Om dataimportering

Få en helhetlig visning av dataene dine

Med dataimportering kan du laste opp data fra eksterne kilder og slå dem sammen med data du samler inn via Google Analytics. Deretter kan du bruke Analytics for å organisere og analysere alle dataene dine på måter som i større grad gjenspeiler bedriften din.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Hvorfor bør du bruke dataimportering?

Hvis du driver bedriften din ved hjelp av forskjellige systemer og verktøy, kan du bruke Analytics for å slå sammen og analysere de ulike dataene på ett sted. Du kan for eksempel slå sammen separate CRM-data, netthandelsdata og Analytics-data i ett enkelt datasett som gir samlet oversikt over bedriften.

Hvert av systemene du bruker, genererer egne datalagre. CRM-systemet ditt kan inneholde informasjon som for eksempel rangering av kundelojalitet, levetidsverdi og produktpreferanser. Hvis du er nettutgiver, lagres sannsynligvis datadimensjoner som for eksempel forfatter og artikkelkategori i innholdsstyringssystemet ditt. Hvis du har en netthandelsbedrift, lager du sannsynligvis kataloger med beskrivende navn for produktene dine i henhold til pris, stil, størrelse osv. Ettersom du leser dette, bruker du mest sannsynlig Analytics for å spore trafikken og resultatene for nettstedene, mobilappene eller artiklene dine. Denne informasjonen finnes vanligvis i en egen «informasjonssilo», som forblir upåvirket av dataene i andre siloer.

Ved hjelp av dataimportering kan du slå sammen dataene som genereres av de tradisjonelle forretningssystemene dine, med nettdata som samles inn av Analytics. Med denne enhetlige datavisningen kan du organisere, analysere og handle på måter som samsvarer bedre med bedriftens spesifikke og unike behov. Som nettutgiver kan du for eksempel slå sammen treff som er samlet inn av Analytics, med datadimensjoner som er eksportert fra innholdssystemet eller CRM-systemet ditt for å analysere de relative bidragene fra forfattere på nettstedet ditt.

Datatypene du kan importere

Med dataimportering kan du laste opp og integrere informasjon med Analytics-kontoen din på tre forskjellige steder i datainnsamlingen og behandlingskjeden.

Importering av treffdata

Med importering av treffdata kan du sende treffdata direkte til Analytics. Dermed har du et alternativ til å bruke sporingskoden, Collection API, SDK-ene for mobil eller Measurement Protocol. Importerte treff legges til på Analytics-området ditt før de behandles. Derfor kan importerte data påvirkes av handlinger som oppstår i løpet av behandlingsprosessen, for eksempel filtre. Ettersom du importerer treff, er disse dataene synlige i alle rapporteringsvisningene for dette området (med mindre du spesifikt filtrerer dem bort fra utvalgene).

Denne typen importering har støtte for opplasting av følgende datatyper:

 • Refusjonsdata – Samkjør den interne netthandelsrapporteringen din med Analytics ved å importere refusjonsdata for netthandel.

Importering av utvidede data

Med importering av utvidede data kombineres dataene med data som allerede er samlet inn og behandlet, eller som for øyeblikket behandles, for rapporteringsvisningene som er valgt. Disse utvidede dataene lagres vanligvis i en egendefinert dimensjon eller beregning. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være lurt å overskrive standardinformasjonen som allerede er samlet inn (f.eks. importering av Kilde- eller Medium-dimensjonen for en kampanje).

Du kan laste opp følgende datatyper:

 • Brukerdata – Lag segmenter og remarketinglister som inneholder importerte, brukerrelaterte metadata, som for eksempel lojalitetsrangering eller kundenes levetidsverdi.
 • Kampanjedata – Utvid og gjenbruk eksisterende kampanjekoder som ikke stammer fra Google, ved å importere annonsekampanjerelaterte dimensjoner, for eksempel kilde.
 • Geografiske data – Opprett tilpassede geografiske områder, slik at du kan lage rapporter for og analysere Analytics-data mer i tråd med hvordan bedriften din faktisk er organisert.
 • Innholdsdata – Gruppér innhold ved å bruke importerte innholdsrelaterte metadata, for eksempel forfatter, publiseringsdato og artikkelkategori.
 • Produktdata – Få bedre innsikt i markedsføringen ved å importere produktrelaterte metadata, som for eksempel størrelse, farge, stil eller andre produktrelaterte dimensjoner.
 • Egendefinerte data – Gir støtte for importering av egendefinerte datasett.

