Campaign Manager ‑raportit

Voit analysoida Campaign Manager ‑dataa uusien ja päivitettyjen Analytics-raporttien avulla.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Google Marketing Platformiin kuuluvassa Google Analytics 360:ssä.
Lue lisää Google Marketing Platformista

Jos olet Analytics 360 ‑asiakas ja olet pyytänyt tilisi hallinnoijaa linkittämään Campaign Manager ‑tilisi Analyticsiin, Hankinta > Google Marketing Platform ‑osiossa näkyy joukko uusia Campaign Manager ‑raportteja. Lisäksi Campaign Manager ‑toiminta näytetään Liikenteen lähde / tulotapa-, Monikanavasuppilot- ja Attribuutio-raporteissa.

Artikkelin aiheet:
Huom. Tässä artikkelissa Display-mainoksilla tarkoitetaan vain Campaign Managerin Display-mainoksia.

Attribuutiomallien erot

Kun tarkastelet Campaign Manager ‑raportoinnin integroinnin dataa, kannattaa huomioida, mitä attribuutiomallia eri raporteissa käytetään. Campaign Manager ‑raporteissa käytetään CM-attribuutiomallia (eli Campaign Manager ‑mallia). Useimmissa muissa Analytics-raporteissa (kuten Liikenteen lähde / tulotapa ‑raportissa) käytetään toista attribuutiomallia, jota kutsutaan GA-malliksi Google Marketing Platform ‑mainostuotteiden integroinnin raporteissa ja ulottuvuuksissa. 

Konversiot-raporteissa (Monikanavasuppilot- ja Attribuutio-raporteissa) käytetään oletuksena Viimeinen klikkaus ‑mallia, jossa konversiot lasketaan viimeisen konversiota edeltäneen klikkauksen ansioksi. Voit verrata muita attribuutiomalleja mallinvertailutyökalussa

CM-malli 

CM-malli laskee Analytics-istunnot Campaign Manager ‑kampanjoiden ansioksi ottamalla huomioon vain Campaign Managerin ja ohittamalla kaikki muut sivustollesi liikennettä tuovat kanavat. Tämän vuoksi Analytics-istunto yhdistetään Campaign Manager ‑kampanjaan, jos käyttäjä on katsellut (View-through-istunto) tai klikannut (click-through-istunto) Campaign Manager ‑mainostasi analyysiseurantajakson aikana ennen sivustollesi siirtymistä.

Esimerkki

Jos käyttäjä katselee Campaign Manager ‑mainostasi, klikkaa sitten hakumainostasi ja käy sivustollasi, istunto lasketaan Campaign Manager ‑raporteissa Campaign Manager ‑kampanjan ansioksi lukeutuvaksi View-through-istunnoksi. Kaikissa muissa Analytics-raporteissa (mukaan lukien Liikenteen lähde / tulotapa ‑raportissa) tämä istunto laskettaisiin haun ansioksi.

Jos käyttäjä klikkaa Campaign Manager ‑mainostasi ja käy sen jälkeen sivustollasi, Campaign Manager ‑raportit laskevat istunnon Campaign Manager ‑kampanjan ansioksi lukeutuvaksi click-through-istunnoksi. Jos sama käyttäjä klikkaa seuraavana päivänä maksuttoman haun tulosta ja käy sivustollasi, tämä uusi istunto lasketaan Campaign Manager ‑raporteissa silti Campaign Manager ‑kampanjan ansioksi lukeutuvaksi click-through-istunnoksi.

GA-malli (viimeinen epäsuora klikkaus)

Useimmissa muissa Analytics-raporteissa liikenteen lähde / tulotapa lasketaan istunnon ansioksi viimeisen epäsuoran klikkauksen mallin perusteella. Tämä tarkoittaa, että palaavien kävijöiden suorat käynnit jätetään huomiotta ja luetaan mahdollisen edellisen kampanjan ansioksi.

Esimerkki

Jos käyttäjä klikkaa Campaign Manager ‑mainostasi ja käy sivustollasi, istunnon liikenteen lähde / tulotapa on dfa/cpm.

Jos sama käyttäjä kuitenkin klikkaa seuraavana päivänä orgaanisen haun tulosta ja käy sivustollasi, GA-mallin mukaan uuden istunnon liikenteen lähde / tulotapa on google/organic.

Campaign Manager ‑raportit

Campaign Manager ‑raporteissa on sellaisten käyttäjien kaikki istunnot, jotka ovat nähneet tai klikanneet Display-mainoksiasi valitun analyysiseurantajakson aikana (eli viimeisen 30 päivän tai minkä tahansa muun Campaign Manager ‑käyttöliittymässä määritetyn ajanjakson aikana). Jos käyttäjälle on esimerkiksi näytetty Display-mainos viime viikolla, hänen edellisen päivän istuntonsa on mukana Campaign Manager ‑raporteissa.

Campaign Manager ‑mainoksiasi nähneiden käyttäjien prosenttiosuus kaikesta liikenteestä näkyy kunkin Campaign Manager ‑raportin vasemmassa yläkulmassa.

percentage of traffic from DCM

Tässä esimerkissä kaikista istunnoista 14,16 % oli peräisin henkilöiltä, jotka näkivät Campaign Manager ‑mainoksiasi tai klikkasivat niitä. Campaign Manager ‑istunnot jakautuvat kahteen luokkaan, jotka ovat view-through ja click-through. View-through-istunnot tulivat ihmisiltä, joille mainoksesi näytettiin vähintään kerran seurantajaksolla. Click-through-istunnot tulivat ihmisiltä, jotka klikkasivat mainostasi vähintään kerran seurantajaksolla.

Voit käyttää Klikkaukset-välilehteä Campaign Manager ‑kampanjoidesi ROAS-analysointiin samaan tapaan kuin Google Ads ‑raporttien Klikkaukset-välilehteä.

Tämän välilehden kustannustietojen tuominen edellyttää, että otat yhteyttä tilisi edustajaan. Huomaa, että kustannustiedot kuvastavat Campaign Manageriin lisättyjä tietoja. Kustannustietoja ei haeta laskutusjärjestelmästä. Jos jätät kustannustiedot tuomatta, Campaign Managerin kustannuksiin, impressioihin tai klikkauksiin liittyviä tietoja ei näytetä Analytics-raporteissa.

Raporttien käyttäminen

Campaign Manager ‑raporttien avulla saat paremman käsityksen siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun käyttäjät ovat nähneet tai klikanneet Display-mainoksiasi. Esimerkki:

Mikä on tietyn mainoksen nähneiden käyttäjien konversioprosentti? Siirry Mainokset-raporttiin. Klikkaa Tavoiteryhmä-, Verkkokauppa- tai Floodlight-välilehteä, niin näet kyseisen mainoksen View-through-konversioprosentin.

Viettävätkö mainostasi aiemmin klikanneet ihmiset enemmän aikaa sivustollasi kuin ihmiset, jotka ovat pelkästään nähneet mainoksesi? Siirry Mainostajat-raporttiin. Vertaa View-through-konversiot- ja Klikkaukset-kohtien Istunnon keskim. kesto ‑arvoa.

Raporteista saat vastauksia tämäntapaisiin kysymyksiin mainoksista, sijoitteluista, sivustoista, kampanjoista, mainoksista ja muista Campaign Manager ‑ulottuvuuksista. Siirry haluamaasi raporttiin tai valitse Campaign Manager ‑ulottuvuus taulukon yläpuolelta mistä tahansa raportista.

Floodlight-raportin avulla voit tutkia Campaign Manager ‑tapahtumien ja tapahtumaryhmien Floodlight-konversioita ja ‑tuottoja.

Hankinta > Kaikki liikenne > Liikenteen lähde / tulotapa ‑raportti

Liikenteen lähde / tulotapa ‑raportti sisältää kaikki sivustosi istunnot. Display-mainosten klikkauksista seuranneiden istuntojen liikenteen lähde / tulotapa ‑arvot ovat dfa/cpm.

Liikenteen lähde / tulotapa ‑raportissa näkyvä dfa/cpm-liikenne eroaa siitä, mitä Campaign Manager ‑raporteissa esitetään. Campaign Manager ‑raportit näyttävät sellaisten käyttäjien istunnot, jotka ovat aiemmin nähneet Campaign Manager ‑mainoksiasi tai klikanneet niitä. Liikenteen lähde / tulotapa näyttää vain istunnot, joiden viimeinen epäsuora klikkauskäynti on ollut peräisin Campaign Manager ‑mainoksestasi.

Raportin käyttäminen

Liikenteen lähde / tulotapa ‑raportin avulla voit

  • verrata Display-mainosten klikkausliikennettä muuhun liikenteeseen, kuten maksetun avainsanan ja maksuttoman haun liikenteeseen
  • tarkastella yksityiskohtia ja nähdä aktivointiin liittyvät tiedot ja konversioprosentit mainoksen, sivuston sijoittelun sekä muiden Campaign Manager ‑attribuuttien mukaan.

Raportin avulla voit perehtyä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Mikä prosenttiosuus istunnoista oli peräisin Display-mainosten klikkauksista? Siirry Liikenteen lähde / tulotapa ‑raporttiin. Vaihda kaavion valitsimeksi Prosenttiosuus ja katso kohtaa dfa/cpm.

Viettivätkö Display-mainoksiasi nähneet tai klikanneet käyttäjät enemmän vai vähemmän aikaa sivustolla kuin Googlen maksuttomasta hausta tulleet käyttäjät? Siirry Liikenteen lähde / tulotapa ‑raporttiin. Vertaa dfa/cpm- ja google/organic ‑kohtien Istunnon keskim. kesto ‑arvoa.

Mikä Display-mainos ohjasi sivustolle liikenteen, jolla oli alhaisin Välitön poistuminen prosenteissa ‑arvo? Siirry Liikenteen lähde / tulotapa ‑raporttiin. Valitse taulukosta dfa/cpm. Valitse CM-mainos taulukon ensisijaiseksi ulottuvuudeksi. Vertaa eri mainosten Välitön poistuminen prosenteissa ‑arvoa.

Mikä Display-mainoksen sijoittelu lähettää laadukkainta liikennettä? Siirry Liikenteen lähde / tulotapa ‑raporttiin. Valitse taulukosta dfa/cpm. Valitse CM-sijoittelu taulukon ensisijaiseksi ulottuvuudeksi. Vertaa eri sijoitteluiden Välitön poistuminen prosenteissa ‑arvoa. Klikkaa Tavoitteen asetus-, Verkkokauppa- tai Floodlight-välilehteä ja katso jokaisen sijoittelun konversioprosenttia.

Konversiot > Monikanavasuppilot ‑raportit

Monikanavasuppilot-raportit luodaan konversioreiteistä. Ne ovat klikkausten ja mainoksen impressioiden sarjoja valitun analyysiseurantajakson aikana (eli viimeisen 30 päivän tai minkä tahansa muun käyttöliittymässä määrittämäsi ajanjakson aikana). Raportit sisältävät vain istunnot, jotka olivat osa konversiosuppiloa. Jos käyttäjä siis klikkasi jotakin Display-mainostasi muttei koskaan palannut sivustollesi konvertoimaan, kyseinen mainosistunto ei näy Monikanavasuppilot-raporteissa.

Raporttien käyttäminen

Koska raporteissa keskitytään ainoastaan istuntoihin, joiden aikana on tapahtunut konversioita, Monikanavasuppilot-raportit antavat tarkkoja tietoja Display-mainosten (sekä esimerkiksi tiettyjen mainosten ja mainosmateriaalien) vaikutuksesta konversioiden tapahtumiseen. Esimerkki:

Millä avainsanoilla asiakkaat tekivät hakuja, ennen kuin he näkivät Display-mainoksen? Valitse Konversiot > Monikanavasuppilot > Suosituimmat konversioreitit. Klikkaa raportin yläosassa olevaa CM-suodatinta.

Vaihda ensisijaiseksi ulottuvuudeksi Muu > Hankinta > Avainsanan (tai liikenteen lähteen / tulotavan) reitti. Campaign Manager ‑interaktioiden merkintänä reiteissä on dfa/cpm. Näkyvissä ovat nyt avainsanahaut, jotka on tehty dfa/cpm:n jälkeen.

Konversiot > Attribuutio ‑raportit

Mallinvertailutyökalun avulla voit verrata toisiinsa erilaisia Display-mainosten attribuutiomalleja. Voit ottaa käyttöön jonkin useista Display-mainosten perusattribuutiomalleista tai luoda oman mallin, joka laskee klikkaukset ja impressiot yrityksesi kannalta kaikkein hyödyllisimmällä tavalla.

Vertaamalla attribuutiomalleja voit tunnistaa Campaign Manager ‑mainokset, jotka ovat mahdollisesti yli- tai aliarvostettuja nykyisessä attribuutiomallissa, ja muokata sijoituksiasi kyseisten tietojen perusteella.

Jos olet ottanut dataan perustuvan attribuution käyttöön ja täytät edellytykset, oma dataan perustuva mallisi sisältää Campaign Manager ‑datan.

Mallinvertailutyökalun käyttäminen

Perusattribuutiomallin käyttäminen: Klikkaa raportin yläosassa olevaa CM-suodatinta. Valitse vähintään yksi attribuutiomalli taulukon yläpuolella olevista avattavista valikoista. Päätä tämän jälkeen, mistä Campaign Manager ‑kampanjoiden osa-alueesta olet kiinnostunut, ja valitse sen perusteella ensisijainen ulottuvuus. Vaihtoehtoja ovat kampanja, sivusto, sijoittelu, mainos ja mainosmateriaali.

Oman mallin luominen: Valitse Luo uusi oma malli avattavasta Valitse malli ‑valikosta. Anna mallille nimi ja valitse jokin viidestä perusmallista. Se määrää, miten ansio määritetään konversioreitillä olevien saapumistapojen kesken.

Määritä yleissääntö näyttökertojen arvostamiselle Säädä näyttökertojen pisteytystä -osiossa. Voit halutessasi valita lisävaihtoehdon ja määrittää pisteytyksen eri tason näyttökerroille, jotka edeltävät istuntoa tietyn aikaikkunan sisällä. Voit esimerkiksi antaa kaikille näyttökerroille 1/10 arvon klikkauksesta ja antaa sen sijaan kahden minuutin sisällä istunnosta tapahtuneille näyttökerroille 1/5 arvon.

Voit muokata attribuutiomallia tarkemmin Säädä hyvitystä käyttäjän sitoutumisen perusteella- ja Käytä muokatun hyvityksen sääntöjä -osioiden avulla.

Floodlight-konversiotiedot

Klikkaamalla Tutki-välilehden Floodlight-kohtaa voit tutkia useimpien muiden raporttien Floodlight-konversiotietoja. Voit valita Floodlight-ulottuvuudet ja ‑tiedot myös luodessasi muokattuja raportteja ja segmenttejä.

Aiheeseen liittyviä resursseja

Lisätietoja Campaign Managerista ja Analyticsista:

Lue lisätietoja tässä artikkelissa mainituista raporteista ja ominaisuuksista:

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?