[GA4] Anonymisering av data

Ställ in webbdataflöden så att anonymisering av e-postadresser och användardefinierade frågeparametrar i webbadresser utförs på klientsidan.

Funktionen för anonymisering av data förhindrar oavsiktlig insamling av PII i form av e-postadresser och frågeparametrar i webbadresser. Vid anonymisering av data används textmönster för att identifiera sannolika e-postadresser i alla händelseparametrar och i de frågeparametrar i webbadresser som ingår i händelseparametrarna page_location, page_referrer, page_path, link_url, video_url och form_destination.

Frågeparameter i webbadress: Ett nyckel-värdepar (t.ex. language=english) som följer frågetecknet (?) i slutet av en webbadress. Värdet för händelseparametern page_location kan till exempel vara webbadressen och frågeparametrarna https://www.example.com/us?language=english&catalog=summer23.

Vid anonymisering av data utvärderas händelser innan de samlas in för att hitta och ta bort text den tolkar som e-postadresser eller nyckel-värdepar för frågeparametrar. När den olämpliga texten har tagits bort fortsätter datainsamlingen som förväntat.

Anonymisering av data är en av inställningarna du gör för ett webbdataflöde.

Anonymisering av e-postdata är aktiverat som standard när du skapar en ny egendom. För egendomar som du skapade innan den här funktionen lanserades måste du aktivera anonymisering av data genom att följa anvisningarna nedan.

Kom ihåg att även om anonymisering av data är ett kraftfullt verktyg för att hindra oavsiktligt insamling av PII är det fortfarande rättssubjektet som samlar in datan som ansvarar för att uppfylla regelmässiga krav. Som en ytterligare hjälp att uppfylla de här kraven kan du också använda den här funktionen för att testa inställningarna och se om textmönstren du identifierat anonymiseras som förväntat (läs mer). Du kan även använda felsökningsvyn för att se hur Analytics samlar in händelser från din webbplats i realtid.

Några saker att tänka på

Anonymisering av data är för närvarande endast tillgängligt för webbdataflöden.

Anonymisering av data utvärderar händelsedata för e-postadresser i den mån det är möjligt.

Anonymisering av data sker på klientsidan efter att Analytics modifierar eller skapar händelser (vilket också inträffar på klientsidan) och innan data skickas till Analytics.

Anonymisering av data accepterar procentkodade frågeparametrar i webbadresser, bland annat Unicode-tecken som accepteras av webbläsare. Om du till exempel anger namn som frågeparameter och anger https://www.example.com?namn=john som testwebbadress sker följande tolkning vid anonymisering av data:

Testa webbadressen när du har angett den Anonymiserad version
http://www.example.com/?%E5%90%8D=john http://www.example.com/?%E5%90%8D=(redacted)

 

Anonymisering av data kan i misstag tolka text som en e-postadress och anonymisera texten. Om texten till exempel innehåller @ följt av ett toppdomännamn (t.ex. example.com) kan texten tas bort.

Anonymisering av data utvärderar inte HTTP-rubrikvärden (till exempel referer, som kan innehålla frågeparametrar i äldre webbläsare).

Anonymisering av data förhindrar inte att PII samlas in via Measurement Protocol eller Dataimport.

Ställa in anonymisering av data

  1. Gå till Administratör. Under Insamling och modifiering av data klickar du på Dataflöden.
  2. Klicka på det relevanta webbdataflödet.
  3. Klicka på Anonymisera data i avsnittet Händelser.
  4. Aktivera alternativen för att anonymisera e-postadresser och/eller frågeparametrar i webbadresser.
  5. Om du väljer att anonymisera frågeparametrar i webbadresser ska du ange en lista med frågeparametrar som du vill anonymisera (till exempel firstname, lastname, email_address). Tryck på Retur efter varje parameter.

I avsnittet Testa anonymisering av data kan du se hur Analytics tar bort data. Analytics testar för alternativen du valde i steg 5 ovan.

  1. Ange exempeltext som innehåller en e-postadress eller en webbadress som innehåller de frågeparametrar du angav i steg 6 ovan tillsammans med exempelvärden (t.ex. https://www.example.com/settings?firstname=John&lastname=Doe&email_address=johndoe@example.com).
  2. Klicka på Förhandsgranska anonymiserad data.

 

Under Anonymiserad version ser du ett exempel på vilken data Analytics samlar in med dina inställningar. Exempel: Om exempeltexten är

https://www.example.com/?firstname=John&lastname=Doe&email_address=johandoe@example.com

blir den anonymiserade versionen

https://www.example.com/?firstname=(redacted)&lastname=(redacted)&email_address=(redacted)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny