[GA4] Integrácia služby Search Console

Analýza organických výsledkov vyhľadávania pre web v službe Analytics
Tento článok je určený vlastníkom webov, ktorí chcú integrovať služby Analytics a Search Console.

Integrácia so službou Search Console vám umožňuje analyzovať organické vyhľadávanie súvisiace s vaším webom. Môžete napríklad zistiť, akú pozíciu má váš web vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré dopyty vedú ku kliknutiam a čo používatelia po kliknutí robia (napríklad ktoré vstupné stránky viac pútajú pozornosť používateľov a koľko používateľov uskutoční konverziu).

V službe Analytics vytvoríte integráciu prepojením streamu webových údajov v službe Google Analytics 4 s webovým vlastníctvom v službe Search Console. Prepojenie môžete vytvoriť aj v službe Search Console.

Prehľady

Integrácia sprístupní dva nové prehľady vo vlastníctve v službe Google Analytics 4:

 • Dopyty organického vyhľadávania na Googli: zobrazuje vyhľadávacie dopyty a súvisiace metriky služby Search Console pre prepojené vlastníctvo tejto služby. Údaje môžete hlbšie analyzovať pomocou dimenzií služby Search Console (nie však pomocou dimenzií služby Analytics). Tieto údaje nájdete aj v službe Search Console.
 • Návštevnosť z organického vyhľadávania na Googli: zobrazuje vstupné stránky spolu so súvisiacimi metrikami zo služieb Search Console a Analytics. Údaje môžete hlbšie analyzovať pomocou dimenzií Krajina a Zariadenie.

Ďalšie informácie o údajoch, ktoré sa zobrazujú v týchto prehľadoch

Search Console uchováva údaje za posledných 16 mesiacov. Prehľady v službe Analytics preto tiež obsahujú údaje za maximálne 16 mesiacov.

Údaje zo služby Search Console sú v službách Search Console a Analytics k dispozícii po 48 hodinách od ich zhromaždenia v službe Search Console.

Obmedzenia prehľadov

Zbierka prehľadov v službe Search Console nie je predvolene zverejnená. Zbierku nájdete v sekcii Knižnica na ľavom navigačnom paneli, odkiaľ ju môžete zverejniť.

Metriky služby Search Console sú kompatibilné iba s dimenziami tejto služby a nasledujúcimi dimenziami služby Analytics:

 • vstupná stránka,
 • zariadenie,
 • krajina.

Prehľady v službe Search Console zobrazujú údaje zo streamu webových údajov, ktorý vyberiete pri vytváraní prepojenia medzi službami Search Console a Analytics. Ak odstránite prepojenie a vytvoríte nové, ktoré bude používať iný stream webových údajov, budú všetky obdobia v prehľadoch používať webový stream vybraný pre nové prepojenie.

Prehľady v službe Search Console momentálne nepodporujú grafy časových postupností.

Obmedzenia

 • Stream webových údajov môžete prepojiť iba s jedným vlastníctvom v službe Search Console.
 • Vlastníctvo v službe Search Console môžete prepojiť iba s jedným streamom webových údajov. (Rovnaké vlastníctvo v službe Search Console môžete prepojiť aj s jedným vlastníctvom v službe Universal Analytics.)
 • Vlastníctvo v službe Google Analytics 4 môže mať prepojený iba jeden stream údajov s vlastníctvom v službe Search Console.

Dostupnosť údajov

Vaše údaje zo služby Search Console budú k dispozícii v službe Analytics podľa toho, kedy vytvoríte stream webových údajov a kedy overíte web v službe Search Console:

 • Ak vytvoríte stream webových údajov a až potom overíte webu, údaje budú k dispozícii od okamihu overenia webu.
 • Ak overíte web a potom vytvoríte stream webových údajov, údaje budú k dispozícii od okamihu vytvorenia streamu údajov.

Podmienky

Zhromažďovanie údajov

Uistite sa, že vaše vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a vlastníctvo v službe Search Console zhromažďujú údaje pre rovnakú skupinu webových stránok.

Povolenia

Ak chcete vytvoriť prepojenie, potrebujete rolu redaktora vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 a musíte byť overeným vlastníkom vlastníctva v službe Search Console. Vlastníctvo môžete overiť počas prepájania. Prečítajte si viac o overení vlastníctva webu v službe Search Console.

Ak chcete odstrániť prepojenie, vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 potrebujete rolu redaktora.

Vytváranie prepojení

 1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
 2. V stĺpci Vlastníctvo v sekcii PREPOJENIA SLUŽIEB kliknite na Prepojenia so službou Search Console.
 3. V tabuľke prepojení kliknite na Prepojiť.
 4. Ak ste overeným vlastníkom aspoň jedného vlastníctva v službe Search Console, v riadku pre Prepojenie s vlastníctvami v službe Search Console, ktoré spravujem kliknite na Vybrať účty a potom vyberte požadovaný účet, s ktorým chcete prepojiť svoje vlastníctvo.
 5. Kliknite na Potvrdiť.
 6. Kliknite na Ďalej.
 7. Vyberte stream webových údajov pre svoj web.
 8. Kliknite na Ďalej. Skontrolujte a odošlite nastavenia konfigurácie.

Prepojenia so službou Search Console nie je možné upravovať. Ak potrebujete zmeniť prepojenie, odstráňte ho a vytvorte nové.

Súvisiace zdroje

Prečítajte si viac o konektore prepájajúcom Dátové štúdio so službou Search Consolešablóne prehľadov v Dátovom štúdiu pre údaje služby Search Console.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false