[UA] Import danych

Uzyskiwanie ujednoliconego widoku danych
Ten artykuł dotyczy importu danych w Universal Analytics. Informacje o imporcie danych w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Import danych.

Import danych umożliwia przesyłanie danych z zewnętrznych źródeł i łączenie ich z danymi zbieranymi przez Analytics. Możesz następnie za pomocą Analytics porządkować i analizować wszystkie swoje dane w sposób najlepiej odpowiadający Twojej działalności.

Tematy w tym artykule:

Dlaczego warto korzystać z importu danych?

Jeśli używasz w firmie różnych systemów i narzędzi, możesz korzystać z Analytics, by łączyć różne dane i analizować je w jednym miejscu. Możesz np. stworzyć wspólny zbiór danych zarządzania relacjami z klientami (CRM), transakcji e-commerce i Analytics, by uzyskać kompleksowy przegląd różnych aspektów swojej firmy.

Każdy system, którego używasz w firmie, generuje własne dane. System CRM może zawierać takie informacje, jak ocena lojalności, wartość od początku śledzenia i preferencje produktów. Jeśli Twoja firma jest wydawcą internetowym, jej narzędzie do zarządzania treścią przechowuje zapewne takie wymiary danych, jak autor i kategoria artykułu. Jeśli prowadzisz handel elektroniczny, tworzysz pewnie katalogi produktów z opisami oferowanych artykułów podzielonych według ceny, stylu, rozmiaru itp. A skoro czytasz ten artykuł, korzystasz pewnie z Analytics do śledzenia intensywności użytkowania i skuteczności swoich witryn, aplikacji mobilnych lub urządzeń. Te dane są zazwyczaj przechowywane we własnym „silosie danych”, a informacje z innych silosów nie mają na nie wpływu.

Import danych umożliwia łączenie danych wygenerowanych przez Twoje systemy biznesowe offline z danymi online zbieranymi przez Analytics. Może Ci to pomóc w stworzeniu i analizowaniu ujednoliconego widoku danych oraz w działaniu na jego podstawie w sposób lepiej dostosowany do konkretnych, niepowtarzalnych potrzeb Twojej działalności. Wydawca internetowy może np. łączyć działania napływające do Analytics z wymiarami danych wyeksportowanymi z jego systemów CMS i CRM, by analizować względny wkład autorów w rozwój witryny.

Typy danych, jakie możesz importować

Import danych pozwala przesyłać i integrować informacje z konta Analytics w 3 różnych punktach łańcucha zbierania i przetwarzania danych.

Import danych o działaniach

Import danych o działaniach umożliwia wysyłanie informacji o działaniach bezpośrednio do Analytics. Jest to alternatywa dla kodu śledzenia, interfejsu API gromadzenia danych, mobilnych pakietów SDK i platformy Measurement Protocol. Zaimportowane działania trafiają na konto Analytics przed przetwarzaniem danych – dlatego na zaimportowane dane mogą wpływać operacje wykonywane podczas przetwarzania, np. filtry. Importujesz działania, więc dane te będą widoczne we wszystkich widokach raportów w usłudze (chyba że odfiltrujesz je z wybranych widoków).

Taki import umożliwia przesyłanie następujących typów danych:

 • Dane o zwrocie środków – możesz połączyć z Analytics wewnętrzne mechanizmy generowania raportów e-commerce przez zaimportowanie danych o zwrocie środków realizowanym w ramach handlu elektronicznego.

Rozszerzony import danych

Rozszerzony import danych pozwala uzupełnić (rozszerzyć) dane, które zostały już zebrane i przetworzone albo są obecnie przetwarzane w wybranych widokach raportów. Zwykle chodzi o dane przechowywane w niestandardowym wymiarze lub rodzaju danych, ale niekiedy możesz chcieć nadpisać zgromadzone już informacje domyślne (np. importując wymiary źródła lub medium kampanii).

Możesz przesyłać następujące typy danych:

 • Dane użytkowników – możesz tworzyć segmenty i listy remarketingowe na podstawie importowanych metadanych użytkowników, takich jak ocena lojalności czy wartość od początku śledzenia.
 • Dane kampanii – możesz wykorzystać istniejące kody kampanii spoza Google, importując wymiary związane z kampaniami reklamowymi, takie jak źródło.
 • Dane geograficzne – możesz tworzyć niestandardowe regiony geograficzne, a dzięki temu raportować i analizować dane Analytics w sposób lepiej dopasowany do struktury organizacyjnej Twojej firmy.
 • Dane o treści – możesz grupować treści na podstawie zaimportowanych metadanych, takich jak autor, data publikacji czy kategoria artykułu.
 • Dane o produkcie – możesz uzyskać dokładniejsze informacje o towarach, importując metadane produktów, np. rozmiar, kolor, styl czy też inne wymiary związane z produktami.
 • Dane niestandardowe – umożliwiają importowanie niestandardowych zbiorów danych.

Skrócony import danych

Skrócony import danych pozwala wyświetlać podsumowanie przesłanych treści. Jest on stosowany po całościowym przetworzeniu i zagregowaniu zebranych danych. To może być przydatne, gdy odbierasz dane w partiach jakiś czas po zebraniu informacji o działaniach – skrócony import danych pozwala uzupełniać i aktualizować dane w miarę dostępności.

Obecnie skrócony import danych obsługuje następujące metody importu:

 • Dane o kosztach – możesz dołączyć dane o kliknięciach, kosztach i wyświetleniach pochodzące z sieci reklamowych innych firm (nie Google), by zyskać pełniejszy wgląd w swoje wydatki reklamowe.

Gdzie znajduje się import danych?

Data import steps: select your account, then property, then click Data Import.
Dostęp do importu danych.

Aby uzyskać dostęp do importu danych:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, do której chcesz przesyłać dane.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Import danych. Pojawi się strona Zbiory danych.
 4. Wybierz istniejący Zbiór danych lub utwórz nowy zbiór, w którym będziesz przechowywać importowane dane.

Jak działa import danych?

Import danych polega na przesyłaniu do usługi Analytics plików tekstowych zawierających zewnętrzne dane. Informacje te są zwykle eksportowane z narzędzia biznesowego offline (np. systemu CRM lub CMS). W przypadku mniejszych ilości danych możesz ręcznie utworzyć plik do przesłania, korzystając z edytora tekstów lub arkusza kalkulacyjnego.

Import danych powoduje połączenie przesłanych danych offline z domyślnymi danymi działań, które są zbierane przez Analytics z Twoich witryn, aplikacji mobilnych lub innych urządzeń. Zaimportowane dane mogą Ci służyć do wzbogacania raportów, segmentów i list odbiorców remarketingu w sposób odzwierciedlający potrzeby i strukturę organizacyjną Twojej firmy. W efekcie zyskujesz znacznie pełniejszy i bardziej szczegółowy wgląd w działania użytkowników podejmowane online i offline.

Sposób przesyłania danych

Dane można przesyłać na jeden z dwóch poniższych sposobów:

Przesłane dane są dodawane do danych zebranych już dla wybranej usługi przez kod śledzenia JavaScript, pakiet SDK na urządzenia mobilne lub platformę Measurement Protocol. Mogą też służyć do modyfikowania dotychczasowych danych.

Jak import danych łączy dane online i offline

Przy konfigurowaniu importu danych tworzysz zbiór danych, który nadaje co najmniej jednemu wymiarowi rolę klucza. Import danych korzysta z tego klucza do dopasowywania wartości z przesłanych danych do wartości w zebranych danych o działaniach. Reszta zaimportowanych danych, przesłanych przez Ciebie, jest przechowywana w postaci wymiarów lub danych zdefiniowanych w zbiorze danych. Zaimportowane dane mogą używać domyślnych lub niestandardowych wymiarów i danych. Zaimportowanych danych można używać w raportach, na listach odbiorców remarketingowych i w innych narzędziach Analytics razem ze standardowymi danymi zbieranymi przez kod śledzenia witryny, pakiet SDK na urządzenia mobilne lub platformę Measurement Protocol.

Import a zbieranie danych

Rozwiń sekcję poniżej, by poznać wybrane zalety importowania danych zamiast zbierania danych działań. Zalety importu danych w porównaniu ze zbieraniem działań

Analytics udostępnia zasadniczo dwie metody gromadzenia danych:

 • wysyłanie działań zebranych przez kod śledzenia JavaScript, pakiet SDK na urządzenia mobilne lub platformę Measurement Protocol;
 • użycie importu danych.

Mimo że możesz wzbogacać dane działań o niestandardowe informacje, przekazując parametry w adresie URL strony lub korzystając z interfejsu API Analytics, jest wiele powodów, dla których nie jest to najlepsze rozwiązanie, np.:

 • Wzbogacanie danych działań wymaga napisania niestandardowego kodu przez wykwalifikowanego programistę.
 • Część danych ma charakter poufny, np. dane użytkownika, więc nie można wysyłać ich w formie jawnego tekstu.
 • Ilość zbieranych danych jest bardzo duża, więc dołączanie ich do każdego działania może być problematyczne.
 • Część danych może być niedostępna w chwili, gdy zachodzi działanie.

Problemy te rozwiązuje asynchroniczne importowanie danych partiami.

Dalsze kroki

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne