Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's, die vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's). Ga aan de slag met een Google Analytics 4-property als u dat nog niet heeft gedaan.

Wegwijs worden in Analytics

Bekijk informatie over de belangrijkste functies en besturingselementen van een Analytics-rapport.

Bent u nieuw bij Analytics? Gebruik deze interfacekaart en de genummerde gedeelten hieronder om vertrouwd te raken met de belangrijkste tools en besturingselementen van het tabblad Rapportage.

Overzicht van de rapportage-interface

Opmerking: Toegang tot bepaalde functies of pagina's in Analytics is afhankelijk van uw rechten. Daarnaast zijn sommige functies alleen beschikbaar voor 360-gebruikers. U ziet dus mogelijk niet alle elementen of functies die hier worden beschreven.

In dit artikel:
Navigation links

De broodkruimellinks bovenaan elke pagina in Analytics bieden u toegang tot de Google Marketing Platform-organisatie- en productaccounts, evenals Analytics-accounts, -property's en -weergaven die aan uw huidige inloggegevens zijn gekoppeld.

 • Organisatie: Binnen Google Marketing Platform, de voorstelling van uw bedrijf en het beheerkader voor de productaccounts en gebruikers van uw bedrijf. Meer informatie
 • Productaccounts: Andere Google Marketing Platform-productaccounts zoals Tag Manager en Optimize.
 • Account: Uw toegangspunt voor Analytics en het hoogste organisatieniveau binnen het product.
 • Property: Een website, mobiele app of apparaat (bijvoorbeeld een kiosk of een apparaat op een verkooppunt). Een account kan een of meer property's bevatten.
 • Weergave: Uw toegangspunt voor rapporten, een specifieke weergave van bezoekersgegevens van een property.

Meer informatie over accounts, property's en weergaven.

 

Gebruik het zoekvak om in Analytics naar rapporten te zoeken, vragen te stellen en naar Help-content te zoeken.

Terug naar boven

2 Diagnostische gegevens en Google-accounts

Elke pagina in Analytics geeft u ook toegang tot meldingen en diagnostische berichten en biedt de mogelijkheid uw Analytics-gebruikersinstellingen en Google-accounts te beheren.

 • Klik op om berichten te bekijken die zijn gegenereerd door de geautomatiseerde diagnose van Analytics.
 • Klik op om de gebruikersinstellingen te wijzigen, feedback naar Google te verzenden of hulp te vragen bij Analytics.
 • Klik op om uw Google-account te beheren en uit te loggen bij Analytics.
Terug naar boven

3 Rapportnavigatie

Hier heeft u toegang tot al uw rapporten.

In dit Helpcentrum van Analytics worden verwijzingen naar rapporten als volgt weergegeven: Acquisitie > Alle verkeer. Dit is een verkorte notatie voor het rapport 'Alle verkeer' in de categorie 'Acquisitie'.

Terug naar boven

4 Actiebalk

De actiebalk wordt boven in de rapporten in Analytics weergegeven. De actiebalk bevat de rapporttitel, het steekproefpercentage, besturingselementen voor het rapport in zijn geheel en een link naar het Intelligence-venster.

 • Het steekproefpercentage geeft aan welk percentage sessies binnen de periode is opgenomen in het rapport. U kunt schakelen tussen een kleinere steekproef (snellere reactietijd, minder precisie) en een grotere steekproef (tragere reactietijd, grotere precisie).
 • Klik op Opslaan om de huidige configuratie van het rapport op te slaan.
 • Klik op Exporteren om uw rapportgegevens te exporteren voor gebruik in andere toepassingen, zoals Excel.
 • Klik op Delen om een rapport te delen zelfs als de ontvangers geen Analytics-accounts hebben.
 • Klik op Intelligence om het venster Intelligence te openen waar u insights kunt zien voor de gegevens die door Analytics machine learning zijn gegenereerd en u uw gegevens kunt opvragen met natuurlijke taal.
Terug naar boven

5 Segmenten toevoegen en periode instellen

All segments

Een segment is een subset van uw gegevens in Google Analytics. Voeg segmenten toe aan een rapport om verschillende subsets met gegevens te vergelijken.

 • Klik op + Segment toevoegen om bestaande segmenten toe te voegen of nieuwe te maken.
 • Klik op een segment om het te bewerken, kopiëren of verwijderen. (De standaard systeemsegmenten kunnen niet worden bewerkt.)

Met de datumkiezer kunt u de periode van het rapport wijzigen en perioden kiezen ter vergelijking.

Terug naar boven

6 Rapporttabbladen

Explorer tab

In Analytics-rapporten worden gegevens weergegeven in een of meer tabbladen, met meerdere weergaven van de gegevens op een plaats. De meeste standaardrapporten bevatten een tabblad Verkenner dat gewoonlijk uit twee delen bestaat: een diagram met uw gegevens bovenaan en daaronder een gegevenstabel. Sommige rapporten hebben extra tabbladen, zoals Overzicht of Kaartoverlay.

Met de links voor statistiekgroepen onder het label van het tabblad bepaalt u welke statistieken worden weergegeven in de gegevenstabel, bijvoorbeeld Overzicht, Sitegebruik, Doelset 1.

