Pakartotinės rinkodaros ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijų įgalinimas sistemoje „Analytics“

Jei suaktyvinsite „Google Signals“, pakartotinės rinkodaros ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijų įgalinimo valdikliai bus pakeisti „Google Signals“ valdikliu.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip konfigūruoti „Analytics“, kad galėtumėte kurti pakartotinės rinkodaros auditorijas ir bendrinti jas su reklamavimo paskyromis. Pvz., galite kurti naudotojų, kurie paliko prekes savo pirkinių krepšeliuose, bet neužbaigė pirkimo operacijų, auditoriją ir bendrinti šią auditoriją su „Google Ads“, kad galėtumėte vėl sudominti šiuos naudotojus paskesniais skelbimais.

Sužinokite daugiau apie pakartotinės rinkodaros auditorijas sistemoje „Analytics“

Šiame straipsnyje

Būtinosios sąlygos

Kad galėtumėte pasinaudoti pakartotinės rinkodaros naudojant „Analytics“ ir paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašų naudojant „Analytics“ pranašumais, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 

Apribojimai

Atminkite, kad taikomas 2 000 pakartotinės rinkodaros auditorijų apribojimas vienai „Analytics“ paskyrai.

Aspektas Potencialių klientų segmentai nepasiekiamas pakartotinės rinkodaros auditorijose.

Metrika Dienos, praėjusios nuo paskutiniojo apsilankymo nepasiekiama pakartotinės rinkodaros auditorijoms.

 

Pakartotinės rinkodaros ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijų, skirtų žiniatinklio nuosavybei, įgalinimas

Įgalinę žiniatinklio nuosavybės pakartotinės rinkodaros funkciją galite kurti pakartotinės rinkodaros auditorijas iš „Analytics“ duomenų ir bendrinti šias auditorijas su susietomis reklamavimo paskyromis (pvz., „Google Ads“ ir „Display & Video 360“) bei funkcija „Optimizuoti“.

Kai įgalinate žiniatinklio nuosavybės reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas, „Analytics“ renka įprastą ir „Google“ reklamavimo slapukų (kai jie yra) informaciją.

Žiniatinklio nuosavybės pakartotinės rinkodaros ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas įgalinti galite naudodami vieną iš nurodytų metodų:

Nuosavybės nustatymų keitimas

Šis metodas taikomas tik žiniatinklio nuosavybėms ir puslapiams, kuriuose naudojate analytics.js arba AMP žymėjimą.

Be to, nuosavybės nustatymų keitimas yra vienintelis būdas pasinaudoti „Analytics“ žyma kuriant paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašus.

Pakeitus nuosavybės nustatymus, kad būtų palaikomos pakartotinės rinkodaros ir (arba) reklamavimo funkcijų duomenų rinkimas, šis duomenų rinkimo tipas bus taikomas srautui į visus puslapius. Jei norite įdiegti šias funkcijas tik svetainės dalyse, reikia pakeisti kiekvieno atitinkamo puslapio stebėjimo kodą ir išeiti iš šių nuosavybių nustatymų.

Nuosavybės nustatymų atnaujinimas

  1. Prisijunkite prie „Analytics“ paskyros.
  2. Spustelėkite Administratorius ir eikite į nuosavybę, kurioje norite įgalinti šias funkcijas.
  3. Stulpelyje Nuosavybė spustelėkite Stebėjimo informacija, tada spustelėkite Duomenų rinkimas.
  4. Dalyje Reklamavimo funkcijų duomenų rinkimas:
    • norėdami įgalinti pakartotinę rinkodarą, nustatykite Pakartotinė rinkodara ir Reklamavimo atskaitų teikimo funkcijos kaip Įjungta.
    • Jei norite įgalinti tik reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas, kaip Įjungta nustatykite tik Reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas.

Jei anksčiau įgalinote pakartotinės rinkodaros ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas atnaujindami stebėjimo kodą, vis tiek galite pritaikyti šiuos nuosavybės nustatymus nepatirdami jokių nesuderinamumų. Tai taikoma tik pakartotinei rinkodarai „Google“ vaizdinės reklamos tinkle.

Atminkite, kad šis metodas yra efektyvus tik įgalinant šias funkcijas, susijusias su svetainės naudotojais. Jei norite įgalinti šias funkcijas, kurios yra susijusios su jūsų programos naudotojais, turite atnaujinti programos stebėjimo kodą naudodami „Android“ ir „iOS“ skirtus metodus.

Jei nenorite rinkti reklamavimo funkcijų duomenų, įsitikinkite, kad abi šios parinktys nustatytos kaip Išjungta, o stebėjimo kodas nesukonfigūruotas rinkti šiuos duomenis.

