Demografische en interessegegevens analyseren

Krijg inzicht in doelgroepsamenstelling en focus op gebruikers met een hoge waarde.

Als u inzicht heeft in de samenstelling van uw doelgroep met betrekking tot geslacht, leeftijd en interesses, kunt u ook inzicht krijgen in de soorten advertentiecontent die u moet ontwikkelen, de soorten media-aankopen die u moet doen en de soorten doelgroepen die u moet samenstellen voor marketing- en remarketingcampagnes.

U kunt de rapporten Demografie en Interesses niet gebruiken met User ID-weergaven.
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

De rapporten voor demografische en interessegegevens openen

U opent de rapporten voor demografische en interessegegevens als volgt:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Ga naar uw weergave.
  3. Open Rapporten.
  4. Selecteer Doelgroep > Demografie of Doelgroep > Interesses.

 

Inzicht in samenstelling op basis van geslacht, leeftijd en interesses

Gebruik het rapport 'Demografie: overzicht' om te beginnen met een algemene weergave van uw doelgroep (man versus vrouw) en bekijk vervolgens meer details.

In dit voorbeeld:

  • Er geldt een 2:1-verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke gebruikers.
  • Er geldt ook een 2:1-verhouding tussen gebruikers van 18-34 jaar en alle andere leeftijdsgroepen samen.

Rapport 'Demografie: overzicht', percentages voor 'Leeftijd' en 'Geslacht'.

Als u de details bij 'Geslacht' en vervolgens bij 'man' bekijkt, ziet u dat de leeftijdsverhouding consistent is voor het geslacht.

Mannelijke doelgroep, onderverdeeld op leeftijdscategorieën.

In dit voorbeeld geldt een 2:1-verhouding tussen mannen van 18-34 jaar en alle andere mannen.

Geef details voor elke leeftijdsgroep weer om gegevens voor de dimensie Andere categorie te bekijken. Als in dit voorbeeld de details voor elk van de bovenste twee leeftijdsgroepen worden weergegeven, wordt 'Kunst en entertainment' weergegeven als populairste interesse voor beide leeftijdsgroepen, terwijl de tweede en derde populairste interesses verschillen voor de leeftijdsgroepen.

Mannelijke doelgroep, onderverdeeld op leeftijd en interessecategorieën.

 

Gebruikers met een hoge waarde targeten

Het is nuttig de demografische gegevens van waardevolle en potentieel waardevolle klanten te identificeren om campagnes te targeten en doelgroepen voor remarketing samen te stellen. Voor een e-commercesite wilt u mogelijk de gebruikersgroepen identificeren met het hoogste e-commerce conversiepercentage of de hoogste e-commerce opbrengst. Voor een op content gerichte site wilt u mogelijk de gebruikersgroepen identificeren die het meest betrokken zijn bij uw content (bijvoorbeeld zoals gemeten aan de hand van sessieduur of paginaweergave/schermweergave per sessie).

De rapporten 'Leeftijd', 'Geslacht' en 'Interesses' bevatten allemaal betrokkenheids- en conversiestatistieken. U kunt met elk van deze rapporten beginnen om een beeld van uw klanten met een hoge waarde te krijgen.

In dit voorbeeld kunt u in het rapport 'Leeftijd' zien dat de meeste van uw gebruikers afkomstig zijn uit de leeftijdsgroepen 18-24 en 25-34 jaar, maar dat het segment van 25-34 jaar de meeste opbrengsten genereert en het hoogste conversiepercentage heeft.

Rapport 'Leeftijd', opbrengst per leeftijdsgroep.

Als u de details van die leeftijdsgroep weergeeft om te bekijken hoe deze is onderverdeeld op geslacht, ziet u minder verschil in het sessievolume (nog steeds 3:1 in het voordeel van mannelijke gebruikers), maar een veel groter verschil in de opbrengsten (58:1). De verhouding tussen mannen en vrouwen geeft een conversiepercentage van 2:1 maar de opbrengsten per transactie zijn 9:1 in het voordeel van mannelijke gebruikers.

Rapport 'Geslacht'; leeftijdsgroep 25-34 jaar, onderverdeeld op geslacht.

In dit voorbeeld zijn mannen van 25-34 jaar de klanten met de hoogste waarde.

Een volgende stap kan het identificeren zijn van de interessecategorieën die de meeste conversies genereren. U kunt bijvoorbeeld ontdekken dat 'Technofielen', 'Muziek- en tv-liefhebbers', 'Nieuwsjunkies', 'Gamers' en 'Fotografiefanaten' gezamenlijk de gebruikers vertegenwoordigen die de meeste opbrengsten opleveren. In dat geval zijn mannen van 25-34 jaar met deze interesses dus de gebruikers waarop u zich wilt richten.

Rapport 'Affiniteitscategorieën', opbrengst per affiniteitscategorie.

U kunt elk van deze categorieën in detail bekijken om uw constateringen op het gebied van leeftijd en geslacht verder te valideren. Bekijk de details van 'Nieuwsjunkies en enthousiaste lezers' omdat deze groep de hoogste opbrengst en het hoogste conversiepercentage heeft.

Rapport 'Leeftijd', 'Nieuwsjunkies en enthousiaste lezers' op leeftijd.

In dit voorbeeld levert het segment van 'Nieuwsjunkies en enthousiaste lezers' van 25-34 jaar de meeste opbrengst op en heeft dit segment het hoogste conversiepercentage. Geef de details van de leeftijdsgroep weer om een onderverdeling op geslacht te bekijken.

In lijn met de eerdere bevindingen geldt een 79:1-verhouding tussen de uitgaven van mannen en die van vrouwen.

Met deze informatie kunt u campagnes targeten en doelgroepen maken voor uw waardevolste demografische groepen.

 

Stoppen met advertentie-uitgaven aan gebruikers met een lage waarde

U kunt vergelijkbare analyses gebruiken voor het opsporen van doelgroepen met een lage waarde die u gebruikte om uw doelgroepen met een hoge waarde te vinden: in plaats van hoge opbrengsten en conversiepercentages te zoeken, gaat u gewoon op zoek naar het tegenovergestelde.

Zodra u die klanten met een lage waarde heeft gedefinieerd, kunt u ze uitsluiten van de weergave van uw advertenties.

 

Rapporten segmenteren op basis van bedrijfscomponenten

In de vorige twee voorbeelden heeft u gezien hoe u deze rapporten kunt gebruiken om uw gebruikers op macroniveau te evalueren. Deze volgende voorbeelden laten zien hoe u segmenten kunt gebruiken om op microniveau in de context van uw bedrijf inzicht in uw gebruikers te krijgen. In deze voorbeelden wordt naar gegevens gekeken vanuit het perspectief van e-commercebedrijven die inzicht moeten krijgen in gebruikers in de context van de producten die ze kopen en vanuit het perspectief van uitgevers die inzicht moeten krijgen in sessies in de context van de content die gebruikers consumeren.

E-commerce

Als u een e-commercebedrijf heeft, kunt u gegevens segmenteren op een aantal dimensies zoals Product, Productcategorie, Productmerk of Product-SKU om de demografische samenstelling te bekijken van uw doelgroep die aankopen doet.

Gebruikerssegment dat één product identificeert: Malibu Sunglasses

Pas het segment toe op het rapport 'Demografie: overzicht'.

Gebruikerssegment dat sessies identificeert die zijn gekoppeld aan gebruikers die één product (Malibu Sunglasses) hebben gekocht

U kunt een onderverdeling op leeftijd en geslacht bekijken voor de sessies (de belangrijkste statistiek) die zijn gestart door gebruikers die één product hebben gekocht.

Open het rapport 'Demografie: leeftijd' om de bijbehorende conversiegegevens voor acquisitie, gedrag en e-commerce te bekijken.

Acquisitie, gedrags- en conversiestatistieken voor gebruikers die één product (Malibu Sunglasses) hebben gekocht

Terwijl dit ene segment is toegepast, kunt u door de rapporten voor demografische gegevens en interesses navigeren om waardevolle en minder waardevolle gebruikers voor een specifiek product te identificeren.

Uitgevers

Als u een uitgever bent die advertentieruimte op uw site verkoopt, wilt u adverteerders inzicht geven in de gebruikers van die pagina's en de mate waarin ze de pagina's gebruiken. U kunt het gebruik evalueren met termen van statistieken zoals Sessies, Bouncepercentage, Pagina's per sessie en Gemiddelde sessieduur.

Als u bijvoorbeeld een site met lifestyle-content heeft en een gedeelte van die site wijdt aan lifestyle-accessoires zoals bagage en elektronica, kunt u een sessiegebaseerd segment maken om verkeer naar die pagina's te isoleren:

Sessiegebaseerd segment dat één categorie of directory met pagina's identificeert

U kunt net zo gemakkelijk een segment maken dat verkeer naar één pagina isoleert.

Pas het segment toe op het rapport 'Demografie: overzicht'.

Sessiegebaseerd segment dat gebruikers isoleert die één categorie of directory met pagina's hebben bekeken

U kunt een onderverdeling op leeftijd en geslacht bekijken voor de gebruikers die sessies hebben gestart waarin deze groep pagina's is bekeken.

Open het rapport 'Demografie: leeftijd' om de bijbehorende conversiegegevens voor acquisitie, gedrag en doel te bekijken.

Acquisitie-, gedrags- en conversiestatistieken voor gebruikers die één categorie of directory met pagina's hebben bekeken

Terwijl dit ene segment is toegepast, kunt u door de rapporten voor demografische gegevens en interesses navigeren om waardevolle en minder waardevolle consumenten van specifieke content te identificeren.

 

Remarketingdoelgroepen verfijnen

Leeftijd, Geslacht, Affiniteitscategorieën, Marktsegmenten en Overige categorieën zijn allemaal beschikbaar als dimensies die u kunt gebruiken in de segmenten waarop u in Analytics uw remarketingdoelgroepen baseert.

Op basis van de hierboven genoemde Analytics-rapportvoorbeelden kunt u het volgende segment maken als basis voor een Analytics-remarketingdoelgroep voor uw klanten met een hoge waarde:

Segmenten maken, 'Leeftijd' en 'Affiniteitscategorieën' gedefinieerd.

Leeftijd '25-34, 35-44'

Affiniteitscategorie Komt overeen met regex 'Technofielen|Muziekliefhebbers|Tv-liefhebbers|Nieuwsjunkies en enthousiaste lezers|Gamers|Fotografiefanaten'

Van elke definitie van een doelgroep die u in uw Analytics-rapporten vindt, kan een remarketingdoelgroep worden gemaakt die u kunt gebruiken in Google Ads.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?