[GA4] Integrace služeb Analytics a Search Console

Analýza výsledků organického vyhledávání pro web ve službě Analytics
Tento článek je určen vlastníkům webových stránek, kteří chtějí propojit služby Analytics a Search Console.

Propojení se službou Search Console umožňuje analyzovat organické vyhledávání týkající se vašich webových stránek. Můžete se například podívat, jak je váš web ve výsledcích vyhledávání hodnocen, jaké dotazy vedou ke kliknutím a co uživatelé po kliknutí dělají (například které vstupní stránky je více zajímají a kolik uživatelů uskutečňuje konverzi).

V Analytics tuto integraci vytvoříte propojením webového datového streamu Google Analytics 4 a webové služby v  Search Console. Propojení můžete vytvořit i ze služby Search Console.

Přehledy

Po integraci najdete ve službě v Google Analytics 4 dva přehledy:

 • Výrazy zadávané v organickém vyhledávání Google: Přehled obsahuje vyhledávací dotazy a související metriky služby Search Console (pro propojenou službu v Search Console). Data můžete podrobněji analyzovat díky dimenzím služby Search Console (ale nikoli s dimenzemi Analytics). Stejná data najdete i v Search Console.
 • Návštěvnost z organického vyhledávání Google: Přehled zobrazuje vstupní stránky s připojenými metrikami služeb Search Console a Analytics. Více podrobností uvidíte, když použijete dimenze Země a Zařízení.

Další informace o datech v těchto přehledech

Služba Search Console uchovává data za posledních 16 měsíců. V důsledku toho obsahují i přehledy Analytics data za stejné období.

Data Search Console jsou k dispozici v Search Console a v Analytics 48 hodin poté, co je služba Search Console shromáždí.

Upozornění k přehledům

Sbírka přehledů v Search Console není ve výchozím nastavení publikovaná. Přehledy najdete v levém panelu v části Knihovna, kde je také můžete publikovat.

Metriky služby Search Console jsou kompatibilní pouze s dimenzemi této služby a s těmito dimenzemi služby Analytics:

 • Vstupní stránka
 • Zařízení
 • Země

V přehledech Search Console se zobrazují data z webového datového streamu, který vyberete při propojování služeb Search Console a Analytics. Pokud propojení zrušíte a vytvoříte nové s jiným streamem, bude se pro všechna období přehledů používat stream zvolený při novém propojení.

Přehledy služby Search Console v současné době nepodporují grafy časových řad.

Omezení

 • Webový datový stream můžete propojit pouze s jednou službou v Search Console.
 • Službu v Search Console můžete propojit jen s jedním webovým datovým streamem. (Stejnou službu v Search Console lze propojit s jednou službou v Universal Analytics.)
 • Služba v Google Analytics 4 může mít se službou v Search Console propojený jenom jeden datový stream.

Dostupnost dat

Data služby Search Console se ve službě Analytics zpřístupní v závislosti na tom, kdy vytvoříte webový datový stream a kdy v Search Console ověříte web:

 • Pokud nejprve vytvoříte stream a web ověříte až poté, budou data k dispozici od okamžiku ověření.
 • Jestliže ověříte web a poté vytvoříte webový datový stream, budou data k dispozici od okamžiku vytvoření datového streamu.

Požadavky

Sběr dat

Zkontrolujte, zda služby v Google Analytics 4 a v Search Console shromažďují data ze stejných webových stránek.

Oprávnění

Abyste mohli vytvořit propojení, potřebujete roli editora ve službě Google Analytics 4 a musíte být ověřeným vlastníkem služby v Search Console. Vlastnictví lze ověřit při propojování. Další informace o ověření vlastnictví webu ve službě Search Console

Ke smazání propojení potřebujete roli editora ve službě v Google Analytics 4.

Vytvoření propojení

 1. Na stránce Administrátor v části Propojení služeb klikněte na Propojení se službou Search Console.
 2. V tabulce propojení klikněte na Propojit.
 3. Pokud jste ověřeným vlastníkem jedné nebo více služeb v Search Console, v řádku Propojit se službami v Search Console, které spravuji, klikněte na Vybrat účty a zvolte požadovaný účet, s nímž chcete službu propojit.
 4. Klikněte na Potvrdit.
 5. Klikněte na Další.
 6. Vyberte pro web datový stream.
 7. Klikněte na Další. Zkontrolujte a potvrďte konfiguraci.

Propojení se službou Search Console nelze upravovat. Pokud jej potřebujete změnit, nejprve původní propojení odstraňte a pak vytvořte nové.

Související zdroje

Přečtěte si další informace o konektoru Looker Studia v Search Console a šabloně přehledu Datového studia pro data služby Search Console.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka