Włączanie remarketingu i funkcji raportowania o reklamach w Analytics

Jeśli aktywujesz Google Signals, elementy sterowania służące do włączania remarketingu i funkcji raportowania o reklamach zostaną zastąpione elementami sterowania Google Signals.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować Analytics, by móc tworzyć listy odbiorców remarketingu i udostępniać je na kontach reklamowych. Możesz np. utworzyć listę odbiorców zawierającą użytkowników, którzy po włożeniu produktów do koszyka nie zdecydowali się na zakup, a później udostępniać ją w Google Ads, by ponownie przyciągnąć ich uwagę dodatkowymi reklamami.

Więcej informacji o listach odbiorców remarketingu w Analytics

Tematy w tym artykule:

Warunki wstępne

Aby korzystać w Analytics z remarketingu i list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce:

 

Ograniczenia

Pamiętaj, że na każdym koncie Analytics obowiązuje limit 2000 grup odbiorców remarketingu.

Wymiar Segmenty na rynku jest niedostępny w przypadku list odbiorców remarketingu.

Dane Liczba dni od ostatniej wizyty nie są dostępne dla odbiorców remarketingu.

 

Włączanie remarketingu i funkcji raportowania o reklamach w usłudze internetowej

Po włączeniu remarketingu w usłudze internetowej możesz tworzyć listy odbiorców remarketingu na podstawie danych Analytics i udostępniać je połączonym kontom reklamowym (obecnie Google Ads i Display & Video 360) oraz narzędziu Optymalizator.

Kiedy włączysz Funkcje reklamowe w usłudze internetowej, Analytics będzie zbierać zwykłe informacje oraz pliki cookie Google (o ile są dostępne) służące do wyświetlania reklam.

Funkcje remarketingu i raportowania o reklamach w usłudze internetowej można włączyć, korzystając z jednej z następujących metod:

Modyfikacja ustawień usługi

Ta metoda działa tylko w przypadku usług internetowych i stron, na których używasz kodu analytics.js lub tagów AMP.

Modyfikacja ustawień usługi jest też jedyną metodą pozwalającą na używanie tagu Analytics do tworzenia list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce.

Jeśli zmienisz ustawienia usługi, by włączyć remarketing lub zbierać dane w ramach Funkcji reklamowych, sposób zbierania danych o ruchu zmieni się dla wszystkich Twoich stron. Jeśli chcesz stosować te funkcje tylko do wybranych części witryny, musisz zmodyfikować kod śledzenia na odpowiednich stronach i pozostawić poniższe ustawienia usługi wyłączone.

Aby zaktualizować ustawienia usługi:

  1. Zaloguj się na konto Analytics.
  2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz włączyć te funkcje.
  3. W kolumnie Usługa kliknij Informacje o śledzeniu, a następnie kliknij Zbieranie danych.
  4. W obszarze Zbieranie danych w ramach Funkcji reklamowych:
    • Aby włączyć remarketing, wybierz dla opcji Remarketing i Funkcje raportowania o reklamach ustawienie WŁ.
    • Aby włączyć same funkcje raportowania o reklamach, wybierz ustawienie WŁ. tylko dla opcji Funkcje raportowania o reklamach.

Jeśli włączenie remarketingu i funkcji raportowania o reklamach odbyło się już wcześniej poprzez uaktualnienie kodu śledzenia, możesz wprowadzić powyższe ustawienia usługi i nie spowoduje to konfliktu. Ma to zastosowanie tylko do remarketingu w sieci reklamowej Google.

Pamiętaj, że ta metoda działa tylko wtedy, gdy włączasz funkcje w odniesieniu do użytkowników witryny. Jeśli chcesz je włączyć dla użytkowników aplikacji, musisz zmodyfikować kod śledzenia aplikacji zgodnie z instrukcjami na Androida i iOS.

Jeśli nie chcesz zbierać danych w ramach Funkcji reklamowych, upewnij się, że obie te opcje są wyłączone, a Twój kod śledzenia nie jest skonfigurowany tak, aby zbierać te dane.

 

Opcja alternatywna: modyfikacja kodu śledzenia

Zalecaną metodą włączania remarketingu i funkcji raportowania o reklamach jest zmodyfikowanie ustawień usługi według powyższego opisu, chociaż możesz je też włączyć, modyfikując kod śledzenia.

Jeśli chcesz włączyć listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce, użyj opisanych powyżej ustawień usługi.

Decydując się na włączenie remarketingu w sieci reklamowej i funkcji raportowania o reklamach poprzez uaktualnienie kodu śledzenia, musisz zmienić tylko jeden wiersz kodu w sposób opisany w poniższych sekcjach. Zmiana ta nie wpływa na ewentualne wcześniejsze dostosowania kodu.

Jeśli chcesz ręcznie wyłączyć Funkcje raportowania o reklamach, możesz zmodyfikować kod śledzenia w sposób opisany poniżej w odpowiednich sekcjach.

Aby włączyć te funkcje w Universal Analytics, wstaw pogrubiony wiersz w dotychczasowym kodzie śledzenia pomiędzy poleceniami 'create' i 'send', jak widać w tym przykładzie:

<script>,
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Aby cofnąć zmiany, usuń wiersz: ga('require', 'displayfeatures');

Aby zastąpić wtyczkę displayfeatures i wyłączyć Funkcje raportowania o reklamach poprzez zignorowanie ustawień usługi, dodaj
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
za poleceniem create, a przed wysłaniem działania.

Jeśli używasz Menedżera tagów Google, wykonaj te instrukcje, by edytować tag Analytics.

Jeśli nadal korzystasz z kodu śledzenia ga.js, instrukcje zmiany kodu znajdziesz tutaj.

 

Opcja alternatywna: użycie istniejącego kodu śledzenia podczas tworzenia kampanii remarketingowej Google Ads

Jeśli masz konto Google Ads połączone z kontem Analytics, podczas tworzenia kampanii remarketingowej możesz użyć znajdującego się już w Twojej witrynie kodu śledzenia zamiast wygenerowanego przez Google Ads tagu remarketingowego. Jeśli skorzystasz z tej opcji, remarketing zostanie automatycznie włączony w Analytics. Więcej informacji o tworzeniu kampanii remarketingowych w Google Ads

 

Włączanie remarketingu i funkcji raportowania o reklamach w aplikacji

Kiedy włączysz te funkcje w aplikacji, Analytics będzie zbierać, oprócz zwykłych danych, również informacje związane z identyfikatorami wyświetlania reklam mobilnych.

Aby włączyć te funkcje w aplikacji, zmodyfikuj umieszczony w niej kod śledzenia Analytics. Przykłady poniżej wyjaśniają, jak zmodyfikować kod śledzenia aplikacji na Androida i iOS.

Modyfikacja kodu śledzenia aplikacji na Androida

Aby włączyć te funkcje w aplikacji na Androida, zmień kod śledzenia Analytics, tak by pobierał identyfikatory wyświetlania reklam. Wywołaj metodę enableAdvertisingIdCollection w narzędziu do śledzenia, w którym chcesz włączyć te funkcje. Na przykład:

// Pobierz narzędzie do śledzenia.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Włącz Funkcje reklamowe.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Więcej informacji o obsłudze reklam displayowych na Androidzie

Modyfikacja kodu śledzenia aplikacji na iOS

Aby włączyć te funkcje w aplikacji na iOS, pobierz IDFA (identyfikator dla reklamodawców). Zbieranie danych IDFA można włączyć, łącząc biblioteki libAdIdAccess.a i AdSupport.framework z aplikacją, a następnie wybierając w allowIDFACollection ustawienie YES dla każdego narzędzia do śledzenia, które ma zbierać te dane, np.:

// Zakładamy, że narzędzie do śledzenia zostało już zainicjowane przy użyciu identyfikatora usługi, w przeciwnym razie
// getDefaultTracker returns nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Włącz zbieranie danych IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Jeśli używasz Menedżera tagów Google, wykonaj te instrukcje, by edytować tag Analytics.

 

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?