Uteženo razvrščanje

Uteženo razvrščanje razvršča stolpce z odstotnimi podatki po pomembnosti in ne po preprostem številskem vrstnem redu. Če meritev Stopnja obiskov ene strani razvrstite po padajočem vrstnem redu, so najprej prikazane vrstice s 100-odstotno stopnjo obiskov ene strani, tudi če te stopnje obiskov temeljijo na samo eni ali dveh sejah. Če pa uporabite možnost Uteženo, so na vrhu seznama prikazane vrstice z najvišjo in statistično najpomembnejšo stopnjo obiskov ene strani.

Če želite uporabiti uteženo razvrščanje, v tabeli kliknite naslov stolpca »Stopnja obiskov ene strani« (ali drugo odstotno meritev). S tem se razvrstijo vrstice v tabeli. Nato uporabite izbirni meni Vrsta razvrstitve nad tabelo in izberite Uteženo.

Uteženo razvrščanje ni na voljo, kadar poročilo vključuje odstotno meritev »% izhodov«.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?