Про імпортування даних

Об’єднайте всі дані в одній платформі аналітики.

Імпортування даних дає змогу завантажувати дані із зовнішніх джерел і об’єднувати їх із даними, зібраними через Analytics. Відтак за допомогою Analytics усі ці дані можна впорядкувати й аналізувати в найзручніший для бізнесу спосіб.

Зміст

Навіщо імпортувати дані

Якщо у вашій компанії використовується чимало різних систем та інструментів, Analytics допоможе об’єднати й проаналізувати дані. Наприклад, ви зможете звести докупи дані системи CRM, електронної комерції та Analytics, щоб комплексно оцінити свій бізнес.

Кожна інформаційна система створює власний набір даних. Система керування взаємодією з клієнтами (CRM) може містити дані про рейтинг лояльності клієнтів, показник цінності клієнта за весь період співпраці з ним, улюблені продукти тощо. Видавці можуть зберігати в інструментах керування вмістом такі параметри, як автор або категорія статті. Компанії, що займаються електронною комерцією, можуть створювати каталоги з описом продуктів за ціною, стилем, розмірами тощо. І оскільки ви читаєте цю статтю, ви, мабуть, використовуєте Analytics, щоб відстежувати трафік і ефективність свого веб-сайту, мобільного додатка або пристрою. Зазвичай ці дані зберігаються ізольовано, без взаємного аналізу та пов’язування.

Імпортування дає змогу об’єднати дані автономних бізнес-систем із даними, які Analytics збирає онлайн. Ця операція допоможе створити й проаналізувати об’єднаний набір даних, а також приймати на його основі рішення, які краще відповідають унікальним потребам вашого бізнесу. Наприклад, на зображенні вище показано, як веб-видавець може об’єднати звернення, зібрані Analytics, з параметрами даних, експортованими із системи керування вмістом і CRM, щоб проаналізувати внесок кожного автора в популярність сайту.

Типи даних, які можна імпортувати

Дані в обліковий запис Analytics можна імпортувати з трьох точок у процесі збору й обробки даних.

Імпорт даних звернень

Дані звернень імпортуються безпосередньо в Analytics, без використання коду відстеження, API збору даних, пакетів SDK для мобільних пристроїв або протоколу Measurement Protocol. Звернення імпортуються в ресурс Analytics до обробки, тому вона може на них вплинути (наприклад, якщо використовуються фільтри). Оскільки ви імпортуєте звернення, ці дані доступні в усіх представленнях даних звітів для цього ресурсу (якщо спеціально не відфільтрувати їх з окремих представлень).

Підтримується імпорт перелічених нижче типів даних.

 • Дані про повернення коштів – узгоджуйте внутрішні звіти електронної комерції зі звітами Analytics, імпортуючи дані про повернення коштів за трансакціями електронної комерції.

Розширене імпортування даних

Під час розширеного імпортування інформація додається до вже зібраних і оброблених або оброблюваних даних для вибраних представлень даних звітів, тобто розширює їх. Зазвичай додані (розширені) дані зберігаються як спеціальні параметри або показники, хоча інколи з їх допомогою можна перезаписати вже зібрані дані за умовчанням (наприклад, імпортувати такі параметри кампанії, як "Джерело" чи "Засіб").

Цей тип імпорту підтримує завантаження вказаних нижче даних.

 • Дані користувача – створюйте сегменти та списки ремаркетингу й доповнюйте їх такими метаданими користувачів, як рейтинг лояльності або показник цінності клієнта за весь період.
 • Дані кампаній – імпортуйте пов’язані з кампанією параметри, як-от джерело, щоб розширювати й повторно використовувати наявні коди, не пов’язані з кампаніями в Google.
 • Геодані – додавайте власні географічні регіони, щоб аналізувати дані Analytics і створювати за ними звіти в найзручніші для бізнесу способи.
 • Дані вмісту – групуйте вміст за допомогою метаданих імпортованого вмісту, як-от імені автора, дати видання та категорії статті.
 • Дані продукту – отримуйте кращу статистику мерчендайзингу, імпортуючи метадані продукту, як-от розмір, колір, стиль та інші пов’язані з продуктом параметри.
 • Спеціальні дані – імпортуйте власні набори даних.

