[GA4] Integrering med Search Console

Analysera organiska sökresultat för din webbplats i Analytics
Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare som vill integrera Analytics och Search Console.

Med integreringen med Search Console kan du analysera organiska sökningar som rör din webbplats. Du kan till exempel se hur din webbplats rankas i sökresultaten, vilka sökfrågor som leder till klick och hur dessa klick översätts till användarbeteende på din webbplats, som vilka målsidor som väcker störst användarintresse och hur många användare som konverterar.

Du skapar integreringen i Analytics genom att länka ett Google Analytics 4-webbdataflöde till en Search Console-egendom. Du kan även skapa länken i Search Console.

Reports

Integreringen ger dig tillgång till två rapporter i din Google Analytics 4-egendom:

 • Sökfrågor i organisk trafik från Google: visar sökfrågor och tillhörande Search Console-mätvärden för den länkade Search Console-egendomen. Du kan se mer detaljerad information om Search Console-dimensioner (men inte om Analytics-dimensioner). Denna information finns också i Search Console.
 • Organisk söktrafik från Google: visar målsidor med tillhörande Search Console- och Analytics-mätvärden. Du kan se mer detaljerad information om dimensionerna Land och Enhet.

Läs mer om vilken data som visas i rapporterna.

Search Console sparar data från de senaste 16 månaderna. Det betyder att också rapporterna i Analytics innehåller data från högst 16 månader.

Search Console-data är tillgänglig i Search Console och Analytics 48 timmar efter att den samlas in av Search Console.

Anmärkningar om rapporterna

Search Console-rapporterna publiceras inte som standard. Du hittar dem under Bibliotek i den vänstra rutan och kan publicera dem därifrån.

Search Console-mätvärden är endast kompatibla med Search Console-dimensioner och följande Analytics-dimensioner:

 • Målsida
 • Enhet
 • Land

Search Console-rapporterna visar data från det webbdataflöde du valde när du skapade länken mellan Search Console och Analytics. Om du raderar länken och skapar en ny som använder ett annat webbdataflöde utgår alla datumintervall i rapporterna från det nya webbflödet.

Search Console-rapporterna kan för närvarande inte visa tidsseriediagram.

Begränsningar

 • Du kan länka ett webbdataflöde till en enstaka Search Console-egendom.
 • Du kan länka en Search Console-egendom till ett enstaka webbdataflöde. (Du kan även länka samma Search Console-egendom till en enstaka Universal Analytics-egendom.)
 • En Google Analytics 4-egendom kan ha ett enda dataflöde länkat till en Search Console-egendom.

Datatillgänglighet

Search Console-data blir tillgänglig i Analytics beroende på när du skapar webbdataflödet och när du slutför webbplatsverifieringen i Search Console:

 • Om du skapar webbdataflödet och sedan verifierar webbplatsen blir data tillgänglig från och med tidpunkten för webbplatsverifieringen.
 • Om du slutför webbplatsverifieringen och sedan skapar webbdataflödet blir data tillgänglig från och med datumet då dataflödet skapades.

Förutsättningar

Insamling av data

Se till att Google Analytics 4-egendomen och Search Console-egendomen samlar in data för samma uppsättning webbsidor.

Behörigheter

För att kunna skapa en länk måste du ha rollen Redigerare för Google Analytics 4-egendomen. Du behöver även vara verifierad ägare av Search Console-egendomen. Du kan verifiera ditt ägarskap under länkningsprocessen. Läs mer om hur du verifierar att du äger en webbplats i Search Console.

För att kunna radera en länk måste du ha rollen Redigerare för Google Analytics 4-egendomen.

Skapa länkar

 1. Klicka på Search Console-länkar under Produktlänkning i Administratör.
 2. Klicka på Länka i länktabellen.
 3. Om du är verifierad ägare av en eller flera Search Console-egendomar klickar du på Välj konton på raden Länk till Search Console-egendomar jag hanterar och väljer kontot som du vill länka egendomen till.
 4. Klicka på Bekräfta.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Välj webbdataflödet för din webbplats.
 7. Klicka på Nästa och granska och bekräfta konfigurationsinställningarna.

Du kan inte redigera länkar från Search Console. Om du behöver ändra en länk måste du radera den befintliga länken och skapa en ny.

Relaterade resurser

Läs mer om anslutaren för Looker Studio Search Console och Looker Studio-rapportmallen för Search Console-data.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12471152206282236476
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256