[GA4] İlişkilendirme ve ilişkilendirme modelleme hakkında

Bu makale, reklamlarının dönüşüme giden yolda birlikte nasıl çalıştığını öğrenmek isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır.

Google Analytics 4 mülklerindeki ilişkilendirme, hiç olmadığı kadar ayrıntılı analiz ve işlem sağlayan gelişmiş ilişkilendirme özellikleri (ör. yenilenmiş Dönüşüm yolları raporu) ve yeni ilişkilendirme özellikleri (ör. mülk düzeyinde ilişkilendirme modellemesi) sağlamaktadır.

Bu makalede ele alınan konular:

İlişkilendirme modellemeye genel bakış

Müşteriler, web sitenizde satın alma işlemi veya değerli başka bir işlem gerçekleştirmeden önce çeşitli aramalar yapabilir ve reklamlarınızdan birkaçını tıklayabilir. Genellikle dönüşüm kredisinin tamamı müşterilerin tıkladığı son reklama verilir. Ancak dönüşüm gerçekleştirmeyi sağlayan yalnızca bu reklam mıydı? Ondan önce tıkladıkları diğer reklamların da dönüşüme katkısı yok mudur?

İlişkilendirme, bir kullanıcının dönüşüm gerçekleştirene kadar izlediği yollardaki farklı reklamlara, tıklamalara ve faktörlere dönüşüm kredisi atama işlemidir. İlişkilendirme modeli, dönüşüm yollarındaki temas noktalarına dönüşüm kredilerinin nasıl atanacağını belirleyen bir kural, kural dizisi veya veriye dayalı bir algoritma olabilir.

Google Analytics 4 mülklerindeki İlişkilendirme raporlarında üç ilişkilendirme modeli bulunur: Veriye dayalı ilişkilendirme, ücretli ve organik son tıklama ve Google ücretli kanalları son tıklaması.

İlişkilendirme raporlarını bulmak için sol taraftaki Reklamcılık'ı tıklayın. İlişkilendirme bölümünde, Model karşılaştırması veya Dönüşüm yolları'nı tıklayın.

Notlar:

Dönüşüm yolu tamamen doğrudan ziyaretlerden oluşmadıkça tüm ilişkilendirme modelleri, ilişkilendirme kredisi atama sürecinde doğrudan ziyaretleri hariç tutar.

Veriye dayalı ilişkilendirme

Veriye dayalı: Veriye dayalı ilişkilendirme, dönüşüm kredisini dağıtırken her bir dönüşüm etkinliğinin verilerini temel alır. Bu modeli diğerlerinden ayıran özellik, her bir tıklama etkileşiminin gerçek katkısını hesaplamak için hesap verilerinizin kullanılmasıdır.

Data-driven model icon Veriye dayalı modellerin her biri reklamverene ve dönüşüm etkinliğine özeldir.

Veriye dayalı ilişkilendirme nasıl çalışır?

İlişkilendirme, hem dönüşümle sonuçlanan hem de sonuçlanmayan yolları değerlendirmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Bunun sonucunda oluşan veriye dayalı model, farklı temas noktalarının dönüşüm sonuçlarını nasıl etkilediğini öğrenir. Model; dönüşümden geçen süre, cihaz türü, reklam etkileşimlerinin sayısı, reklam gösterimi sırası ve reklam öğelerinin türü gibi unsurları kapsar. Model, dönüşümle sonuçlanma olasılığı en yüksek olan temas noktalarını belirlemek için varsayımsal bir yaklaşım kullanarak gerçekte olanlarla geçmişte gerçekleşme ihtimali bulunanları karşılaştırır. Model, bu olasılığı temel alarak dönüşüm kredisini bu temas noktalarıyla ilişkilendirir.

Not: Veriye dayalı ilişkilendirme modelleri, veri kullanılabilirliğine bağlı olarak Veri paylaşım ayarları kapsamındaki birleştirilmiş verilerden yararlanabilir.

Veriye dayalı ilişkilendirmenin temelindeki metodoloji (gelişmiş)

Veriye dayalı ilişkilendirme metodolojisinin iki ana aşaması vardır:

 • Her bir dönüşüm etkinliğinize özel dönüşüm oranı modelleri geliştirmek için mevcut yol verilerinin analiz edilmesi
 • Dönüşüm oranı modeli tahminlerinin, dönüşüm kredisini reklam etkileşimleriyle ilişkilendiren bir algoritmada girdi olarak kullanılması

Mevcut yol verilerinden dönüşüm olasılığı modelleri geliştirme

Belirli pazarlama temas noktalarının varlığının ve zamanlamasının kullanıcılarınızın dönüşüm gerçekleştirme olasılığını nasıl etkileyebileceğini anlamak için veriye dayalı ilişkilendirmede yol verileri (hem dönüşüm gerçekleştiren hem gerçekleştirmeyen kullanıcılardan alınan veriler dahil) kullanılır. Ortaya çıkan modeller, belirli bir reklam etkileşimiyle karşılaşan bir kullanıcının yol üzerindeki herhangi bir noktada dönüşüm gerçekleştirme olasılığının ne olduğunu değerlendirir.

Modeller, reklamla karşılaşan kullanıcıların dönüşüm gerçekleştirme olasılığını, reklamla karşılaşmayan bir gruptaki benzer kullanıcıların dönüşüm gerçekleştirme olasılığıyla karşılaştırır. (Daha teknik terimlerle açıklamak gerekirse modeller, kontrollü rastgele denemelerden elde edilen verilerle eğitilerek Google reklam gösterimlerinin varsayımsal kazançlarını hesaplar.)

Pazarlama temas noktalarına algoritmaya dayalı olarak kısmi dönüşüm kredisi atama

Dönüşüm kredisi ataması yaparken veriye dayalı ilişkilendirme modeli, dönüşüm yoluna eklenen her bir reklam etkileşiminin tahmini dönüşüm olasılığını nasıl değiştirdiğini temel alır. Veriye dayalı ilişkilendirme algoritması, söz konusu krediyi hesaplamak için reklam etkileşimi ile dönüşüm arasındaki süre, biçim türü ve diğer sorgu sinyalleri gibi özellikleri kullanır.

Örnek
Aşağıdaki üst düzey şemada, 1. Reklam Gösterimi (Ücretli Arama), 2. Reklam Gösterimi (Sosyal), 3. Reklam Gösterimi (Satış Ortağı) ve 4. Reklam Gösterimi (Arama) bir araya geldiğinde dönüşüm olasılığı %3'tür. Bu olasılık, 4. Reklam Gösterimi gerçekleşmediğinde %2'ye düşer. Böylece 4. Reklam Gösterimi sayesinde dönüşüm olasılığının %50 arttığını anlarız. Bu işlemi her reklam etkileşimi için tekrar eder ve elde ettiğimiz verileri ilişkilendirme ağırlıkları olarak kullanırız.

Ücretli ve organik son tıklama

Not: İlk tıklama, doğrusal, zamana bağlı azalma ve konuma dayalı ilişkilendirme modelleri Kasım 2023'ten itibaren kullanılamamaktadır. Desteği sonlandırılan modeller hakkında daha fazla bilgi edinin.

Last interaction model icon Ücretli ve organik son tıklama: Doğrudan trafiği göz ardı eder ve dönüşüm değerinin %100'ünü, müşterinin dönüşüm gerçekleştirmeden önce tıkladığı (veya YouTube'da katılımlı görüntüleme sağladığı) son kanalla ilişkilendirir. Dönüşüm değerinin nasıl ayrıldığına ilişkin örnekleri aşağıda görebilirsiniz:

Örnekler
 1. Görüntülü Reklam Ağı > Sosyal > Ücretli Arama > Organik Arama → %100'ü Organik Aramaya
 2. Görüntülü Reklam Ağı > Sosyal > Ücretli Arama > E-posta → %100'ü E-postaya
 3. Görüntülü Reklam Ağı > Sosyal > Ücretli Arama > Doğrudan → %100'ü Ücretli Aramaya
Not:
 • Ücretli ve organik son tıklama ve Doğrudan olmayan son tıklama, aynı ilişkilendirme modelinin iki adıdır.

Veriye dayalı ilişkilendirmede, kullanıcı aşağıdakileri her yaptığında bir katılımlı görüntüleme sayılır:

 • Bir reklamı 30 saniye boyunca (veya reklam 30 saniyeden kısaysa sonuna kadar) izlediğinde
 • Bilgi kartını tıkladığında
 • Tamamlayıcı banner'ı veya video duvarını tıkladığında
 • Harekete geçirici mesaj içeren bir kelime öbeğini tıklandığında
 • Bitiş ekranını tıkladığında
 • Reklamverenin web sitesini ziyaret etmek için tıkladığında

Google ücretli kanalları son tıklaması

Last interaction model icon Google ücretli kanalları son tıklaması: Dönüşüm değerinin %100'ünü, müşterinin dönüşüm gerçekleştirmeden önce tıkladığı son Google Ads kanalıyla ilişkilendirir. 6. örnekte olduğu gibi, dönüşüm yolunda bir Google Ads tıklaması yoksa ilişkilendirme modeli, ücretli ve organik son tıklamaya döner.

Örnekler
 1. Görüntülü Reklam Ağı > Sosyal > Ücretli Arama > Organik Arama → %100'ü Ücretli Aramaya
 2. Görüntülü Reklam Ağı > Sosyal > YouTube KGD > E-posta → %100'ü YouTube'a
 3. Görüntülü Reklam Ağı > Sosyal > E-posta > Doğrudan → %100'ü E-postaya (yedek olarak, doğrudan olmayan son tıklama kullanılır)

İlişkilendirme ayarlarını seçin

Google Analytics 4 mülkünün ilişkilendirme modelini ve dönüşüm aralığını seçmek için mülkte düzenleyici veya yönetici rolüne sahip olmanız gerekir.

 1. Yönetici'de, Veri görüntüleme bölümünde İlişkilendirme ayarları'nı tıklayın.
 2. Raporlama ilişkilendirme modeli bölümünde, açılır menüden ilişkilendirme modeli seçin. Rapor ilişkilendirme modelleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
 3. Dönüşüm aralığı bölümünde, müşteri edinme dönüşüm etkinliklerinin ve diğer tüm dönüşüm etkinliklerinin dönüşüm aralıklarını seçin. Diğer tüm dönüşüm etkinlikleri seçeneği oturum ilişkilendirme ayarlarını da kontrol eder.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Bu ilişkilendirme ayarları, Reklamcılık bölümündeki raporlarda seçilen ilişkilendirme modellerini etkilemez. Tüm kullanıcılar, Reklamcılık bölümündeki raporlarda kişisel kullanımları için ilişkilendirme modelleri seçebilir. Reklamcılık bölümünde bir ilişkilendirme modeli seçtiğinizde bu model, diğer kullanıcıların verileri görme şeklini veya Reklamcılık bölümünün dışındaki raporlarda verilerin hesaplanma yöntemini etkilemez.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
11096159631079589009
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256