[UA] Analytics'teki yeniden pazarlama kitleleri hakkında

Dönüşüm gerçekleştirme olasılığı yüksek kitlelerle yeniden etkileşim kurun.
Bu makale, Universal Analytics'teki yeniden pazarlama kitleleri hakkındadır. Google Analytics 4'te yeniden pazarlama hakkında bilgi edinmek için [GA4] Google Analytics verileriyle yeniden pazarlamayı etkinleştirme başlıklı makaleyi inceleyin.

Yeniden pazarlama kitlesi, dönüşüm gerçekleştirme olasılıkları nedeniyle yeniden etkileşime girmek istediğiniz kullanıcı gruplarını temsil eden, çerez veya mobil reklam kimliklerinden oluşan bir listedir. Sitenizdeki veya uygulamanızdaki kullanıcı davranışını temel alarak yeniden pazarlama kitleleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu kitleleri, Google Ads ve Display & Video 360 gibi reklam hesaplarınızda yeniden pazarlama kampanyalarınızın temeli olarak kullanabilirsiniz.

Bu makalede ele alınan konular:

Davranış belirleme

Sitenizde oturum başlatmış olmak veya uygulamanızı açmak gibi geniş bir davranış ölçütü ya da belirli ürünlerle etkileşime geçmek gibi daha dar bir ölçüt kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki yeniden pazarlama kitlelerinin her birini oluşturabilir ve buradaki kullanıcılarla aşağıdaki reklam türleri üzerinden etkileşim gerçekleştirebilirsiniz.

Kitle ölçütleri Reklam türü
Ürün ayrıntılarını içeren sayfaları görüntüleyen ancak bu öğeleri alışveriş sepetlerine eklemeyen kullanıcılar Alışveriş sepetlerine eklemedikleri öğelere yönelik reklamlar
Öğeleri alışveriş sepetlerine ekleyen ancak satın alma işlemlerini tamamlamayan kullanıcılar Alışveriş sepetlerindeki öğeler için indirim kodu içeren reklamlar
X ve Y öğelerini satın alan kullanıcılar İlgili Z öğesi için reklamlar

Bir kullanıcının davranışı belirttiğiniz ölçütleri karşıladığında ilişkili çerez veya Cihaz Reklam Kimliği kitleye eklenir. Bu çerez veya kimliklere sahip olan kullanıcılardan herhangi biri daha sonra Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki siteleri ziyaret ettiğinde veya Google Arama'yı kullandığında, reklam açık artırmasını kazanmanız durumunda yeniden pazarlama reklamlarınızdan birini görebilir.

Yeniden pazarlamaya alıştığınızda, reklam öğelerinizi uyarlayabilir ve yeniden pazarlama en iyi uygulamalarını izleyebilirsiniz.

 

Yeniden pazarlama kitlelerinin oluşturulmasına ve kullanımına genel bakış

Yeniden pazarlama kitlelerini Google Ads ve Display & Video 360'ta kullanabilirsiniz. Tüm Analytics hesapları, Google Ads entegrasyonundan yararlanabilir. Display & Video 360 entegrasyonu ise yalnızca Google Analytics 360 hesaplarında kullanılabilir.

Yeniden pazarlama kitlesi oluşturmak için kitle ölçütlerini belirtir ve kitleyi hangi reklam hesaplarında kullanmak istediğinizi seçersiniz.

Kitle ölçütlerini belirtmek için yapabilecekleriniz:

 • Önceden tanımlanmış kitle tanımlarından birini seçme
 • Yeni bir kitle tanımı oluşturma
 • Segmentleri içe aktarma

Kaydettiğiniz kitleler, belirttiğiniz reklam hesaplarında ve bu hesaplardan yönettiğiniz yeniden pazarlama kampanyalarında kullanılabilir.

Bir kitleyi Google Ads'de kullanabilmeniz için reklam gruplarından en az birine eklemeniz gerekir.

Bir kitleyi, en fazla 10 reklamcılık hesabına (ör. Google Ads Yönetici Hesapları, Google Ads Reklam Sunma Hesapları, Display & Video 360) tek tek veya bir seferde yayınlayabilirsiniz. Google Ads Yönetici Hesabı, on hesaptan biri olarak sayılır. Ancak kitle, bu Yönetici Hesabının tüm alt hesapları için de kullanılabilir hâle gelir.

Bir kitleyi Optimize veya Analytics gibi reklam amaçlı olmayan sınırsız sayıda hesapta yayınlayabilirsiniz.

Tek bir Analytics hesabına en fazla 50 kitle yayınlayabilirsiniz.

Google Ads entegrasyonu

Google Ads entegrasyonu, standart Google Ads Yeniden Pazarlama özelliğini geliştiren bazı ek seçenekler sunar.

 • Analytics verilerini temel alan yeniden pazarlama listeleri oluşturma. Analytics metriklerinden ve boyutlarından (örneğin, Oturum Süresi, Şehir ve Hedef Tamamlama Sayısı) kitlelerinizi oluşturun ve sitenizde belirli bir eylem dizisi gerçekleştiren kullanıcıların (örneğin, A ürün sayfasını ziyaret eden ve daha sonra “Alışveriş sepetine ekle” düğmesini tıklayan kullanıcılar) ilgisini çekin.
 • Analytics'teki basit bir Yönetici ayarıyla Yeniden Pazarlama'yı etkinleştirme. Herhangi bir kod değişikliği yapmanız veya sitenize yeniden pazarlama etiketleri eklemeniz gerekmez.

Google Görüntülü Reklam Ağı'nın kitleye reklam sunabilmesi için bir yeniden pazarlama kitlesi en az 100 tekil çerez içermelidir. Arama ağı reklamlarına yönelik yeniden pazarlama listeleri en az 1.000 tekil çerez içermelidir. Bu minimum çerez sayısı şartları, Google Ads ve Analytics izleme piksellerinde aynıdır.

Google Ads yeniden pazarlama etiketleri ile Analytics izleme kodu ve Verileri İçe Aktarma özelliğinin karşılaştırması

Birbirlerinden farklı veriler toplayan Google Ads yeniden pazarlama etiketi ve Analytics izleme kodu, farklı şekillerde uygulanır. Ayrıca Analytics'in Verileri İçe Aktarma özelliği sayesinde, izleme koduyla topladığınız veriler dışında diğer çeşitli verileri de içe aktarabilirsiniz.

Google Ads'de, pazarlama etiketi tarafından toplanan verilerden yeniden pazarlama listeleri oluşturursunuz. Analytics'te ise Analytics'te sahip olduğunuz herhangi bir veriyi kullanarak pazarlama kitleleri oluşturursunuz. Analytics hesabına bağlı bir Google Ads hesabı oluşturarak iki hesabın da özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Google Ads Analytics
Web siteleri: Web siteleri için ek bir yeniden pazarlama etiketi oluşturursunuz ve ardından ek etiketi web sayfalarınıza eklersiniz.

Uygulamalar: Uygulamalar için bir yeniden pazarlama kimliği oluşturursunuz ve ardından kimliği uygulamanıza eklersiniz.

Daha fazla bilgi
Web siteleri: Mevcut Analytics izleme kodunu kullanırsınız ve Analytics mülk ayarlarından yeniden pazarlamayı etkinleştirirsiniz.

Uygulamalar: Uygulamanıza eklediğiniz izleme kodunu değiştirirsiniz.

Daha fazla bilgi
Aşağıdaki kurallara dayalı olarak yeniden pazarlama listeleri oluşturabilirsiniz:

Web siteleri:
 • Bir sayfayı ziyaret edenler
 • Belirli bir sayfa ziyaret edip başka bir sayfayı ziyaret etmemiş kullanıcılar
 • Belirli bir sayfanın yanı sıra başka bir sayfayı da ziyaret etmiş kullanıcılar
 • Bir sayfayı belirli tarihlerde ziyaret edenler
 • Belirli bir etiketin bulunduğu bir sayfayı ziyaret edenler
Uygulamalar:
 • Bir uygulamanın tüm kullanıcıları
 • Bir uygulamayı kısa bir süre önce kullanmış veya kullanmamış olanlar
 • Bir uygulamanın belirli sürümlerini kullanan kişiler
 • Bir uygulamada belirli işlemleri gerçekleştirmiş kullanıcılar
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Analytics verilerinizi temel alarak yeniden pazarlama kitleleri oluşturabilirsiniz:
 • Tüm varsayılan Analytics verileri
 • Bağlı Google Ads hesaplarından içe aktarılan veriler
 • Bağlı Google Marketing Platform hesaplarından içe aktarılan veriler
 • Verileri İçe Aktarma özelliğiyle içe aktarılan veriler (ör. CRM verileri, ürün meta verileri, özel veriler)
Yeniden pazarlama listeleri Google Ads'in bir parçasıdır. Yeniden pazarlama kitleleri Analytics'in bir parçası olup kitle ayarlarında belirtilen bağlı Google Ads hesaplarıyla paylaşılır.
Google Ads etiketleri reklam çerezlerini ayarlar.
Örneğin, reklam çerezi olmayan bir kullanıcı Google Ads yeniden pazarlama etiketini içeren bir siteye geldiğinde reklam çerezi ayarlanır. Ayrıca bu kullanıcı, yeniden pazarlama listesine eklenir.
Analytics izleme kodu etiketleri, reklam çerezlerini okur.
Örneğin, reklam çerezleri olmayan bir kullanıcı yeniden pazarlama için etkinleştirilmiş Analytics izleme kodu içeren bir siteye gelir, reklam çerezi ayarlanmaz ve kullanıcı listeye eklenmez.
Yeniden pazarlama listelerini Görüntülü Reklam Ağı ve Arama Ağı'nda kullanabilirsiniz. Yeniden pazarlama kitlelerini Görüntülü Reklam Ağı ve Arama Ağı'nda kullanabilirsiniz.

 

Sonraki adımlar

 1. Analytics'te Reklamcılık Özellikleri'ni etkinleştirin.
 2. Yeniden pazarlama kitlelerini nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü