Dimensions and metrics

[GA4] Skapa beräknade mätvärden

Skapa mätvärden med befintliga och andra anpassade mätvärden

Beräknade mätvärden kombinerar ett eller flera befintliga mätvärden och/eller anpassade mätvärden i en matematisk formel för att skapa ett nytt och potentiellt mer relevant mätvärde. Du kan till exempel skapa mätvärdet Artikelmarginal genom att kombinera standardmätvärdet Artikelpris med det anpassade mätvärdet Artikelns KSV.

Fördelar

Med beräknade mätvärden kan du justera valfritt mätvärde så att det passar dina affärsbehov eller ditt arbetsflöde. Du kan använda eller ignorera befintliga mätvärden och skapa nya genom att kombinera standardmätvärden och/eller anpassade mätvärden.

Dessa nya mätvärden är vanligtvis mer relevanta än de ursprungliga mätvärdena eftersom de innehåller den extra affärslogik som möjliggör direkt beslutsfattande och åtgärder i Google Analytics.

Du kommer åt beräknade mätvärden i rapporter, utforskningar och Google Analytics Data API.

Förutsättningar

Du måste vara redigerare eller administratör för att kunna skapa ett beräknat mätvärde.

Begränsningar och anmärkningar

Du kan skapa upp till

 • 5 beräknade mätvärden per standardegendom
 • 50 beräknade mätvärden per 360-egendom.

Du kan inte hänvisa till ett beräknat mätvärde i en formel för ett annat beräknat mätvärde. Du kan endast använda fördefinierade mätvärden och anpassade mätvärden i formeln för ett beräknat mätvärde.

Skapa ett beräknat mätvärde

 1. Klicka på Anpassade definitioner.
 2. Klicka på Skapa beräknat mätvärde på fliken Beräknade mätvärden.
 3. Fyll i följande fält för att definiera det beräknade mätvärdet. Se exempel för att komma igång.
  Fält Beskrivning
  Namn Ange ett namn på det beräknade mätvärdet. Namnet du väljer visas i mätvärdesväljarna för rapporter. Namnet måste vara unikt bland alla beräknade och anpassade mätvärden. Du kan ändra namnet senare.
  API-namn

  Google hämtar API-namnet från värdet i fältet Namn. Du kan ändra det ifyllda namnet i samband med att du skapar det beräknade mätvärdet, men du kan inte ändra det i efterhand.

  API-namnet måste vara unikt bland alla beräknade och anpassade mätvärden. Om du arkiverar det beräknade mätvärdet kan du använda API-namnet för ett annat beräknat mätvärde.

  API-namnet får bara innehålla alfanumeriska tecken och understreck. Specialtecken, symboler och blanksteg är inte tillåtna.

  Beskrivning Beskriv det beräknade mätvärdet för andra användare av Google Analytics-egendomen som kanske inte känner till hur det beräknas. Beskrivningen visas i rapporterna när användarna håller muspekaren över mätvärdet.
  Formel

  Börja skriva så visas en lista över fördefinierade mätvärden som du kan använda för att definiera formeln. Du kan även använda siffror och decimaler. Mätvärdesnamnen måste omges av enkla klammerparenteser {}. Formlerna är begränsade till 1 024 tecken.

  Du kan ange operatorer mellan mätvärden och tal för att definiera formeln. Tillåtna operatorer:

  - (minus eller negativt)
  + (addition)
  * (multiplikation)
  / (division)
  () (parentes)

  Måttenhet Välj önskad måttenhet för det beräknade mätvärdet i rapporterna.
 4. Klicka på Spara för att skapa det beräknade mätvärdet.

Redigera ett beräknat mätvärde

 1. Klicka på Anpassade definitioner.
 2. Klicka på Skapa beräknat mätvärde på fliken Beräknade mätvärden.
 3. Klicka på Mer [Mer] > Redigera till höger om det beräknade mätvärdet i tabellen.
 4. Redigera det beräknade mätvärdet. Du kan ändra dess namn, beskrivning, formel och måttenhet.
 5. Klicka på Spara.

Kopiera ett beräknat mätvärde

 1. Klicka på Anpassade definitioner.
 2. Klicka på Skapa beräknat mätvärde på fliken Beräknade mätvärden.
 3. Klicka på Mer [Mer] > Kopiera till höger om det beräknade mätvärdet i tabellen.
 4. Redigera kopian av det beräknade mätvärdet.
 5. Klicka på Spara.

Användningsfall

Exempel 1: Fraktintäkter som en procentandel av intäkterna från köp

 • Namn: Fraktprocent
 • API-namn: (fylls automatiskt)
 • Formel: {fraktbelopp} / {intäkt från köp}
 • Måttenhet: Valuta

Exempel 2: Procentuell rabatt på artikel

 • Namn: Procentuell rabatt på artikel
 • API-namn: (fylls automatiskt)
 • Formel: {rabattbelopp} / {artikelintäkt}
 • Måttenhet: Standard

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny