Διαχείριση συναίνεσης χρηστών

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση συναίνεσης και την υλοποίηση μιας λύσης συναίνεσης.

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες μέτρησης της Google συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου και των χρηστών της εφαρμογής. Η διαχείριση συναίνεσης περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Λήψη της επιλογής των επισκεπτών να παραχωρήσουν ή να απορρίψουν τη συναίνεση για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά τους.
  2. Γνωστοποίηση αυτής της κατάστασης συναίνεσης στο σύστημα μέτρησης.
  3. Διασφάλιση ότι οι ετικέτες Google και οι ετικέτες τρίτου μέρους που αποθηκεύουν ή διαβάζουν cookie συμμορφώνονται με την επιλογή των χρηστών.

Για τις απαιτήσεις 1 και 2, οι πελάτες της Google μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια Πλατφόρμα διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) τρίτου μέρους ή να υλοποιήσουν μια προσαρμοσμένη λύση συναίνεσης. Η Λειτουργία συναίνεσης πληροί την τρίτη απαίτηση.

Η Λειτουργία συναίνεσης της Google δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες των υπηρεσιών μέτρησης να ορίζουν μια προεπιλεγμένη κατάσταση συναίνεσης για κάθε τύπο αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιούν. Όταν ένας επισκέπτης ιστοτόπου ή ένας χρήστης εφαρμογής υποδεικνύει τις επιλογές συναίνεσης, η Λειτουργία συναίνεσης διατηρεί τις επιλογές κατά την αλληλεπίδρασή του επισκέπτη ή του χρήστη με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

Το Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης (TCF) του IAB Europe είναι ένας εναλλακτικός τρόπος λήψης και παρακολούθησης της κατάστασης συναίνεσης. Αν η προσαρμοσμένη υλοποίηση ενός πελάτη ή η πλατφόρμα CMP χρησιμοποιεί το TCF για τη λήψη συναίνεσης, μεταβιβάζει την κατάσταση συναίνεσης στην Google ως ειδική συμβολοσειρά TCF. Η ετικέτα Google ή ο Διαχειριστής ετικετών μπορεί να διαβάσει αυτήν τη συμβολοσειρά και να ορίσει τη συμπεριφορά μέτρησης για τις ετικέτες με ελέγχους συναίνεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης IAB v2 και Google Analytics. Για όσους χρησιμοποιούν το TCF v2.0, αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένοι στην Παγκόσμια λίστα προμηθευτών (GVL) του IAB Europe, η Google παρέχει τη Λειτουργία πρόσθετης συναίνεσης, όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της Λειτουργίας πρόσθετης συναίνεσης της Google.

Για τους ιστοτόπους, η Λειτουργία συναίνεσης προκαλεί στις ετικέτες με ελέγχους συναίνεσης προσαρμογή της συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά την αποθήκευση. Αν ένας χρήστης απορρίψει τη συναίνεση, οι ετικέτες δεν αποθηκεύουν πλέον cookie, αλλά αποστέλλουν ping (χαρακτηριστικά ταυτοποίησης) στον διακομιστή της Google, όπως περιγράφεται στην ενότητα Συμπεριφορά Λειτουργίας συναίνεσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που απορρίπτουν τη συναίνεση, ενώ οι ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν μοντέλα μετατροπών, όπως περιγράφεται στην ενότητα [GA4] Σχετικά με τις μετατροπές βάσει υπολογιστικού μοντέλου.

Ενεργοποίηση Λειτουργίας συναίνεσης

Οι προγραμματιστές ιστοτόπων μπορούν να ενεργοποιήσουν τη Λειτουργία συναίνεσης, χρησιμοποιώντας τις εντολές συναίνεσης gtag, μια ετικέτα που δημιουργήθηκε από ένα πρότυπο Λειτουργίας συναίνεσης του Διαχειριστή ετικετών ή το Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης (TCF).

Οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαμόρφωση συναίνεσης και τα API, όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του Διαχειριστή ετικετών και του Firebase.

Προτείνουμε στους πελάτες που χρησιμοποιούν τον Διαχειριστή ετικετών Google να ενεργοποιήσουν τη Λειτουργία συναίνεσης, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο Λειτουργίας συναίνεσης του Διαχειριστή ετικετών που έχει δημιουργηθεί από την πλατφόρμα CMP (ή από τον υπεύθυνο υλοποίησης της προσαρμοσμένης λύσης διαχείρισης συναίνεσης). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις εξής ενότητες:

Ενσωματώσεις πλατφορμών διαχείρισης της συναίνεσης

Οι πλατφόρμες διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) μπορούν να ενσωματωθούν με τη λειτουργία συναίνεσης και τις ρυθμίσεις συναίνεσης στον Διαχειριστή ετικετών Google. Για τις πλατφόρμες διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) που περιλαμβάνονται στον Διαχειριστή ετικετών υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα στη Συλλογή προτύπων κοινότητας του Διαχειριστή ετικετών, τα οποία είναι ενσωματωμένα στα API συναίνεσης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των πλατφορμών διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) με τη λειτουργία συναίνεσης:

Εργαλείο συναίνεσης Υποστηριζόμενοι τύποι συναίνεσης Διαθέσιμο
πρότυπο
κοινότητας του
Διαχειριστή ετικετών
Ενσωμάτωση με κλήσεις ενημέρωσης συναίνεσης Ενσωμάτωση σε κλήσεις προεπιλογής συναίνεσης
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(Ενσωματωμένο πρότυπο GTM + πρότυπο TrustCommander)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage
✓  ✓ 
(Ενσωματωμένο πρότυπο GTM + παράδειγμα κώδικα για το gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(Ενσωματωμένο πρότυπο GTM + παράδειγμα κώδικα για το gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(Ενσωματωμένο πρότυπο GTM + παράδειγμα κώδικα για το gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(παρέχεται μόνο ως παράδειγμα κώδικα στη σελίδα)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(Πλήρες GTM + χωρίς GTM)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(παρέχεται μόνο ως παράδειγμα κώδικα στη σελίδα)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(παρέχεται μόνο ως παράδειγμα κώδικα στη σελίδα)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(παρέχεται μόνο ως παράδειγμα κώδικα στη σελίδα)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(παρέχεται μόνο ως παράδειγμα κώδικα στη σελίδα)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(παρέχεται μόνο ως παράδειγμα κώδικα στη σελίδα)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(παρέχεται μόνο ως παράδειγμα κώδικα στη σελίδα)
Οι πάροχοι πλατφορμών CMP θα πρέπει να υλοποιήσουν ενσωματώσεις της Λειτουργίας συναίνεσης για τους πελάτες τους με βάση την πλατφόρμα προσθήκης ετικετών (Διαχειριστής ετικετών Google ή gtag.js). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία συναίνεσης για παρόχους πλατφορμών CMP .

Άλλα στοιχεία ελέγχου απορρήτου πελατών

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες διαχειρίζονται τη συναίνεση χρηστών, μπορούν επίσης να ελέγχουν τα εξής:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false