Campaign Manager-rapporter

Analysér Campaign Manager-dataene dine ved hjelp av de nye og oppdaterte Analytics-rapportene.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Hvis du er Analytics 360-kunde og har bedt kontoadministratoren din om å knytte Campaign Manager-kontoen din til Analytics, får du se et nytt sett med Campaign Manager-rapporter i Brukeranskaffelse > Google Marketing Platform-delen. I tillegg finner du Campaign Manager-aktivitet i Kilde/medium-, Multikanalstrakt- og Attribusjon-rapporten.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:
Merk: I denne artikkelen omtales Campaign Manager-bannerannonser bare som bannerannonser.

Forskjeller mellom attribusjonsmodeller

Når du ser på data fra integreringen av Campaign Manager-rapportering, bør du merke deg hvilken attribusjonsmodell hver enkelt rapport er basert på. I Campaign Manager-rapportene brukes CM-modellen (dvs. Campaign Manager-modellen). De fleste andre Analytics-rapporter (f.eks. Kilde/medium-rapporten) er basert på en annen attribusjonsmodell. Denne omtales som GA-modellen i integreringsrapporter og dimensjoner for Google Marketing Platform-annonseringsprodukter. 

Konverteringer-rapportene (Multikanalstrakt- og Attribusjon-rapportene) er som standard basert på Siste interaksjon-modellen. Dette innebærer at konverteringer krediteres den siste interaksjonen før konverteringen. Du kan sammenligne med andre attribusjonsmodeller i verktøyet for sammenligning av modeller

CM-modellen 

I CM-modellen knyttes Analytics-økter til Campaign Manager-kampanjer ved at bare Campaign Manager vurderes, mens alle andre kanaler som genererer trafikk til nettstedet ditt, ignoreres. Dette betyr at en Analytics-økt knyttes til en Campaign Manager-kampanje hvis brukeren noensinne har sett (Visninger) eller klikket på (Klikk) Campaign Manager-annonsen din når som helst innenfor tilbakeblikksvinduet før vedkommende besøkte nettstedet ditt.

Eksempel

Hvis en bruker ser på Campaign Manager-annonsen din, klikker på søkeannonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives økten Campaign Manager-kampanjen som en visning i Campaign Manager-rapportene. I alle andre Analytics-rapporter (deriblant Kilde/medium) tilskrives denne økten Søk.

Hvis en bruker klikker på Campaign Manager-annonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives økten likeledes Campaign Manager-kampanjen som et klikk i Campaign Manager-rapportene. Hvis den samme brukeren neste dag klikker på et organisk søkeresultat og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives den nye økten fortsatt Campaign Manager-kampanjen som et klikk i Campaign Manager-rapportene.

GA-modellen («Siste ikke-direkte klikk»)

I de fleste andre Analytics-rapporter tilskrives Kilde/medium hver økt ut fra Siste ikke-direkte klikk-modellen, mens direkte besøk fra returnerende besøkende ignoreres og tilskrives en tidligere kampanje (hvis dette er aktuelt).

Eksempel

Hvis en bruker klikker på Campaign Manager-annonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, er Kilde/medium for økten «dfa/cpm».

Hvis den samme brukeren neste dag klikker på et organisk søkeresultat og deretter besøker nettstedet ditt, merkes den nye økten med «google/organisk» som Kilde/medium i GA-modellen.

Campaign Manager-rapportene

Campaign Manager-rapportene omfatter alle økter fra brukere som har sett bannerannonsene dine i løpet av tilbakeblikksperioden (f.eks. de siste 30 dagene eller en annen tidsperiode du har angitt i Campaign Manager-grensesnittet). Hvis en bruker for eksempel fikk se en visning av en bannerannonse i forrige uke, hadde vedkommendes økt fra i går ha vært med i Campaign Manager-rapportene.

Prosentandelen av trafikk fra folk som har sett Campaign Manager-annonsene dine, vises øverst til venstre i alle Campaign Manager-rapporter.

percentage of traffic from DCM

I dette eksempelet kom 14,16 % av det totale antallet økter fra folk som så eller klikket på en av Campaign Manager-annonsene dine. Campaign Manager-øktene er inndelt i to kategorier: Visning og Klikk. Visning-økter kommer fra folk som annonsen din ble vist til minst én gang i løpet av tilbakeblikksvinduet. Klikk-økter kommer fra folk som klikket på minst en av annonsene dine i løpet av tilbakeblikksperioden.

Bruk Klikk-fanen for å utføre ROAS-analyse av Campaign Manager-kampanjene dine på lignende vis som med Klikk-fanen i Google Ads-rapportene.

Du må kontakte kontorepresentanten din for å importere kostnadsdataene som vises i denne fanen. Vær oppmerksom på at kostnadsdataene gjenspeiler informasjonen som er lagt inn i Campaign Manager, og kommer ikke fra faktureringssystemet. Hvis du ikke begynner å importere kostnadsdata, kan du ikke se data for Campaign Manager-kostnader, visninger eller klikk i Analytics-rapportene.

Slik bruker du rapportene

Hovedformålet med Campaign Manager-rapportene er å hjelpe deg med å forstå hva som skjer når folk får se bannerannonsene dine. Vi tar et eksempel:

Hva er konverteringsfrekvensen for folk som har sett en bestemt annonse? Gå til Annonser-rapporten. Klikk på en av følgende faner: Målsett, Netthandel eller Floodlight. Sjekk deretter konverteringsfrekvensen for visninger for annonsen.

Blir folk som tidligere har klikket på en annonse, værende lenger på nettstedet enn folk som bare har sett på annonser? Gå til Annonsører-rapporten. Sammenlign Gj.sn. øktvarighet for visninger og klikk.

Du kan få svar på denne typen spørsmål for bestemte annonser, plasseringer, nettsteder, kampanjer, reklamer og andre Campaign Manager-dimensjoner. Du går bare til rapporten du trenger, eller velger en Campaign Manager-dimensjon ovenfor tabellen i en rapport.

Bruk Floodlight-rapporten for å se nærmere på Floodlight-konverteringer og -inntekter for Campaign Manager-aktivitetene og aktivitetsgruppene dine.

Brukeranskaffelse > All trafikk > Kilde/medium-rapporten

Kilde/medium-rapporten inneholder alle øktene på nettstedet ditt. Øktene som stammer fra klikk på bannerannonser, er gruppert i Kilde/medium under dfa/cpm.

Trafikk av typen dfa/cpm som vises i Kilde/medium-rapporten, skiller seg fra trafikken i Campaign Manager-rapportene. I Campaign Manager-rapportene finner du økter fra folk som tidligere har sett Campaign Manager-annonsene dine (enten via visning eller klikk). I Kilde/medium-rapporten finner du imidlertid bare økter der det siste ikke-direkte klikkbesøket stammet fra Campaign Manager-annonsen din.

Slik bruker du rapporten

Du kan bruke Kilde/medium-rapporten for å:

  • sammenligne trafikk fra klikk på bannerannonser med andre typer trafikk, for eksempel trafikk fra betalte søkeord og organiske søk
  • se en detaljoversikt over engasjementsberegninger og konverteringsfrekvenser etter annonse, nettstedplasseringer og andre Campaign Manager-attributter

Bruk denne rapporten for å få svar på spørsmål som:

Hvor stor prosentandel av øktene stammer fra klikk på bannerannonser? Gå til Kilde/medium-rapporten. Endre diagramvelgeren til Prosentandel og se etter dfa/cpm.

Har brukere fra bannerannonser tilbrakt mer eller mindre tid på nettstedet sammenlignet med brukere fra Googles organiske søk? Gå til Kilde/medium-rapporten. Sammenlign Gj.sn. øktvarighet for dfa/cpm og google/organic.

Hvilken bannerannonse er trafikken med lavest fluktfrekvens henvist fra? Gå til Kilde/medium-rapporten. Klikk på dfa/cpm i tabellen. Velg CM-annonse som den primære dimensjonen i tabellen. Sammenlign fluktfrekvensen for de ulike annonsene.

Hvilken bannerannonseplassering blir mest kvalifisert trafikk sendt fra? Gå til Kilde/medium-rapporten. Klikk på dfa/cpm i tabellen. Velg CM-plassering som den primære dimensjonen i tabellen. Sammenlign fluktfrekvensen for de ulike plasseringene. Deretter klikker du enten på Målsett-, Netthandel- eller Floodlight-fanen og ser på konverteringsfrekvensene for hver plassering.

