Doelgroepen maken en bewerken

U kunt vooraf geconfigureerde doelgroepen gebruiken die het Analytics-team heeft ontwikkeld voor veel van onze praktijkvoorbeelden, u kunt volledig nieuwe doelgroepen maken en u kunt bestaande segmenten importeren om als basis voor nieuwe doelgroepen te gebruiken. Zodra u een doelgroep heeft ontwikkeld, is deze beschikbaar in de accounts die u selecteert en kunt u deze onmiddellijk gebruiken als onderdeel van een campagne of experiment.

In dit artikel:

Een doelgroep maken

U heeft bewerkingsrechten nodig voor de property waarin u de doelgroep wilt maken.

Per property geldt een limiet van 2000 doelgroepen.

U kunt een doelgroep publiceren voor maximaal tien advertentie-accounts afzonderlijk of tegelijk (bijv. Google Ads-manageraccounts, Google Ads-weergaveaccounts, Display & Video 360). Een Google Ads-manageraccount telt weliswaar als één van tien, maar de doelgroep is beschikbaar voor alle onderliggende accounts van het manageraccount.

U kunt een doelgroep naar een onbeperkt aantal niet-advertentieaccounts publiceren, zoals Google Optimize of Google Analytics.

U kunt maximaal vijftig doelgroepen publiceren naar een property in Analytics 360 en maximaal twintig naar een property in de standaardversie van Analytics.

Als u een doelgroep baseert op de dimensie Sessiedatum, moet u de doelgroep ten minste vijf dagen voor de sessiedatum die u wilt vastleggen, publiceren. Hoewel Analytics doelgroepen voor het zoeknetwerk en het Display Netwerk aanvult met maximaal dertig dagen aan gegevens, worden deze niet aangevuld op basis van Sessiedatum.

Een doelgroep maken

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property waarin u de doelgroep wilt maken.
 3. Klik in de kolom Property op Doelgroepdefinities > Doelgroepen.
 4. Klik op + Nieuwe doelgroep.
  Configuratieopties voor nieuwe doelgroepen
 5. Een nieuwe doelgroep wordt standaard gebaseerd op gegevens uit de huidige rapportageweergave. Alle gebruikers die zijn gefilterd uit de weergave die u gebruikt, worden ook uit de doelgroep gefilterd.

  Als u de weergave wilt wijzigen, klikt u op Bewerken, selecteert u een andere weergave en klikt u op Volgende stap.
 6. Definieer uw doelgroep. U kunt het volgende doen:
  • Kiezen uit de vooraf geconfigureerde doelgroepdefinities:
   • Smart List: Laat Google de doelgroep voor u beheren.
   • Alle gebruikers: Alle gebruikers van uw site of app die de benodigde advertentiecookies of mobiele advertentie-ID's hebben ingeschakeld.
   • Nieuwe gebruikers: Gebruikers die slechts één sessie op uw site of app hebben uitgevoerd.
   • Terugkerende gebruikers: Gebruikers die meer dan één sessie op uw site of app hebben uitgevoerd.
   • Gebruikers die een specifiek gedeelte van mijn site/app hebben bezocht: Klik op het icoon Bewerken en geef de URL op van een pagina of map op uw site, of een scherm in uw app. Deze optie maakt gebruik van het zoektype bevat. Hieraan voldoet elke URL die de tekenreeks bevat die u hier opgeeft.

    Als uw site/app meer dan duizend pagina/scherm-URL's heeft, geeft Google Analytics als u tekst invoert alleen overeenkomsten weer als deze zich onder de eerste duizend URL's bevinden. Als er in de eerste duizend URL's geen overeenkomsten worden gevonden, geeft Google Analytics niets weer. In dit geval kunt u de URL kopiëren en plakken vanuit een browser of vanuit een andere bron met URL's, bijvoorbeeld een spreadsheet.
   • Gebruikers die een doelconversie hebben voltooid: Klik op het icoon Bewerken en selecteer een doel in het menu. Deze optie vereist dat u eerder Analytics-doelen heeft geconfigureerd.
   • Gebruikers die een transactie hebben voltooid: Hierin zijn al alle gebruikers met meer dan nul transacties opgenomen.
  • Maak een nieuwe doelgroepdefinitie. Lees het onderstaande gedeelte Een nieuwe doelgroepdefinitie maken.
  • Importeer een segment. Lees Een segment importeren hieronder.

  Ongeacht de methode die u heeft gekozen om uw doelgroep te maken, kunt u onder Gebruikers in de afgelopen 7 dagen een schatting van uw doelgroepgrootte bekijken. Deze waarde wordt bepaald door het aantal gebruikers dat aan uw voorwaarden voor die periode heeft voldaan. Dit is slechts een schatting van hoeveel toekomstige gebruikers aan uw criteria voldoen, op basis van het verkeer gedurende de afgelopen zeven dagen.

  In de meeste gevallen is het aantal gebruikers op een Google Ads-remarketinglijst lager dan het totale aantal gebruikers van uw site of app, omdat veel van uw gebruikers de benodigde advertentiecookies of mobiele advertentie-ID's nog niet hebben ingeschakeld. Vergelijk bijvoorbeeld de grootte van uw remarketinglijst voor Alle gebruikers met de Analytics-statistiek Gebruikers in het rapport Doelgroepoverzicht om het verschil te zien.

  Mogelijk ziet u ook een verschil in lengte tussen Google Ads-remarketinglijsten die voor Display worden gebruikt en remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA), zelfs als deze dezelfde doelgroep hebben. Display-lijsten kunnen meer gebruikers bevatten omdat Display-lijsten gebruikers in de dimensies 'Leeftijd', 'Geslacht' en 'Interesses' kunnen bevatten en remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA) dit niet kunnen.
 7. Als u gebruikers aan uw lijsten toevoegt op basis van gegevens die naar Analytics zijn verzonden via het Measurement Protocol (standaardversie van Analytics en Analytics 360) of de gegevensimport 'Op het moment van de query' (Analytics 360), heeft Analytics om privacyredenen een periode van dertig dagen om gebruikers aan het zoeknetwerk en het Display Netwerk toe te voegen (meer informatie).
 8. Tenzij u de steekproef handmatig heeft geconfigureerd via sampleRate (analytics.js) of setSampleRate (ga.js) (steekproeven worden toegepast voordat gegevens naar Analytics worden verstuurd), zijn Analytics-steekproeven niet van invloed op het aantal gebruikers dat geschikt is voor uw doelgroepen. Analytics-steekproeven kunnen van invloed zijn op de geschatte grootte van een doelgroep, maar niet op de doelgroep zelf.
 9. De lidmaatschapsduur geeft het aantal dagen aan dat een gebruiker in de doelgroep blijft. U kunt de waarde instellen op elk getal van 1 tot 540.
 10. Geef een naam op voor de doelgroep en klik vervolgens op Volgende stap.
 11. Gebruik onder Doelgroepbestemmingen het menu + Bestemmingen toevoegen om de accounts te selecteren waarin u de doelgroep wilt gebruiken. Bestemmingen zijn onder meer advertenties voor Google Zoeken en het Display Netwerk (zoals Google Ads Display, Google Ads RLSA, Display & Video 360 en Google Ad Manager), services zoals Google Optimize waarin u doelgroepen gebruikt voor experimenten of personalisatie, en Analytics. Als u een Google Ads-manageraccount heeft, wordt dat ook opgenomen, omdat het als onderdeel van Google Ads als bestemmingsaccount in aanmerking komt.

  Als uw doelgroep de dimensie 'Leeftijd' of 'Geslacht', of een van de interessedimensies bevat, kunt u de doelgroep alleen naar Google Ads (Display Netwerk) en Analytics publiceren.

  Als uw doelgroep reeksen bevat, kunt u de doelgroep niet publiceren naar Analytics.
 12. Klik op OK en vervolgens op Publiceren.

Als u een nieuwe doelgroep voor display-marketing maakt, vult Analytics de lijst met gegevens van maximaal dertig dagen, zodat u de lijst binnen 24-48 uur kunt gebruiken. Als er minder dan dertig dagen aan gegevens beschikbaar zijn, gebruikt Analytics de gegevens die u wel heeft. Analytics kan zoekdoelgroepen niet vooraf invullen.

Als u de importmodus 'Op het moment van de query' gebruikt, vult Analytics uw doelgroepen ook aan als u een nieuw schema voor de importmodus 'Op het moment van de query' toevoegt en als er nieuwe gegevens voor de importmodus 'Op het moment van de query' beschikbaar komen.

 

Een nieuwe doelgroepdefinitie maken

Als u geen aanbevolen doelgroep wilt gebruiken, klikt u op Nieuwe maken om een nieuwe doelgroep te maken op basis van een door u gedefinieerd segment. Zie Remarketingdoelgroepen die u zelf maakt.

Doelgroepmaker, geen filters gedefinieerd

Als u klaar bent met de configuratie van uw doelgroep, klikt u op Toepassen.

Doelgroepdefinitie

 

Als uw doelgroepdefinitie een uitsluitingsvoorwaarde bevat, verschijnt een extra selectievakje en heeft u de optie om gebruikers permanent of tijdelijk uit die doelgroep te verwijderen. Meer informatie

Als uw doelgroepdefinitie filters op gebruikersniveau bevat, wordt de optie Overzichtsdagen weergegeven. Met Overzichtsdagen worden gebruikers die tijdens deze overzichtsperiode op enig moment aan de criteria van uw doelgroep hebben voldaan, de volgende keer dat ze een sessie op uw site starten toegevoegd aan uw doelgroep.

Meer informatie over de evaluatie van filters.

 

Een segment importeren

U kunt een segment importeren om als basis voor uw doelgroep te gebruiken. Als u een doelgroep definieert, klikt u op Segment importeren en maakt u vervolgens een keuze uit de segmenten die in de huidige property beschikbaar zijn.

 

Een doelgroep bewerken

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheer en ga naar de property waarin u de doelgroep wilt bewerken.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Doelgroepdefinities > Doelgroepen.
 4. Klik in de lijst met bestaande doelgroepen op de naam van de doelgroep die u wilt bewerken.
 5. Klik op Bewerken voor Doelgroepbron, Doelgroepdefinitie of Doelgroepbestemmingen.

  Als u de bron (rapportageweergave) of definitie bewerkt, worden nieuwe gebruikers toegevoegd op basis van de nieuwe bron of definitie. Bestaande gebruikers die zijn toegevoegd op basis van de vorige bron of definitie blijven in de doelgroep tot hun lidmaatschapsduur verloopt.

  Als u bestemmingen bewerkt, kunt u een doelgroep sluiten voor individuele bestemmingen, zodat deze niet langer gebruikers verzamelt in die contexten. U kunt een doelgroep vervolgens opnieuw voor een bestemming openen door de doelgroep opnieuw te bewerken.

Een doelgroep sluiten/verwijderen/opnieuw openen

Als u een doelgroep sluit, verzamelt deze geen gebruikers meer. U kunt voor gebruikers in die doelgroep echter nog wel advertenties weergeven totdat hun lidmaatschapsduur verloopt.

Als u een doelgroep verwijdert, wordt deze verwijderd uit alle bestemmingen. Ook zijn leden van de doelgroep niet meer geschikt voor de weergave van advertenties aan de hand van de doelgroepcriteria.

U kunt een doelgroep voor individuele bestemmingen sluiten als u een doelgroep bewerkt.

Een doelgroep voor alle bestemmingen tegelijk sluiten:

 • Open de doelgroep om te bewerken en klik vervolgens rechtsonder op Doelgroep sluiten.

Een doelgroep verwijderen:

 • Sluit de doelgroep voor alle bestemmingen en klik vervolgens rechtsonder op Doelgroep verwijderen.

Een doelgroep die u voor alle bestemmingen heeft gesloten, opnieuw openen:

 • Open de doelgroep om te bewerken en open de doelgroep vervolgens voor individuele bestemmingen.

Doelgroepen maken en bewerken met de beheer-API

De Google Analytics beheer-API geeft u programmatische opties om doelgroepen te maken en te bewerken. Meer informatie

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen