Tämä artikkeli on osa opasta, jossa käsitellään siirtymistä Universal Analyticsista Google Analytics 4:ään. Tutustu siirtymisoppaan sisällysluetteloon.

[UA→GA4] Universal Analyticsin tapahtumien ja omien ulottuvuuksien mäppäys Google Analytics 4:ään

Kuten Tapahtumat Google Analytics 4:ssä ja Universal Analyticsissa ‑artikkelissa mainitaan, siirryttäessä Universal Analyticsista Google Analytics 4:ään on tärkeää siirtää nykyinen mittaustapa (myös katselukerrat, tapahtumat, omat ulottuvuudet ja toisinaan myös omat mittarit) Google Analytics 4 ‐malliin.

Kun siirryt toiseen mittausparadigmaan, voit samalla arvioida uudelleen yleistä lähestymistapaasi mittaukseen, pitää yhteyttä sidosryhmien kanssa ja kehittää uusia vaatimuksia ja avainmittareita. Näissä artikkeleissa keskitytään kuitenkin näiden asioiden sijasta siihen, miten keskeisimmät Universal Analytics ‐mittauksen osa-alueet voidaan kopioida Google Analytics 4:ään.

Sisällys:

Tapahtumien mäppäys

Automaattisesti kerättävien ja suositeltujen tapahtumien paradigma ei koske Universal Analyticsia, mutta se muodostaa perustan Google Analytics 4 ‑toteutuksille.

Kun mäppäät tapahtumia Universal Analytics ‑mittauskokonaisuudesta Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen, toimi seuraavasti:

 1. Etsi ensin vastaavaa tehostetun mittauksen tapahtumaa.
  • Jos löydät vastaavan tapahtuman, sinun ei kannata luoda uutta tapahtumaa.
  • Lisää send_to-parametri, jotta nämä tapahtumat lähetetään vain Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuteesi mutta ei Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteesi. Lue lisää tapahtumien reitityksestä.
  • Jos vastaavaa tehostetun mittauksen tapahtumaa ei ole, siirry vaiheeseen 2.
 2. Etsi vastaavaa automaattisesti kerättävää tapahtumaa.
  • Jos löydät vastaavan tapahtuman, sinun ei kannata luoda uutta tapahtumaa.
  • Lisää send_to-parametri, jotta tapahtuma lähetetään vain Universal Analytics ‐mittauskokonaisuuteesi mutta ei Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuteesi. Lue lisää tapahtumien reitityksestä.
  • Jos vastaavaa automaattisesti kerättävää tapahtumaa ei ole, siirry vaiheeseen 3.
 3. Etsi vastaavaa suositeltua tapahtumaa. Ota käyttöön taggaus, jolla käynnistetään suositeltu tapahtuma.
 4. Jos sopivaa vastaavaa tapahtumaa ei löydy, luo oma tapahtuma.

 

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä Universal Analyticsissa käytössä olevista tapahtumista ja siitä, miten voit kopioida ne Google Analytics 4:ään.

UA-tapahtuman määritelmä GA4-tapahtuman tyyppi GA4-tapahtuman määritys

Tapahtumakategoria: lataus

Tapahtuman toiminto: pdf

Tapahtuman tunniste: catalog.pdf

Automaattisesti kerättävä tapahtuma Tapahtumaa file_download ja siihen liittyviä parametreja (esim. file_name), jotka tallennetaan oletuksena verkon datastriimissä osana tehostettua mittausta, käytetään samaan tarkoitukseen. Sinun ei tarvitse luoda tapahtumaa uudelleen Google Analytics 4:ssä.

Tapahtumakategoria: aktivoituminen

Tapahtuman toiminto: kirjautuminen

Tapahtuman tunniste: google-sso

Suositeltu tapahtuma Käytä google-sso-tunnisteelle määritettyä suositeltua login-tapahtumaa ja suositeltua method-parametria.

Tapahtumakategoria: navigation-click

Tapahtuman toiminto: yläreuna

Tapahtuman tunniste: tietoja-yrityksestä

Oma tapahtuma Google Analytics 4:ssä ei ole vastaavaa automaattisesti kerättävää tai suositeltua tapahtumaa, joten voit nimetä oman tapahtuman ja omat parametrit haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi lisätä tapahtuman nimeksi navigation_click ja omiksi parametreiksi click_location=yläreuna ja click_text=tietoja-yrityksestä.

Suositellut tapahtumat vs. omat tapahtumat

Google Analytics 4:ssä suositellut tapahtumat muistuttavat omia tapahtumia, sillä niitä ei seurata automaattisesti. Sinun on lisättävä ne manuaalisesti mittauskoodiin ja määriteltävä tapahtumien nimet ja muut parametrien arvot.

Suositelluilla tapahtumilla on merkitystä, koska niitä käsitellään (tai saatetaan käsitellä tulevissa tuotepäivityksissä) eri tavalla raportoinnin käyttöliittymässä. Esimerkiksi Google Analytics 4 etsii erityisesti suositeltuja verkkomyyntitapahtumia ja ‐parametreja, jotta ne voidaan sisällyttää sisäänrakennettuihin kaupallistamisraportteihin. Jos käytät eri arvoja verkkosivuston tai mobiilisovelluksen verkkokauppatapahtumien tallentamiseen, sinun on luotava omia raportteja, jotta tallentamasi data voidaan lukea, sillä kyseistä dataa ei sisällytetä sisäänrakennettuihin kaupallistamisraportteihin.

Kaikki suositellut tapahtumat eivät tällä hetkellä näy tietyissä sisäänrakennetuissa raporteissa, mutta kun otat suositellut tapahtumat käyttöön, ne sisällytetään automaattisesti uusiin raportteihin, jotka tulevat saataville myöhemmin.

Sovellus- ja sivustotapahtumien yhdistäminen

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa yhdistetään sovellusten ja sivustojen mittaus, kun taas Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuksissa mittaus keskittyy sivustoihin. Jos Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessasi on sovellusdatastriimi ja haluat saada monialustaisia havaintoja, sinun tulee varmistaa, että sovellusten ja sivustojen tapahtumien datankeruu on yhdenmukaista.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä asioista, joista kannattaa huolehtia:

 • Samoilla tapahtumilla tulee olla sama nimi (älä nimeä samaa tapahtumaa esimerkiksi accessory_purchase-tapahtumaksi sivustolla ja access_purchase-tapahtumaksi sovelluksessa).
 • Samoihin tapahtumiin tulee liittyä samat parametrit (älä esimerkiksi välitä country-parametria accessory_purchase-tapahtumalle sivustolla ja country_code-parametria accessory_purchase-tapahtumalle sovelluksessa). Muista myös nimetä parametrit samalla tavalla (älä esimerkiksi välitä cc-parametria accessory_purchase-tapahtumalle sivustolla ja country_code-parametria accessory_purchase-tapahtumalle sovelluksessa).

 • Samoille parametreille tulee käyttää toisiinsa verrattavissa olevia arvoja datankeruun aikana (älä esimerkiksi välitä arvoa US country_code-parametrille sivustolla ja arvoa USA country_code-parametrille sovelluksessa).
 • Samalle käyttäjätunnukselle välitettyjen arvojen tulee olla samaa tyyppiä sovelluksessa ja sivustolla (älä esimerkiksi välitä merkkijonoa 555321 sivustolla ja kokonaislukua 555321 sovelluksessa).

Yhdenmukainen toteutus ja tapahtumien nimeäminen varmistavat, että sovelluksen ja sivuston data on vertailukelpoista ja että saat tarkan kuvan käyttäjäpolusta.

Tapahtumien nimeämisessä ja parametrien käytössä huomioitavia seikkoja

Käytä suositeltuja tapahtumien nimiä aina kun mahdollista, jotta voit hyödyntää Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksien raportointiominaisuuksia ja tulevia ominaisuuksia.

Tapahtumaparametrien avulla voit lähettää tapahtuman mukana muitakin tietoja kuin niitä, jotka lähetetään automaattisesti kerättävinä parametreina (language, page_location, page_referrer, page_title, screen_resolution). Kaikki kerätyt parametrit ovat käytettävissä yleisömäärityksissä ja BigQueryssa.

Parametri voi sisältää rajattoman määrän yksilöllisiä arvoja. Jos otat Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden käyttöön Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuden ohella, sinun on kuitenkin otettava huomioon tärkeitä rajoja ja toimintatapoja.

Huomioitavaa
 • Voit lähettää enintään 25 omaa parametria tapahtumaa kohti, ja kukin parametrin arvo voi olla enintään 100 merkin pituinen.
 • Mittauskokonaisuuskohtaisena rajana on 50 omaa ulottuvuutta ja 50 mittaria.
Esimerkki
 
Mittaat verkkosivustosi videoiden latauslinkkien klikkauksia. Universal Analytics ‑mittauskokonaisuuden taggausrakenne voi olla tällainen:
 

event_category: "Videot"

action: "Lataus"

event_label: "Toy Story"

Jos Universal Analytics ‑mittauskokonaisuus on otettu käyttöön gtag.js-koodinpätkän avulla, tämä tapahtuma siirretään Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen näin:

 • "Lataus"-arvosta tulee tapahtuman nimi.
 • "Event_category"-kentästä tulee oma parametri.
 • "Event_label"-kentästä tulee oma parametri.

Yleisempi tapahtuman rakenne voi sitten olla seuraavanlainen:

event_category: [resourceType]

action: [interactionType]

event_label: [resourceName]

Gtag.js-koodinpätkän action-kentästä tulee tapahtuman nimi. Jos aktivoitumisia on 10:tä eri tyyppiä, niistä tulee 10 eri tapahtuman nimeä.

Parametrien siirtäminen Universal Analytics ‑mittauskokonaisuudesta Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen toimii vastaavalla tavalla: kuhunkin uuteen action-tapahtumaan lisätään event_category- ja event_label-parametrit.

Omien ulottuvuuksien mäppäys

Omien ulottuvuuksien avulla voit laajentaa Google Analyticsin datajoukkoa niin, että siinä otetaan huomioon itsellesi tärkeimmät sivujasi, tapahtumiasi ja käyttäjiäsi koskevat luokittelut.

Google Analytics 4:n omien ulottuvuuksien käsite on samanlainen kuin Universal Analyticsissa, mutta GA4:ssä omiin ulottuvuuksiin liittyy enemmän ominaisuuksia. Haluat todennäköisesti säilyttää Google Analytics 4:ssä omat ulottuvuudet, jotka olet määritellyt Universal Analyticsissa. Jos olet Universal Analyticsissa seurannut tiettyjä arvoja tapahtuman ulottuvuuksina, sinun tulee luoda monet niistä (erityisesti tapahtumakategoria ja tapahtuman tunniste) uudelleen omina ulottuvuuksina Google Analytics 4:ssä.

Lue lisää omien ulottuvuuksien ja mittareiden luomisesta.

Google Analytics 4:ssä omat tapahtumaparametrit piti aiemmin rekisteröidä, jotta ne näkyvät raporteissa. Tämä ei enää ole tarpeen, vaan nyt voit päästä samaan lopputulokseen luomalla omia ulottuvuuksia ja mittareita.

Alla olevasta taulukosta näet, miten voit mäpätä Universal Analyticsin tapahtumien mittauksen Google Analytics 4:ään.

Käyttötapaus Universal Analytics GA4:n automaattisesti kerättävä tai oma tapahtuma GA4:n oma ulottuvuus tai mittari
Videon aikaansaaman aktivoitumisen mittaaminen Tapahtuman toiminto = videon_alkaminen Laita "Videon aikaansaama aktivoituminen" päälle tehostetussa mittauksessa. Jos haluat seurata videon etenemistä, luo oma ulottuvuus video_percent-arvon perusteella.
Tapahtumakategoria: aktivoituminen
Tapahtuman tunniste = oppitunti-1 Luo oma ulottuvuus video_title-parametrin perusteella.
Lainalaskuriin liittyvien aktivoitumisten tallentaminen Tapahtuman toiminto = lainalaskuri Tapahtuman nimi: loan_calculator (oma)  
Tapahtumakategoria = uudelleenrahoitus Tapahtumaparametri: loan_type = uudelleenrahoitus (oma) Luo oma ulottuvuus tämän tapahtumaparametrin perusteella.
Tapahtuman tunniste = asuminen

Tapahtumaparametri: borrower_type = asuminen (oma)

Luo oma ulottuvuus tämän tapahtumaparametrin perusteella.
Nykyinen lainaaja (oma ulottuvuus) = tosi

Tapahtumaparametri: current_borrower = tosi (oma)

Luo oma ulottuvuus tämän tapahtumaparametrin perusteella.
Lainan määrä (oma mittari) = 250 000 Tapahtumaparametri: loan_amount = 250 000 (oma) Luo oma mittari tämän tapahtumaparametrin perusteella.*
Blogisivujen kirjoittajan ja kategorian tallentaminen Katselukertaosuma Tapahtuman nimi: page_view (oma)** **
Kirjoittaja (oma ulottuvuus) = teresa k. Tapahtumaparametri: author = teresa k (oma) Luo oma ulottuvuus tämän tapahtumaparametrin perusteella.
Blogin kategoria (oma ulottuvuus) = tietosuojalainsäädäntö Tapahtumaparametri: blog_category = tietosuojalainsäädäntö (oma) Luo oma ulottuvuus tämän tapahtumaparametrin perusteella.
Käyttäjän uskollisuustason tallentaminen sisäänkirjautumisen yhteydessä

Tapahtuman toiminto = kirjautuminen

Tapahtuman nimi:
login
(suositus)
 

Tapahtumakategoria = kirjautuminen***

   
Uskollisuustaso (oma ulottuvuus) = platina

Tapahtumaparametri: loyalty_level = platina (oma)

Luo oma ulottuvuus tämän tapahtumaparametrin perusteella (käyttäjälaajuus).
Huomioitavaa
 
* Oman mittarin lisäksi tai sijasta voit luoda oman ulottuvuuden. Näin voit nähdä lainalaskelmien yhteydessä eri lainasummiin liittyvien tapahtumien määrän ja muut mittarit.
 
 
*** Tapahtumakategoria ja tapahtuman toiminto ovat pakollisia Universal Analyticsin tapahtumaseurannassa, vaikka muuten yksi kuvaus riittäisi. Google Analytics 4:n joustavan tapahtumamallin lisäetuna on, että voit valita vain tapahtuman nimen (eikä sinun tarvitse lisätä parametreja) kuvailemaan käyttäjän aktivoitumista.

Katselukertoihin liittyvien omien parametrien välittäminen

Yhdessä edellä olevan taulukon esimerkkikohdassa author ja blog_category ovat omia parametreja, jotka haluat ehkä sisällyttää Google Analytics 4:n katselukertoihin. Koska et voi lisätä omia parametreja tehostetussa mittauksessa käytössä oleviin automaattisiin katselukertoihin, voit toimia jommallakummalla alla kuvatuista tavoista.

 1. Poista katselukertojen automaattinen seuranta käytöstä ja lähetä oma katselukertatapahtuma.
  1. Poista page_view-tapahtumat käytöstä asettamalla arvoksi send_page_view: false (jos käytät yleistä sivustotagia eli gtag.js-tagia) tai muokkaamalla GA4-määritystagia ja poistamalla "Lähetä katselukertatapahtuma, kun tämä määritys latautuu" ‐ruudun valinta (jos käytät Tag Manageria).
  2. Lisää manuaalisesti page_view-tapahtuma, joka välittää uudet omat parametrit.
   Tämä lähestymistapa voi olla erityisen sopiva, jos sinun tarvitsee lisätä omia parametreja useimmille katselukerroille.
 2. Lähetä oma tapahtuma omien parametrien tallentamiseksi.

  Voit käyttää lisäparametrien tallentamiseen myös omaa tapahtumaa. Voit esimerkiksi luoda record_page_metadata-nimisen oman tapahtuman, joka kirjaa vain sivun kirjoittajan ja kategorian. Mobiilisovelluksissa voit seurata näkymän katselukertoja manuaalisesti lisäämällä omia parametreja. Voit esimerkiksi luoda screen_view_duplicate-nimisen oman tapahtuman ja sille oman parametrin page_topic=education-opportunities.

  Huom. Tapahtumien kopioiden lähettäminen kasvattaa tietyllä ajanjaksolla tallennettujen tapahtumien kokonaismäärää, mikä voi aiheuttaa otannan käynnistymisen lyhyemmillä aikaväleillä tai pienemmillä näyteko'oilla.

  Tämä voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun haluat tallentaa omia parametreja vain pienelle osalle sivun tai näkymän katselukerroista tai kun et usko saavuttavasi otannan rajaa.

Automaattisesti kerättävien ja suositeltujen parametrien omat ulottuvuudet

Jotkin Google Analytics 4:n automaattisesti tallennettavat tapahtumaparametrit (esim. page_title) mäpätään sisäänrakennettuihin raportointiulottuvuuksiin. Useita muita automaattisesti kerättäviä ja suositeltuja parametreja (esim. file_name edellä olevassa file_download-tapahtumaa koskevassa esimerkissä) ei mäpätä automaattisesti sisäänrakennettuihin tai omiin ulottuvuuksiin tai mittareihin. Sinun on siis mäpättävä nämä parametrit omiin määritelmiin, ennen kuin voit käyttää niitä useimpiin raportointitarkoituksiin Google Analytics 4:ssä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false