Ориентиране в Анализ

Научете основните функции и контроли на отчет в Анализ.

Нов потребител ли сте на Google Анализ? Използвайте тази карта на интерфейса и номерираните секции по-долу, за да се запознаете с основните инструменти и контроли в „Отчитане“.

Карта на интерфейса на „Отчитане“

Забележка: Достъпът до определени функции или страници в Анализ зависи от разрешенията Ви. Освен това някои функции са налични само за потребители на Google Анализ 360. Затова е възможно да не виждате всички елементи или функции, описани тук.

В тази статия:
Navigation links

Връзките в навигационния път в горната част на всяка страница в Анализ Ви дават достъп до организациите и продуктовите профили в Google Marketing Platform, както и до профилите, собственостите и изгледите на собственост в Анализ, свързани с текущите Ви идентификационни данни за вход.

 • Организация: В Google Marketing Platform това е представянето на фирмата Ви и рамката за управление за фирмените продуктови профили и потребителите. Научете повече
 • Продуктови профили: Профили в други продукти в Google Marketing Platform, като Мениджър на маркери и Оптимизиране.
 • Профил: Точката Ви за достъп до Анализ и най-горното ниво на организация в рамките на продукта.
 • Собственост: Уебсайт, мобилно приложение или устройство (например автомат или устройство за продажби). Профилът може да съдържа една или повече собствености.
 • Изглед на собственост: Точката Ви за достъп до отчетите; зададен изглед на данните от собственост.

Научете повече за профилите, собственостите и изгледите на собственост.

 

Използвайте полето за търсене, за да търсите в Анализ отчети, да задавате въпроси и да изпращате заявки за помощно съдържание.

Обратно към началото

2 Диагностика и профили в Google

От всяка страница в Анализ имате достъп до известия и диагностични съобщения и можете да управлявате настройките си на потребител в Анализ и профилите си в Google.

 • Кликнете върху, за да видите съобщенията, генерирани от автоматизираната диагностика на Анализ.
 • Кликнете върху , за да промените настройките на потребителя, да изпратите отзиви до Google или да получите помощ за Анализ.
 • Кликнете върху , за да управлявате профила си в Google и за да излезете от Анализ.
Обратно към началото

3 Навигация в отчетите

Това е мястото, откъдето получавате достъп до всичките си отчети.

В тази статия от Помощния център на Анализ ще видите подобни препратки към отчети: Придобиване > Целият трафик. Това е съкратен запис, означаващ „отчета „Целият трафик“ в категорията „Придобиване“.

Обратно към началото

4 Лента с действия

Лентата с действия се показва в горната част на отчетите в Анализ. Тя включва заглавието на отчета, процента на извадката, контроли, които важат за целия отчет и връзка към панела „Сведения“.

 • Процентът на извадката Ви казва какъв процент от сесиите в рамките на периода от време е включен в отчета. Можете да превключвате между по-малка извадка (по-кратко време за отговор с по-малка прецизност) и по-голяма извадка (по-дълго време за отговор с по-голяма прецизност).
 • Кликнете върху Запазване, за да запазите текущата конфигурация на отчета.
 • Кликнете върху Експортиране, за да експортирате данните от отчетите си за използване в други приложения, като например Excel.
 • Кликнете върху Споделяне, за да споделите отчет, дори и получателите да нямат профили в Анализ.
 • Кликнете върху Сведения, за да отворите панела „Сведения“, където можете да видите статистика от данните Ви, генерирана от машинното обучение на Анализ, и да изпратите заявка към данните си на естествен език.
Обратно към началото

5 Добавяне на сегменти, задаване на периода от време

All segments

Сегментът е подмножество от данните Ви в Google Анализ. Добавете сегменти към отчет, за да сравните различните подмножества от данни.

 • Кликнете върху + Добавяне на сегмент, за да добавите съществуващи сегменти или за да създадете нови.
 • Кликнете върху сегмент, за да го редактирате, копирате или премахнете. (Не можете да редактирате основните системни сегменти.)

Използвайте инструмента за избор на дати, за да промените периода от време на отчета, както и да изберете периоди за сравнение.

Обратно към началото

6 Раздели на отчета

Explorer tab

Отчетите в Анализ показват данни в един или повече раздели, като така представят данните по няколко различни начина на едно място. Повечето стандартни отчети включват раздел „Детайлно представяне“, който обикновено има две части: графика с данните Ви най-горе и таблица с данни по-долу. Някои отчети включват допълнителни раздели като „Общ преглед“ или „Наслагване върху карта“.

Използвайте връзките за група показатели под раздела, за да определите кои показатели да се показват в таблицата с данни – например Обобщена информация, Използване на сайта, Първи набор цели.

Обратно към началото

7 Графика

Горната част на повечето раздели „Детайлно представяне“ показва графичен изглед на данните Ви. Графичните контроли включват:

 • Инструмент за избор на показатели в графиката: променете показателите, изобразени в графичния изглед. Можете да сравните два показателя в графиката, например Сесии спрямо степен на отпадане. Намира се под връзките за група показатели.
 • Бутони за времева скала на графиката: променете времевата скала на графиката. Можете да избирате между ден, седмица или месец. Намират се вдясно от инструмента за избор на показатели в графиката.
 • Бутони за тип на графиката: променете начина на визуализация на графиката. Можете да изберете линейна диаграма или диаграма на движението. Намират се до бутоните за времева скала на графиката.
 • Кликнете върху , за да отворите полето Пояснения. Можете да въведете бележка направо в отчета. Тази контрола се намира непосредствено под времевата ос на графиката.
Когато създателите на пояснения изтрият профилите си в Google, направените от тях пояснения в изгледите на собственост в Google Анализ, независимо дали са споделени или частни, също се изтриват.
Обратно към началото

8 Таблица с данни

Долната част на раздела „Детайлно представяне“ визуализира отчетните данни в таблична форма. Показаните основна величина и показатели зависят от типа на отчета и от групата показатели, избрана в контролите в раздела „Детайлно представяне“.

Контролите за таблицата с данни включват:

 • Връзки за Основна величина: променете основната величина в отчета.
 • Бутон Изчертаване на редовете: добавете към графиката редове, които сте избрали.
 • Меню Вторична величина: добавете друга величина към отчета.

  За да премахнете вторична величина, кликнете върху X в заглавката на графата на величината.

 • Меню Тип сортиране: променяте подреждането на редовете в таблицата с данни. Имате следните възможности:
  • По подразбиране: основно буквено-цифрено сортиране. Подреждането по подразбиране е от високо към ниско. Можете да го промените, като кликнете върху заглавката на графата.
  • Абсолютна промяна: сортират се сравнителните данни за периода от време според броя на промените вместо по абсолютни стойности.
  • Претеглено: сортират се процентните данни по реда на важност вместо по цифрено подреждане.
 • Търсене: показват се само редовете, отговарящи на думата Ви за търсене. Кликнете върху разширено, за да зададете по-сложни филтри.
 • Бутони за показване на таблицата: променяте начина, по който се показва таблицата с данни. Вариантите включват:
  • Data graph button icon Данни: данните се показват в табличен изглед. Това е изгледът на таблицата по подразбиране.
  • Percentage graph button icon Проценти: показва се кръгова диаграма с приноса на избрания показател към цялото.
  • Performance graph button icon Ефективност: показва се хоризонтална стълбовидна диаграма с относителната ефективност на избрания показател.
  • Comparison graph button icon Сравнение: показва се стълбовидна диаграма, изобразяваща ефективността на избраните показатели спрямо средната за сайта.
  • Term cloud button icon Облак от термини: показва се визуално представяне на ефективността на ключовите думи (не е налице за всички отчети).
  • Pivot graph button icon Осево представяне: пренарежда се информацията в таблицата за определени отчети, като данните се представят според втора величина.

Има няколко допълнителни контроли, които не са показани в изображението на картата на интерфейса в началото на тази статия:

 • Контроли за номериране на страници: променяте броя на показаните редове, преминавате към конкретна страница с данни или навигирате по страници с помощта на контролите под таблицата с данни.
 • Връзка Опресняване на отчета: актуализирате данните, показани в отчета, като кликнете върху връзката в най-долната част на страницата до датата на генериране.

Разчитане и взаимодействие с таблицата с данни

Първата графа на таблицата е основната величина. Данните Ви са групирани по тази графа. Ако изберете вторична величина, тя се показва в следващата графа и допълнително ще групира данните Ви. Останалите графи в таблицата са показатели, свързани с избраните величини.

Можете да извършите редица действия направо в таблицата, като например:

 • Използвайте квадратчетата за отметки преди даден ред, за да го изберете. След това можете да изобразите избраните редове в графичния изглед с помощта на бутона Изчертаване на редовете button.
 • Задръжте курсора на мишката над иконата ? в етикет на графа, за да видите определение за тази величина или показател.
 • Сортирайте таблицата по графа, като кликнете върху съответната заглавка. Забележка: Това е обикновено ASCII сортиране. За да извършите по-сложно сортиране, използвайте бутона за Тип на сортиране.
Обратно към началото
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?