Aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce v Analytics

Pokud aktivujete signály Google, nahradí prvky, které mohou aktivovat remarketing a funkce přehledů inzerce, ovládací prvky signálů Google.

Tento článek popisuje, jak Analytics nakonfigurovat tak, abyste mohli vytvářet segmenty publika pro remarketing a sdílet je se svými inzertními účty. Můžete například vytvořit segment publika s uživateli, kteří vložili nějaké položky do košíku, ale nedokončili nákup. Tento segment publika pak můžete sdílet se službou Google Ads, abyste tyto uživatele mohli oslovit následnými reklamami.

Další informace o segmentech publika pro remarketing v Analytics

Obsah tohoto článku:

Požadavky

Chcete-li v Analytics využívat remarketing a remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání:

 

Omezení

Počet segmentů publika pro remarketing je v účtu Analytics omezen na maximálně 2 000.

Při vytváření segmentů publika pro remarketing není k dispozici dimenze Segmenty podle zájmu o koupi.

Při vytváření segmentů publika pro remarketing není k dispozici metrika Počet dnů od poslední návštěvy.

 

Aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce pro webovou službu

Když pro webovou službu aktivujete remarketingové funkce, můžete z údajů Analytics vytvářet segmenty publika pro remarketing a sdílet je s propojenými inzertními účty (např. Google Ads a Display & Video 360) a se službou Optimalizace.

Zapnete-li funkce přehledů inzerce pro webovou službu, bude Google Analytics shromažďovat údaje jako obvykle. Navíc však bude sbírat i údaje z reklamních cookie, jsou-li přítomny.

Funkci remarketingu a funkci přehledů inzerce pro webovou službu můžete povolit pomocí jedné z následujících metod:

Úprava nastavení služby

Tato metoda se vztahuje pouze na webové služby a stránky, na nichž používáte knihovnu analytics.js nebo značky pro AMP.

Úprava nastavení služeb je rovněž jedinou metodou umožňující využít značku Analytics k vytváření remarketingových seznamů pro reklamy ve vyhledávání.

Zapnete-li v nastavení služby remarketing nebo shromažďování dat pro inzertní funkce, budou tyto údaje shromažďovány pro provoz na všech vašich stránkách. Chcete-li tyto funkce implementovat pouze pro části vašeho webu, je třeba upravit měřicí kód pro všechny relevantní stránky a ponechat tato nastavení služby vypnutá.

Postup aktualizace nastavení služby:

  1. Přihlaste se k účtu Analytics.
  2. Klikněte na Správce a vyberte službu, u které chcete tyto funkce povolit.
  3. Ve sloupci Služba klikněte na Údaje o měření a dále na možnost Shromažďování dat.
  4. Nastavení v části Shromažďování údajů pro inzertní funkce:
    • Chcete-li povolit remarketing, nastavte Remarketing a Funkce přehledů inzerce na ZAP.
    • Chcete-li zapnout pouze Funkce přehledů inzerce, nastavte na ZAP pouze Funkce přehledů inzerce.

Pokud jste již aktivovali remarketing a funkce přehledů inzerce aktualizací měřicího kódu, můžete stále implementovat i tato nastavení služeb – nedojde tím k žádným konfliktům. To platí pouze u remarketingu v Obsahové síti Google.

Tento způsob lze použít pouze k zapnutí těchto funkcí ve vztahu k uživatelům vašeho webu. Chcete-li tyto funkce zapnout ve vztahu k uživatelům vaší aplikace, bude třeba aktualizovat měřicí kód aplikace podle konkrétních metod pro Android nebo iOS.

Jestliže data pro inzertní funkce shromažďovat nechcete, obě tyto možnosti vypněte a zkontrolujte, zda není měřicí kód na shromažďování těchto dat nakonfigurován.

 

Alternativní metoda: úprava měřicího kódu

Preferovanou metodou aktivace remarketingových funkcí a funkcí přehledů inzerce je úprava nastavení služby výše popsaným způsobem. Tyto funkce nicméně můžete aktivovat i úpravou měřicího kódu.

Chcete-li povolit remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání, bude třeba použít výše popsaná nastavení služby.

Pokud se rozhodnete povolit remarketing v Obsahové síti a funkce přehledů inzerce aktualizací svého měřicího kódu, stačí provést pouze jednoduchou změnu jednoho řádku v kódu, která je popsána dále. Tato úprava nemá vliv na jiná přizpůsobení kódu, která jste provedli předtím.

Chcete-li funkce přehledů inzerce deaktivovat ručně, můžete změnit měřicí kód pole pokynů v příslušných částech níže.

Pokud chcete funkce aktivovat pro Universal Analytics, vložte do stávajícího měřicího kódu mezi příkazy 'create''send' tučně zvýrazněný řádek jako v tomto příkladu:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Chcete-li změnu vrátit, stačí odstranit řádek ga('require', 'displayfeatures');.

Chcete-li přepsat plugin displayfeatures a nastavení služeb, aby se vypnuly Funkce přehledů inzerce, přidejte
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
za příkaz create a před odeslání požadavku na server.

Jestliže používáte Správce značek Google, upravte značku Analytics podle těchto pokynů.

Pokud stále používáte měřicí kód ga.js, můžete ho upravit podle těchto pokynů.

 

Alternativní metoda: použití existujícího měřicího kódu při vytváření remarketingové kampaně Google Ads

Když v Google Ads vytváříte remarketingovou kampaň a máte účet propojený s účtem Analytics, můžete použít měřicí kód, který už na svém webu máte, a negenerovat v Google Ads značku pro remarketing. Pokud tuto možnost využijete, remarketing bude v Analytics automaticky zapnutý. Přečtěte si další informace o vytváření remarketingových kampaní v Google Ads.

 

Aktivace remarketingu a funkcí přehledů inzerce pro aplikaci

Zapnete-li tyto funkce pro aplikaci, Analytics bude shromažďovat údaje obvyklým způsobem. Kromě toho však bude sbírat i údaje spojené s inzertními ID mobilních zařízení.

Chcete-li tyto funkce aktivovat pro aplikaci, budete muset upravit měřicí kód Analytics, který jste vložili do kódu aplikace. Příklady uvedené níže vysvětlují, jak upravit měřicí kód pro aplikace Android a iOS.

Změna měřicího kódu pro aplikace (Android)

Pro Android tyto funkce aktivujete tak, že upravíte měřicí kód Analytics, aby odesílal inzertní ID. Vyvolejte metodu enableAdvertisingIdCollection v měřiči, pro který chcete tyto funkce aktivovat. Příklady:

// Vyvolat měřič.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Povolit funkce pro inzerci v Obsahové síti.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Další informace o podpoře obsahové reklamy v systému Android

Změna měřicího kódu pro aplikace (iOS)

Pro iOS tyto funkce aktivujete tak, že budete odesílat identifikátor pro inzerci (IDFA). Abyste shromažďování IDFA aktivovali, je třeba k aplikaci připojit knihovny libAdIdAccess.a a AdSupport.framework a nastavit parametr allowIDFACollection na hodnotu YES u každého měřicího skriptu, který bude IDFA shromažďovat. Příklad:

// Předpokládá, že měřič již byl inicializován s ID služby, jinak
// getDefaultTracker vrátí nulu.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Povolit odesílání IDFA.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Jestliže používáte Správce značek Google, upravte značku Analytics podle těchto pokynů.

 

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?