 

Kitas būdas: pakeiskite stebėjimo kodą

Priimtiniausias būdas įgalinti pakartotinės rinkodaros ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas – pakeisti nuosavybės nustatymus, kaip aprašyta anksčiau, tačiau galite įgalinti šias funkcijas pakeisdami stebėjimo kodą.

Jei norite įgalinti paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašus, turėsite naudoti anksčiau aprašytus nuosavybės nustatymus.

Jei pasirinkote įgalinti vaizdinės reklamos tinklo pakartotinę rinkodarą ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas atnaujindami stebėjimo kodą, turėsite atlikti paprastą vienos kodo eilutės pakeitimą, kaip aprašyta tolesnėse skiltyse. Šis pakeitimas neturės įtakos anksčiau atliktiems kodo tinkinimams.

Jei reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas norite išjungti neautomatiškai, galite pakeisti stebėjimo kodą, kaip aprašyta toliau atitinkamose skiltyse.

Kad įgalintumėte šias funkcijas sistemoje „Universal Analytics“, įterpkite paryškintą eilutę į esamą stebėjimo kodą tarp komandų 'create' ir 'send', kaip nurodyta pavyzdyje:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Kad grąžintumėte pakeitimus, tiesiog pašalinkite eilutę ga('require', 'displayfeatures');

Jei norite, kad būtų nepaisoma papildinio displayfeatures ir nuosavybės nustatymų išjungti reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijas, pridėkite
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
po komandos create, prieš išsiųsdami įvykį.

Jei naudojate „Google“ žymų tvarkytuvę, vadovaukitės šiomis „Analytics“ žymos redagavimo instrukcijomis.

Jei vis dar naudojate ga.js stebėjimo kodą, instrukcijų, kaip keisti tą kodą, galite rasti čia.

 

Kitas būdas: pasirinkite parinktį naudoti esamą stebėjimo kodą, kai kuriate „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros kampaniją

Jei kuriate pakartotinės rinkodaros kampaniją sistemoje „Google Ads“ ir jūsų paskyra susieta su „Analytics“ paskyra, galite naudoti stebėjimo kodą, kuris jau yra jūsų svetainėje, o ne „Google Ads“ sugeneruotą pakartotinės rinkodaros žymą. Jei naudosite šią parinktį, pakartotinė rinkodara automatiškai bus įgalinta „Analytics“. Sužinokite daugiau apie pakartotinės rinkodaros kampanijų kūrimą sistemoje „Google Ads“.

 

Pakartotinės rinkodaros ir reklamavimo ataskaitų teikimo funkcijų, skirtų programai, įgalinimas

Kai įgalinate šias programos funkcijas, „Analytics“ renka įprastą ir su reklamavimo mobiliuosiuose ID susijusią informaciją.

Norėdami įgalinti šias funkcijas programoje, turite pakeisti „Analytics“ stebėjimo kodą, kurį įtraukėte į programos kodą. Toliau pateikiamame pavyzdyje paaiškinta, kaip pakeisti „Android“ ir „iOS“ programų stebėjimo kodą.

„Android“ programos stebėjimo kodo keitimas

Jei norite įgalinti „Android“ reklamavimo funkcijas, pakeiskite „Analytics“ stebėjimo kodą, kad būtų renkami reklamavimo ID. Stebėjimo priemonėje, kurioje norite įgalinti šias funkcijas, iškvieskite metodą „enableAdvertisingIdCollection“. Toliau pateikiamas pavyzdys.

// Gauti stebėjimo priemonę.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Įgalinti vaizdinės reklamos tinklo funkcijas.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Sužinokite daugiau apie „Android“ vaizdo reklamavimo palaikymą

„iOS“ programos stebėjimo kodo keitimas

Jei norite įgalinti šias „iOS“ funkcijas, turite rinkti IDFA (reklamuotojų identifikatorių). Jei norite įgalinti IDFA rinkimą, susiekite libAdIdAccess.a ir AdSupport.framework bibliotekas su programa ir kiekvienoje stebėjimo priemonėje, kuri rinks IDFA, nustatykite komandą allowIDFACollection į YES. Pavyzdžiui:

// Laiko stebėjimo priemonė jau inicijuota su nuosavybės ID, antraip
// getDefaultTracker pateikia nulį.
stebėjimo priemonės ID = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Įgalinti IDFA rinkimą.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Jei naudojate „Google“ žymų tvarkytuvę, vadovaukitės šiomis „Analytics“ žymos redagavimo instrukcijomis.

 

Susiję ištekliai

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?