[GA4] Tích hợp Search Console

Phân tích kết quả tìm kiếm tự nhiên cho trang web của bạn trong Analytics
Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web muốn tích hợp Analytics với Search Console.

Khi tích hợp với Search Console, bạn có thể phân tích kết quả tìm kiếm tự nhiên liên quan đến trang web của mình. Ví dụ: bạn có thể xem thứ hạng trang web của mình trong kết quả tìm kiếm, những cụm từ tìm kiếm nào dẫn đến lượt nhấp và cách những lượt nhấp đó chuyển thành hành vi của người dùng (chẳng hạn như những trang đích nào thu hút người dùng nhiều hơn và số người dùng chuyển đổi).

Trong Analytics, bạn tạo chế độ tích hợp bằng cách liên kết một luồng dữ liệu web trên Google Analytics 4 với một tài sản trang web của Search Console. Bạn cũng có thể tạo đường liên kết trong Search Console.

Báo cáo

Sau khi tích hợp, bạn sẽ thấy 2 báo cáo trong tài sản Google Analytics 4:

 • Cụm từ tìm kiếm không phải trả tiền trên Google: Trình bày các cụm từ tìm kiếm và chỉ số đã liên kết của Search Console cho tài sản Search Console được liên kết. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu theo các phương diện của Search Console (chứ không phải theo các phương diện của Analytics). Dữ liệu này cũng có trong Search Console.
 • Lưu lượng tìm kiếm không phải trả tiền trên Google: Trình bày các trang đích với chỉ số đã liên kết của Analytics và Search Console. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về dữ liệu theo các phương diện Quốc gia và Thiết bị.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu bạn sẽ thấy trong những báo cáo này.

Search Console lưu giữ dữ liệu của 16 tháng gần nhất. Do đó, báo cáo trong Analytics cũng bao gồm dữ liệu của tối đa 16 tháng.

Dữ liệu mà Search Console thu thập sẽ có trong Search Console và được chia sẻ với Analytics sau 48 giờ.

Những lưu ý về báo cáo

Tập hợp báo cáo trong Search Console không được xuất bản theo mặc định. Bạn có thể tìm thấy tập hợp báo cáo trong Thư viện trên bảng điều hướng bên trái và xuất bản tập hợp báo cáo tại đó.

Các chỉ số trong Search Console chỉ tương thích với các phương diện trong Search Console và các phương diện sau đây trong Analytics:

 • Trang đích
 • Thiết bị
 • Quốc gia

Báo cáo của Search Console trình bày dữ liệu từ luồng dữ liệu web mà bạn chọn khi tạo mối liên kết giữa Search Console với Analytics. Nếu bạn xoá mối liên kết đó và tạo một mối liên kết mới sử dụng một luồng dữ liệu web khác, tất cả phạm vi ngày cho báo cáo sẽ sử dụng luồng dữ liệu web mà bạn chọn cho mối liên kết mới.

Các báo cáo của Search Console chưa hỗ trợ biểu đồ chuỗi thời gian.

Giới hạn

 • Bạn chỉ có thể liên kết luồng dữ liệu web với một tài sản trong Search Console.
 • Bạn chỉ có thể liên kết một tài sản trong Search Console với một luồng dữ liệu web. (Bạn cũng có thể liên kết cùng một tài sản Search Console với một tài sản Universal Analytics.)
 • Một tài sản Google Analytics 4 chỉ được có một luồng dữ liệu liên kết với một tài sản Search Console.

Phạm vi cung cấp dữ liệu

Dữ liệu Search Console của bạn sẽ có trong Analytics tùy thuộc vào thời điểm bạn tạo luồng dữ liệu web và thời điểm bạn hoàn tất quá trình xác minh trang web trong Search Console:

 • Nếu bạn tạo luồng dữ liệu web rồi mới xác minh trang web, thì dữ liệu sẽ có sẵn kể từ thời điểm xác minh xong trang web.
 • Nếu bạn hoàn tất việc xác minh trang web rồi mới tạo luồng dữ liệu web, thì dữ liệu sẽ có sẵn kể từ ngày bạn tạo luồng dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết

Thu thập dữ liệu

Đảm bảo rằng tài sản Google Analytics 4 và tài sản trong Search Console của bạn đang thu thập dữ liệu cho cùng một nhóm trang web.

Quyền

Để tạo một đường liên kết, bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa trên tài sản Google Analytics 4 và bạn cần phải là chủ sở hữu đã xác minh của tài sản đó trong Search Console. Bạn có thể xác minh quyền sở hữu trong quá trình liên kết. Tìm hiểu thêm về cách xác minh quyền sở hữu trang web trong Search Console.

Để xoá một đường liên kết, bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa trên tài sản Google Analytics 4.

Tạo đường liên kết

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Search Console.
 2. Trong bảng liên kết, nhấp vào Liên kết.
 3. Nếu bạn là chủ sở hữu đã xác minh cho một hoặc nhiều tài sản trong Search Console, trong hàng Liên kết với các tài sản trong Search Console mà tôi quản lý, hãy nhấp vào Chọn tài khoản, sau đó chọn tài khoản mà bạn muốn liên kết tài sản.
 4. Nhấp vào Xác nhận.
 5. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Chọn luồng dữ liệu web cho trang web của bạn.
 7. Nhấp vào Tiếp theo, sau đó xem xét và gửi các chế độ cài đặt cấu hình.

Bạn không thể chỉnh sửa các đường liên kết trong Search Console. Nếu bạn cần thay đổi đường liên kết, hãy xoá đường liên kết hiện có và tạo một đường liên kết mới.

Tài nguyên liên quan

Tìm hiểu thêm về trình kết nối Search Console của Looker Studiomẫu báo cáo của Looker Studio dành cho dữ liệu Search Console.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính