Slå på remarketing og funksjonene for annonseringsrapportering i Google Analytics

Hvis du slår på Google-signaler, blir kontrollene du kan aktivere remarketing og funksjonene for annonseringsrapportering med, erstattet av kontrollen for Google-signaler.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer Analytics på en slik måte at du kan opprette remarketingmålgrupper og dele disse med annonseringskontoene dine. Du kan for eksempel opprette en målgruppe med brukere som har lagt varer i handlekurven, men som ikke har fullført kjøpene. Deretter kan du dele denne målgruppen med Google Ads for å vise oppfølgingsannonser for disse brukerne.

Finn ut mer om remarketingmålgrupper i Google Analytics

Innholdet i denne artikkelen:

Forutsetninger

Gjør dette for å kunne dra nytte av remarketing med Analytics og remarketinglister for søkeannonser med Analytics:

 

Grenser

Vær oppmerksom på at det finnes en grense på 2000 remarketingmålgrupper per Analytics-konto.

Markedsaktuelt-dimensjonen er ikke tilgjengelig for remarketingmålgrupper.

Dager siden forrige besøk-beregningen er ikke tilgjengelig for remarketingmålgrupper.

 

Slå på remarketing og funksjonene for annonseringsrapportering for et nettområde

Når du slår på remarketing for et nettområde, kan du lage remarketingmålgrupper ut fra Analytics-dataene dine og dele målgruppene med de tilknyttede annonseringskontoene dine (f.eks. Google Ads og Display & Video 360) samt med Optimize.

Når du slår på funksjonene for annonseringsrapportering for et nettområde, blir informasjonen som vanligvis samles inn, hentet inn til Google Analytics i tillegg til eventuelle informasjonskapsler for Google-annonsering.

Du kan slå på funksjonene for remarketing og annonseringsrapportering for nettområder på en av disse måtene:

Endre områdeinnstillinger

Denne metoden gjelder bare nettområder og sider der du bruker analytics.js eller AMP-merking.

Den eneste måten du kan bruke Analytics-taggen på for å opprette remarketinglister for søkeannonser, er ved å endre områdeinnstillingene dine.

Når du endrer områdeinnstillingene slik at de har støtte for remarketing og/eller datainnsamling for annonseringsfunksjonene, benyttes denne formen for datainnsamling på trafikken til alle sidene dine. Hvis du ønsker å implementere disse funksjonene bare for deler av nettstedet ditt, må du endre sporingskoden for de relevante sidene, og sette disse områdeinnstillingene til AV.

Slik oppdaterer du områdeinnstillingene dine:

  1. Logg på Analytics-kontoen din.
  2. Klikk på Administrator, og naviger til området der du vil slå på disse funksjonene.
  3. Klikk på Sporingsinformasjon og så på Datainnsamling i Område-kolonnen.
  4. Gjør følgende under Datainnsamling for annonseringsfunksjoner:
    • Sett Remarketing og Rapporteringsfunksjoner for annonsering til for å slå på remarketing.
    • For å slå på bare rapporteringsfunksjonene for annonsering, velg bare for Rapporteringsfunksjoner for annonsering.

Hvis du tidligere har slått på remarketing og funksjonene for annonseringsrapportering ved å oppdatere sporingskoden din, kan du fortsatt implementere disse områdeinnstillingene uten at det oppstår noen konflikter. Dette gjelder for remarketing utelukkende i Google Displaynettverk.

Du bør være oppmerksom på at du med denne metoden kun slår på disse funksjonene for dem som bruker nettstedet ditt. Hvis du ønsker å slå på disse funksjonene slik at de gjelder for brukerne av appen din, må du oppdatere sporingskoden for appen i henhold til fremgangsmåtene som er angitt for Android og iOS.

Hvis du ikke vil samle inn data for annonseringsfunksjonene, må du sørge for at AV er valgt for begge disse alternativene, og at sporingskoden din ikke er konfigurert på en slik måte at disse dataene samles inn.

 

Alternativt: Endre sporingskoden

Den beste metoden for å slå på remarketing og funksjonene for annonseringsrapportering, er å endre områdeinnstillingene dine som beskrevet ovenfor. Du kan imidlertid også slå på disse funksjonene ved å endre sporingskoden din.

Hvis du ønsker å slå på remarketinglister for søkeannonser, må du bruke områdeinnstillingene som er beskrevet ovenfor.

Hvis du velger å slå på remarketing for bannerannonsering og funksjonene for annonseringsrapportering ved å oppdatere sporingskoden din, trenger du bare å endre én linje i koden, slik det er beskrevet nedenfor. Denne endringen påvirker ikke tidligere tilpasninger av koden.

Hvis du vil slå av funksjonene for annonseringsrapportering manuelt, kan du endre sporingskoden din slik det er beskrevet i de relevante delene nedenfor.

Hvis du vil endre disse funksjonene for Universal Analytics, må du sette inn den uthevede linjen i den eksisterende sporingskoden din, mellom kommandoene 'create' og 'send', som her:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
For å tilbakestille endringen er det bare å fjerne linjen ga('require', 'displayfeatures');

For å overstyre displayfeatures-programtillegget og områdeinnstillingene for å slå av funksjonene for annonseringsrapportering, legg til
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
etter create-kommandoen, men før treffet blir sendt.

Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du følge denne veiledningen for å redigere Analytics-taggen.

Hvis du fortsatt bruker ga.js-sporingskoden, kan du finne veiledningen for hvordan du kan endre koden her.

 

Alternativ: Velg alternativet for å bruke eksisterende sporingskode når du oppretter en remarketingkampanje i Google Ads

Når du oppretter en remarketingkampanje i Google Ads, og kontoen din er tilknyttet en Analytics-konto, kan du velge å bruke sporingskoden som allerede finnes på nettstedet ditt, i stedet for å få generert en remarketing-tag i Google Ads. Hvis du bruker dette alternativet, blir Remarketing automatisk aktivert i Analytics. Finn ut mer om hvordan du oppretter remarketingkampanjer i Google Ads.

 

Slå på remarketing og funksjonene for annonseringsrapportering i en app

Hvis du slår på disse funksjonene i en app, innhenter Analytics informasjonen som vanligvis samles inn, samt informasjon tilknyttet ID-er for mobilannonsering.

For å slå på disse funksjonene i en app må du endre Analytics-sporingskoden du har tatt med i appkoden din. I eksemplene nedenfor kan du se hvordan du endrer sporingskoden for Android- og iOS-apper.

Endring av sporingskoden for Android-apper

For å slå på disse funksjonene for Android må du endre sporingskoden for Analytics slik at annonserings-ID-en samles inn. Kall opp enableAdvertisingIdCollection-metoden på sporeren du ønsker å slå på disse funksjonene for. Vi tar et eksempel:

// Hent sporeren.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Slå på funksjonene for bannerannonser.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Finn ut mer om støtte for bannerannonsering på Android-enheter

Endring av sporingskoden for iOS-apper

For å slå på disse funksjonene for iOS, samler du inn annonsøridentifikatoren (IDFA, Identifier for Advertisers). For å slå på innhenting av IDFA, kobler du bibliotekene libAdIdAccess.a og AdSupport.framework til appen din og angir deretter JA for allowIDFACollection i alle sporingskodene som skal samle inn IDFA. Eksempel:

// Det antas at en sporer allerede er startet med en område-ID, hvis ikke
// returnerer getDefaultTracker null.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Slå på IDFA-innsamling.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du følge denne veiledningen for å redigere Analytics-taggen.

 

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?