Aktivering af Remarketing og Funktioner til annoncerapportering i Analytics

Hvis du aktiverer Google-signaler, erstattes indstillingerne til at aktivere remarketing og funktioner til annoncerapportering med indstillingerne for Google-signaler.

I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer Analytics på en sådan måde, at du kan oprette remarketingmålgrupper og dele dem med dine annonceringskonti. Du kan f.eks. oprette en målgruppe med de brugere, som har lagt varer i kurven, men ikke har betalt, og derefter dele denne målgruppe med Google Ads, så du via opfølgende annoncer kan få disse brugere til at udvise fornyet engagement.

Få flere oplysninger om remarketingmålgrupper i Analytics

I denne artikel kan du læse om følgende:

Forudsætninger

Sådan udnytter du fordelene ved remarketing med Analytics og remarketinglister til søgeannoncer med Analytics:

 

Grænser

Husk, at der er en grænse på 2000 remarketingmålgrupper pr. Analytics-konto.

Dimensionen Segmenter på markedet er ikke tilgængelig til remarketingmålgrupper.

Metric'en Dage siden sidste besøg er ikke tilgængelig for remarketingmålgrupper.

 

Aktivering af Remarketing og Funktioner til annoncerapportering for en webejendom

Når du aktiverer Remarketing for en webejendom, kan du oprette remarketingmålgrupper ud fra dine Analytics-data og dele disse målgrupper med dine linkede annonceringskonti (f.eks. Google Ads og Display & Video 360) og med Optimize.

Når du aktiverer Funktioner til annoncerapportering for en webejendom, indsamler Analytics de sædvanlige oplysninger samt Google-annonceringscookies, når disse forefindes.

Du kan aktivere Remarketing og Funktioner til annoncerapportering for en webejendom ved at vælge en af følgende metoder:

Rediger dine ejendomsindstillinger

Denne metode gælder kun for de webejendomme og sider, hvor du bruger gtag.js, analytics.js eller AMP-tagging.

Redigering af indstillingerne for din ejendom er også den eneste metode, der gør det muligt at bruge Analytics-tagget til at oprette remarketinglister til søgeannoncer.

Når du redigerer dine ejendomsindstillinger, så de understøtter Remarketing og/eller Dataindsamling til annonceringsfunktioner bliver trafikken på alle dine sider underlagt denne form for dataindsamling. Hvis du kun vil implementere disse funktioner på dele af dit website, skal du ændre sporingskoden for hver af de relevante sider og deaktivere de relevante ejendomsindstillinger.

Sådan opdaterer du dine ejendomsindstillinger:

  1. Log ind på din Analytics-konto.
  2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, som du vil aktivere disse funktioner for.
  3. Klik på Sporingsoplysninger i kolonnen Ejendom, og klik derefter på Dataindsamling.
  4. Under Dataindsamling til annonceringsfunktioner skal du:
    • Indstille Remarketing og Funktioner til annoncerapportering til TIL, hvis du vil aktivere Remarketing.
    • Kun indstille Funktioner til annoncerapportering til TIL, hvis du vil nøjes med at aktivere funktioner til annoncerapportering.

Hvis du tidligere har aktiveret remarketing og Funktioner til annoncerapportering ved at opdatere din sporingskode, kan du stadig implementere disse ejendomsindstillinger, uden at det medfører konflikter. Dette gælder kun remarketing på Google Displaynetværket.

Vær opmærksom på, at denne metode kun er effektiv til aktivering af disse funktioner i relation til dine websitebrugere. Hvis du vil aktivere funktionerne i relation til dine appbrugere, skal du opdatere din appsporingskode ifølge den angivne metode for Android og iOS.

Hvis du ikke vil indsamle data til Annonceringsfunktioner, skal du sørge for, at begge indstillinger er slået FRA, og at din sporingskode ikke er konfigureret til at indsamle disse data.

Du har også mulighed for at aktivere Google-signaler for at forbedre Remarketing og rapportering. Hvis du aktiverer Google-signaler, erstatter disse kontrolelementer dem til Remarketing og til Funktioner til annonceringsrapportering.

 

Alternativ: Rediger din sporingskode

Den foretrukne metode til aktivering af Remarketing og Funktioner til annoncerapportering er at redigere indstillingerne for din ejendom som beskrevet ovenfor, men du kan også aktivere disse funktioner ved at redigere din sporingskode.

Hvis du vil aktivere remarketinglister til søgeannoncer, skal du benytte ovenstående ejendomsindstillinger.

Hvis du vælger at aktivere Remarketing på Displaynetværket og Funktioner til annoncerapportering ved at opdatere din sporingskode, kan du nøjes med at foretage en enkel ændring på én linje i din kode. I de følgende afsnit kan du se hvordan. Denne ændring har ingen indflydelse på andre tilpasninger, du tidligere har foretaget af din kode.

Du kan deaktivere Funktioner til annoncerapportering manuelt ved at redigere din sporingskode jf. beskrivelsen i de relevante sektioner nedenfor.

Hvis du vil aktivere funktionerne for Universal Analytics, skal du indsætte den linje, der er markeret med fed, i din nuværende sporingskode mellem kommandoerne 'create' og 'send' som vist i dette eksempel:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'eksempel.dk');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Hvis du vil fortryde ændringen, skal du blot fjerne linjen ga('require', 'displayfeatures');

Hvis du vil tilsidesætte pluginnet displayfeatures og ejendomsindstillingerne for at slå Funktioner til annoncerapportering fra, skal du tilføje
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //angiv allowAdFeatures til "true" for at aktivere igen;
efter kommandoen create, og inden hittet sendes.

Hvis du bruger Google Tag Manager, skal du følge denne vejledning for at redigere Analytics-tagget.

Hvis du stadig bruger sporingskoden ga.js, kan du finde en vejledning i, hvordan denne kode ændres, her.

 

Alternativ: Vælg, at din nuværende sporingskode skal bruges, når du opretter en remarketingkampagne i Google Ads

Hvis din konto er linket til en Analytics-konto, når du opretter en remarketingkampagne i Google Ads, har du mulighed for at bruge den sporingskode, der allerede er på dit website, frem for at få Google Ads til at generere et remarketingtag til dig. Hvis du vælger denne mulighed, aktiveres Remarketing automatisk i Analytics. Få flere oplysninger om oprettelse af remarketingkampagner i Google Ads.

 

Aktivering/deaktivering af remarketing og Funktioner til annoncerapportering for en app

Når du aktiverer disse funktioner for en app, indsamler Analytics de sædvanlige oplysninger samt oplysninger, der er knyttet til mobilannoncerings-id'er.

Hvis du vil aktivere/deaktivere disse funktioner for en app, skal du ændre den Analytics-sporingskode, du har medtaget i din appkode. Eksemplerne nedenfor forklarer, hvordan du ændrer sporingskoden til Android- og iOS-apps.

Ændring af appsporingskode for Android

Hvis du vil aktivere disse funktioner for Android, skal du redigere din Analytics-sporingskode, så den indsamler annoncerings-id'et. Kald metoden enableAdvertisingIdCollection i det sporingsværktøj, du vil aktivere funktionerne for. Eksempel:

// Hent sporingsværktøj.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Aktivér displayfunktioner.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // angiv denne værdi til "false" for at deaktivere displayfunktioner

Få flere oplysninger om understøttelse af Display Advertising på Android

Ændring af appsporingskode for iOS

Hvis du vil aktivere disse funktioner for iOS, skal du indsamle annoncør-id'et (IDFA, Identifier for Advertisers). Du aktiverer indsamling af IDFA ved at linke bibliotekerne libAdIdAccess.a og AdSupport.framework til din app og angive allowIDFACollection til YES i alle de sporingsværktøjer, der skal indsamle IDFA. Eksempel:

// Antager, at et sporingsværktøj allerede er initialiseret med et ejendoms-id.
// getDefaultTracker returnerer nul.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Aktivér indsamling af IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES; // angiv denne værdi til "NO" for at deaktivere displayfunktioner

 

Følg denne vejledning for at redigere Analytics-tagget, hvis du bruger Google Tag Manager.

 

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet