Jak spełnić wymagania Google Play dotyczące ujawniania informacji

W maju 2021 roku w Google Play pojawiła się nowa sekcja Bezpieczeństwo danych z pochodzącymi od deweloperów informacjami dotyczącymi zbierania, udostępniania i zabezpieczania danych użytkowników przez aplikacje.

Z tej strony dowiesz się, jak spełnić wymagania dotyczące ujawniania informacji, jeśli korzystasz z pakietów SDK Google Analytics dla Firebase na Androida. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, czy i jak nasze pakiety SDK obsługują dane użytkowników, w tym wszelkie obowiązujące konfiguracje i wywołania, które może kontrolować deweloper aplikacji.

Dążymy do prezentowania informacji w jak najbardziej przejrzysty sposób. Jednak jako deweloper aplikacji ponosisz wyłączną odpowiedzialność za decyzje związane z sekcją Bezpieczeństwo danych w formularzu Google Play dotyczące zbierania, udostępniania i zabezpieczania danych użytkowników przez Twoją aplikację.

Jak korzystać z informacji na tej stronie

Ta strona zawiera dane użytkowników, które zostały zebrane przez najnowszą wersję pakietu SDK Google Analytics dla Firebase. W tym artykule znajdują się informacje o danych zbieranych automatycznie oraz danych zebranych zgodnie ze sposobem używania pakietu SDK. Automatyczne zbieranie danych oznacza, że pakiet SDK zbiera określone dane (przykład) bez wywoływania konkretnej metody lub klasy w aplikacji. Jednak w wielu przypadkach dane zbierane przez pakiet SDK zależą od sposobu używania usługi w aplikacji, czyli od konfiguracji aplikacji i sposobu wywoływania pakietu SDK.

Aby spełnić wymagania dotyczące ujawniania informacji, zapoznaj się z przewodnikiem po typach danych na urządzeniach z Androidem, który pomoże Ci określić, jaki typ danych najlepiej opisuje gromadzone przez Ciebie dane. W oświadczeniu o korzystaniu z danych musisz uwzględnić sposób udostępniania i wykorzystywania zgromadzonych danych przez aplikację.

Dane zbierane automatycznie

Pakiet SDK Google Analytics dla Firebase automatycznie zbiera następujące dane.

Dane Domyślnie pakiet SDK Google Analytics dla Firebase:
Identyfikator instancji aplikacji

Automatycznie przypisuje każdemu wystąpieniu aplikacji identyfikator instancji aplikacji na potrzeby przetwarzania danych o użytkownikach w Analytics.

Domyślnie ten identyfikator nie jest powiązany z identyfikatorem użytkownika, np. z wyświetlaną nazwą użytkownika czy identyfikatorem konta. Rejestrowanie tego identyfikatora można wyłączyć za pomocą interfejsu API trybu uzyskiwania zgody. Więcej informacji

Identyfikator wyświetlania reklam Gromadzi identyfikator wyświetlania reklam na urządzeniach z Androidem. Rejestrowanie tego identyfikatora można wyłączyć po skonfigurowaniu gromadzenia danych w Analytics. Więcej informacji
Zanonimizowany adres IP Pobiera przybliżone dane o lokalizacji ze zanonimizowanych adresów IP urządzenia.
Zakupy w aplikacji i subskrypcje Gromadzi zdarzenia polegające na zakupie w aplikacji i subskrypcji zawierające parametry obejmujące identyfikator produktu, nazwę produktu i cenę.
Zdarzenia cyklu życia aplikacji Zbiera informacje o wyświetleniach ekranu i sesjach na potrzeby raportowania i analizy.

 

Wszystkie dane użytkowników gromadzone przez pakiet SDK są w trakcie przesyłania szyfrowane za pomocą protokołu TLS.

Dane zbierane w zależności od sposobu używania usługi

W zależności od konfiguracji i sposobu wywoływania pakietu SDK Google Analytics dla Firebase i funkcji tej usługi aplikacja może gromadzić różne dane użytkowników, które zostaną uwzględnione w oświadczeniu o korzystaniu z informacji. W tabeli poniżej znajdziesz przykłady danych użytkownika, które mogą być gromadzone w zależności od sposobu korzystania z usługi. Pamiętaj jednak, aby wziąć pod uwagę wszystkie dane gromadzone w przypadku konkretnego zastosowania.

Dane W zależności od konfiguracji i sposobu wywoływania usługi pakiet SDK Google Analytics dla Firebase:
Identyfikator User-ID Zapisuje identyfikator użytkownika ustawiony dla osoby korzystającej z aplikacji. Po ustawieniu identyfikatora użytkownika wszystkie przyszłe wydarzenia będą automatycznie przypisywane do tego identyfikatora do czasu, gdy ustawisz dla niego wartość null.
Identyfikatory konta Warunkowo zbiera informacje o koncie, na które zalogował się użytkownik, o ile włączono Google Signals. Więcej informacji

 

Inne uwagi

Szczegółowe informacje o tym, jak usługa przetwarza dane osobowe użytkownika, znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi, Zasadach przetwarzania danychZasadach użytkowania Google Analytics.

Zapoznaj się też z opcjonalnymi funkcjami, które mogą wpłynąć na zbieranie i wykorzystywanie danych:

Jeśli korzystasz z opcjonalnych funkcji usługi, które korzystają z dodatkowych danych, lub uczestniczysz w testach nowych funkcji usługi, które korzystają z dodatkowych danych, sprawdź, czy te funkcje lub testy wymagają ujawniania dodatkowych informacji.

Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji pakietu SDK Google Analytics dla Firebase, zaktualizuj ją do najnowszej wersji, aby mieć pewność, że informacje o korzystaniu z danych przez Twoją aplikację są prawidłowe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false