Ενεργοποίηση αναφορών δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων

Σε αυτό το άρθρο:

Για να καταστήσετε τα δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων διαθέσιμα στο Analytics, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Ενημερώστε το Analytics, προκειμένου να υποστηρίζει τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης.

  Όταν ενεργοποιείτε τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης, δίνετε στο Analytics τη δυνατότητα να συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες από το cookie DoubleClick (δραστηριότητα ιστού) και από αναγνωριστικά διαφήμισης συσκευής (δραστηριότητα εφαρμογής).
 2. Συμμορφωθείτε με την Πολιτική λειτουργιών διαφήμισης του Analytics.
 3. Ενεργοποιήστε τις αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

Ενεργοποίηση αναφορών δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων από την καρτέλα Διαχειριστής ή Αναφορές.

Για να ενεργοποιήσετε τις αναφορές από την καρτέλα "Διαχειριστής":

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 3. Μεταβείτε στον λογαριασμό και την ιδιότητα όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.
 4. Στη στήλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ιδιότητας.
 5. Στην περιοχή Λειτουργίες διαφήμισης, ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση αναφορών δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων σε ΕΝΕΡΓΟ.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να ενεργοποιήσετε τις αναφορές από την καρτέλα "Αναφορές":

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Analytics.
 2. Μεταβείτε στον λογαριασμό, την ιδιότητα και την αναλυτική προβολή όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 4. Ανοίξτε την αναφορά Κοινό > Δημογραφικά στοιχεία > Επισκόπηση.
  Οι αναφορές "Επισκόπηση δημογραφικών στοιχείων" και "Δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα" δεν είναι ενεργοποιημένες.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (πάνω από το εισαγωγικό κείμενο).

Τα δεδομένα θα πρέπει να εμφανιστούν στις αναφορές εντός 24 ωρών από την ενεργοποίηση.

Χρησιμοποιήστε τον Διαχειριστή ετικετών Google, για να ενεργοποιήσετε τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;