[UA] Apie duomenų importavimą

Kaip gauti suvienodintą duomenų rodinį
Šiame straipsnyje aprašomas duomenų importavimas sistemoje „Universal Analytics“. Jei reikia informacijos apie duomenų importavimą sistemoje „Google Analytics 4“, žr. straipsnį „[GA4] Apie duomenų importavimą“.

Naudojant duomenų importavimo funkciją galima įkelti duomenis iš išorinių šaltinių ir derinti juos su duomenimis, kuriuos renkate naudodami „Analytics“. Tada galite naudodami „Analytics“ tvarkyti ir analizuoti duomenis jūsų įmonei tinkamais būdais.

Šiame straipsnyje pateiktos toliau nurodytos skiltys.

Kodėl verta naudoti duomenų importavimą?

Jei vykdydami verslą naudojate įvairias sistemas ir įrankius, pasitelkdami „Analytics“ galite derinti ir analizuoti tuos duomenis vienoje vietoje. Pavyzdžiui, galite sujungti atskirus RSKV duomenis, el. prekybos duomenis ir „Analytics“ duomenis į vieną išsamią verslo peržiūrą.

Kiekvienoje jūsų naudojamoje verslo sistemoje sugeneruojama sava duomenų saugykla. Jūsų RSKV gali būti informacijos, pavyzdžiui, klientų lojalumo įvertinimai, viso laikotarpio reikšmė ir mėgstamos produkto savybės. Jei esate žiniatinklio leidėjas, jūsų turinio valdymo įrankis tikriausiai saugo duomenų aspektus, pvz., autorių ir straipsnio kategoriją. Jei esate el. prekybos įmonė, galite kurti katalogus, kuriuose jūsų produktai aprašomi pagal kainas, stilių, dydį ir kt. Be to, kadangi skaitote šį straipsnį, tikriausiai naudojate „Analytics“ savo svetainių, programų mobiliesiems ar įrenginių našumui ir srautui stebėti. Paprastai šie duomenys saugomi „informacijos saugyklose“. Šiems duomenis kitų saugyklų duomenys neturi jokios įtakos ir jie nebendrina su jais informacijos.

Duomenų importavimas suteikia galimybę sujungti jūsų neprisijungus naudojamų verslo sistemų sugeneruotus duomenis su „Analytics“ surinktais internetiniais duomenimis. Tai gali padėti jums tvarkyti, analizuoti ir veikti šioje vieningoje duomenų peržiūroje labiau jūsų konkretiems ir unikaliems verslo poreikiams pritaikytais būdais. Pavyzdžiui, kaip žiniatinklio leidėjas galite sujungti „Analytics“ surinktus įvykius su duomenų aspektais, eksportuotais iš jūsų KVS ir RSKV sistemų, ir analizuoti atitinkamus savo svetainės autorių indėlius.

Galimų importuoti duomenų tipai

Duomenų importavimas leidžia įkelti ir integruoti informaciją į jūsų „Analytics“ paskyrą 3 skirtinguose taškuose renkant duomenis ir apdorojimo grandinėje.

Įvykio duomenų importavimas

Įvykio duomenų importavimas leidžia nusiųsti įvykio duomenis tiesiai į „Analytics“. Tai suteikia stebėjimo kodo, rinkimo API, SDK mobiliesiems arba matavimo protokolo naudojimo alternatyvą. Importuoti įvykiai pridedami jūsų „Analytics“ nuosavybėje prieš atliekant bet kokį apdorojimą; todėl jūsų importuoti duomenys gali būti paveikti apdorojimo laiko veiksmų, pvz., filtrų. Importuojate įvykius, todėl šie duomenys gali būti matomi visose šios nuosavybės ataskaitų peržiūrose (nebent specialiai išfiltruosite juos iš pasirinktų peržiūrų).

Naudojant šio tipo duomenų importavimą galima įkelti toliau nurodytų tipų duomenis.

 • Grąžinimo duomenys – suderinkite vidinių el. prekybos ataskaitų teikimą su „Analytics“, importuodami el. prekybos grąžinimo duomenis.

Išplėstinis duomenų importavimas

Išplėstinis duomenų importavimas prideda (išplečia) jau surinktus ir apdorotus arba apdorojamus pasirinktų ataskaitų peržiūrų duomenis. Paprastai išplėstiniai duomenys saugomi tinkintame aspekte arba metrikoje, nors kai kuriais atvejais galite norėti perrašyti numatytąją jau surinktą informaciją (pavyzdžiui, importuojant kampanijos šaltinio arba terpės aspektą).

Galite įkelti toliau nurodytų tipų duomenis.

 • Naudotojo duomenys – kurkite segmentus ir pakartotinės rinkodaros sąrašus, apimančius importuotus naudotojų metaduomenis, pvz., lojalumo koeficientą arba viso laikotarpio kliento vertę.
 • Kampanijos duomenys – išplėskite ir pakartotinai naudokite esamus ne „Google“ kampanijos kodus importuodami su reklamavimo kampanija susijusius aspektus, pvz., šaltinį.
 • Geografiniai duomenys – kurkite tinkintus geografinius regionus, kurie suteiks galimybę teikti ataskaitas ir analizuoti „Analytics“ duomenis labiau jūsų įmonei tinkančiais būdais.
 • Turinio duomenys – grupuokite turinį naudodami importuotus turinio metaduomenis, pvz., autorių, paskelbimo datą ir straipsnio kategoriją.
 • Produkto duomenys – gaukite geresnių prekybos įžvalgų importuodami produkto metaduomenis, pvz., dydį, spalvą, stilių ar kitus su produktu susijusius aspektus.
 • Tinkinti duomenys – galima importuoti tinkintų duomenų rinkinius.

