[UA] Doelgroepen maken en bewerken

Dit artikel gaat over hoe u doelgroepen maakt en bewerkt in Universal Analytics. Bekijk de volgende bronnen voor vergelijkbare informatie over Google Analytics 4:

Als Google Analytics-remarketingdoelgroepen worden geëxporteerd naar Google Ads- of Display & Video 360-campagnes, worden ze normaal minimaal één keer per dag geüpdatet. Als u een van deze doelgroepen niet gebruikt om meer dan 365 dagen een advertentie te tonen, worden deze doelgroepen minder vaak (elke 30 dagen één keer) geüpdatet.

Als u deze doelgroepen gaat gebruiken in actieve campagnes of als u een nieuwe remarketinglijst maakt, wordt Analytics weer minimaal 1 keer per dag geüpdatet.

Doelgroepen die naar Google Optimize zijn geëxporteerd, worden dagelijks geüpdatet, ongeacht of u de doelgroepen in experimenten gebruikt.

U kunt vooraf ingestelde doelgroepen gebruiken die het Analytics-team heeft ontwikkeld voor veel toepassingen, u kunt volledig nieuwe doelgroepen maken en u kunt bestaande segmenten importeren die als basis voor nieuwe doelgroepen dienen. Zodra u een doelgroep heeft ontwikkeld, is deze beschikbaar in de accounts die u selecteert en kunt u deze onmiddellijk gebruiken als onderdeel van een campagne of experiment.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Vereisten

 • U heeft de rol Bewerker nodig voor de property waarin u de doelgroep wilt maken.
 • Als u een doelgroep baseert op de dimensie Sessiedatum, moet u de doelgroep ten minste 5 dagen voor de sessiedatum die u wilt vastleggen, publiceren. Hoewel Analytics doelgroepen voor het zoeknetwerk en het Display Netwerk aanvult met maximaal 30 dagen aan gegevens, worden deze niet aangevuld op basis van Sessiedatum.

Limieten

 • Per property geldt een limiet van 2000 doelgroepen.
 • U kunt maximaal 50 doelgroepen publiceren naar een property in Analytics 360 en maximaal 20 naar een property in de standaardversie van Analytics.
 • U kunt een doelgroep naar een onbeperkt aantal niet-advertentieaccounts publiceren, zoals Google Optimize of Google Analytics.
 • U kunt een doelgroep publiceren voor maximaal 10 advertentieaccounts afzonderlijk of tegelijk (bijv. Google Ads-manageraccounts, Google Ads-weergaveaccounts, Display & Video 360). Een Google Ads-manageraccount telt dan wel als 1 van 10, maar de doelgroep is beschikbaar voor alle onderliggende accounts van het manageraccount.
  U kunt geen Universal Analytics-doelgroepen publiceren naar Search Ads 360 of Campaign Manager 360.

Een doelgroep maken

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property waarin u de doelgroep wilt maken.
 3. Klik in de kolom Property op Doelgroepdefinities > Doelgroepen.
 4. Klik op + Nieuwe doelgroep.
  Configuratieopties voor nieuwe doelgroepen
 5. Een nieuwe doelgroep wordt standaard gebaseerd op gegevens uit de huidige rapportageweergave. Alle gebruikers die zijn gefilterd uit de weergave die u gebruikt, worden ook uit de doelgroep gefilterd.

  Als u de weergave wilt wijzigen, klikt u op Bewerken, selecteert u een andere weergave en klikt u op Volgende stap.
 6. Als u een Doelgroepdefinitie kiest, heeft u 3 opties:
  1. Een vooraf ingestelde doelgroep selecteren

   Dit zijn enkele vooraf ingestelde doelgroepdefinities:
   • Smart List: Laat Google de doelgroep voor u beheren.
   • Alle gebruikers: Alle gebruikers van uw site of app die de vereiste advertentiecookies of mobiele advertentie-ID's hebben aangezet.
   • Nieuwe gebruikers: Gebruikers die slechts één sessie op uw site of app hebben uitgevoerd.
   • Terugkerende gebruikers: Gebruikers die meer dan één sessie op uw site of app hebben uitgevoerd.
   • Gebruikers die een specifiek gedeelte van mijn site/app hebben bezocht: Klik op het icoon Bewerken en geef de URL op van een pagina of map op uw site, of een scherm in uw app. Deze optie maakt gebruik van het zoektype bevat. Hieraan voldoet elke URL die de tekenreeks bevat die u hier opgeeft.

    Als uw site/app meer dan 1000 pagina-/scherm-URL's heeft, geeft Google Analytics alleen overeenkomsten tijdens het typen weer als deze zich in de eerste 1000 URL's bevinden. Als er in de eerste 1000 URL's geen overeenkomsten worden gevonden, geeft Google Analytics niets weer. In dit geval kunt u de URL kopiëren en plakken vanuit een browser of vanuit een andere bron met URL's, bijvoorbeeld een spreadsheet.
   • Gebruikers die een doelconversie hebben afgerond: Klik op het icoon Bewerken en selecteer een doel in het menu. Deze optie vereist dat u eerder Analytics-doelen heeft geconfigureerd.
   • Gebruikers die een transactie hebben afgerond: Hierin zijn al alle gebruikers met meer dan nul transacties opgenomen.
  2. Een nieuwe doelgroepdefinitie maken

   Als u geen aanbevolen doelgroep wilt gebruiken, klikt u op Nieuwe maken om een nieuwe doelgroep te maken op basis van een door u gedefinieerd segment. Bekijk Doelgroepen die u maakt.

