Reports

[GA4] Souhrnné přehledy

Souhrnný přehled je typ přehledu v Google Analytics, který shrnuje data k určitému tématu. Obsahuje karty se souhrnem, které vždy zobrazují informace z jiného přehledu. Každé téma má pouze jeden souhrnný přehled.

Níže je příklad souhrnného přehledu s kartami se souhrny, jako jsou Statistiky a Noví uživatelé podle výchozí skupiny kanálů prvně příchozího uživatele:

An example of an overview report

Orientace v souhrnných přehledech

Data v souhrnném přehledu můžete spravovat a sdílet pomocí těchto komponent:

  1. Období: v přehledu lze změnit nastavené období nebo si zobrazit data ze dvou období a porovnat je.
  2. Rychlá nápověda: Některé stránky služby Google Analytics obsahují panel Rychlé nápovědy s informacemi o zobrazené stránce.
  3. Porovnání: vyhodnotíte podmnožiny údajů vedle sebe. Takto například zkontrolujete všechna data vygenerovaná zařízeními se systémy Android a iOS.
  4. Sdílení a export: můžete sdílet odkaz na přehled nebo přehled exportovat jako PDF, popř. CSV.
  5. Statistiky: umožňují data zkoumat a reagovat na ně pomocí strojového učení a vámi nakonfigurovaných podmínek.
  6. Přizpůsobení: možnost nastavit, které karty se souhrnem se v souhrnném přehledu zobrazí. Ve výchozím nastavení se vybrané karty se souhrnem budou zobrazovat všem uživatelům, kteří mají k přehledu přístup.

Předpřipravené souhrnné přehledy

Nalevo jsou související přehledy roztříděny do skupin nazývaných sbírky přehledů. V závislosti na vašem nastavení služby Google Analytics se na levém navigačním panelu mohou zobrazovat tyto souhrnné přehledy:

Název přehledu Shrnuje… Sbírka přehledů
Přehled akvizic údaje o tom, jak noví a vracející se uživatelé našli váš web nebo vaši aplikaci

Životní cyklus

Herní přehledy

Přehled podpory online prodeje údaje o prodejích na internetovém obchodě nebo v aplikaci Obchodní cíle
Přehled interakcí údaje o tom, co lidé na vašem webu nebo ve vaší aplikaci dělají a které stránky a obrazovky navštěvují

Životní cyklus

Herní přehledy

Přehled průzkumu chování uživatelů údaje o tom, jak lidé váš web nebo vaši aplikaci používají, včetně toho, které navštěvují stránky a obrazovky a které spouští události Obchodní cíle
Informace o Firebase údaje o tom, co lidé dělají ve vašich mobilních aplikacích propojených s Firebase

Vývojář aplikací

Přehled získávání potenciálních zákazníků údaje o oslovování potenciálních zákazníků, včetně akvizic a interakcí na vstupní stránce Obchodní cíle
Přehled možností zpeněžení údaje o tržbách, které generují nákupy v internetovém obchodu a v aplikacích a reklamy pro mobily

Životní cyklus

Herní přehledy

Přehled zlepšování povědomí o značce údaje o tom, jak se vám daří prostřednictvím Google Ads šířit povědomí o své firmě

Obchodní cíle

Přehled udržení údaje o tom, jak se vám daří si v průběhu času udržet uživatele a jejich celkovou hodnotu

Životní cyklus

Herní přehledy

Přehled technologie údaje o tom, jaké technologie lidé používají, aby se dostali na váš web nebo do vaší aplikace, například jaký druh prohlížeče nebo jakou verzi aplikace

Uživatel

Přehled atributů uživatele charakteristiky návštěvníků vašeho webu, jako je například region nebo země, ze které web navštěvují

Uživatel

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka