Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Hướng dẫn trong bài viết trợ giúp này có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi gần đây trong giao diện người dùng Analytics. Xem bài đăng trên blog này để biết chi tiết. Trung tâm trợ giúp sẽ sớm được cập nhật.

Làm quen với Analytics

Tìm hiểu các tính năng chính và các điều khiển của báo cáo Analytics.

Bạn mới sử dụng Analytics? Sử dụng sơ đồ giao diện này và các mục được đánh số dưới đây để tự làm quen với các công cụ và điều khiển Báo cáo chính.

Google Analytics reporting interface map
Sơ đồ giao diện tab Báo cáo

Lưu ý: truy cập vào một số tính năng hoặc trang nhất định trong Analytics phụ thuộc vào quyền của bạn. Ngoài ra, một số tính năng chỉ khả dụng cho người dùng cao cấp. Vì vậy, bạn có thể sẽ không nhìn thấy tất cả các thành phần hoặc tính năng được mô tả ở đây.

Trong bài viết này:
Navigation links

Xuất hiện ở đầu mỗi màn hình trong Analytics, các liên kết điều hướng cung cấp truy cập vào 4 lĩnh vực sản phẩm chính:

Quay lại đầu trang

2 Tài khoản, Cài đặt và Chẩn đoán

Mỗi trang trong Analytics cũng hiển thị thông tin tài khoản đang hoạt động và cung cấp các điều khiển cho phép bạn thay đổi cài đặt, nhận trợ giúp và trả lời thông báo chẩn đoán.

 • Nhấp vào drop down menu icon để truy cập vào cả tài khoản Google cá nhân, cũng như tài khoản Analytics của bạn. Sử dụng tìm kiếm tài khoản để nhanh chóng tìm thấy các tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem Analytics.
 • Nhấp vào Cài đặt Settings để thay đổi cài đặt người dùng, gửi phản hồi cho Google hoặc nhận trợ giúp với Analytics.
 • Nhấp vào Thông báo để xem bất kỳ thông báo nào được tạo bởi tính năng chẩn đoán tự động của Analytics.
Quay lại đầu trang

3 Điều hướng báo cáo

Đây là nơi bạn truy cập vào tất cả các báo cáo của mình.

 • Nhấp vào một danh mục báo cáo để xem báo cáo trong danh mục đó. (Danh mục Chuyển đổi sẽ mở ra trong đồ họa sơ đồ giao diện phía trên.)
 • Sử dụng hộp tìm kiếm để nhanh chóng tìm một báo cáo cụ thể.
 • Trang tổng quan cho phép bạn thấy ngay các báo cáo quan trọng nhất.
 • Sử dụng phím tắt để truy cập nhanh hơn vào các báo cáo bạn sử dụng thường xuyên nhất.
 • Nhấp vào close panel để ẩn ngăn điều hướng báo cáo. Nhấp vào open panel để mở lại ngăn điều hướng này.

Trong toàn bộ Trung tâm trợ giúp Analytics này, bạn sẽ thấy các tham chiếu đến những báo cáo như sau: Chuyển đổi > Tất cả lưu lượng truy cập. Đây là cách viết ngắn gọn của "báo cáo Tất cả lưu lượng truy cập trong danh mục Chuyển đổi.

Quay lại đầu trang

4 Tiêu đề báo cáo

Tiêu đề báo cáo xuất hiện ở đầu của mỗi báo cáo trong Analytics. Tiêu đề này bao gồm tiêu đề báo cáo và các điều khiển có tác dụng trên toàn bộ báo cáo.

 • Nhấp vào Tùy chỉnh để tùy chỉnh một báo cáo chuẩn cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Tùy chọn tùy chỉnh khả dụng cho nhiều báo cáo nhưng không phải tất cả.
 • Tùy chọn Email cho phép bạn chia sẻ báo cáo với mọi người, ngay cả khi họ không có tài khoản Analytics.
 • Bạn có thể Xuất dữ liệu báo cáo để sử dụng trong các ứng dụng khác, chẳng hạn như Excel.
 • Sử dụng liên kết Thêm vào trang tổng quan để nhúng báo cáo hiện tại vào một trang tổng quan.
 • Phím tắt tạo liên kết đến cấu hình hiện tại của báo cáo này. Bạn có thể truy cập tất cả các phím tắt trong ngăn điều hướng báo cáo.
 • Công cụ chọn ngày cho phép bạn thay đổi phạm vi ngày của báo cáo. Bạn có thể so sánh hai ngày hoặc hai phạm vi ngày bằng cách nhấp vào biểu tượng drop down menu icon .
 • Mục Thông tin mẫu cho bạn biết kích thước của các mẫu phiên được sử dụng để báo cáo. Sử dụng menu thả xuống để chuyển đổi giữa các mẫu nhỏ hơn (cho thời gian phản hồi nhanh hơn với độ chính xác thấp hơn) hoặc kích thước mẫu lớn hơn (cho độ chính xác cao hơn với thời gian đáp hồi chậm hơn).

Giáo dục Analytics

Nhấp vào biểu tượng school icon để xem nội dung trợ giúp và video hướng dẫn giải thích danh mục báo cáo hiện được chọn.

Quay lại đầu trang

5 Thêm phân đoạn

All segments

Phân đoạn là tập hợp con dữ liệu Analytics của bạn. Thêm một hoặc nhiều phân đoạn vào báo cáo có thể giúp bạn so sánh và làm tương phản dữ liệu của bạn theo những cách có ý nghĩa.

 • Chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa một phân đoạn hiện có bằng cách nhấp vào phân đoạn này.
 • Nhấp vào + Thêm phân đoạn để phân đoạn tiếp dữ liệu.
Quay lại đầu trang

6 Tab Báo cáo

Explorer tab

Đây là nơi dữ liệu báo cáo của bạn bắt đầu. Báo cáo Analytics hiển thị dữ liệu của bạn trong một hoặc nhiều tab, cung cấp cho bạn nhiều chế độ xem dữ liệu ở một nơi duy nhất. Hầu hết (nhưng không phải tất cả) báo cáo chuẩn chứa một tab Khám phá; thông thường, tab này có 2 phần: một chế độ xem biểu đồ của dữ liệu cho khung thời gian đã chọn ở trên cùng và một bảng dữ liệu ở dưới. Một số báo cáo sẽ hiển thị các tab bổ sung, chẳng hạn như tab Tổng quan hoặc tab Lớp phủ bản đồ.

Bạn có thể thêm và chỉnh sửa các tab sử dụng liên kết Tùy chỉnh trong tiêu đề báo cáo, như đã nêu trên.

Các liên kết nhóm chỉ số bên dưới nhãn tab báo cáo xác định những chỉ số nào được hiển thị trong bảng dữ liệu; ví dụ: Tóm tắt, Sử dụng trang web, Bộ mục tiêu 1. Nằm ngay bên dưới nhãn tab Khám phá.

Quay lại đầu trang

7 Chế độ xem biểu đồ

Phần trên cùng của hầu hết các tab Khám phá sẽ hiển thị một chế độ xem biểu đồ của dữ liệu của bạn. Điều khiển biểu đồ bao gồm:

 • Công cụ chọn chỉ số biểu đồ: thay đổi chỉ số được vẽ trên chế độ xem biểu đồ. Bạn có thể so sánh 2 chỉ số trên biểu đồ; ví dụ: Phiên so với Tỷ lệ thoát. Nằm bên dưới liên kết nhóm chỉ số.
 • Các nút thang thời gian của biểu đồ: thay đổi thang thời gian của biểu đồ. Chọn giữa ngày, tuần hoặc tháng. Nằm bên phải của công cụ chọn chỉ số biểu đồ.
 • Các nút loại biểu đồ: thay đổi hiển thị biểu đồ. Chọn từ biểu đồ dòng hoặc biểu đồ chuyển động. Nằm cạnh các nút thang thời gian của biểu đồ.
 • Nhấp vào biểu tượng để mở ngăn Chú thích. Bạn có thể chú thích trực tiếp trên báo cáo. Điều khiển này nằm ngay dưới trục thời gian của biểu đồ.
Quay lại đầu trang

8 Chế độ xem bảng dữ liệu

Phần dưới của tab Khám phá hiển thị dữ liệu báo cáo dưới dạng bảng. Các tham số và chỉ số chính được hiển thị phụ thuộc vào loại báo cáo và nhóm chỉ số được chọn trong các điều khiển của tab Khám phá.

Điều khiển bảng dữ liệu bao gồm:

 • Các liên kết Tham số chính: thay đổi tham số chính trong báo cáo.
 • Các nút Vẽ hàng: thêm hàng bạn đã chọn (bằng cách sử dụng các hộp kiểm) vào chế độ xem biểu đồ.
 • Menu Tham số phụ: thêm một tham số khác vào báo cáo.

  Để xóa một tham số phụ, hãy nhấp vào X trong tiêu đề của cột tham số.

 • Menu Kiểu sắp xếp: thay đổi thứ tự của các hàng trong bảng dữ liệu. Tùy chọn của bạn là:
  • Mặc định: sắp xếp theo vần cơ bản. Thứ tự mặc định là cao đến thấp. Bạn có thể thay đổi thứ tự này bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.
  • Thay đổi tuyệt đối: sắp xếp dữ liệu so sánh phạm vi ngày theo lượng thay đổi thay vì giá trị tuyệt đối
  • Trọng số: sắp xếp dữ liệu tỷ lệ phần trăm theo thứ tự tầm quan trọng thay vì theo thứ tự số.
 • Tìm kiếm: chỉ hiển thị các hàng đối sánh với cụm từ tìm kiếm của bạn. Nhấp vào nâng cao để lọc bảng dữ liệu theo những cách phức tạp hơn.
 • Các nút Hiển thị bảng: thay đổi cách bảng dữ liệu được hiển thị. Lựa chọn của bạn bao gồm:
  • Data graph button icon Dữ liệu: hiển thị dữ liệu trong chế độ dạng bảng. Đây là chế độ xem bảng mặc định.
  • Percentage graph button icon Tỷ lệ phần trăm: hiển thị biểu đồ hình tròn, thể hiện sự đóng góp vào tổng cho chỉ số liệu được chọn.
  • Performance graph button icon Hiệu suất: hiển thị biểu đồ thanh ngang, hiển thị hiệu suất tương đối cho chỉ số được chọn.
  • Comparison graph button icon So sánh hiển thị biểu đồ thanh vẽ hiệu suất của các chỉ số được chọn tương đối so với giá trị trung bình của trang web.
  • Term cloud button icon Đám mây từ khóa: hiển thị trình bày bằng hình ảnh về hiệu suất của các từ khóa (không khả dụng cho tất cả báo cáo)
  • Pivot graph button icon Trụ: sắp xếp lại thông tin trong bảng cho một số báo cáo cụ thể bằng cách lập bảng trụ dữ liệu của bạn trên một tham số thứ hai.

Có một vài điều khiển bổ sung không được thể hiện trong hình ảnh sơ đồ giao diện ở phần đầu của bài viết này:

 • Các điều khiển đánh số trang: thay đổi số hàng được hiển thị, chuyển đến một trang dữ liệu cụ thể hoặc điều hướng từng trang sử dụng các điều khiển bên dưới bảng dữ liệu.
 • Liên kết Làm mới báo cáo: cập nhật dữ liệu được hiển thị trong báo cáo bằng cách nhấp vào liên kết ở phía dưới cùng của trang, cạnh ngày tạo.

Hiểu và tương tác với bảng dữ liệu

Cột đầu tiên của bảng dữ liệu là tham số chính. Dữ liệu của bạn được nhóm theo cột này. Nếu bạn đã chọn một tham số phụ, tham số đó sẽ xuất hiện trong cột tiếp theo, nhóm tiếp dữ liệu của bạn. Các cột còn lại trong bảng dữ liệu là những chỉ số liên quan đến tham số được chọn.

Bạn có thể thực hiện một số hành động trực tiếp trên bảng dữ liệu, chẳng hạn như:

 • Sử dụng các hộp kiểm trước một hàng để chọn hàng đó. Sau đó, bạn có thể vẽ các hàng đã chọn trên chế độ xem biểu đồ sử dụng nút Vẽ hàng.
 • Di chuột qua biểu tượng ? trong nhãn cột để xem định nghĩa về tham số hoặc chỉ số đó.
 • Sắp xếp bảng theo một cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Lưu ý: đây là sắp xếp ASCII đơn giản. Để sắp xếp phức tạp hơn, hãy sử dụng nút Kiểu sắp xếp.
Quay lại đầu trang
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?