Konverteringer > Multikanalstrakter-rapportene

Multikanalstrakter-rapportene genereres basert på konverteringstrakter, sekvensene av klikk og annonsevisninger i løpet av tilbakeblikksvinduet (f.eks. de siste 30 dagene, eller en hvilken som helst annen tidsperiode du har angitt i grensesnittet). Rapportene inneholder bare økter som var en del av konverteringstrakten. Hvis en bruker klikket på en av bannerannonsene dine, men ikke kom tilbake til nettstedet ditt for å gjennomføre en konvertering, vises ikke denne annonseøkten i Multikanalstrakter-rapportene.

Slik bruker du rapportene

Ettersom rapportene utelukkende er fokusert på øktene som førte til konverteringer, får du et innblikk i hvilken rolle bannerannonsering spiller, samt hvilken rolle bestemte annonser, reklamer osv. spiller, hva angår konverteringene dine, i Multikanalstrakter-rapportene. Vi tar et eksempel:

Hvilke søkeord brukte potensielle kunder i søkene sine etter at de hadde sett en bannerannonse? Gå til Konverteringer > Multikanalstrakter > Toppbaner for konvertering. Klikk på CM-filteret øverst i rapporten.

Endre hoveddimensjonen til Annet > Brukeranskaffelse > Søkeordbane (eller kilde-/mediebane). Campaign Manager-interaksjoner er merket med dfa/cpm i banene. Du kan nå se søkene som fant sted, og hvilke søkeord som ble brukt, etter dfa/cpm.

Konverteringer > Attribusjon-rapportene

Med verktøyet for sammenligning av modeller kan du sammenligne ulike modeller for tilordning av kreditt til bannerannonsering. Du kan velge blant flere grunnleggende modeller for tilordning av kreditt til klikk på bannerannonser, eller du kan lage din egen modell som tilordner kreditt til klikk og visninger på den måten som er mest hensiktsmessig for bedriften din.

Ved å sammenligne attribusjonsmodeller kan du identifisere Campaign Manager-annonser som kan være verdsatt for høyt eller lavt i den attribusjonsmodellen du for øyeblikket bruker, og justere investeringene dine i henhold til dette.

Hvis du har aktivert databasert attribusjon og oppfyller kravene, finner du Campaign Manager-dataene dine i den egendefinerte databaserte modellen.

Slik bruker du verktøyet for sammenligning av modeller

Hvis du vil bruke en grunnleggende attribusjonsmodell: Klikk på CM-filteret øverst i rapporten. Velg én eller flere attribusjonsmodeller i rullegardinmenyene ovenfor tabellen. Velg deretter en primær dimensjon for å evaluere den delen av Campaign Manager-kampanjene dine som interesserer deg, for eksempel kampanje, nettsted, plassering, annonse eller reklame.

Hvis du vil lage en egendefinert modell: Velg Opprett ny egendefinert modellVelg modell-rullegardinmenyen. Gi modellen et navn, og velg én av de fire grunnmodellene for å fastsette hvordan kreditt skal fordeles mellom kontaktpunkter i konverteringsbanen.

Bruk delen Juster kreditt for visninger for å angi en generell regel for hvordan visninger skal vurderes. Om nødvendig kan du bruke Avansert alternativ for å angi et annet kredittnivå for visninger som finner sted før en økt innenfor en bestemt tidsperiode. Verdien for alle visninger kan for eksempel settes til 1/10 av et klikk, mens verdien for visninger som finner sted innen to minutter før en økt, kan settes til 1/5.

Bruk Juster kreditt basert på brukerengasjement- og Bruk egendefinerte kredittregler-delene for å tilpasse attribusjonsmodellen ytterligere.

Floodlight-konverteringsdata

Du kan klikke på Floodlight-alternativet på Utforsker-fanen for å se Floodlight-konverteringsdata i de fleste andre rapporter. Du kan også velge Floodlight-dimensjoner og -beregninger når du lager egendefinerte rapporter og segmenter.

Relaterte ressurser

Finn ut mer om Campaign Manager og Analytics:

Finn ut mer om rapportene og funksjonene som er nevnt i denne artikkelen:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?