Importering av sammendragsdata

Med sammendragsdata får du samlede verdier for opplastede beregninger. Importerte sammendragsdata brukes i rapporteringsvisningene etter at all behandling og aggregering av innsamlede data er fullført. Dette kan være nyttig når du mottar data i grupper etter at treff er samlet inn, ettersom du kan bruke importering av sammendragsdata for å legge til eller oppdatere informasjon etter hvert som den blir tilgjengelig.

Importering av sammendragsdata har foreløpig støtte for følgende importtype:

 • Kostnadsdata – Ta med data for klikk, kostnader og visninger fra tredjeparter (andre annonsenettverk enn Google) for å få mer helhetlig oversikt over annonseringsforbruket ditt.

Hvor finner jeg dataimportering?

Data import steps: select your account, then property, then click Data Import.
Få tilgang til dataimportering.

Slik får du tilgang til dataimportering:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil laste opp data til.
 3. Klikk på Dataimportering i OMRÅDE-kolonnen. Deretter åpnes Datasett-siden.
 4. Velg et eksisterende datasett, eller opprett et nytt sett til dataene dine.

Slik fungerer dataimportering

Dataimportering fungerer på den måten at tekstfiler med eksterne data, lastes opp til et Analytics-område. Denne informasjonen blir vanligvis eksportert fra et tradisjonelt forretningssystem (f.eks. innholdssystemet eller CRM-systemet ditt). For mindre datamengder kan du lage opplastingsfilen manuelt ved hjelp av et tekstredigeringsprogram eller et regneark.

Ved dataimportering blir dataene du har lastet opp fra den virkelige verden, slått sammen med standard treffdata som samles inn av Analytics fra nettstedene eller mobilappene dine, eller fra andre enheter. Importerte data kan brukes for å utvide rapportene, segmentene og remarketingmålgruppene dine på måter som gjenspeiler organisasjonen din og behovene i bedriften. Dermed får du et mye mer fullstendig bilde av aktiviteten til brukerne dine både på nettet og utenfor.

Slik laster du opp data

Du kan laste opp data ved hjelp av metodene nedenfor.

 • Ved å bruke alternativet Administrator > (Område) > Dataimportering I brukergrensesnittet for Analytics
 • Ved å bruke Analytics Management API

De opplastede dataene blir lagt til i eller endrer dataene som allerede er innsamlet for det aktuelle området via sporingskode for JavaScript, SDK-en for mobil eller Measurement Protocol.

Slik blir nettdata og tradisjonelle data slått sammen ved dataimport

Når du konfigurerer dataimportering, oppretter du et datasett, som definerer en eller flere dimensjoner som kan brukes som en nøkkel. Under dataimportering brukes denne nøkkelen for å finne samsvar mellom verdier i de opplastede dataene og verdier i de innsamlede treffdataene. Resten av de importerte dataene du laster opp, lagres i dimensjonene eller beregningene du definerer i datasettet. Importerte data baserer seg på standard eller egendefinerte dimensjoner og beregninger. Importerte data kan brukes i rapporter, remarketingmålgrupper og andre Analytics-verktøy parallelt med standarddata som samles inn av sporingskoden på nettstedet, SDK-en for mobil eller Measurement Protocol.

Importering kontra innsamling

I delen nedenfor finner du årsaker til at det kan være lurt å importere data i stedet for å basere seg på innsamling av treffdata. Fordeler ved importering av treff sammenlignet med innsamling

Innsamling av data i Analytics skjer primært ved å:

 • sende treff som er samlet inn ved hjelp av JavaScript-sporingskode, SDK-en for mobil eller Measurement Protocol.
 • bruke dataimportering.

Selv om du kan utvide treffdataene med tilpassede data ved å sende parametere i sidens nettadresse eller bruke Analytics API, er det flere årsaker til at dette kanskje ikke er den beste tilnærmingsmåten, for eksempel følgende:

 • Utvidelse av treffdata krever at en kunnskapsrik utvikler skriver tilpasset kode.
 • Dataene er sensitive (f.eks. brukerdata), og du bør derfor unngå å sende dem i klartekst.
 • Datamengden er stor, og det er derfor ikke ønskelig å legge dem til i hvert treff.
 • Dataene er kanskje ikke tilgjengelige når treffet finner sted.

Disse problemene løses ved å importere dataene i asynkrone partier.

Fremgangsmåten videre

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?