   Doelgroepenbouwer, geen filters gedefinieerd

   Als u de doelgroep heeft ingesteld, klikt u op Toepassen.

   Doelgroepdefinitie

   Als uw doelgroepdefinitie een uitsluitingsvoorwaarde bevat, verschijnt een extra selectievakje en heeft u de optie om gebruikers permanent of tijdelijk uit die doelgroep te verwijderen. Meer informatie

   Als uw doelgroepdefinitie filters op gebruikersniveau bevat, wordt de optie Overzichtsdagen weergegeven. Met Overzichtsdagen worden gebruikers die tijdens deze overzichtsperiode op enig moment aan de criteria van uw doelgroep hebben voldaan, de volgende keer dat ze een sessie op uw site starten toegevoegd aan uw doelgroep.

   Meer informatie over de evaluatie van filters.

  3. Een segment importeren

   U kunt een segment importeren om als basis voor uw doelgroep te gebruiken. Als u een doelgroep definieert, klikt u op Segment importeren en maakt u vervolgens een keuze uit de segmenten die in de huidige property beschikbaar zijn.
 7. Geef een naam op voor de doelgroep en klik vervolgens op Volgende stap.
 8. Gebruik onder Doelgroepbestemmingen het menu + Bestemmingen toevoegen om de accounts te selecteren waarin u de doelgroep wilt gebruiken. Bestemmingen zijn onder meer advertenties voor Google Zoeken en het Display Netwerk (zoals Google Ads Display, Google Ads remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA), Display & Video 360 en Google Ad Manager), services zoals Google Optimize, waarin u doelgroepen gebruikt voor experimenten of personalisatie, en Analytics. Als u een Google Ads-manageraccount heeft, wordt dat ook opgenomen, omdat het als onderdeel van Google Ads in aanmerking komt.

  Als uw doelgroep de dimensie Leeftijd of Gender, of een van de interessedimensies bevat, kunt u de doelgroep alleen naar Google Ads (Display Netwerk) publiceren.

  Als uw doelgroep reeksen bevat, kunt u de doelgroep niet publiceren naar Analytics.
 9. Klik op OK en vervolgens op Publiceren.

Als u een nieuwe doelgroep voor display-marketing maakt, vult Analytics de lijst met gegevens van maximaal 30 dagen, zodat u de lijst binnen 24-48 uur kunt gebruiken. Als er minder dan 30 dagen aan gegevens beschikbaar zijn, gebruikt Analytics de gegevens die u wel heeft. Analytics kan zoekdoelgroepen niet vooraf invullen.

Als u de importmodus 'Op het moment van de query' gebruikt, vult Analytics uw doelgroepen ook aan als u een nieuw schema voor de importmodus 'Op het moment van de query' toevoegt en als er nieuwe gegevens voor de importmodus 'Op het moment van de query' beschikbaar komen.

Een doelgroep bewerken

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheer en ga naar de property waarin u de doelgroep wilt bewerken.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Doelgroepdefinities > Doelgroepen.
 4. Klik in de lijst met bestaande doelgroepen op de naam van de doelgroep die u wilt bewerken.
 5. Klik op Bewerken voor Doelgroepbron, Doelgroepdefinitie of Doelgroepbestemmingen.

  Als u de bron (rapportageweergave) of definitie bewerkt, worden nieuwe gebruikers toegevoegd op basis van de nieuwe bron of definitie. Bestaande gebruikers die zijn toegevoegd op basis van de vorige bron of definitie blijven in de doelgroep tot hun lidmaatschapsduur verloopt.

  Als u bestemmingen bewerkt, kunt u een doelgroep sluiten voor individuele bestemmingen, zodat deze niet langer gebruikers verzamelt in die contexten. U kunt een doelgroep vervolgens opnieuw voor een bestemming openen door de doelgroep opnieuw te bewerken.

Een doelgroep sluiten/verwijderen/opnieuw openen

Als u een doelgroep sluit, verzamelt deze geen gebruikers meer. U kunt voor gebruikers in die doelgroep echter nog wel advertenties weergeven totdat hun lidmaatschapsduur verloopt.

Als u een doelgroep verwijdert, wordt deze verwijderd uit alle bestemmingen. Ook zijn leden van de doelgroep niet meer geschikt voor de weergave van advertenties aan de hand van de doelgroepcriteria.

U kunt een doelgroep voor individuele bestemmingen sluiten als u een doelgroep bewerkt.

Een doelgroep voor alle bestemmingen tegelijk sluiten:

 • Open de doelgroep om te bewerken en klik vervolgens rechtsonder op Doelgroep sluiten.

Een doelgroep verwijderen:

 • Sluit de doelgroep voor alle bestemmingen en klik vervolgens rechtsonder op Doelgroep verwijderen.

Een doelgroep die u voor alle bestemmingen heeft gesloten, opnieuw openen:

 • Open de doelgroep om te bewerken en open de doelgroep vervolgens voor afzonderlijke bestemmingen.

Doelgroepen en de Management API

De Google Analytics Management API geeft u programmatische opties om doelgroepen te maken en te bewerken. Meer informatie

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
1769865495076191296
true