Tento článek se týká služby Universal Analytics. Pokud používáte novou generaci služby Google Analytics, přečtěte v tomto centru nápovědy část věnovanou službám Google Analytics 4.

Aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce v Analytics

Pokud zapnete signály Google, budou prvky aktivující remarketing a funkce přehledů inzerce nahrazeny ovládacími prvky signálů Google.

Tento článek popisuje, jak Analytics nakonfigurovat tak, abyste mohli vytvářet segmenty publika pro remarketing a sdílet je se svými inzertními účty. Můžete například vytvořit publikum z uživatelů, kteří sice vložili nějaké položky do košíku, ale svůj nákup nedokončili. Publikum pak můžete sdílet se službou Google Ads, abyste tyto uživatele mohli oslovit následnými reklamami.

Další informace o publiku pro remarketing ve službě Analytics

Obsah tohoto článku:

Požadavky

Pokud chcete v Analytics využívat remarketing a remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání, musíte splnit tyto požadavky:

 

Omezení

Počet publik pro remarketing je v rámci jednoho účtu Analytics omezen na maximálně 2 000.

Při vytváření publik pro remarketing není k dispozici dimenze Segmenty podle zájmu o koupi.

Při vytváření publik pro remarketing není k dispozici metrika Počet dnů od poslední návštěvy.

 

Aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce pro webovou službu

Pokud u webové služby aktivujete remarketingové funkce, můžete z údajů Analytics vytvářet publika pro remarketing a sdílet je s propojenými inzertními účty (např. Google Ads a Display & Video 360) a se službou Optimalizace.

Pokud u webové služby zapnete funkce přehledů inzerce, bude Google Analytics shromažďovat údaje jako obvykle. Navíc však bude sbírat i údaje z reklamních cookie (pokud jsou k dispozici).

Remarketing a funkce přehledů inzerce můžete u webové služby povolit pomocí jedné z níže uvedených metod:

Úprava nastavení služby

Tato metoda se vztahuje pouze na webové služby a stránky, na kterých používáte značky gtag.js, analytics.js nebo AMP.

Úprava nastavení služby je rovněž jediným způsobem, jak lze remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání vytvářet pomocí značky Analytics.

Pokud v nastavení služby zapnete remarketing nebo shromažďování dat pro inzertní funkce, budou tyto údaje shromažďovány pro provoz na všech vašich stránkách. Pokud chcete tyto funkce implementovat pouze pro části vašeho webu, je třeba upravit měřicí kód pro jednotlivé relevantní stránky a ponechat tato nastavení služby vypnutá.

Postup aktualizace nastavení služby:

  1. Přihlaste se k účtu Analytics.
  2. Klikněte na Správce a vyberte službu, u které chcete tyto funkce povolit.
  3. Ve sloupci Služba klikněte na Údaje o měření a dále na možnost Shromažďování dat.
  4. Nastavení v části Shromažďování údajů pro inzertní funkce:
    • Pokud chcete povolit remarketing, nastavte RemarketingFunkce přehledů inzerce na ZAP.
    • Pokud chcete zapnout jen funkce přehledů inzerce, nastavte na ZAP. pouze možnost Funkce přehledů inzerce.

I když jste remarketing a funkce přehledů inzerce již dříve aktivovali pomocí aktualizace měřicího kódu, můžete implementovat i tato nastavení služeb. K žádnému konfliktu nedojde. Toto platí pouze u remarketingu v Obsahové síti Google.

Uvedený způsob lze použít pouze k zapnutí těchto funkcí pro uživatele vašeho webu. Pokud je chcete zapnout pro uživatele vaší aplikace, bude třeba aktualizovat měřicí kód aplikace podle příslušného postupu pro Android nebo iOS.

Jestliže data pro inzertní funkce shromažďovat nechcete, obě tyto možnosti vypněte (VYP.) a zkontrolujte, zda není na shromažďování těchto dat nakonfigurován měřicí kód.

Remarketing a vytváření přehledů můžete dále vylepšit aktivací signálů Google. Pokud aktivujete signály Google, budou jejich ovládacími prvky nahrazeny prvky pro remarketingové funkce a funkce přehledů inzerce.

 

Alternativní metoda: úprava měřicího kódu

Preferovanou metodou aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce je úprava nastavení služby výše popsaným způsobem. Tyto funkce nicméně můžete aktivovat i úpravou měřicího kódu.

Pokud chcete povolit remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání, je nutné použít nastavení služby popsaná výše.

Pokud se rozhodnete remarketing v Obsahové síti a funkce přehledů inzerce aktivovat pomocí aktualizace měřicího kódu, stačí provést jednoduchou změnu v jednom řádku kódu, jak je vysvětleno dále. Tato úprava nemá vliv na jiná přizpůsobení kódu, která jste provedli předtím.

Pokud chcete funkce přehledů inzerce deaktivovat ručně, můžete změnit měřicí kód podle pokynů v příslušných částech níže.

Pokud chcete funkce aktivovat pro Universal Analytics, vložte do stávajícího měřicího kódu mezi příkazy 'create''send' tučně zvýrazněný řádek jako v tomto příkladu:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Tuto změnu vrátíte jednoduše tak, že odstraníte řádek ga('require', 'displayfeatures');

Pokud chcete přepsat plugin displayfeatures a nastavení služeb, aby se vypnuly funkce přehledů inzerce, přidejte za příkaz create řetězec
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //funkce znovu povolíte nastavením parametru allowAdFeatures na hodnotu true,
a to ještě před odesláním požadavku na server.

Jestliže používáte Správce značek Google, upravte značku Analytics podle těchto pokynů.

Pokud stále používáte měřicí kód ga.js, můžete ho upravit podle těchto pokynů.

 

Alternativní metoda: použití stávajícího měřicího kódu při vytváření remarketingové kampaně Google Ads

Když v Google Ads vytváříte remarketingovou kampaň a máte svůj účet propojený s účtem Analytics, můžete místo generování značky pro remarketing v Google Ads použít měřicí kód, který už na webu máte. Pokud tuto možnost využijete, remarketing bude v Analytics automaticky zapnutý. Další informace o vytváření remarketingových kampaní v Google Ads

 

Aktivace a deaktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce pro aplikaci

Pokud tyto funkce zapnete pro aplikaci, Analytics bude shromažďovat údaje obvyklým způsobem. Kromě toho však bude sbírat i údaje spojené s inzertními ID mobilních zařízení.

Pokud chcete tyto funkce pro aplikaci aktivovat nebo deaktivovat, budete muset změnit měřicí kód Analytics, který jste přidali do kódu své aplikace. Příklady uvedené níže vysvětlují, jak upravit měřicí kód pro aplikace Android a iOS.

Změna měřicího kódu pro aplikace (Android)

Pro Android tyto funkce aktivujete tak, že upravíte měřicí kód Analytics, aby odesílal inzertní ID. Vyvolejte metodu enableAdvertisingIdCollection v měřiči, pro který chcete tyto funkce aktivovat. Příklad:

// Vyvolat měřič.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Povolit funkce pro inzerci v Obsahové síti.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // Pokud chcete funkce pro inzerci v Obsahové síti zakázat, nastavte tuto hodnotu na false

Další informace o podpoře obsahové reklamy v systému Android

Změna měřicího kódu pro aplikace (iOS)

Pro iOS tyto funkce aktivujete tím, že povolíte shromažďování identifikátoru pro inzerci (IDFA). Povolíte ho tak, že k aplikaci připojíte knihovny libAdIdAccess.aAdSupport.framework a dále u každého měřicího skriptu, který bude IDFA shromažďovat, nastavíte parametr allowIDFACollection na hodnotu YES. Příklad:

// Předpokládá, že měřič již byl inicializován s ID služby, jinak
// getDefaultTracker vrátí hodnotu „nil“.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Povolit shromažďování IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES; // Pokud chcete funkce pro inzerci v Obsahové síti zakázat, nastavte tuto hodnotu na NO

 

Jestliže používáte Správce značek Google, upravte značku Analytics podle těchto pokynů.

 

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false