Spoznavanje storitve Google Analytics

Preberite več o glavnih funkcijah in kontrolnikih v poročilu storitve Google Analytics.

Še ne poznate storitve Google Analytics? Spoznajte glavna orodja in kontrolnike poročanja z zemljevidom vmesnika in spodnjimi oštevilčenimi razdelki.

Zemljevid vmesnika za poročanje

Opomba: dostop do nekaterih funkcij ali strani v storitvi Analytics je odvisen od vaših dovoljenj. Poleg tega so nekatere funkcije na voljo samo uporabnikom storitve 360. Zato morda ne boste videli vseh elementov ali funkcij, opisanih tukaj.

V tem članku:
Navigation links

Povezave poti na vrhu vsake strani v storitvi Analytics omogočajo dostop do organizacij in računov izdelkov v storitvi Google Marketing Platform ter računov, znamk in pogledov v storitvi Analytics, ki so povezani s trenutnimi poverilnicami za prijavo.

 • Organizacija: predstavitev podjetja ter upravljavskega okvirja za račune izdelkov in uporabnike v podjetju v storitvi Google Marketing Platform. Več o tem
 • Računi izdelkov: drugi računi izdelkov v storitvi Google Marketing Platform, kot sta Upravitelj oznak in Optimize.
 • Račun: dostopna točka za Analytics in najvišja organizacijska raven v izdelku.
 • Znamka: spletno mesto, aplikacija za mobilne naprave ali naprava (na primer informacijski terminal ali naprava na prodajnem mestu). Račun lahko vsebuje eno ali več znamk.
 • Pogled: vaša dostopna točka do poročil; definiran pogled podatkov iz znamke.

Preberite več o računih, znamkah in pogledih.

 

Uporabite iskalno polje, če želite v storitvi Analytics poiskati poročila, postaviti vprašanja in poslati poizvedbo za vsebino za pomoč.

Na vrh

2 Diagnostika in Google Računi

Vsaka stran v storitvi Analytics zagotavlja tudi dostop do obvestil in diagnostičnih sporočil ter omogoča upravljanje uporabniških nastavitev v storitvi Analytics in Google Računov.

 • Kliknite , če si želite ogledati morebitna sporočila, ki jih ustvari samodejna diagnostika storitve Analytics.
 • Kliknite , če želite spremeniti uporabniške nastavitve, Googlu poslati povratne informacije ali poiskati pomoč za Analytics.
 • Kliknite , če želite upravljati Google Račun in se odjaviti iz storitve Analytics.
Na vrh

3 Pomikanje po poročilih

Tukaj imate dostop do vseh svojih poročil.

 • Kliknite kategorijo poročil, če želite odpreti seznam poročil zanjo.
 • Kategorija »Prilagajanje po meri« vključuje Nadzorne plošče, Bližnjice in Poročila po meri.
 • Kliknite , da odprete stran Skrbnik, na kateri lahko upravljate račune, znamke in poglede.

V tem centru za pomoč za Analytics so poročila navedena na naslednji način: Pridobitev > Ves promet. To je skrajšan zapis, ki pomeni: »poročilo Ves promet v kategoriji Pridobitev«.

Na vrh

4 Vrstica dejanj

Vrstica dejanj je prikazana na vrhu poročil v storitvi Google Analytics. V njej so prikazani naslov poročila, odstotek vzorca, kontrolniki, s katerimi spreminjate celotno poročilo, in povezava do podokna »Obveščanje«.

 • Odstotek vzorca pove, kolikšen odstotek sej v časovnem obdobju je vključen v poročilu. Preklapljate lahko med manjšim (krajši odzivni čas z nižjo stopnjo natančnosti) in večjim vzorcem (počasnejši odzivni čas z višjo stopnjo natančnosti).
 • Kliknite Shrani, če želite shraniti trenutno konfiguracijo poročila.
 • Kliknite Izvozi, če želite podatke v poročilu izvoziti in jih uporabiti v drugih aplikacijah, na primer v Excelu.
 • Kliknite Daj v skupno rabo, če želite dati poročilo v skupno rabo, tudi če prejemniki nimajo računov Analytics.
 • Kliknite Obveščanje, če želite odpreti podokno »Obveščanje«, v katerem si lahko ogledate vpoglede v podatke na podlagi strojnega učenja storitve Analytics in uporabite poizvedbe v naravnem jeziku po podatkih.
Na vrh

5 Dodajanje segmentov, nastavitev časovnega obdobja

All segments

Segment je podnabor podatkov storitve Google Analytics. Če poročilu dodate segmente, lahko primerjate različne podnabore podatkov.

 • Kliknite + Dodaj segment, če želite dodati obstoječe segmente ali ustvariti nove.
 • Kliknite segment, ki ga želite urediti, kopirati ali odstraniti. (Privzetih sistemskih segmentov ne morete urejati.)

Z izbirnikom datuma lahko spremenite časovno obdobje poročila in izberete časovna obdobja, ki jih želite primerjati.

Na vrh

6 Kartice poročila

Explorer tab

Poročila storitve Google Analytics prikažejo podatke na eni ali več karticah, tako da na enem mestu ponujajo več pogledov na podatke. Večina standardnih poročil ima kartico »Raziskovalec«, ki ima običajno dva dela: grafikon podatkov na vrhu in tabelo s podatki spodaj. Nekatera poročila imajo dodatne kartice, kot sta »Pregled« in »Prekrivanje zemljevida«.

Povezave do skupine meritev pod oznako kartice uporabite za ugotavljanje, katere meritve so prikazane v tabeli s podatki, na primer Povzetek, Uporaba spletnega mesta, Skupina ciljev 1.

Na vrh

7 Grafikon

V zgornjem delu večine kartic »Raziskovalec« je prikazan grafični prikaz podatkov. Kontrolniki grafikona vključujejo:

 • Izbirnik Meritev grafikona: z njim lahko spremenite meritev, ki je izrisana v prikazu grafikona. V grafikonu lahko primerjate dve meritvi, na primer Seje in Stopnja obiskov ene strani. Na voljo je pod povezavami do skupine meritev.
 • Gumbi Časovni razpon grafikona: z njimi lahko spremenite časovni razpon grafikona. Izbirate lahko med dnevom, tednom in mesecem. Na voljo so desno od izbirnika meritve grafikona.
 • Vrsta grafikona: z njimi lahko spremenite prikaz grafikona. Izberete lahko črtni grafikon ali grafikon gibanja. Na voljo so poleg gumbov za časovni razpon grafikona.
 • Kliknite , če želite odpreti predalnik Zapisi. Zapis lahko vnesete neposredno v poročilo. Ta kontrolnik je takoj pod časovno osjo grafikona.
Ko ustvarjalci zapisov izbrišejo svoje račune za Google, se izbrišejo tudi zapisi, ki so jih ustvarili v katerem koli pogledu v storitvi Analytics, ne glede na to, ali so v skupni rabi ali zasebni
Na vrh

8 Tabela s podatki

V spodnjem delu kartice »Raziskovalec« so podatki prikazani v tabelarni obliki. Od vrste poročila in od izbrane skupine meritev v kontrolnikih kartice »Raziskovalec« je odvisno, katera primarna razsežnost in katere meritve so prikazane.

Kontrolniki tabele s podatki vključujejo:

 • Povezave za Osnovno razsežnost: v poročilu lahko spremenite osnovno razsežnost.
 • Gumb Izris vrstic: v grafikon lahko dodate izbrane vrstice.
 • Meni Sekundarna razsežnost: v poročilo lahko dodate še eno razsežnost.

  Če želite odstraniti sekundarno razsežnost, v glavi stolpca razsežnosti kliknite X.

 • Meni Vrsta razvrstitve: spremenite lahko vrstni red vrstic v tabeli s podatki. Na voljo so te možnosti:
  • Privzeto: osnovna alfanumerična razvrstitev. Privzeti vrstni red je od višje k nižji vrednosti. To lahko spremenite, če kliknete glavo stolpca.
  • Absolutna sprememba: razvrsti podatke primerjave časovnega obdobja po številu sprememb, ne po absolutnih vrednostih.
  • Uteženo: razvrsti odstotne podatke po pomembnosti namesto po številskem vrstnem redu.
 • Iskanje: samo prikaz vrstic, ki ustrezajo iskalnemu izrazu. Kliknite napredno, če želite določiti bolj zapletene filtre.
 • Gumbi Prikaz tabele: spremenite lahko način, kako je tabela prikazana. Na voljo so te možnosti:
  • Data graph button icon Podatki: prikaz podatkov v tabelarni obliki. To je privzeti pogled tabele.
  • Percentage graph button icon Odstotek: prikaz v obliki tortnega grafikona, na katerem je viden delež od celote za izbrano meritev.
  • Performance graph button icon Uspešnost: prikaz v obliki vodoravnega paličnega grafikona, na katerem je vidna sorazmerna uspešnost za izbrano meritev.
  • Comparison graph button icon Primerjava: prikaz v obliki paličnega grafikona, na katerem je izrisana uspešnost izbrane meritve v primerjavi s povprečjem spletnega mesta.
  • Term cloud button icon Oblak izrazov: prikaz v obliki vizualne predstavitve uspešnosti ključnih besed (ni na voljo za vsa poročila).
  • Pivot graph button icon Vrtilna tabela: prerazporedi podatke v tabeli za določena poročila tako, da zavrti podatke na drugi razsežnosti.

Nekaj dodatnih kontrolnikov, ki niso prikazani na sliki zemljevida vmesnika na začetku tega članka:

 • Kontrolniki za Oštevilčevanje strani: spremenite lahko število prikazanih vrstic, skočite na točno določeno stran podatkov ali se pomikate od strani do strani s kontrolniki pod podatkovno tabelo.
 • Povezava Osveži poročilo: posodobite lahko prikazane podatke v poročilu tako, da kliknete povezavo, ki je povsem na dnu strani zraven datuma izdelave poročila.

Razumevanje tabele s podatki in interakcija z njo

Prvi stolpec tabele je primarna razsežnost. Podatki so razvrščeni v skupine glede na ta stolpec. Če izberete sekundarno razsežnost, bo ta prikazana v naslednjem stolpcu, tako da bodo podatki še dodatno razvrščeni v skupine. Preostali stolpci v tabeli so meritve, povezave z izbranimi razsežnostmi.

Neposredno v tabeli s podatki lahko izvedete vrsto dejanj, kot so naslednja:

 • S potrditvenimi polji pred vrsticami izberete te vrstice. Nato lahko z gumbom Izriši vrstice izrišete izbrane vrstice v grafičnem prikazu.
 • Premaknete miškin kazalec nad ikono ? v oznaki stolpca, če si želite ogledati definicijo te razsežnosti ali meritve.
 • Razvrstite tabelo po stolpcu tako, da kliknete na glavo stolpca. Opomba: to je preprosta razvrstitev ASCII. Če želite izvesti naprednejšo razvrstitev, uporabite gumb Vrsta razvrstitve.
Na vrh
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?