[UA] Giới thiệu về đối tượng tái tiếp thị trong Analytics

Thu hút lại đối tượng có khả năng chuyển đổi.
Bài viết này trình bày về đối tượng tái tiếp thị trong Universal Analytics. Để biết thông tin về tính năng tái tiếp thị trong Google Analytics 4, hãy xem bài viết [GA4] Bật tính năng tái tiếp thị với dữ liệu Google Analytics.

Đối tượng tái tiếp thị là một danh sách cookie hoặc mã nhận dạng cho quảng cáo trên thiết bị di động đại diện cho một nhóm người dùng mà bạn muốn thu hút lại vì họ có khả năng chuyển đổi. Bạn tạo đối tượng tái tiếp thị dựa trên hành vi của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của mình, và sau đó sử dụng các đối tượng đó làm cơ sở cho chiến dịch tái tiếp thị trong các tài khoản quảng cáo khác của mình như Google Ads và Display & Video 360.

Nội dung trong bài viết này:

Xác định hành vi

Bạn có thể sử dụng các tiêu chí hành vi rộng, chẳng hạn như chỉ đơn giản là bắt đầu một phiên trên trang web của bạn hoặc mở ứng dụng của bạn hoặc bạn có thể sử dụng các tiêu chí hẹp hơn, chẳng hạn như tương tác với các sản phẩm cụ thể.

Ví dụ: bạn có thể tạo từng đối tượng tái tiếp thị sau đây và nhắm mục tiêu người dùng trong đó với các loại quảng cáo sau.

Tiêu chí đối tượng Loại quảng cáo
Người dùng đã xem các trang chi tiết sản phẩm nhưng không thêm các sản phẩm đó vào giỏ hàng Quảng cáo cho các sản phẩm mà họ đã không thêm vào giỏ hàng
Người dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không hoàn tất việc mua hàng Quảng cáo với mã giảm giá cho các sản phẩm trong giỏ hàng của họ
Người dùng đã mua sản phẩm X và Y Quảng cáo cho sản phẩm Z có liên quan

Khi hành vi của người dùng đáp ứng tiêu chí bạn đã xác định, các cookie được liên kết hoặc Mã nhận dạng cho quảng cáo của thiết bị sẽ được bao gồm trong đối tượng. Khi bất kỳ người dùng nào có các cookie hoặc mã nhận dạng này truy cập vào các trang web trên Mạng Hiển thị của Google hoặc sử dụng Google Tìm kiếm vào lúc nào đó, họ sẽ đủ điều kiện để thấy một trong những quảng cáo tái tiếp thị của bạn nếu bạn thắng trong phiên đấu giá quảng cáo.

Khi đã sử dụng thành thạo tính năng tái tiếp thị, bạn có thể điều chỉnh mẫu quảng cáo cho phù hợp và áp dụng các phương pháp tái tiếp thị hay nhất.

 

Giới thiệu tổng quan về cách tạo và sử dụng đối tượng tái tiếp thị

Bạn có thể sử dụng đối tượng tái tiếp thị trong Google Ads và Display & Video 360. Tất cả tài khoản Analytics đều có thể sử dụng tính năng tích hợp Google Ads. Nhưng tính năng tích hợp Display & Video 360 chỉ dành cho tài khoản Google Analytics 360.

Để tạo đối tượng tái tiếp thị, bạn chỉ định tiêu chí đối tượng và xác định tài khoản quảng cáo mà bạn muốn sử dụng đối tượng.

Để xác định tiêu chí đối tượng, bạn có thể:

 • Chọn trong số các định nghĩa về đối tượng được định cấu hình trước
 • Tạo định nghĩa mới về đối tượng
 • Nhập một phân khúc

Khi bạn lưu một đối tượng, những tài khoản quảng cáo mà bạn chỉ định sẽ có thể sử dụng đối tượng này. Bạn có thể sử dụng đối tượng này trong các chiến dịch tái tiếp thị mà bạn quản lý trong những tài khoản đó.

Để sử dụng một đối tượng trong Google Ads, bạn cần thêm đối tượng đó vào ít nhất 1 nhóm quảng cáo của bạn.

Bạn có thể xuất bản một đối tượng lên 1 hoặc tối đa 10 tài khoản quảng cáo cùng một lúc (ví dụ: Tài khoản người quản lý Google Ads, Tài khoản phân phát quảng cáo Google Ads, Display & Video 360). Một Tài khoản người quản lý Google Ads sẽ được tính là 1/10 tài khoản nêu trên, nhưng bạn có thể sử dụng đối tượng cho tất cả các tài khoản con của Tài khoản người quản lý đó.

Bạn có thể xuất bản một đối tượng đến các tài khoản phi quảng cáo với số lượng không giới hạn như Optimize hoặc Analytics.

Bạn có thể xuất bản tối đa 50 đối tượng đến một tài khoản Analytics.

Tính năng tích hợp với Google Ads

Tính năng tích hợp với Google Ads cung cấp thêm một số lựa chọn hỗ trợ cho tính năng Tái tiếp thị tiêu chuẩn của Google Ads:

 • Tạo danh sách tái tiếp thị dựa trên dữ liệu Analytics. Xây dựng đối tượng từ các chỉ số và phương diện của Analytics (ví dụ: Thời lượng phiên, Thành phốMục tiêu hoàn thành), đồng thời thu hút những người dùng thực hiện một chuỗi hành động cụ thể trên trang web của bạn (ví dụ: những người dùng đã truy cập vào trang sản phẩm A, sau đó nhấp vào nút “thêm vào giỏ hàng”).
 • Bật Tái tiếp thị với một chế độ cài đặt Quản trị đơn giản trong Analytics. Bạn không cần thay đổi mã hoặc thêm thẻ tái tiếp thị khác vào trang web của mình.

Một đối tượng tái tiếp thị phải có tối thiểu 100 cookie riêng biệt để Mạng Hiển thị của Google phân phát quảng cáo cho đối tượng đó. Danh sách tái tiếp thị dành cho quảng cáo tìm kiếm phải có tối thiểu 1.000 cookie riêng biệt. Các yêu cầu về cookie tối thiểu này tương tự như cho pixel theo dõi Google Ads và Analytics.

Thẻ tái tiếp thị của Google Ads so với mã theo dõi của Analytics và công cụ Nhập dữ liệu

Thẻ tái tiếp thị của Google Adsmã theo dõi của Analytics có cách triển khai khác nhau và thu thập những dữ liệu khác nhau. Analytics cũng cung cấp công cụ Nhập dữ liệu, cho phép bạn nhập nhiều dữ liệu bổ sung khác nhau ngoài những gì bạn thu thập được bằng mã theo dõi.

Trong Google Ads, bạn xây dựng danh sách tái tiếp thị từ dữ liệu được thu thập bằng thẻ tái tiếp thị. Trong Analytics, bạn xây dựng các đối tượng tái tiếp thị từ bất kỳ dữ liệu nào bạn có trong Analytics. Bạn có thể kết hợp cả hai vào tài khoản Google Ads đã liên kết với tài khoản Analytics.

Google Ads Analytics
Trang web: Bạn tạo thêm một thẻ tái tiếp thị cho các trang web rồi thêm thẻ đó vào trang web của mình.

Ứng dụng: Bạn tạo một mã tái tiếp thị cho ứng dụng rồi thêm mã này vào ứng dụng của mình.

Tìm hiểu thêm
Trang web: Bạn sử dụng mã theo dõi hiện có của Analytics và bật tính năng tái tiếp thị trong phần cài đặt tài sản Analytics.

Ứng dụng: Bạn sửa đổi mã theo dõi mà bạn đã đưa vào ứng dụng của mình.

Tìm hiểu thêm
Bạn có thể tạo danh sách tái tiếp thị dựa trên các quy tắc sau đây:

Trang web:
 • Khách truy cập của một trang
 • Khách truy cập của một trang đã không truy cập vào một trang khác
 • Khách truy cập của một trang cũng truy cập vào một trang khác
 • Khách truy cập của một trang vào các ngày cụ thể
 • Khách truy cập của một trang có một thẻ cụ thể
Ứng dụng:
 • Tất cả người dùng của một ứng dụng
 • Những người đã sử dụng/đã không sử dụng một ứng dụng gần đây
 • Những người sử dụng các phiên bản cụ thể của một ứng dụng
 • Những người đã thực hiện các hành động cụ thể trong một ứng dụng
Bạn có thể tạo đối tượng tái tiếp thị dựa trên bất kỳ dữ liệu Analytics nào, bao gồm:
 • Tất cả dữ liệu Analytics mặc định
 • Dữ liệu nhập từ tài khoản Google Ads liên kết
 • Dữ liệu nhập từ tài khoản Google Marketing Platform liên kết
 • Dữ liệu nhập bằng công cụ Nhập dữ liệu (ví dụ: dữ liệu CRM, siêu dữ liệu sản phẩm, dữ liệu tuỳ chỉnh)
Danh sách tái tiếp thị là của Google Ads. Đối tượng tái tiếp thị là của Analytics và được chia sẻ với các tài khoản Google Ads liên kết được xác định trong phần cài đặt đối tượng.
Thẻ Google Ads đặt cookie quảng cáo.
Ví dụ: một người dùng không có cookie quảng cáo đến từ một trang web có thẻ tái tiếp thị của Google Ads, thì cookie quảng cáo sẽ được đặt và người dùng này được thêm vào danh sách tái tiếp thị.
Thẻ mã theo dõi của Analytics đọc cookie quảng cáo.
Ví dụ: một người dùng không có cookie quảng cáo đến từ một trang web có mã theo dõi đã bật tính năng tái tiếp thị của Analytics, thì cookie quảng cáo sẽ không được đặt và người dùng đó không được thêm vào danh sách.
Bạn có thể dùng danh sách tái tiếp thị trong Mạng Hiển thị và Google Tìm kiếm. Bạn có thể dùng đối tượng tái tiếp thị trong Mạng Hiển thị và Google Tìm kiếm.

 

Các bước tiếp theo

 1. Bật Tính năng quảng cáo trong Analytics.
 2. Tìm hiểu cách tạo Đối tượng tái tiếp thị.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính