Всичко за аудиториите за ремаркетинг в Google Анализ

Ангажиране отново на аудиториите, които е вероятно да осъществят реализации.

Аудиторията за ремаркетинг е списък с „бисквитки“ или идентификатори за мобилно рекламиране, представляващ група от потребители, които искате да ангажирате повторно заради вероятността да осъществят реализация. Създавате тези аудитории съобразно поведението на потребителите на сайта или приложението си и след това ги използвате като основа на кампании за ремаркетинг в профилите си за рекламиране – например в Google Ads и Display & Video 360.

В тази статия:

Идентифициране на поведение

Можете да използвате общи критерии за поведението, например иницииране на сесия на сайта Ви или отваряне на приложението Ви, или по-тесни критерии, като взаимодействие с конкретни продукти.

Бихте могли например да създадете всяка от долупосочените аудитории за ремаркетинг и да ангажирате потребителите в тях със следните видове реклами.

Критерии за аудиторията Тип реклама
Потребители, които са прегледали страници с подробности за продукти, но не са добавили тези артикули в кошницата си Реклами за артикулите, които не са добавили в кошницата си
Потребители, които са добавили артикули в кошницата си, но не са извършили покупката Реклами с кодове за отстъпка за артикулите в кошниците им
Потребители, купили артикулите X и Y Реклами за сроден артикул Z

Когато поведението на потребител отговаря на посочените от Вас критерии, свързаната „бисквитка“ или идентификатор за рекламиране на устройството се включва в аудиторията. Когато някои от потребителите с тези „бисквитки“ или идентификатори по-късно посетят сайтове в Google Дисплейна мрежа или използват Google Търсене, те отговарят на условията да видят някоя от рекламите Ви за ремаркетинг, ако спечелите рекламния търг.

С напредването Ви с ремаркетинга можете да пригодите посланията си и да прилагате свързаните с него най-добри практики.

 

Общ преглед на създаването и използването на аудитории за ремаркетинг

Можете да използвате аудитории за ремаркетинг в Google Ads и Display & Video 360. Интегрирането с Google Ads е налице за всички профили в Google Анализ. Интегрирането на Display & Video 360 е налице само за профили в Google Анализ 360.

За да създадете аудитория за ремаркетинг, трябва да определите критериите на аудиторията и да идентифицирате профилите за рекламиране, в които искате да я използвате.

Имате няколко възможности за определяне на тези критерии:

 • избор от предварително конфигурирани определения на аудитории;
 • създаване на ново определение на аудитория;
 • импортиране на сегмент.

Когато запазите аудитория, тя става налична в посочените от Вас профили за рекламиране и можете да я използвате в кампаниите за ремаркетинг, които управлявате там.

За да използвате аудитория в Google Ads, трябва да я добавите в поне една от рекламните си групи.

Можете да публикувате дадена аудитория в до 10 рекламни профила поотделно или наведнъж (напр. профили на мениджър в Google Ads, показващи реклами профили в Google Ads, Display & Video 360). Профилът на мениджър в Google Ads се отчита като 1 от 10-те, но аудиторията е на разположение на всички дъщерни профили в този профил на мениджър.

Можете да публикувате дадена аудитория в неограничен брой профили, различни от рекламните, като Оптимизиране или Анализ.

В един профил в Анализ можете да публикувате максимум 50 аудитории.

Интегриране с Google Ads

Интегрирането с Google Ads предлага някои допълнителни възможности към стандартния ремаркетинг в Google Ads.

 • Създаване на списъци за ремаркетинг въз основа на данни от Google Анализ. Създайте аудиториите си от показатели и величини от Google Анализ (например Продължителност на сесията, Град и Изпълнения на целите) и ангажирайте потребителите, които извършват конкретна поредица от действия на сайта Ви (например потребители, които са посетили страницата на продукт А и след това са кликнали върху бутона за добавяне към пазарската кошница).
 • Активиране на ремаркетинг посредством настройката за администриране в Google Анализ. Не трябва да правите допълнителни промени по кода или да добавяте други маркери за ремаркетинг към сайта си.

За да се показват в Google Дисплейна мрежа реклами на потребителите от аудитория за ремаркетинг, тя трябва да включва поне 100 уникални „бисквитки“. Броят им за списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене трябва да е поне 1000. Тези минимални изисквания за „бисквитки“ са едни и същи за проследяващите пиксели в Google Ads и Google Анализ.

Маркерите за ремаркетинг в Google Ads спрямо проследяващият код и импортирането на данни в Google Анализ

Маркерът за ремаркетинг на Google Ads и проследяващият код на Анализ се внедряват по различен начин и събират различни данни. Google Анализ предлага и импортиране на данни, което Ви дава възможност да импортирате голямо разнообразие от допълнителни данни, освен тези, събирани с проследяващия код.

В Google Ads изграждате списъци за ремаркетинг от данните, събирани от маркера за ремаркетинг. В Google Анализ изграждате аудитории за ремаркетинг от всички данни, с които разполагате в програмата. Можете да комбинирате двете в профил в Google Ads, свързан с такъв в Google Анализ.

Google Ads Анализ
Уебсайтове: Генерирате допълнителен маркер за ремаркетинг за уебсайтове и след това го добавяте към уеб страниците си.

Приложения: Генерирате идентификационен номер за ремаркетинг за приложения и го добавяте към приложението си.

Научете повече
Уебсайтове: Използвате съществуващия проследяващия код на Google Анализ и активирате ремаркетинга от настройките на собствеността в програмата.

Приложения: Променяте проследяващия код, който сте включили в приложението си.

Научете повече
Можете да създавате списъци за ремаркетинг на базата на следните правила:

Уебсайтове:
 • Посетители на страница
 • Посетители на страница, които не са посетили друга страница
 • Посетители на страница, които са посетили и друга страница
 • Посетители на страница на определени дати
 • Посетители на страница с конкретен маркер
Приложения:
 • Всички потребители на приложение
 • Хора, които са използвали/не са използвали наскоро приложение
 • Хора, използващи конкретни версии на приложение
 • Хора, предприели конкретни действия в приложение
Можете да създавате аудитории за ремаркетинг на базата на всякакви Ваши данни в Google Анализ, включително:
 • Всички стандартни данни в Google Анализ
 • Импортирани данни от свързани профили в Google Ads
 • Импортирани данни от свързани профили в Google Marketing Platform
 • Импортирани данни посредством функцията за импортиране на данни на Google Анализ (например данни за корпоративно управление на връзките с клиенти, мета данни за продукти, персонализирани данни)
Списъците за ремаркетинг са неразделна част от Google Ads. Аудиториите за ремаркетинг са неразделна част от Google Анализ и се споделят със свързания профил в Google Ads, посочен в настройките на аудиторията.
Маркерите на Google Ads задават рекламните „бисквитки“.
Когато например потребител без рекламна „бисквитка“ отвори сайт, който има маркера за ремаркетинг на Google Ads, рекламната „бисквитка“ се задава и потребителят се добавя към списъка за ремаркетинг.
Маркерите на проследяващия код на Google Анализ разчитат рекламните „бисквитки“.
Когато например потребител без рекламна „бисквитка“ отвори сайт с проследяващ код на Google Анализ с активиран ремаркетинг, рекламната „бисквитка“ не се задава и потребителят не се добавя към списъка.
Можете да използвате списъци за ремаркетинг в дисплейната мрежа и мрежата за търсене. Можете да използвате аудитории за ремаркетинг в дисплейната мрежа и мрежата за търсене.

 

Следващи стъпки

 1. Активиране на функциите за рекламиране в Google Анализ.
 2. Научете как да създадете аудитории за ремаркетинг.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си