Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's, die vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken (1 juli 2024 voor Analytics 360-property's). Stap over op een Google Analytics 4-property als u dat nog niet heeft gedaan.

Wegwijs worden in Analytics

Bekijk informatie over de belangrijkste functies en bedieningselementen in een Analytics-rapport.

Bent u nieuw bij Analytics? Gebruik deze interfacekaart met cijfers hieronder om vertrouwd te raken met de belangrijkste tools en bedieningselementen van Rapportage.

Overzicht van de interface Rapportage

Opmerking: Toegang tot bepaalde functies en pagina's in Analytics is afhankelijk van uw rechten. Daarnaast zijn sommige functies alleen beschikbaar voor 360-gebruikers. U ziet dus misschien niet alle elementen of functies die hier worden beschreven.

In dit artikel leest u meer over:
Navigation links

Via de broodkruimellinks bovenaan elke pagina in Analytics heeft u toegang tot de Google Marketing Platform-organisatie- en productaccounts, en Analytics-accounts, -property's en -weergaven die aan uw huidige inloggegevens zijn gekoppeld.

 • Organisatie: De voorstelling van uw bedrijf en het beheerkader voor de productaccounts en gebruikers van uw bedrijf binnen Google Marketing Platform. Meer informatie
 • Productaccounts: Andere Google Marketing Platform-productaccounts zoals Tag Manager en Optimize.
 • Account: Uw toegangspunt voor Analytics en het hoogste organisatieniveau binnen het product.
 • Property: Een website, mobiele app of apparaat (bijvoorbeeld een kiosk of een apparaat op een verkooppunt). Een account kan een of meer property's bevatten.
 • Weergave: Uw toegangspunt voor rapporten, een specifieke weergave van bezoekersgegevens van een property.

Lees meer informatie over accounts, property's en weergaven.

 

Gebruik het zoekvak om in Analytics naar rapporten te zoeken, vragen te stellen en naar Help-content te zoeken.

Terug naar boven

2 Diagnostische gegevens en Google-accounts

Elke pagina in Analytics geeft u ook toegang tot meldingen en diagnostische berichten en biedt de mogelijkheid uw Analytics-gebruikersinstellingen en Google-accounts te beheren.

 • Klik op om berichten te bekijken die zijn gemaakt door de geautomatiseerde diagnose van Analytics.
 • Klik op om de gebruikersinstellingen te wijzigen, feedback naar Google te sturen of hulp te vragen aan Analytics.
 • Klik op om uw Google-account te beheren en uit te loggen bij Analytics.
Terug naar boven

3 Rapportnavigatie

Hier heeft u toegang tot al uw rapporten.

In dit Helpcentrum van Analytics worden verwijzingen naar rapporten als volgt weergegeven: Acquisitie > Alle verkeer. Dit is een verkorte notatie voor het rapport Alle verkeer in de categorie Acquisitie.

Terug naar boven

4 Actiebalk

De actiebalk vindt u bovenaan in de rapporten in Analytics. De actiebalk bevat de rapporttitel, het steekproefpercentage, bedieningselementen voor het hele rapport en een link naar het deelvenster Intelligence.

 • Het steekproefpercentage geeft aan welk percentage sessies binnen de periode is opgenomen in het rapport. U kunt schakelen tussen een kleinere steekproef (snellere reactietijd, minder precisie) en een grotere steekproef (tragere reactietijd, grotere precisie).
 • Klik op Opslaan om de huidige instelling van het rapport op te slaan.
 • Klik op Exporteren om uw rapportgegevens te exporteren voor gebruik in andere toepassingen, zoals Excel.
 • Klik op Delen om een rapport te delen, zelfs met ontvangers zonder Analytics-accounts.
 • Klik op Intelligence om het deelvenster Intelligence te openen. Hier kunt u inzichten zien voor de gegevens die Analytics machine learning levert en kunt u in natuurlijke taal query's uitvoeren in uw gegevens.
Terug naar boven

5 Segmenten toevoegen en periode instellen

All segments

Een segment is een subset van uw gegevens in Google Analytics. Voeg segmenten toe aan een rapport om verschillende subsets met gegevens te vergelijken.

 • Klik op + Segment toevoegen om bestaande segmenten toe te voegen of nieuwe te maken.
 • Klik op een segment om het te bewerken, kopiëren of verwijderen. (U kunt de standaard systeemsegmenten niet bewerken.)

Met de datumkiezer kunt u de periode van het rapport wijzigen en perioden kiezen om te vergelijken.

Terug naar boven

6 Rapporttabbladen

Explorer tab

In Analytics-rapporten worden gegevens weergegeven in een of meer tabbladen, met meerdere weergaven van de gegevens op een plaats. De meeste standaardrapporten bevatten het tabblad Verkenner dat gewoonlijk uit 2 delen bestaat: een diagram met uw gegevens bovenaan en daaronder een gegevenstabel. Sommige rapporten hebben extra tabbladen, zoals Overzicht of Kaartoverlay.

Met de links voor statistiekgroepen onder het label van het tabblad bepaalt u welke statistieken worden getoond in de gegevenstabel, bijvoorbeeld Overzicht, Sitegebruik, Doelset 1.

Terug naar boven

7 Diagram

Het bovenste gedeelte van de meeste tabbladen Verkenner bevat een grafische weergave van uw gegevens. Dit zijn bedieningselementen voor diagrammen:

 • Kiezer voor diagramstatistieken: Wijzig de statistieken die in de diagramweergave worden getoond. U kunt 2 statistieken in het diagram vergelijken, bijvoorbeeld Sessies versus Bouncepercentage. De kiezer staat onder de links voor de statistiekgroep.
 • Knoppen voor tijdschaal van diagram: Wijzig de tijdschaal van het diagram. Maak een keuze uit dag, week of maand. De knoppen staan rechts van de kiezer voor diagramstatistieken.
 • Knoppen voor diagramtype: Wijzig de diagramweergave. Maak een keuze uit lijndiagram of bewegende grafiek. Deze knoppen staan naast de knoppen voor de tijdschaal van het diagram.
 • Klik op om de lade Annotaties te openen. U kunt rechtstreeks notities maken in het rapport. Dit bedieningselement staat direct onder de tijdas van het diagram.
Als het Google-account wordt verwijderd van iemand die Annotaties heeft gemaakt, worden Annotaties die in Analytics-weergaven zijn gemaakt, zowel gedeeld als privé, ook verwijderd.
Terug naar boven

8 Gegevenstabel

In het onderste gedeelte van het tabblad Verkenner staan gegevens in tabelvorm. Welke primaire dimensie en statistieken u ziet, is afhankelijk van het type rapport en de statistiekgroep die u heeft geselecteerd met de bedieningselementen op het tabblad Verkenner.

Dit zijn bedieningselementen voor gegevenstabellen:

 • Links voor Primaire dimensie: Wijzig de primaire dimensie in het rapport.
 • Knop Rijen tonen: Voeg geselecteerde rijen toe aan het diagram.
 • Menu Secundaire dimensie: Voeg nog een dimensie toe aan het rapport.

  Als u een secundaire dimensie wilt verwijderen, klikt u op X in de kolomkop van de dimensie.

 • Menu Sorteertype: Wijzig de volgorde van de rijen in de gegevenstabel. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  • Standaard: Algemeen alfanumeriek sorteren. De standaardvolgorde is van hoog naar laag. U kunt dit wijzigen door op de kolomkop te klikken.
  • Absolute wijziging: Sorteert de vergelijkingsgegevens voor de periode op de omvang van de wijziging in plaats van op absolute waarden.
  • Gewogen: Sorteert percentagegegevens op volgorde van belangrijkheid in plaats van numerieke volgorde.
 • Zoeken: Laat alleen rijen zien die overeenkomen met uw zoekterm. Klik op Geavanceerde opties om complexere filters te definiëren.
 • Knoppen voor tabelweergave: Wijzig de manier waarop de gegevenstabel wordt weergegeven. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  • Data graph button icon Gegevens: Hiermee worden de gegevens in tabelvorm getoond. Dit is de standaardtabelweergave.
  • Percentage graph button icon Percentage: Hiermee wordt een cirkeldiagram getoond dat aangeeft wat de geselecteerde statistiek bijdraagt aan het totaal.
  • Performance graph button icon Prestaties: Hiermee wordt een horizontale staafdiagram getoond dat de relatieve prestaties voor de geselecteerde statistiek aangeeft.
  • Comparison graph button icon Vergelijking: Hiermee wordt een staafdiagram weergegeven dat de prestaties van de geselecteerde statistieken ten opzichte van het sitegemiddelde aangeeft.
  • Term cloud button icon Term cloud: Hiermee wordt een visuele weergave van de prestaties van zoekwoorden getoond (niet beschikbaar voor alle rapporten).
  • Pivot graph button icon Draaitabel: Hiermee wordt de informatie in de tabel opnieuw gerangschikt voor bepaalde rapporten op basis van een 2e dimensie voor uw gegevens.

Er zijn een paar extra bedieningselementen die niet te zien zijn op de interfacekaart aan het begin van dit artikel:

 • Bedieningselementen voor paginering: Wijzig het aantal getoonde rijen, spring naar een specifieke pagina met gegevens of navigeer van pagina naar pagina met de bedieningselementen onder de gegevenstabel.
 • Link Rapport vernieuwen: update de gegevens die in het rapport worden weergegeven door op de link onder aan de pagina te klikken, naast de datum waarop het rapport is gegenereerd.

De gegevenstabel begrijpen en gebruiken

De eerste kolom van de tabel is de primaire dimensie. Uw gegevens zijn gegroepeerd op basis van deze kolom. Als u een secundaire dimensie selecteert, ziet u die in de volgende kolom om uw gegevens verder te groeperen. De overige kolommen in de tabel zijn de statistieken die horen bij de geselecteerde dimensies.

U kunt een aantal acties rechtstreeks uitvoeren in de tabel, bijvoorbeeld deze:

 • Gebruik de selectievakjes vóór een rij om die rij te selecteren. Met de knop Rijen tonen kunt u daarna de geselecteerde rijen tonen in uw diagramweergave.
 • Plaats de muisaanwijzer op het pictogram ? in een kolomlabel om een definitie van die dimensie of statistiek te bekijken.
 • Sorteer de tabel op een kolom door op de kolomkop te klikken. Opmerking: Dit is een eenvoudige ASCII-sortering. Gebruik de knop Sorteertype om een verfijndere sortering uit te voeren.
Terug naar boven
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
69256
false
false