Suvestinės duomenų importavimas

Suvestinės duomenys leidžia apibendrinti įkeltą metriką. Importuoti suvestinės duomenis taikomi pasirinktoms ataskaitų peržiūroms po visų apdorojimo veiksmų ir surinktų duomenų kaupimo. Tai gali būti naudinga, kai gaunate duomenis paketais praėjus šiek tiek laiko po įvykių rinkimo, nes suvestinės duomenų importavimas leidžia pridėti arba atnaujinti informaciją, kai duomenys taps pasiekiami.

Šiuo metu naudojant suvestinės duomenų importavimą galima importuoti toliau nurodyto tipo duomenis.

 • Kainos duomenys – įtraukite trečiosios šalies (ne „Google“) skelbimų tinklo paspaudimų, kainos ir parodymų duomenis, kad geriau suprastumėte savo išlaidas skelbimams.

Kur galima pasiekti duomenų importavimo funkciją?

Data import steps: select your account, then property, then click Data Import.
Prieiga prie duomenų importavimo.

Jei norite pasiekti duomenų importavimo funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į nuosavybę, į kurią norite įkelti duomenis.
 3. Stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Duomenų importavimas. Bus pateiktas puslapis Duomenų rinkiniai.
 4. Pasirinkite esamą arba sukurkite naują duomenų rinkinį, kuriame laikysite importuotus duomenis.

Kaip veikia duomenų importavimas?

Naudojant Duomenų importavimą failai su išoriniais duomenimis įkeliami į „Analytics“ nuosavybę. Ši informacija paprastai eksportuojama iš neprisijungus naudojamo verslo įrankio (pvz., RSKV arba KVS sistemos). Jei importuojate mažesnį duomenų kiekį, galite sukurti įkėlimo failą neautomatiniu būdu naudodami teksto redagavimo priemonę ar skaičiuoklę.

Duomenų importavimas sujungia įkeltus neprisijungus naudojamus duomenis su numatytaisiais įvykio duomenimis, kuriuos „Analytics“ renka iš jūsų svetainių, programų mobiliesiems ar kitų įrenginių. Importuotus duomenis galima naudoti siekiant pagerinti jūsų ataskaitas, segmentus ir pakartotinės rinkodaros auditorijas labiausiai jūsų įmonės poreikius ir tvarkymo pobūdį atitinkančiais būdais. Tai padės daug geriau suprasti naudotojų veiklą prisijungus ir neprisijungus.

Kaip įkelti duomenis?

Galite įkelti duomenis naudodami vieną iš dviejų toliau nurodytų metodų.

 • „Analytics“ naudotojo sąsajoje naudodami parinktį Administratorius > (Nuosavybė) > Duomenų importavimas.
 • Naudodami „Analytics Management“ API.

Įkelti duomenys pridedami prie „JavaScript“ stebėjimo kodo, SDK mobiliesiems ar matavimo protokolo surinktų tos nuosavybės duomenų arba juos pakeičia.

Kaip duomenų importavimas sujungia duomenis prisijungus ir neprisijungus?

Kai konfigūruojate duomenų importavimą, sukuriate Duomenų rinkinį, kuris nurodo vieną ar daugiau aspektų naudoti kaip raktą. Duomenų importavimas naudoja šį raktą, kad atitaikytų įkeltų duomenų vertes ir surinktų įvykio duomenų vertes. Visi kiti jūsų įkeliami importuoti duomenys saugomi duomenų rinkinyje nurodytuose aspektuose ar metrikoje. Importuoti duomenys gali naudoti numatytuosius arba tinkintus aspektus ir metriką. Importuotus duomenis galima naudoti ataskaitose, pakartotinės rinkodaros auditorijose ir kituose „Analytics“ įrankiuose kartu su standartiniais duomenimis, kuriuos surinko svetainės stebėjimo kodas, SDK mobiliesiems ar matavimo protokolas.

Importavimas ir rinkimas

Išskleiskite toliau pateikiamą skiltį iš išsiaiškinkite kelias priežastis, kodėl galite norėti importuoti duomenis, o ne pasitikėti įvykių duomenų rinkimu. Duomenų importavimo pranašumai, palyginti su įvykių rinkimu

„Analytics“ duomenys renkami dviem pagrindiniais būdais:

 • siunčiant įvykius, surinktus naudojant „JavaScript“ stebėjimo kodą, SDK mobiliesiems ar matavimo protokolą,
 • naudojant duomenų importavimą.

Nors galite papildyti įvykio duomenis tinkintais duomenimis perduodami parametrus puslapio URL arba naudodami „Analytics“ API, yra daug priežasčių, kodėl tai nėra geriausias būdas. Kelios priežastys pateiktos toliau.

 • Papildant įvykio duomenis reikia, kad patyręs kūrėjas sukurtų tinkintą kodą.
 • Duomenys, pvz., naudotojo duomenys, yra konfidencialūs, todėl nesiųskite jų aiškiu tekstu.
 • Duomenų kiekis yra didelis, todėl nenorėsite pridėti jų prie kiekvieno įvykio.
 • Šie duomenys gali būti nepasiekiami, kai įvyks įvykis.

Importavus duomenis asinchroniniais paketais šios problemos išsprendžiamos.

Kiti veiksmai

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Mokomojo turinio rinkinio pasirinkimas

Peržiūrėkite google.com/analytics/learn, naują šaltinį, kuris padės išnaudoti visas „Google Analytics 4“ galimybes. Naujoje svetainėje yra vaizdo įrašų, straipsnių ir apžvalgų su nurodymais, taip pat pateikiamos nuorodos į „Google Analytics“ „Discord“, tinklaraštį, „YouTube“ kanalą ir „GitHub“ saugyklą.

Pradėkite mokytis šiandien!

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu