Làm quen với Analytics

Tìm hiểu các tính năng và các điều khiển chính của báo cáo Analytics.

Bạn mới sử dụng Analytics? Hãy sử dụng sơ đồ giao diện này và các mục được đánh số dưới đây để tự làm quen với các công cụ và điều khiển Báo cáo chính.

Sơ đồ giao diện báo cáo

Lưu ý: quyền truy cập vào một số tính năng hoặc trang nhất định trong Analytics phụ thuộc vào quyền của bạn. Ngoài ra, một số tính năng chỉ khả dụng cho người dùng 360. Vì vậy, bạn có thể sẽ không nhìn thấy tất cả các thành phần hoặc tính năng được mô tả ở đây.

Trong bài viết này:
Navigation links

Các liên kết đường dẫn ở đầu mỗi trang trong Analytics cấp cho bạn quyền truy cập vào các tổ chức và tài khoản sản phẩm 360-Suite cũng như các tài khoản, thuộc tính và chế độ xem Analytics được liên kết với thông tin đăng nhập hiện tại của bạn.

 • Tổ chức: Trong Google Analytics 360 Suite, biểu trưng của công ty bạn và khung quản lý cho tài khoản và người dùng của công ty bạn. Tìm hiểu thêm
 • Tài khoản sản phẩm: Các tài khoản sản phẩm 360-Suite khác như Trình quản lý thẻ và Optimize.
 • Tài khoản: Điểm truy cập của bạn cho Analytics và là cấp cao nhất của tổ chức trong sản phẩm.
 • Thuộc tính Trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc thiết bị (ví dụ: thiết bị ki-ốt hoặc điểm bán hàng). Một tài khoản có thể chứa một hoặc nhiều thuộc tính.
 • Chế độ xem: Điểm truy cập cho các báo cáo, chế độ xem dữ liệu được xác định từ một thuộc tính.

Tìm hiểu thêm về tài khoản, thuộc tính và chế độ xem

Quay lại đầu trang

2 Chẩn đoán và tài khoản Google

Mỗi trang trong Analytics cũng cho phép bạn truy cập vào thông báo và thông báo chẩn đoán, đồng thời cho phép bạn quản lý cài đặt người dùng Analytics và tài khoản Google của mình.

 • Nhấp vào để xem bất kỳ thông báo nào do chuẩn đoán tự động của Analytics tạo.
 • Nhấp vào để thay đổi cài đặt người dùng, gửi phản hồi cho Google hoặc nhận trợ giúp về Analytics.
 • Nhấp vào để quản lý tài khoản Google của bạn và đăng xuất khỏi Analytics.
Quay lại đầu trang

3 Điều hướng báo cáo

Đây là nơi bạn truy cập vào tất cả các báo cáo của mình.

 • Sử dụng hộp tìm kiếm để nhanh chóng tìm một báo cáo cụ thể.
 • Nhấp vào danh mục báo cáo để mở danh sách báo cáo đó.
 • Danh mục Tùy chỉnh bao gồm Trang tổng quan, Lối tắtBáo cáo tùy chỉnh.
 • Nhấp vào để mở Quản trị, nơi bạn quản lý tài khoản, thuộc tính và chế độ xem của mình.

Trong Trung tâm trợ giúp Analytics này, bạn sẽ thấy các tham chiếu đến những báo cáo như sau: Chuyển đổi > Tất cả lưu lượng truy cập. Đây là cách viết ngắn gọn của "báo cáo Tất cả lưu lượng truy cập trong danh mục Chuyển đổi.

Quay lại đầu trang

4 Thanh tác vụ

Thanh tác vụ xuất hiện ở đầu báo cáo trong Analytics. Thanh tác vụ bao gồm tiêu đề báo cáo, tỷ lệ phần trăm mẫu, toàn bộ điều khiển hoạt động trên báo cáo và một liên kết tới bảng điều khiển Intelligence.

 • Phần trăm mẫu cho bạn biết phần trăm số phiên trong phạm vi ngày được tính trong báo cáo. Bạn có thể chuyển đổi giữa mẫu nhỏ hơn (thời gian phản hồi nhanh hơn, độ chính xác thấp hơn) hoặc mẫu lớn hơn (thời gian phản hồi chậm hơn, độ chính xác cao hơn).
 • Nhấp vào Lưu để lưu cấu hình hiện tại của báo cáo.
 • Nhấp vào Export để xuất dữ liệu báo cáo của mình nhằm sử dụng trong các ứng dụng khác như Excel.
 • Nhấp vào Chia sẻ để chia sẻ báo cáo, ngay cả khi người nhận không có tài khoản Analytics.
 • Nhấp vào Intelligence để mở bảng điều khiển Intelligence, tại đây bạn có thể xem thông tin chi tiết từ dữ liệu dó công cụ học máy Analytics tạo và truy vấn dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.
Quay lại đầu trang

5 Thêm phân đoạn, đặt phạm vi ngày

All segments

Phân đoạn là tập hợp con dữ liệu Analytics của bạn. Thêm phân đoạn vào một báo cáo để so sánh các tập hợp con dữ liệu khác nhau.

 • Nhấp vào + Thêm phân đoạn để thêm các phân đoạn hiện tại hoặc tạo phân đoạn mới.
 • Nhấp vào phân đoạn để chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa phân đoạn. (Bạn không thể chỉnh sửa các phân đoạn hệ thống mặc định.)

Sử dụng công cụ chọn ngày để thay đổi phạm vi ngày của báo cáo và chọn phạm vi ngày để so sánh.

Quay lại đầu trang

6 Tab Báo cáo

Explorer tab

Báo cáo Analytics hiển thị dữ liệu trong một hoặc nhiều tab, cung cấp nhiều chế độ xem dữ liệu tại một nơi. Hầu hết báo cáo chuẩn đều bao gồm tab Khám phá, tab này thường có 2 phần: biểu đồ dữ liệu ở trên cùng và bảng dữ liệu ở bên dưới. Một số báo cáo bao gồm các tab khác như Tổng quan hoặc Lớp phủ bản đồ.

Sử dụng các liên kết nhóm chỉ số bên dưới nhãn tab để xác định các chỉ số nào được hiển thị trong bảng dữ liệu; ví dụ: Tóm tắt, Sử dụng trang web, Bộ mục tiêu 1.

Quay lại đầu trang

7 Biểu đồ

Phần trên cùng của hầu hết các tab Khám phá sẽ hiển thị một chế độ xem biểu đồ về dữ liệu của bạn. Điều khiển biểu đồ bao gồm:

 • Công cụ chọn chỉ số biểu đồ: thay đổi chỉ số được vẽ trên chế độ xem biểu đồ. Bạn có thể so sánh 2 chỉ số trên biểu đồ; ví dụ: Phiên so với Tỷ lệ phiên thoát. Nằm bên dưới các liên kết nhóm chỉ số.
 • Các nút Thang thời gian của biểu đồ: thay đổi thang thời gian của biểu đồ. Chọn ngày, tuần hoặc tháng. Nằm bên phải của công cụ chọn chỉ số biểu đồ.
 • Các nút Loại biểu đồ: thay đổi chế độ hiển thị biểu đồ. Chọn từ biểu đồ dòng hoặc biểu đồ chuyển động. Nằm cạnh các nút thang thời gian của biểu đồ.
 • Nhấp vào để mở ngăn Chú thích. Bạn có thể chú thích trực tiếp trên báo cáo. Điều khiển này nằm ngay dưới trục thời gian của biểu đồ.
Quay lại đầu trang

8 Bảng dữ liệu

Phần dưới của tab Khám phá hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng. Thứ nguyên và các chỉ số chính được hiển thị phụ thuộc vào loại báo cáo và nhóm chỉ số được chọn trong các điều khiển của tab Khám phá.

Điều khiển bảng dữ liệu bao gồm:

 • Các liên kết Thứ nguyên chính: thay đổi thứ nguyên chính trong báo cáo.
 • Nút Vẽ hàng: thêm hàng mà bạn đã chọn vào biểu đồ.
 • Menu Thứ nguyên phụ: thêm một thứ nguyên khác vào báo cáo.

  Để xóa thứ nguyên phụ, nhấp vào X trong tiêu đề cột thứ nguyên đó.

 • Menu Kiểu sắp xếp: thay đổi thứ tự của các hàng trong bảng dữ liệu. Lựa chọn của bạn là:
  • Mặc định: sắp xếp theo vần cơ bản. Thứ tự mặc định là cao đến thấp. Bạn có thể thay đổi thứ tự này bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.
  • Thay đổi tuyệt đối: sắp xếp dữ liệu so sánh phạm vi ngày theo lượng thay đổi thay vì giá trị tuyệt đối
  • Trọng số: sắp xếp dữ liệu tỷ lệ phần trăm theo thứ tự tầm quan trọng thay vì theo thứ tự số.
 • Tìm kiếm: chỉ hiển thị các hàng đối sánh với cụm từ tìm kiếm của bạn. Nhấp vào nâng cao để xác định bộ lọc phức tạp hơn.
 • Các nút Hiển thị bảng: thay đổi cách bảng dữ liệu được hiển thị. Lựa chọn của bạn bao gồm:
  • Data graph button icon Dữ liệu: hiển thị dữ liệu trong chế độ xem dạng bảng. Đây là chế độ xem bảng mặc định.
  • Percentage graph button icon Tỷ lệ phần trăm: hiển thị biểu đồ hình tròn, thể hiện phần đóng góp vào tổng số cho chỉ số được chọn.
  • Performance graph button icon Hiệu suất: hiển thị biểu đồ thanh ngang, hiển thị hiệu suất tương đối cho chỉ số được chọn.
  • Comparison graph button icon So sánh hiển thị biểu đồ thanh bằng cách vẽ biểu đồ hiệu suất của các chỉ số được chọn so với giá trị trung bình của trang web.
  • Term cloud button icon Đám mây từ khóa: hiển thị hình ảnh thể hiện hiệu suất của các từ khóa (không tất cả báo cáo đều có chế độ này)
  • Pivot graph button icon Xoay vòng: sắp xếp lại thông tin trong bảng cho một số báo cáo nhất định bằng cách xoay vòng dữ liệu của bạn trên một thứ nguyên phụ.

Có một vài điều khiển bổ sung không được thể hiện trong hình ảnh sơ đồ giao diện ở phần đầu của bài viết này:

 • Các điều khiển đánh số trang: thay đổi số hàng được hiển thị, chuyển đến một trang dữ liệu cụ thể hoặc điều hướng từng trang sử dụng các điều khiển bên dưới bảng dữ liệu.
 • Liên kết Làm mới báo cáo: cập nhật dữ liệu được hiển thị trong báo cáo bằng cách nhấp vào liên kết ở phía dưới cùng của trang, cạnh ngày tạo.

Hiểu và tương tác với bảng dữ liệu

Cột đầu tiên của bảng là thứ nguyên chính. Dữ liệu của bạn được nhóm theo cột này. Nếu bạn chọn thứ nguyên phụ, thứ nguyên phụ đó sẽ xuất hiện trong cột tiếp theo, nhóm tiếp dữ liệu của bạn. Các cột còn lại trong bảng là các chỉ số có liên quan đến thứ nguyên được chọn.

Bạn có thể thực hiện một số hành động trực tiếp trên bảng, chẳng hạn như:

 • Sử dụng các hộp kiểm trước một hàng để chọn hàng đó. Sau đó, bạn có thể vẽ các hàng đã chọn trên chế độ xem biểu đồ sử dụng nút Vẽ hàng.
 • Di chuột qua biểu tượng ? trong nhãn cột để xem định nghĩa về tham số hoặc chỉ số đó.
 • Sắp xếp bảng theo một cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Lưu ý: đây là sắp xếp ASCII đơn giản. Để sắp xếp phức tạp hơn, hãy sử dụng nút Kiểu sắp xếp.
Quay lại đầu trang
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?