[GA4] Beteendemodellering för samtyckesläge

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare och appägare som använder en banner eller widget för samtycke till cookies eller något annat verktyg för samtyckeshantering och som är oroliga för att gå miste om data från användare som väljer att inte ge sitt samtycke. 

När du implementerar en samtyckesbanner på webbplatsen eller i appen går Analytics miste om data för användare som inte ger sitt samtycke. Beteendemodellering för samtyckesläge använder maskininlärning för att modellera beteendet hos användare som nekar till Analytics-cookies utifrån beteendet hos liknande användare som accepterar cookies. Med modellerad data kan du få användbar information från dina Analytics-rapporter samtidigt som du respekterar användarnas integritet.  

Till exempel beräknar beteendemodellering data utifrån användar- och sessionsmätvärden som aktiva användare per dag och konverteringsfrekvens, som kanske inte kan observeras när identifierare som cookies eller användar-id:n inte är tillgängliga fullt ut. Där får du svar på viktiga frågor som de följande:

 • Hur många aktiva användare har jag per dag?
 • Hur många nya användare fick jag från min senaste kampanj?
 • Hur ser användarnas väg ut från målsidan på min webbplats till att de gör ett köp?
 • Hur många av mina webbplatsbesökare är baserade i Tyskland jämfört med Sverige?
 • Hur skiljer sig användarbeteendet åt mellan mobilbesökare och webbesökare?
Modeling in Google Analytics 4

Modellerad kontra observerad data

När användare besöker din webbplats och samtycker till Analytics-cookies eller när de inte väljer bort anpassade annonser med reklam-id i Android-inställningarna kopplar Analytics användarbeteendet till olika identifierare för att ge kontinuitet i mätningen. Vi kallar denna typ av data för observerad data eftersom den kommer från användare som har gett Analytics tillstånd att observera deras beteende.

När användare inte samtycker kopplas händelser inte till en beständig användaridentifierare. Om Analytics till exempel samlar in tio sidvisningshändelser kan vi inte observera och rapportera huruvida antalet användare är tio stycken eller en enda. I stället tillämpar Analytics maskininlärning för att beräkna en uppskattning av användarbeteendet baserat på beteendet hos liknande användare som samtycker till Analytics-cookies eller motsvarande appidentifierare.

Träningsdata som används vid modellering baseras på observerad användardata från den egendom där modellering aktiverades. 

Googles metod för beteendemodellering

Googles beteendemodellering bygger på följande rekommenderade metoder för maskininlärning:

Kontrollera att data är korrekt och informera om ändringar

Validering av omdirigeringar gör att Googles modeller förblir rättvisande. Uppskattningen av användardata jämförs med en del av den observerade användardata som omdirigerades från modellträning. Informationen används för att finjustera modellerna. Google informerar om ändringar som kan ha stor inverkan på din data.

Upprätthålla utförliga rapporter

Beteendemodellering används bara när det är sannolikt att den är av hög kvalitet. Om det till exempel inte finns tillräckligt med trafik med samtycke för att utgöra underlag till modellen, rapporteras inte händelser som utlöses av användare som inte har gett sitt samtycke. Detta säkerställer att informationen är så korrekt och rättvisande som möjligt.

Anpassa modellerna till din verksamhet

Googles allmänna modelleringsalgoritm tillämpas separat för att återspegla ditt unika företag och kundbeteende.

Förutsättningar

Eftersom modellen tränas på observerad data i din Google Analytics 4-egendom måste egendomen ha tillräckligt med data för att modellen ska kunna tränas. Din egendom måste uppfylla följande kriterier för att vara kvalificerad för beteendemodellering:

 • Samtyckesläge har aktiverats på alla sidor på dina webbplatser och/eller på alla appskärmar i dina appar.
 • Samtyckesläget för webbsidor måste implementeras så att taggar läses in innan dialogrutan för samtycke visas och Google-taggarna läses in i samtliga fall, inte bara om användaren samtycker (avancerad implementering).
 • Egendomen samlar in minst 1 000 händelser per dag med analytics_storage='denied' i minst sju dagar.
 • Egendomen har minst 1 000 dagliga användare som skickade händelser med analytics_storage='granted' under minst sju av de föregående 28 dagarna. 
  • Datagränsen kan behöva nås under mer än sju dagar av de föregående 28 dagarna för att modellen ska kunna tränas. Det är också möjligt att inte ens ytterligare data räcker för att Analytics ska kunna träna modellen.

Beteendemodelleringen startar datumet då en viss egendom blir kvalificerad.

I de mycket sällsynta fall då en egendom som tidigare uppfyllt kraven för beteendemodellering inte längre uppfyller dem slutar uppskattad data att vara tillgänglig. Om egendomen senare uppfyller kraven igen blir uppskattad data tillgänglig igen. Uppskattad data finns bara tillgänglig från det datum då egendomen åter blev kvalificerad.

Visa eller dölja modellerad data i rapporter

Välj rapportidentiteten Blandad om du vill se modellerad data i rapporterna. Du måste vara administratör för att anpassa den här inställningen:

 1. Gå till Administratör. Under Datavisning klickar du på Rapportidentitet.
 2. Välj Blandad.
 3. Klicka på Spara.

Välj ett annat alternativ om du inte längre vill se modellerad data. Alternativet du väljer påverkar inte hur data samlas in eller behandlas. Du kan växla mellan alternativen när som helst utan att det påverkar data permanent. Läs mer om rapportidentitet.

Så fungerar beteendemodellering i Google Analytics

I Analytics integreras modellerad data och observerad data i rapporterna. När Analytics inkluderar modellerad data är det troligt att du ser skillnader jämfört med rapporter som bara innehåller observerad data (till exempel ett större antal användare i rapporter som innehåller modellerad data).

Klicka på ikonen för datakvalitet (visas nedan) för att se när modellerad data har integrerats.

Följande tabell visar meddelandena som du kan se när du klickar på ikonen:

Ikon för datakvalitet Beskrivning
Inklusive uppskattad data om användare Från och med [modelleringsdatum] beräknar Analytics en uppskattning av data som saknas på grund av exempelvis nekat samtycke till cookies.
Inklusive uppskattad data om användare

Från och med [modelleringsdatum] beräknar Analytics en uppskattning av all möjlig data som saknas på grund av exempelvis nekat samtycke till cookies.

Inklusive uppskattad data om användare

Från och med [modelleringsdatum] beräknar Analytics en uppskattning av data som saknas på grund av exempelvis nekat samtycke till cookies.

* Uppskattad data för gårdagen är kanske inte tillgänglig än.

Exklusive uppskattad data om användare Inställningen av rapportidentitet för din egendom tillåter inte att Analytics beräknar en uppskattning av data som saknas på grund av exempelvis samtycke till cookies. Om du inte väljer inställningen Blandad innehåller rapporterna endast data från användare som har gett sitt samtycke till användning av identifierare.
Uppskattad användardata är inte tillgänglig Det valda datumintervallet infaller före tidpunkten då egendomen blev kvalificerad för uppskattad data.
Uppskattad användardata är inte tillgänglig Denna rapport innehåller lagrad data eller ett segment som innehåller en sekvens. Därför innehåller den inte uppskattad data.
Uppskattad användardata är inte tillgänglig Egendomen uppfyller inte kvalifikationskriterierna för uppskattad data.

På vissa sidor i Analytics-gränssnittet visas även en banner med information om modelleringsstatusen.

Följande tabell visar meddelandena som kan visas i en banner.

Meddelande i bannern Bannerns plats
De flesta mallar innehåller endast data från användare som har gett sitt samtycke till användning av identifierare, utom mallarna för fritt format och överlappning mellan segment som innehåller data om användaruppskattningar. Startsidan för utforskningar
Om en utforskning innehåller ett segment med en sekvens visar den endast data om användare som har gett sitt samtycke till användning av identifierare. Detaljsidan för utforskningar
[Rapporten/utforskningen/målgruppen] innehåller endast data från användare som har gett sitt samtycke till användning av identifierare. Detaljsidan för utforskningar
Om segmentet innehåller en sekvens visar den endast data från användare som har gett sitt samtycke till användning av identifierare. Segmentverktyget

Modellering i utforskningar

Modellering i kundvägs- och trattutforskningar tillämpas annorlunda än i rapporter. I rapporter tillämpas modellering på mätvärden som användare, sessioner och nya användare. Modelleringen tillämpas dock inte på antal händelser som page_view, first_visit och session_start. Om användarna inte samtycker till att Analytics kopplar en bestående användaridentifierare till dem kan Analytics inte identifiera om händelserna utförs av samma användare. Det resulterar i ett högre antal händelser av typen first_visit och session_start för de här användarna eftersom händelsen skickas varje gång de läser in en sida.

I kundvägs- eller trattutforskningen tillämpas däremot modellering på händelserna first_visit och session_start. Om användarna inte samtycker till att Analytics kopplar en bestående användaridentifierare till dem uppskattar Analytics det faktiska antalet first_visit och session_start-händelser. Det innebär att antalet händelser av typen first_visit och session_start är lägre i kundvägs- och trattutforskningar än i rapporter.

Funktioner som inte stöds

Följande funktioner stöder inte modellerad beteendedata:

 • Målgrupper
 • Utforskning av användarutforskning, kohort och användarlivstid
 • Segment med en sekvens
 • Kvarhållningsrapporter
 • prediktiva mätvärden
 • dataexport (t.ex. BigQuery-export)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9771519255101268000
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256