Імпортування зведених даних

Зведені дані дають змогу підсумовувати завантажені показники. Імпортовані зведені дані застосовуються до вибраних представлень даних звітів після повної обробки та об’єднання зібраних даних. Ця функцію варто застосовувати, коли дані надходять пакетами за якийсь час після збирання звернень, тож імпортуючи зведені дані, можна доповнювати або оновлювати інформацію, щойно вона стає доступною.

Наразі цей тип імпорту підтримує завантаження вказаних нижче даних.

 • Інформація про вартість – додавайте дані про кліки, вартість і покази в сторонніх рекламних мережах (не Google), щоб краще розуміти відомості про свої витрати на рекламу.

Як знайти функцію імпортування даних

Data import steps: select your account, then property, then click Data Import.
Доступ до функції імпортування даних

Щоб відкрити меню імпортування даних, виконайте наведені нижче дії:

 1. Увійдіть у Google Analytics.
 2. Натисніть Адміністратор і перейдіть до ресурсу, у який потрібно завантажити дані.
 3. У стовпці РЕСУРС виберіть Імпортування даних, щоб відкрити сторінку Набори даних.
 4. Виберіть наявний набір даних або створіть новий для зберігання імпортованих даних.

Як працює функція імпортування даних

Під час імпортування даних у ресурс Analytics завантажуються текстові файли, що містять зовнішні дані. Зазвичай інформація експортується з автономного інструмента (наприклад, із системи керування вмістом або CRM). Для менших обсягів даних можна створити файл завантаження вручну за допомогою текстового редактора чи електронної таблиці.

Функція імпортування даних об’єднує ваші зібрані офлайн дані зі стандартними даними звернень, які Analytics збирає з веб-сайтів, мобільних додатків або інших пристроїв. Імпортованими даними можна доповнювати звіти, сегменти й аудиторії ремаркетингу, щоб точніше задовольняти потреби свого бізнесу й мати повнішу та детальнішу картину активності користувачів як на вашому сайті, так і в режимі офлайн.

Як завантажувати дані

Дані можна завантажити двома способами:

 • в інтерфейсі Analytics виберіть Адміністратор > (Ресурс) > Імпортування даних;
 • за допомогою API керування Analytics.

Завантажені дані додаються до вже зібраних або змінюють дані, уже зібрані для цього ресурсу кодом відстеження Javascript, пакетом SDK для мобільних пристроїв чи за протоколом Measurement Protocol.

Як імпортування даних об’єднує дані, зібрані онлайн і офлайн

Налаштовуючи імпортування даних, ви створюєте набір даних, який визначає один або декілька параметрів як ключ. За допомогою цього ключа функція імпортування зіставляє значення в завантажених даних зі значеннями, зібраними в даних звернень. Усі інші імпортовані дані зберігаються в параметрах і показниках, визначених у наборі даних. Можна використовувати як стандартні, так і спеціальні параметри й показники. Імпортовані дані можна використовувати у звітах, аудиторіях ремаркетингу й інших інструментах Analytics разом зі стандартними даними, зібраними за допомогою коду відстеження веб-сайту, пакета SDK для мобільних пристроїв або протоколу Measurement Protocol.

Імпортування та збирання даних

Розгорніть розділ нижче, щоб дізнатися, чому краще імпортувати дані, а не збирати дані звернень. Переваги імпортування даних над збиранням

Дані в Analytics можна збирати двома способами:

 • надсилати звернення, зібрані за допомогою коду відстеження JavaScript, пакета SDK для мобільних додатків або протоколу Measurement protocol;
 • використовувати імпортування даних.

Дані звернень можна доповнювати спеціальними даними, надсилаючи параметри з URL-адреси сторінки або за допомогою API Analytics. Проте є кілька причин, з яких цього не варто робити, зокрема:

 • для доповнення даних звернень потрібно, щоб розробник написав спеціальний код;
 • дані (наприклад, дані користувача) містять конфіденційну інформацію, тому їх не бажано надсилати звичайним текстом;
 • обсяги даних великі, тому не варто додавати їх у кожне звернення;
 • не кожне звернення може генерувати дані.

Ці проблеми можна вирішити за допомогою імпортування даних несинхронізованими групами.

Додаткова інформація

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?