Terug naar boven

7 Diagram

Het bovenste gedeelte van de meeste tabbladen Verkenner bevat een grafische weergave van uw gegevens. Besturingselementen voor diagrammen omvatten:

 • Kiezer voor grafiekstatistieken: wijzig de statistieken die in de grafiekweergave worden getoond. U kunt twee statistieken in het diagram vergelijken, bijvoorbeeld Sessies versus Bouncepercentage. De kiezer bevindt zich onder de links voor de statistiekgroep.
 • Knoppen voor tijdschaal van diagram: wijzig de tijdschaal van het diagram. Maak een keuze uit dag, week of maand. De knoppen bevinden zich rechts van de kiezer voor diagramstatistieken.
 • Knoppen voor diagramtype: wijzig de diagramweergave. Maak een keuze uit lijndiagram of bewegingsdiagram. Deze knoppen bevinden zich naast de knoppen voor de tijdschaal van het diagram.
 • Klik op om de lade Annotaties te openen. U kunt rechtstreeks notities maken in het rapport. Dit besturingselement bevindt zich direct onder de tijdas van het diagram.
Wanneer het Google-account wordt verwijderd van iemand die Annotaties heeft gemaakt, worden Annotaties die in Analytics-weergaven zijn gemaakt, zowel gedeeld als privé, eveneens verwijderd.
Terug naar boven

8 Gegevenstabel

In het onderste gedeelte van het tabblad Verkenner worden gegevens in tabelvorm weergegeven. De primaire dimensie en statistieken die worden weergegeven, zijn afhankelijk van het type rapport en de statistiekgroep die u heeft geselecteerd met de besturingselementen op het tabblad Verkenner.

Besturingselementen voor gegevenstabellen omvatten:

 • Links voor Primaire dimensie: wijzig de primaire dimensie in het rapport.
 • Knop Rijen weergeven: voeg geselecteerde rijen toe aan het diagram.
 • Menu Secundaire dimensie: voeg nog een dimensie toe aan het rapport.

  Als u een secundaire dimensie wilt verwijderen, klikt u op X in de kolomkop van de dimensie.

 • Menu Sorteertype: Wijzig de volgorde van de rijen in de gegevenstabel. U kunt kiezen uit:
  • Standaard: Algemeen alfanumeriek sorteren. De standaardvolgorde is van hoog naar laag. U kunt dit wijzigen door op de kolomkop te klikken.
  • Absolute wijziging: Sorteert de vergelijkingsgegevens voor de periode op de omvang van de wijziging in plaats van op absolute waarden.
  • Gewogen: Sorteert percentagegegevens in volgorde van belangrijkheid in plaats van numerieke volgorde.
 • Zoeken: Geef alleen rijen weer die overeenkomen met uw zoekterm. Klik op Geavanceerde opties om complexere filters te definiëren.
 • Knoppen voor tabelweergave: Wijzig de manier waarop de gegevenstabel wordt weergegeven. U kunt kiezen uit:
  • Data graph button icon Gegevens: Hiermee worden de gegevens in tabelvorm weergegeven. Dit is de standaardtabelweergave.
  • Percentage graph button icon Percentage: Hiermee wordt een cirkeldiagram weergegeven dat de bijdrage aan het totaal laat zien voor de geselecteerde statistiek.
  • Performance graph button icon Prestaties: Hiermee wordt een horizontaal staafdiagram weergegeven dat de relatieve prestaties voor de geselecteerde statistiek laat zien.
  • Comparison graph button icon Vergelijking: Hiermee wordt een staafdiagram weergegeven dat de prestaties van de geselecteerde statistieken laat zien ten opzichte van het sitegemiddelde.
  • Term cloud button icon Term cloud: Hiermee wordt een visuele weergave van de prestaties van zoekwoorden getoond (niet beschikbaar voor alle rapporten).
  • Pivot graph button icon Draaitabel: Hiermee wordt de informatie in de tabel opnieuw gerangschikt voor bepaalde rapporten op basis van een tweede dimensie voor uw gegevens.

Er zijn een aantal extra besturingselementen die niet worden weergegeven op de interfacekaart aan het begin van dit artikel:

 • Besturingselementen voor paginering: wijzig het aantal rijen dat wordt weergegeven, spring naar een specifieke pagina met gegevens of navigeer van pagina naar pagina met de besturingselementen onder de gegevenstabel.
 • Link Rapport vernieuwen: update de gegevens die in het rapport worden weergegeven door op de link onder aan de pagina te klikken, naast de datum waarop het rapport is gegenereerd.

De gegevenstabel begrijpen en gebruiken

De eerste kolom van de tabel is de primaire dimensie. Uw gegevens zijn gegroepeerd op basis van deze kolom. Als u een secundaire dimensie selecteert, wordt die weergegeven in de volgende kolom om uw gegevens verder te groeperen. De overige kolommen in de tabel zijn de statistieken die horen bij de geselecteerde dimensies.

U kunt een aantal acties rechtstreeks uitvoeren op de tabel, bijvoorbeeld de volgende:

 • Gebruik de selectievakjes vóór een rij om die rij te selecteren. U kunt vervolgens de geselecteerde rijen weergeven in uw grafiekweergave met de knop Rijen weergeven.
 • Plaats de muisaanwijzer op het pictogram ? in een kolomlabel om een definitie van die dimensie of statistiek te bekijken.
 • Sorteer de tabel op een kolom door op de kolomkop te klikken. Opmerking: Dit is een eenvoudige ASCII-sortering. Gebruik de knop Sorteertype om een meer verfijnde sortering uit te voeren.
Terug naar boven
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false