Претеглено сортиране

С претегленото сортиране процентните графи с данни се сортират по реда на важност вместо по цифрено подреждане. Например, ако сортирате по степен на отпадане в низходящ ред, първо ще се показват редовете със 100% степен на отпадане, дори степента на отпадане да е въз основа само на една или две сесии. С прилагането на претеглено сортиране обаче, редовете с най-високата и статистически най-значима степен на отпадане се показват най-горе в списъка.

За да използвате претеглено сортиране, кликнете върху заглавието на графата „Степен на отпадане“ (или върху друг показател, изразяван в проценти) в таблица. Това ще сортира редовете в таблицата. След това използвайте менюто за избор Тип сортиране над нея, за да изберете Претеглено.

Претегленото сортиране не е налице, когато отчетът включва показателя в проценти „% излизания от търсенето“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?