kredittnivå for visninger som finner sted før en økt innenfor en bestemt tidsperiode. Verdien for alle visninger kan for eksempel settes til 1/10 av et klikk, mens verdien for visninger som finner sted innen to minutter før en økt, kan settes til 1/5.

Du kan tilpasse attribusjonsmodellen videre via delene Juster kreditt basert på brukerengasjement og Bruk egendefinerte kredittregler.

Floodlight-konverteringsdata

Du kan klikke på Floodlight-alternativet på Utforsker-fanen for å se Floodlight-konverteringsdata i de fleste andre rapporter. Du kan også velge Floodlight-dimensjoner og -beregninger når du lager egendefinerte rapporter og segmenter.

Beslektede ressurser

Finn ut mer om Campaign Manager 360 og Analytics:

Finn ut mer om rapportene og funksjonene som er nevnt i denne artikkelen:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt